ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

vybraný index

Tausend und ein Tag. Orientalische Erzählungen. - Insel, 1925. 2 svazky, kožené vazby.

Erster und zweiter Band.
4.-7. Tausend. Leipzig, Insel-Verlag,  1925. 734, 774 stran, zeleno černý tisk titulních dvoulistů upravil Marcus Behmer. Celokožené, měkké vazby, zlacené ražby na hřbetě, zlaté vrchní ořízky, červený předsádkový pap. se zlatotiskem orientálního motivu. 180x115 Na jednom hřbetu kapičky tmavé barvy (knihy po málíři), listy čisté, čtené, ale nepoškozené exempláře. 


850 CZKKROUTIL - GELLNER: VYSOKÉ TATRY HOROLEZECKÝ PRŮVODCE. I. a II. svazek. - 1947.

Praha, Orbis, 1947. Druhé rozšířené vydání.  Obálka Boris Hanš.
I. svazek: Díl I. a II. 320 s.
II. svazek: Díl III. a IV. 295 s.
2 svazky Pův. brož. 170x115 Velmi dobře zachováno. /Ate/


700 CZK

místopis |


KARLÍČEK, MIROSLAV: LYŽAŘSKÝ PRŮVODCE SLOVENSKEM. - 1932.

Polské Beskydy, Malá Fatra, Velká Fatra, Velký Choč, Nízké Tatry, Liptovské hole, Vysoké Tatry.
Praha, Knihkupectví Klubu československých turistů, 1932. Knižnice Klubu československých turistů sv. 3.  64 s. Pův. brož. 200x120 Velmi dobře zachováno. /Ate/


350 CZK

místopis |


DUFFEK, MAX: CHOSKEM! PRŮVODCE PO DOMAŽLICÍCH A OKOLÍ. - (1910).

Domažlice, Odbor Klubu českých turistů, (1910).  5., upr. a rozmnožené vyd. 141 s., obr. příl.(některé barev.) + složená mapa ( mapa Chodska, plán města Domažlic). Pův. brož. 200x130 Velmi dobře zachováno. /Ate/


250 CZK

místopis |


CHYSKÝ, ČENĚK: KARLŠTEJN DĚJINY A PRŮVODCE HRADEM. - 1936.

Průvodce - Praha, Klub československých turistů "Orbis", 1936. Sbírka průvodců "Orbis" č. 14. 27 s., plán hradu a 7 obr. příloh. Pův. brož. 160x110 Velmi dobře zachováno. /Ate/


200 CZK

místopis |


ROUDNICKÝ, VÁCLAV K.: PRŮVODCE PO SEVERNÍCH ČECHÁCH. - 1901.

Se 45 polodenními a 104 denními výlety do Středohoří Českosaského Švýcarska a Krušných hor.
Roudnice nad L., Závod tiskařský a vydavatelský, 1901. 130 s. se 13 obr., mapkou a vyhlídkou s Řípu. Pův. brož. 160x105 Velmi dobře zachováno. /Ate/


350 CZK

místopis |


JANOUŠEK, BOHUMÍR: PAŠIJOVÉ HRY V HOŘICÍCH NA ŠUMAVĚ. - 1948.

Průvodce historickými památkami od Čes. Budějovic k prameni Vltavy.
Praha, Zemský cizinecký svaz, 1948. 1. vyd. 34 s. text, 49 fotogr., složená mapka,  obálka Karel Štech. Pův. brož. 150x105 Velmi dobře zachováno. /Ate/


250 CZK

místopis |


Signos. No.12. 1973. Checosslovaquia. Santa Clara, Cuba. Consejo Nacional de Cultura.

12 číslo časopisu SIGNOS se výhradně věnuje výtvarnému umění, literatuře a jejich tvůrcům působících na území Československého státu. Úvodní esej Fr. Kavky seznamuje kubánské čtenáře s nejstaršími literárními a hudebními památkami, většina dalších příspěvků se převážně věnuje  moderním výtvarným tendencím 50. a 60. let dvacátého století, publikováno je několik básní v  překladech do španělštiny (Nezval, Seifert, Halas, Holan, Toman, Závada ...), překlady lidové poesie. Časopis obsahuje množství čb. vyobrazení mj.: Samuel Feijoo, Fulla, Cipár, Urbásek, Miertusova, Cihánková, Valoch, Toyen, Sýkora, Mirvald, Ovčáček, Chatrný, Trinkewitz, Rusek, Rathouský, Hadlač, Vaca, Hilmar, Týfa, Jelínek, Born, Zábranský, Rudavský, Jankovič, Štafa, Valenta, Moťovský, Kratina, Kolář.
Mj. obsahuje reprodukci plakátu Karla Vacy pro divadelní hru Václava Havla Vyrozumění uvedenou v Brně, 1966.  
Santa Clara, Cuba. Consejo Nacional de Cultura, 1973. 204 s. Pův. brož. 225x150


