ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

místopis

BROŽ, JOSEF: STORCHŮV ILUSTROVANÝ PRŮVODCE PRAHOU A OKOLÍM. - 1925.

Popis nejznamenitějších památek historických, paláců, budov veřejných i ústavů se stručným nástinem dějin pražských : S mnoha obrázky a nejnovějším úplným plánem hlavního města Prahy, plánkem Libně a plánem elektrických drah.
Praha,  A. Storch syn, 1925. IV. doplněné vyd. 136 s. Pův. brož. 150x120 Dobře zachováno.
400 CZK

místopis | Pragensie |


PRŮVODCE PO BENEŠOVĚ, KONOPIŠTI A OKOLÍ. - 1931.

Odbor klubu českslovenských turistů v Benešově, 1931. Vyd. 3. doplněné. 56 s. (čb. fotografie a složená mapka). Pův. brož. 180x130 Velmi dobře zachováno.
200 CZK

místopis |


KUBIČEK, A.; PETRÁŇOVÁ, A.; PETRÁŇ, J.: KAROLÍNUM A HISTORICKÉ KOLEJE UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE. - 1961.

Podpis A. Kubíčka - Praha, SNKLU, 1961. Pragensia a památky sv. 14. 1. vyd. 217 s. (54 obr. příloh a 4 světlotiskové přílohy), obálka, vazba a úprava OLDŘICH MENHART, podpis Aloise Kubíčka. Celopl. vazba s obálkou. 245x180 Velmi dobře zachováno.

Resumé: Uměleckohistorická monografie věnovaná Karolinu, jeho dějinám, architektonickému rozboru objektu s rekonstrukcí původního stavu a objasněním různých přestaveb, kterými Karolinum prošlo až k velké obnově uskutečněné v posledních letech. Historické koleje i nezachované a Klementinum jsou popsány v další části knihy a bohatě dokumentovány obrazově.


180 CZK

místopis | Pragensie |


NYPLOVÁ, ZDENKA: ZÁMEK ZBRASLAV - DĚJINY A POPIS. - 1933.

Zbraslav nad Vltavou, nákladem vlastním, 1933. 75 s.  (25 vyobrazení). Pův. brož. 150x110 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /

místopis | Pragensie |


STARÝ, VÁCLAV: STARÁ ŠUMAVA / DER ALTE BÖHMERWALD. - 1991.

Nakladatelství Tiskárny Vimperk, 1991. 231 s., text česky a německy. Celopl. vazba s obálkou. 165x165
250 CZK

místopis |


Hejna, Antonín: České tvrze. - 1961

Fotografická spolupráce Alois Kleibl.
1. vydání. Praha, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1961. 179 stran včetně 144 vyobrazení (čb. fotografie, ilustrace v textu, mapa).
Pův. celopl. vazba. 205x205 Dobře zachováno.
/ prodáno /

místopis |


Knapp Antonín: Paměti královského věnného města Jaroměře nad Labem.

Sebral a vypravuje Antonín Knapp. Nákladem královského věnného města Jaroměře, 1887. Vytiskl v Poličce V. Vetterla řízením Fr. L. Popelky. 267 s., část. německý a latinský text, bibliografické odkazy, rejstřík. Frotispis a 7 celostr. vyobr. na příl., množství kreslených iniciál, koncovek a vinět, trojbarevný, zdobený předsádkový pap. Pův. celopl. vazba se zlaceným názvem na přední desce a na hřbetě. 260x195 Dobře zachováno.
1.650 CZK

místopis |


PÁLENÍČEK, LUDVÍK: ZA POCHODNÍ KRÁSY. - 1945.

VÝTVARNÝ MÍSTOPIS KROMĚŘÍŽSKA A ZDOUNECKA. Kroměříž, Karel Kryl, 1945. 1. sv. edice Varietas. 177 s., dřevoryt A. M. MACHOUREK, upravil a vytiskl Karel Kryl- Pův. brož. 220x160 Velmi dobře zachováno.


150 CZK

místopis |


BORKOVSKÝ, IVAN: PRAŽSKÝ HRAD V DOBĚ PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT. - 1969.

Praha, Academia, 1969. 1. vyd. 164 s., 73 obr. příloh, obálka a úprava Josef Prchal. Brož. 205x135 Velmi dobře zachováno.
180 CZK

místopis | Pragensie |


KUBIČEK, ALOIS; LÍBAL, DOBROSLAV: STRAHOV. - 1955.

