ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

místopis

KAFKA, JOSEF: PRAHA, HLAVA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO. - (1901).

Praha, Dr. E. Grégr, (1901). Kafkův Illustrovaný průvodce po království Českém ; XVIII. 231 s.  s četnými ilustracemi. Pův. brož. 150x110 Plán města chybí. /Ate/
250 CZK

místopis | Pragensie |


PETRÁK, JAN: PŘÍRUČKA TURISTŮ. - 1947.

Seznam chat, výhody a pokyny. Praha, Knihkupectví Klubu českých turistů, 1947. 1. vyd.167 s., obálka Lína Kroková. Pův. brož. 145x105 Velmi dobře zachováno. /Ate/
200 CZK

místopis |


PODROBNÁ MAPA KRKONOŠ. 1 : 100.000. - kol. 1900.

Praha, J. Bursík. V měřítku 1 : 100.000, kreslil JAN SRP, s turistickými cestami barevně vyznačenými. 200x120, po rozložení 410x490 Velmi dobře zachováno. /Ate/
480 CZK

místopis |


STOJDL, LADISLAV: SKALKA U MNÍŠKU JEJÍ PAMÁTKY A DĚJINY. - 1924.

Průvodce - Praha, Zemědělské knihkup. A. Neubert, 1924. 74 s. s 33 pův. fotogr. snímky. Pův. brož. 200x135 Velmi dobře zachováno. /Ate/
400 CZK

místopis |


AXAMIT, JAN: KAZÍN A KAZINA MOHYLA. - 1925.

Praha, V. Vortel a R. Rejman, 1925. Naše předhistorické památky sv. II. 36 s. Pův. brož. 215x135 /Ate/
350 CZK

místopis |


ZÍTEK, JAN: CHRUDIM A CHRUDIMSKO. - 1925.

Průvodce městem a okolí - Chrudim, tiskem a nákladem knihtiskárny Fr. Slavík, 1925. 150 s. s mnoha vyobr., mapkami a plány. Pův. brož. 180x130 Velmi dobře zachováno. /Ate/
380 CZK

místopis |


VŠETEČKA, JAKUB: PRŮVODCE JIČÍNSKEM A PRACHOVSKÝMI SKALAMI. - 1925.

Průvodce - Jičín, Spolek turistů, 1925. Druhé zcela propracované vyd. 100 s. s mapkou Prachovských skal. Pův. brož. 170x110 Velmi dobře zachováno. /Ate/
400 CZK

místopis |


ČESKÝ KRUMLOV A OKOLÍ. - 1936.

Turistický průvodce - Český Krumlov, Klub českosl. turistů, 1936. 80 s. s plánem města, mapou okolí, nákresem rozhledu s Kletě a ob. přílohou, obálka J. Karták, vytiskla knihtiskárna A. Vimr České Budějovice. Pův. brož. 155x110 Velmi dobře zachováno. /Ate/
300 CZK

místopis |


PLAVEBNÍ ROČENKA 1935 - 1937.

Praha, Plavební úřad, 1937. 212 s. Pův. brož. 165x105 Obálka poškozená, jinak velmi dobře zachováno. /Ate/
/ prodáno /

místopis | Pragensie |


KOZEL, J.: MOR. OSTRAVA. - 1925.

Průvodce - Brno, Zemský cizinecký svaz pro Moravu a Slezsko, 1925. Propagační publikace Zemského cizineckého svazu v Brně č. 20. a 29. 68 s. se 17 obr. a mapkou, obálka B. Bartoš. Pův. brož. 195x125 Velmi dobře zachováno. /Ate/
400 CZK

místopis |


SKLENÁŘ, KAREL: PAMÁTKY PRAVĚKU NA ÚZEMÍ ČSSR. - 1974.

Od lovců mamutů ke státu Přemyslovců.
Praha. Orbis, 1974. Encyklopedie Pyramida. 1. vyd. 356 s., 32 s. obr. příloh, obálka Jiří Rathouský. Celopl. vazba s obálkou. 250x170 Dobře zachováno. /H/

Slovníkově uspořádaný místopis archeologických nalezišť v Československu zahrnuje lokality od starší doby kamenné až po vznik raně středověkých států, obsahuje mj. popisy nalezišť a nálezů.