Časopis Signos vychází od roku 1969, jeho zakladatelem a šéfredaktorem byl Samuel Feijóo (1914-1992), sám všestranný umělec se zájmem o vizuální  a konkretni poesii, jež spolu s odkazy na moderní typografické postupy tvořily dominantní obsah většiny vydaných čísel.
12 číslo Signos se na  konci ledna 1980, sedm let po svém vydání, ocitlo v Praze.   Neprodaný náklad přečkal sedm let  a pro sváteční příležitost je vypraven z Kuby do Československa. 
Na konci ledna 1980, se slavnostně otevírá prodejna Kubánské kultury v Praze na Národní třídě.  U vchodu pod nakašírovanou palmou visí klec s mohutným, nepřetržitě řvoucím papouškem, vedle stojí kubánka opulentních tvarů, pevně sevřená do látky pestrých barev s plnou náručí sedm let starých Signos, ty dostane každý, kdo přilákán tim exotickým divadlem, vejde z ulice, kde už měsíc se valí mrazivá mlha a smog. Číslo věnované Československému umění obsahuje odkazy na díla Trinkewitze, Koláře, Jelínka, Valenty kteří v 80 letech žijí v emigraci, korunou všemu je celostr. reprodukce plakátu k divadelní hře Václava Havla, ten byl v době slavnostní distribuce, politickým vězněm.

 

6.000 CZK

Exil a samizdat |


FAUST (and Mephistopheles) - rytina, ca. 1839.

předloha L. Th. Schnorr  / ryl W. Brennhauser
Vydal: Stabil art del Lloyd austr. in Trieste, (ca. 1839).
Rozměr rytiny 185x150, rozměr listu 315x225


1.200 CZKGALILEO GALILEI - ocelorytina, ca. 1846.

předloha Justus Sustermans / rytec Johann Paul Singer
Vydal: Stabil art del Lloyd austr. in Trieste, ca. (1846).
Rozměr rytiny 180x140, rozměr listu 315x225 /Ant24/


1.200 CZKCOLUMBUS - ocelorytina , ca. 1856.

předloha Nicaise De Keyser / rytec Edouard Schuler
Vydal: Kunst-Anstalt des Oestr. Lloyd in Trieste, ca. (1856).
Rozměr rytiny 200x150, rozměr listu 315x225/Ant24/


1.200 CZKISAAK NEWTON - ocelorytina, ca. 1857.

předloha E. Seemann / ryl Baumann.
Vydal: Kunst-Anstalt des Oestr. Lloyd in Trieste, ca. (1857).
Rozměr rytiny 170x130, rozměr listu 315x225      /Ant24/


1.200 CZKNICOLAUS COPERNICUS - ocelorytina, ca. 1850.

předloha Basaiti / rytec M. Deyerl
Vydal: Kunst-Anstalt des Oestr. Lloyd in Trieste, (ca. 1850).
Rozměr rytiny 170x140, rozměr listu 315x225


1.200 CZKTYCHO DE BRAHE - ocelorytina, ca. 1858.

předloha L.D. Gheyn / rytec  L. Appold
Vydal: Kunst-Anstalt des Oestr. Lloyd in Trieste, (ca. 1858).
Rozměr rytiny 180x135, rozměr listu 315x225 /Ant24/


1.200 CZKROMEO UND JULIE - ocelorytina, ca. 1856.

Autor: A. Noack  / rytec W. Otto
Vydal: Kunst-Anstalt des Oestr. Lloyd in Trieste, (ca. 1856).
Rozměr rytiny 195x150, rozměr listu 315x225 /Ant24/

Shakespeare


1.200 CZKSvatá CATERINA, BARBORA a MAGDALÉNA - ocelorytina, ca. 1850.

předloha Sebastiano del Piombo / rytec Henrich Merz 
Vydal: Chiesa di G. Gian Grisosstomo, Venezia, (ca. 1850).
Rozměr rytiny 200x145, rozměr listu 315x225 /Ant24/


1.200 CZKRODOKMEN. I. / II. / III. ročník. 1946 - 1948.

Časopis pro rodopis, znakosloví a ostatní pomocné vědy historické.
Ročník I., č. 1. - 4. komplet, 1946. Vydavatelské družstvo Rodokmenu v Praze. 96 s. 4 pův. sešity.
Ročník II., č. 1. - 4. komplet, 1947. Vydavatelské družstvo Rodokmenu v Praze. 128 s. 4 pův. sešity.
Ročník III., č. 1. - 4. komplet, 1948. Vydavatelské družstvo Rodokmenu v Praze. 128 s. 4 pův. sešity.
Celkem 12 pův. sešitů, kompletní. 300x215 Dobře zachováno./Ant0724/


1.500 CZKRadoměrský, Pavel: Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna. - Sborník Národního muzea v Praze. 1967.