200 CZK

místopis |


REMEŠ, BEDŘICH: PRŮVODCE PO BEZKYDÁCH A MORAVSKÉM VALAŠSKU. - 1895.

Praha, Klub českých turistů, 1895. Ze sbírky "Českým krajem". 111 s. s mapkou a 18 vyobr., tiskl F. Šimáček. Pův. polopl. vazba. 175x120 Velmi dobře zachováno. /Ant/
1.500 CZK

místopis |


MORAVEC, EDUARD: Č. BUDĚJOVCE, JIŽNÍ ČECHY A ŠUMAVA. - 1924.

Průvodce městem a okolí.
Praha - Č. Budějovice, Jan Svátek, 1924. 127, (26) s., 22 vyobr., rozkládací list s panoramatickým pohledem z rozhledny na nejvyšším vrcholu Blanského lesa Kleti (1084 m),  reklamní příloha místních podniků a řemeslníků. Pův. brož. 160x110 Velmi dobře zachováno. Plán Č. Budějovic, zmíněný na titulním listu, v knize není. /Ant/
 

480 CZK

místopis |


ŽĎÁREK, JAROSLAV: PRŮVODCE PO ČESKÉ SKALICI A OKOLÍ. - 1907.

Česká Skalice, nákl. Okrašlovacího spolku, 1907. 56 s. a 15 celostr. fotogr. v obr. příloze, tiskl Th. Böhm v Nov. Městě n. Met. Pův. brož. 195x140 Dobře zachováno. /Ant/
950 CZK

místopis |


BLAŽEK, BOHUSLAV: ŠTRAMBERK. - 1927.

Nákladem Záložny, 1927. 79 s., pojednání s 41 vyobrazeními a barev. mapkou "Okolí Štramberka", tiskl Jan Richter v Příboře. Pův. brož. 190x120 Dobře zachováno. /Ant/
600 CZK

místopis |


PRŮVODCE KRAJEM MISTRA ALOISE JIRÁSKA A BOŽENY NĚMCOVÉ. - (1926).

Sestaven péčí odborů KČST Česká Skalice. Náchod, Jiráskova turistická župa, (1926). 200 s., (36) obr. příl. + složená turistická mapa Jiráskovy župy, tiskl Josef Doležal v Červeném Kostelci. Pův. brož. 170x120 Velmi dobře zachováno. /Ant/
/ prodáno /

místopis |


ANTL, THEODOR: MĚSTO TŘEBOŇ. - 1902.

Průvodce po městě Třeboni a nejbližším okolí, pak stručné dějiny města tohoto.
Třeboň, Fr. Fišera, 1902. 77 s. obrázky. Pův. brož. 160x115 Velmi dobře zachováno. /Ant/

450 CZK

místopis |


KRÝZL, KAREL: TURISTICKÝ PRŮVODCE PO MĚSTĚ PÍSKU A OKOLÍ. - 1936.

Písek, Fr. Podhajský, 1936. 80 s. s 28 obrázky. Pův. brož. 185x130 Velmi dobře zachováno. /Ant/
250 CZK

místopis |


BARTL, JOSEF; HORÁLEK, JOSEF: ILUSTROVANÝ PRŮVODCE PO SÁZAVĚ. - 1902.

Praha, J. Otta, 1902. 51 (8) s., + před titulním listem rozkládací mapka "Sázavsko", v textu četné vyobr., mapky, celostr. fotografie, reklamní příloha. Pův. brož. 185x120 Dobře zachováno. /Ant/
750 CZK

místopis |


GRIMM, FRANTIŠEK: HORA KUTNÁ. - 1924. (Kutná Hora).

Průvodce městem a blízkým okolím. 
Hora Kutná, vlastním nákl., 1924. 64 s. s četnými obrázky a plánkem Hory Kutné. Pův. brož. 195x125 Velmi dobře zachováno. /Ant/

250 CZK

místopis |


DOUBRAVA, JOSEF (biskup královéhradecký): NA DOUBRAVĚ U HLINSKA. - 1914.