Radoměrský, Pavel: Nález mincí z 15. století v Králově Dvoře u Berouna.
In: Sborník Národního muzea v Praze. 1967. Řada A - Historie - svazek XXI, č. 3, s. 109-191, ilustr. v textu + 4 s. obr. přílohy. Pův. brož.  /ate24/


300 CZKKUNDERA; MILAN: MONOLOGY. - 1969. Edice Prstýnek. Ilustrace ALBÍN BRUNOVSKÝ.

Brunovský - Praha; Československý spisovatel; 1969. 4. vyd. Edice Prstýnek. 93 s.; ilustrace ALBÍN BRUNOVSKÝ. Pův. celopl. vazba. 85x55 Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář.


500 CZK

Literatura a umění 60. let. |


JAHN, JILJÍ: STŘÍBRNÝ SVĚT. - 1931.

Pokus o nadhoministickou filosofii. Vídeň, Lidová knihovna vídeňská, 1931. 143 s. Pův. brož. 270x190 Obálka mírně zašlá. /H/
/Teorie poznání. Epistemologie. Noetika. Nadhoministická filozofie/

https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/jahn.html

 


600 CZKCANNON, ALEXANDER: NEVIDITELNÝ VLIV. - 1947.

Praha, Jaroslav Spousta,  1947.  Arkona. Knižnice nového poznání starých pravd, svazek 1. Přeložil Eduard Maška. 140 s., obálka J. Zeman. Pův. brož. 200x130 /H/

/magie, parapsychologie, hlubinná psychologie/


200 CZKHUS, JAN: PROTI NĚMCŮM A CIZOZEMCŮM. - (1900).

Obrana kutnohorského mandátu krále Václava IV. z r. 1409. Praha, Jos. Vilímek, (1900).  Přeložil Václav Flajšhans. 31 s. Pův. brož. 200x140 /H/


250 CZKSOUČEK, JOSEF B.: EPIŠTOLA PAVLOVA KOLOSENSKÝM. - 1947.

Praha, Kalich, 1947. 6. sv. sbírky Začátky a základy. 87 s., obálka Bohumil Vančura. Pův. brož. 180x130 /H/


150 CZKWIBBELT, AUGUSTIN: KNIHU O ČTYŘECH PRAMENECH. - (1913).

V rouše českém podává B. Černovský. Praha, Cyrillo-Methodějské knihkupectví G. Francl, (1913).  202 s. Pův. brož. 200x135 /H/


145 CZKKUČERA, FRÁŇA. PÍSNIČKY Z HLUBIN. - 1927.

Básně. Příbram: Simon, 1927. 54 s., obálku a přílohu nakreslil sochař a malíř V. Šára. Pův. brož. 240x160 Velmi dobře zachováno.

Proletářský básník Fráňa Kučera 1897-1929. - Zapomenutý autor pozoruhodně upřímné poesie odkazující na sociální úděl lidí žijících v proletářském prostředí, jež básník tak dobře znal. Z hornické školy nastoupil na Anenskou šachtu v Březových horách. Na tuberkulózu zemřel v pouhých 32 letech.

 Středočeská vědecká knihovna v Kladně
https://ipac.svkkl.cz/arl-kl/cs/detail-kl_us_auth-p0201060-Kucera-Frana-18971929/

Václav Šára (28. listopadu 1893, Příbram - 17. června 1951, Praha) byl český sochař, malíř a grafik působící v Příbrami a v Praze.


1.900 CZKOlden, Rudolf: Warum versagten die Marxisten? - 1934.

Paris, Europäischer Merkur, [1934].  59 stran. Pův. brož.

Rudolf Olden, * 14. 1. 1885 Štětín, † 17. 8. 1940 v Atlantiku. (Izraelita)

Müller, Ingo, "Olden, Rudolf" in: Neue Deutsche Biographie 19 (1999), S. 505-506 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd118915363.html#ndbcontent


2.000 CZKVAN GELDER ZONEN. - 1925.

Vereenigde - Koninklijke - Papierfabrieken. Amsterdam.
Haarlem, Joh. Enschede en Zonen, 1925. 18 s., červeně tištěné iniciály, ukázky textu z různých typů a velikosti písma, 3 dřevoryty, něm. a franc. text. Ruční papír. Pův. brož. 265x200
800 CZK

Knihy o knihách |


PATOČKA; JAN: SYMBOL ZEMĚ U K. H. MÁCHY. - 1944. 1. vyd. s podpisem a věnováním autora.

Dedikace na titl.: Velectěnému panu prof. O. Chlupovi uctivě J. Patočka.
1. vyd. Praha; Václav Petr; 1944. Svazky úvah a studií č. 85. Tiskla Osvěta ve Val. Meziříčí. 28 s.; obálka a úprava JAROSLAV ŠVÁB. Pův. brož. 190x120 /zbr/


/ prodáno /

Karel Hynek Mácha | podpisy a dedikace |


MEŠČERJAKOV, N.: KAREL MARX ŽIVOT A JEHO DÍLO. - 1933.

Rukopisné exlibris (podpis) Prokopa Leichtera. Praha, K. Borecký, 1933. Malá knihovna leninismu sv. 16. Přeložila Božka Nováková. 109 s. Pův. brož. 190x140 /ant/ V okraji několika listů perforováno, hřbet chatrný, okraje otřepené.


450 CZK

podpisy a dedikace |


DEUTSCH, JULIUS; BRODA, R.: MEZINÁRODNÍ PROLETARIÁT. - 1914.

Sociálně psychologická studie.
Plzeň, K. Pelant, 1914. Sbírka Život roč. I., č. 3. Přeložil Ivan Tryzna. 137 s. Pův. brož. 190x140 Velmi dobře zachováno. /zbr/


350 CZKSTEHLÍK, ČESTMÍR: ČESKÁ SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE ZA VÁLKY. - (1920).

Praha, Tiskové družstvo čs. strany pokrokových socialistů, (1920). 74 s., obálka sign. F. Pelíšek 19. (= 1919). Pův. brož. 185x130 /zbr/


300 CZK

Historie / Československo XX. století. |


MODRÁČEK, F.: OTÁZKA NÁRODNÍ V SOCIÁLNÍ DEMOKRACII RAKOUSKA. - 1908.

Praha, nákladem vlastním, 1908. 115 s. Pův. celopl. vazba. 200x140 Velmi dobrý stav! /ZBR/

 /politika, sociální demokracie, národnostní konflikty, národní právo, Sociálně demokratická dělnická strana Rakouska, Rakousko-Uhersko/


300 CZK

Historie / Československo XX. století. |


MAREŠ, FR.: SOCIÁLNÍ FILOSOFIE SOCIALISMU. - 1929.

Praha, Ústřední dělnické knihkupectví a nakl. (A. Svěcený), 1929. 46 s. Pův. brož.200x130 /zbr/


350 CZKGOTTWALD, KLEMENT: KUPŘEDU K VYBUDOVÁNÍ SOCIALISMU V NAŠÍ VLASTI. - 1949.

Sjezd KSČ Praha 25-29 V. 1949. Referát na IX. řádném sjezdu KSČ v Praze dne 25. května 1949.
Praha, KSČ, 1949. 28 s. Pův. sešit. 210x140 /ZBR/


300 CZK

Historie / Československo XX. století. |


ŠVERMOVÁ, MARIE: BUDEME DÁLE UPEVŇOVAT NAŠI DRAHOU STRANU. - 1949.

Sjezd KSČ Praha 25-29 V. 1949. Referát M.Š. na IX. řádném sjezdu KSČ. Obsahuje přítisk: Organisační řád Komunistické strany Československa jednomyslně přijatý IX. řádným sjezdem KSČ v Praze dne 29. května 1949.
Praha, KSČ, 1949. 47 s. Pův. sešit. 210x140 /ZBR/


300 CZK

Historie / Československo XX. století. |


KUBKA, FRANTIŠEK; NOVOTNÝ, MILOSLAV: BOŽENA NĚMCOVÁ. - 1941.

Praha, V. Neubert a synové, 1941. 1. sv. knižnice "Kořeny". Příběh života Boženy Němcové vypravuje František Kubka, obrazovou část sestavil Miloslav Novotný. 304 s. (čb. obr. reprodukce). Pův. brož. 300x220 Dobře zachováno. /H/


180 CZKLINDQVISTOVÁ, CECILIA: ŘÍŠE ČÍNSKÝCH ZNAKŮ. - 2010.

Písmo jako obraz života lidí a přírody.
Praha, Lidové noviny, 2010. Z angličtiny přeložila Helena Heroldová. 427 s. il. (některé barev.), mapy, faksim. Pap. vazba s obálkou. 210x210 Velmi dobře zachováno. /H/


800 CZKROYT, JAN; ŠEDINOVÁ, HANA: SLOVNÍK SYMBOLŮ. - 1998.

Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii.
Praha, Mladá fronta, 1998. 208 s. text a 8 s. obr. příloha. Pap. vazba s obálkou. 240x170 Velmi dobře zachováno. /H/


/ prodáno /FÁROVÁ, ANNA: DVĚ TVÁŘE. - 2009.