Hrst vzpomínek z českomoravské vysočiny.
Hlinsko, nákl. vlastním, 1914. Zvláštní otisk ze sborníku "Hlinecko", vydaného Museem okresu hlineckého. 10 s. Pův. brož. 260x170 /Ate/

250 CZK

místopis |


HALÍK, T.: HRABĚ FRANTIŠEK ANTONÍN SPORCK A KUKS ZA JEHO DOBY. - (1905).

Králové Dvůr nad Labem, Odbor Klubu čes. turistů, (1905). 19 s., fotogr. k obr. zhotovil dr. J. Kropáček. Pův. brož. 240x150 Na hřbetě z části natrženo, jinak dobře zachováno. /Ate/
/ prodáno /

místopis |


VRANOVSKÁ PŘEHRADA.

Nákladem Plavebního Klubu ve Vranově. Grafo Čuda-Holice. Soubor 10 fotografií v pap. obálce. 140x100 /Ate/
400 CZK

místopis |


KAMENICKÝ, J: NAŠE HORY V ZIMĚ. - (1925).

Průvodce pro zimní turisty i sportovce.
Praha, Vitrografie, (1925). 62 s. s obrázky. Pův. brož. 160x100 Na hřbetě poškozeno. /Ate/Průvodce/

/ prodáno /

místopis |


MÜLLER, VÁCLAV: HRADY ŽEBRÁK A TOČNÍK A MĚSTO ŽEBRÁK. - 1925.

Hořovice, nákl. autor, 1925. 64 s. Pův. brož. 165x100 /Zbr/průvodce/
200 CZK

místopis |


HLÁVKA, EMIL: PRAHA A OKOLÍ. - 1939.

Slovem i obrazem. 
Praha, F. Svoboda, 1939. Místopis doplnila A. Procházková. 208 s., 88 obr. a 1 plán města. Pův. brož. 160x105 /Průvodce/Ate/

400 CZK

místopis | Pragensie |


ŽUVNÍČEK, JOSEF: NOVÝ PRŮVODCE CHODSKEM. - (1927).

Domažlice, Odbor Klubu čes. turistů, (1927). 152 s., 60 vyobrazení a mapka. Pův. brož. 185x125 /Průvodce/Ate/
250 CZK

místopis |


PRŮVODCE PO PLZNI (s připojenými obcemi). - 1925.

Plzeň, Odbor Klubu čes. turistů, 1925. 142 s. s vyobr. Pův. brož. 180x125 /Průvodce/Ate/
200 CZK

místopis |


TLAMICH, ZDENĚK: STRUČNÝ TURISTICKÝ PRŮVODCE PO ČECHÁCH. - 1922.

Praha, Fr. Rebec, 1922. Péčí Klubu čes. turistů. 176 s. s vyobr. Pův. brož. 160x100 /Průvodce/Ate/
200 CZK

místopis |


BOČEK, ANTONÍN: MORAVSKÝ KRAS. - 1922.

Průvodce celým jeho územím a jeho krápníkovými jeskyněmi.
Praha, Körber, 1922. Körbrův Průvodce po Moravě. 156 s. s 53 vyobr. a 8 mapami. Pův. brož. 190x120 Na hřbetě poškozeno (viz. foto), jinak dobře zachováno. /Průvodce/Ate/

/ prodáno /

místopis |


DOSTÁL, JAROSLAV: ČESKÝM RÁJEM PO ZLATÉ STEZCE. - 1939.

Semily, Josef Glos, 1939. 175 s. s vyobr., připojen "Přehled autobusových tratí státních drah v severovýchodních Čechách", obálka arch. Ing. L. Horák. Pův. brož. 195x125  /Průvodce/Ate/
200 CZK

místopis |


Plzeň. 100 kreseb Karla Živného. - 1929.

Slovem doprovází Frid. Macháček.
Plzeň, Theodor Mareš, 1929. 162 s., 100 hnědě tónovaných kreseb Karel ŽIVNÝ, červeně tištěné, kreslené iniciály, dvoubarevný titl., na patitulu, zeleným inkoustem, věnování vládního komisaře Němejce, dat. 1940.
Pův. celopl. červená vazba se zlaceným názvem na přední desce a na hřbetě, barevné předsádky, svazek uložen v pův. celopl. pouzdře se zlacenou ražbou na přední desce a zlaceným názvem na boční straně pouzdra. 250x210 /antikvariát 0323/

950 CZK

místopis | podpisy a dedikace |


DOLENSKÝ, JAN: PRAHA VE SVÉ SLÁVĚ I UTRPENÍ. - 1910.

Praha, B. Kočí, 1910. II. levné vyd. 420 s., ilustrace, portréty, faksimile, tisk E. Beaufort Praha. Polopl. vazba. 230x155. /Ate23/
150 CZK

místopis | Pragensie |


PAROLODNÍ DOPRAVA NA JADRANU 1937. - JADRANSKÁ PLOVIDBA D. D. SUŠÁK.

Turistické výlety do Dalmácie. 
Oficielní jugoslávská cestovní kancelář Praha II., Palác Fénix (razítko). (16 s.), ceníky, jízdní řády, popis služeb + reklamní leták na jadranský vlak 17. dubna - 18. září 1937, složený dvoulist (ceny jízdného, jízdní řád). Pův. sešit. 176x105 Velmi dobře zachováno. /ate/

1.500 CZK

místopis |


NAVŠTIVTE JIŽNÍ ČECHY! - CESTUJTE DO JIŽNÍCH ČECH AUTOKARY JAS. - 1934.

Vydáno Jihočeskými podniky pro automobilovou dopravu v Praze, 1934. 43 s. (Autobusové trati JAS) + složené jízdní řády, vytiskla fa K. Nepodal Blatná. Pův. sešit. 205x120 Velmi dobře zachováno. /ate/
/ prodáno /

místopis |


KLÍMA, STANISLAV: EVANGELICKÁ PRAHA. - 1935.

Průvodce její minulostí i přítomností.
Praha, Kalich, 1935. 56 s. Pův. brož. 175x125 Velmi dobře zachováno, nerozřezáno. /H/
280 CZK

místopis | Pragensie |


ŠTECH, V. V.: PRAŽSKÁ DOMOVNÍ ZNAMENÍ. - 1955.

Podpis autora - Praha, SNKLHU, 1955. 1. vyd. 45 s. textu a 184 s. čb. fotografií JAROSLAV PACOVSKÝ, obálka, vazba a úprava OLDŘICH MENHART. Podpis V. V. Štecha. Pův. celopl. vazba s obálkou. 250x180 Velmi dobře zachováno. /ant1222/


/ prodáno /

místopis | podpisy a dedikace | Pragensie |


SCHREIBER, VILÉM: PRŮVODCE PO ČERVENÉM KOSTELCI, ÚPICI A OKOLÍ. - 1923.

Průvodce - Červený Kostelec, Malé Svatoňovice, Úpice, Odbor klubu čs. turistů, 1923. 88 s. s četnými obrázky a mapkou. Pův. brož. 190x125  Velmi dobře zachováno. /ate1022/
/ prodáno /

místopis |


BURIAN, RUDA: PRŮVODCE PO BECHYNI A OKOLÍ. - 1930.

Průvodce - Bechyně, E. Kučera, 1930. 58 s. s četnými obrázky a mapkou. Pův. brož. 170x115  Velmi dobře zachováno. /ate1022/
350 CZK

místopis |


LÍSKOVEC, FRANTIŠEK: PRŮVODCE TÁBOREM A JEHO PAMÁTKAMI. - 1929.

Průvodce - Vydáno u příležitosti Jihočeské výstavy v Táboře, 1929. 54 s. s četnými obrázky a malou mapkou. Pův. brož. 175x125  Velmi dobře zachováno. /ate1022/
200 CZK

místopis |


PRACHOVSKÉ SKÁLY U JIČÍNA. - (1893).

Se zřetelem i k nejbližšímu okolí zpracováno a rozšířeno dle spisku Vlad. Lepaře péčí Akademické čtenářské jednoty v Jičíně.
Průvodce - Jičín, Jan Pašek, (1893). Tiskem Rohlíčka a Sieverse v Praze. 91 s. s vyobrazeními a mapkou. Pův. brož. 180x125 Velmi dobře zachováno. /ate1022/
/ prodáno /

místopis |


KOTRCH, VÁCLAV: ŘÍP JEHO PAMÁTNOSTI A VYHLÍDKA. - 1898.