Vybral, uspořádal, rozhovor s autorkou vedl a ediční poznámku napsal Viktor Stoilov. Praha, Torst, 2009. 1. vyd. 1151 s., il. (některé barev.), portréty, faksim. Celopl. vazba s obálkou. 220x170 Obálka horním okraji hřbetu poškozená, jinak velmi dobře zachováno. /H/


500 CZKSUARÉS, ANDRÉ: KONDOTIEROVA CESTA DO BENÁTEK. - 1926. Symposion.

Praha, Rudolf Škeřík, 1926. Symposion sv. 20. Přeložil Josef Dostál. 208 s., vazba JAN RAMBOUSEK, ex. č. 305/500 na papíře 'Japan Banzay'. Pův. celopl. vazba v pap. pouzdře. 195x145 Krásný stav. /H/


500 CZKEISNER, PAVEL: CHRÁM I TVRZ. - 1946.

Kniha o češtině. 
Praha, J. Podroužek, 1946. 666 s., obálka JAROSLAV ŠVÁB. Pův. celopl. vazba s obálkou. 260x200 Velmi dobře zachováno. /H/


600 CZKPROCHÁZKA, Z.; ÚLOVEC, J.: HRADY, ZÁMKY A TVRZE OKRESU TACHOV 1. a 2. - 1988. 1990.

Okresní muzeum v Tachově, 1988, 1990. Sborník pro akci Mládež a kultura. Historická řada sv. 2. 189 s. 2 sešity. 300x210 Velmi dobře zachováno. /H/


400 CZK

místopis |


BAUDOT, FRANCOIS: MÓDA STOLETÍ. - 2001.

Praha, Ikar, 2001. Přeložila Vanda Kopečková. 400 s. (bar. a čb. fotografie). Pevná vazba. 220x160 Velmi dobře zachováno. /H/


300 CZKHOMÉR: ODYSSEIA. - 1940. Ilustrace ANTONÍN PROCHÁZKA.

Praha, Evropský literární klub, 1940. Přeložil Vladimír Šrámek. 302 s., osm barevných příloh ANTONÍN PROCHÁZKA. Pův. polopl. vazba. 270x190 Velmi dobře zachováno. /H/


200 CZKŘECKÁ LYRIKA. - 1945.

Praha, Melantrich, 1945. Přeložil Ferdinand Stiebitz. 313 s., úprava FRANTIŠEK MUZIKA. Pův. brož. 250x190 Dobře zachováno. /H/


120 CZKLadislav Sutnar. Americké Venuše. - 2011 /nová/

Karel Císař, Iva Knobloch, Tomáš Pospiszyl, Magdalena Juříková.
Arbor vitae, Uměleckoprůmyslové museum, 2011. 216 s., text česky, anglicky.
Pův. brož. 220x190 Sklad nových knih, nevybaleno z igelitu. /poslední exemplář v obchodě, 0624/


2.500 CZK

Ladislav Sutnar |


HOSTOVSKÝ, EGON: PŮLNOČNÍ PACIENT. - 1997.

Praha, Akropolis, 1997. 261 s. Pap. vazba s obálkou. 210x130 Velmi dobře zachováno. /H/


150 CZKKAINAR, JOSEF: BÁSNĚ A BLUES. - 1978.

Praha, Československý spisovatel, 1978. Edice Slunovrat sv. 11. 287 s. Celopl. vazba s obálkou. 200x130 Velmi dobře zachováno. /H/


100 CZKFEDOTOV, A.: ANATOMIE LOUTKY. - 1953.

Praha, Orbis, 1953. Knihovna loutkařských souborů sv. 1. Přeložil Emil Havlík. 1. vyd. 77 s. a 26 obr. příloh, pův. nákresy V. S. Ščerbakova překreslil Václav Havlík. Pův. brož. 210x150 Velmi dobře zachováno. /H/


390 CZKMACHIAVELLI, NICCOLÓ: ÚVAHY O VLÁDNUTÍ A O VOJENSTVÍ. - 1986.

Praha, Naše vojsko, 1986. Přeložil Josef Hajný. 368 s., ilustrace Petr Urban. Celopl. vazba s obálkou. 210x140 Velmi dobře zachováno. /H/


250 CZK