Průvodce - Praha, Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakl. V. Kotrba, 1898. 29 s. se složenou mapkou, mapu kreslil Ant. Pěnkava, ilustroval Frant. Příhoda. Pův. brož. 190x125  Velmi dobře zachováno. /ate1022/

  


400 CZK

místopis |


NEZBEDA, VÍT (upravil): PRŮVODCE PO MĚLNÍKU, LIBĚCHOVĚ, KOKOŘÍNĚ A OKOLÍ. - (1913).

Průvodce - Mělník, nakl. vlastním, (1913). Knihtiskárna Jiřího Jelena v Mělníce. 80 s. s podrobnou mapou a 22 obrazy. Pův. brož. 165x115  Velmi dobře zachováno. /ate1022/
400 CZK

místopis |


VESELÝ, JOSEF: PRŮVODCE PO MĚSTĚ PÍSKU A OKOLÍ. - 1921.

Informační stať pro cizince, procházka městem a podrobný popis 66 vycházek a výletů do okolí.
Průvodce - Písek, Odbor Klubu čs. turistů, 1921. 73 s. s 3 obr. Jos. Velenovského a nejnov. plánem města. Pův. brož. 160x110 Velmi dobře zachováno. /ate1022/
400 CZK

místopis |


STOJDL, LADISLAV: SKALKA U MNÍŠKU, JEJÍ PAMÁTKY A DĚJINY. - 1924.

Průvodce - Praha, Zemědělské knihkupectví A. Neubert, 1924. 74 s. s 33 pův. fotograf. snímky. Pův. brož. 195x135  Velmi dobře zachováno. /ate1022/
350 CZK

místopis |


BENYOVSZKY, KAROL: SPRIEVODCA BRATISLAVOU. - 1931.

Průvodce - Bratislava, J. Otto, 1931. Z němčiny přeložil Ján Kaššovic. 159 s. s 32 vyobr., plánom mesta, novým soznamom ulíc a výňatkom z muzeálnych katalogov. Ve slovenštině. Pův. brož. 170x125  Velmi dobře zachováno, rozkládací plán města v bezvadném stavu! /ate1022/

 


/ prodáno /

místopis |


POHRANIČÍ TĚ VOLÁ. - I JÁ PŮJDU. Nástěnné noviny baterie Suvorov. Agitační leták. / kol. 1955. (západočeské pohraničí).

Vládní pobídky pro občany "dosídlence" za účelem dosídlení pohraničních okresů.
Novinový pap. Složený dvoulist. 450x580

  


2.000 CZK

Historie / Československo XX. století. | místopis |


BAŤKOVÁ, RŮŽENA a kolektiv: UMĚLECKÉ PAMÁTKY PRAHY. - 1998.

NOVÉ MĚSTO, VYŠEHRAD, VINOHRADY (Praha 1).
Praha, Academia, 1998. 1. vyd. 839 s., graf. úprava Petr Čech, literatura, rejstřík ulic, rejstřík věcný, rejstřík jmenný + vložená složená mapa. Celopl. vazba s obálkou. 260x210 Velmi dobře zachováno. /H/
/ prodáno /

místopis | Pragensie |


SAMEK, BOHUMIL: UMĚLECKÉ PAMÁTKY MORAVY A SLEZSKA. 2. svazek. J/N. - 1999.

2. svazek. J/N. Praha, Academia, 1999. 1. vyd. 780 s., graf. úprava Hana Balátová, kreslená dokumentace, seznam vyobrazení, rejstřík umělců, seznam míst, hradů, zámků a staveb, zaniklé místní názvy. Celopl. vazba s obálkou. 260x210 Velmi dobře zachováno. /H/
/ prodáno /

místopis |


PERNŠTEJN - STŘEDOVĚKÝ HRAD NA JIŽNÍ MORAVĚ. - 1996.

Brno, Památkový ústav, 1996. 71 s. Brož. 250x170 Velmi dobře zachováno.  /H/
250 CZK

místopis |