Praha, SNKLHU, 1955. Edice Pragensie a památky sv. 4. 1. vyd. 134 s., 96 obrazů a plánů v textu, 8 příloh světlotiskem. Obálka, vazba a úprava OLDŘICH MENHART. Pův. celopl. vazba s obálkou. 245x180 Velmi dobrý stav.
170 CZK

místopis | Pragensie |


PODLAHA, ANTONÍN: ILUSTROVANÝ PRŮVODCE METROPOLITNÍM CHRÁMEM SVATÉHO VÍTA V PRAZE. - 1935.

Praha, J. Čihák, 1935. 51 s. a 48 čb. obr. příloh. Pův. brož. 155x115 Velmi dobře zachováno.
120 CZK

místopis | Pragensie |


Lázně Sedmihorské na Hrubé Skále a okolí od Karla Müllera. - 1882.

Průvodce pro hosty sedmihorské a cestující.
S 9 obrázky a mapkou. - V Praze, Knapp, 1882. 117 s., ve front. portrét Med. dr. Ant. Šlechta rytíř Sedmihorský, v textu 8 xylografií (1 celostr.), v závěru celostr. mapa (hnědý tisk), na titulu vlastnické razítko Prof. Dr. Ant. Frič. Pův. pap. vazba (červená) se zlatým tiskem titulu na přední desce. 150x120 Velmi dobře zachováno. Vzácné!

Pojizeří, Český ráj, Turnovsko, Sedmihorky, Hrubá Skála, Severní Čechy, lázeňství.


/ prodáno /

místopis |


Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska. R. Zdeněk Nešpor.

Kalich, 2009. 576 stran. Pevná vazba. 209x245
Autor se pokusil zmapovat moderní české, moravské a česko-slezské evangelické církve (a starokatolické církve) v zemském smyslu. Encyklopedie obsahuje popis jednotlivých sborů a církevních staveb Českobratrské církve evangelické (která vznikla spojením českojazyčných reformovaných a luteránů), někdejší Německé evangelické církve, Slezské církve evangelické a Starokatolické církve. Zahrnuty jsou také evangelické sbory v Těšínsku, které po jeho rozdělení připadly Polsku. Součástí knihy je obšírná kapitola o vývoji českého, moravského a slezského evangelictví (a starokatolicismu) od 18. století do současnosti a uměleckohistorický rozbor evangelického církevního stavitelství v tomto období z pera historičky umění Blanky Altové. Připojeny jsou i mapy geografického vývoje evangelických církví (a starokatolické církve).
600 CZK

místopis |


KUBÍČEK, ALOIS; WIRTH, ZDENĚK: HRADEC KRÁLOVÉ. - 1939.

Město českých královen. Město Ulrichovo. Hradec Králové, Spořitelna Královéhradecká; 1939. 95 s.a 23 vyobr. Pův. brož. 290x210 Ve spodní části obálky hnědá skvrna, jinak dobře zachováno.
500 CZK

místopis |


OLŠINA, MIROSLAV: PROMĚNY HOLEŠOVSKÉHO NÁMĚSTÍ. - 2013.

I domy mají své příběhy. Holešov, 28 sv. Knihovničky Holešovska, 2013. 114 s. Brož. 210x150
150 CZK

místopis |


HISTORICKÉ POHLEDNICE HOLEŠOVA. - 2009.

Ze sbírky Ing. Leopolda Lišky. Holešov, 18. sv, Knihovničky Holešova, 2009. 52 s. Brož. 210x145
200 CZK

místopis |


ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VE STARÝCH POHLEDNICÍCH. - 1997.

Rožnov pod Radhoštěm, Městská kulturní agentura, 1997. 1. vyd. Text L. Nezdařil, Zd. Cvikl, Vl. Vystavěl. 87. s. Brož. 210x150
/ prodáno /

místopis |


ŠUJAN, FRANTIŠEK: VLASTIVĚDA MORAVSKÁ. DĚJEPIS BRNA. - 1925.

Polokožená vazba Jindřicha Svobody.
2. vyd., doplněné do r. 1925. -- Brno, Musejní spolek, 1928. 609 s., 8 l. obr. příl. : il., mapy, plány ; + 1 mapa. Ruční, polokožená vazba, kožený hřbet a vnější hrany desek, na hřbetě zlatá ražba titulu. 245x160 Na povrchu koženého hřbetu místy patrný otěr barvy, blok knihy včetně skládaných map v bezvadném stavu.

Ruční, užitková vazba, neznačená.
Knižní vazba Jindřicha Svobody provedená pro knihovnu historika umění.
Tužkou psané poznámky Jindřicha Svobody, v levém, horním růžku zadního vakátu (evidenční číslo "415", značka zákazníka, způsob provedení vazby).


Drobnou, slepotiskovou značku z iniciál svého jména, podle návrhu Oldřicha Menharta, umístil Jindřich Svoboda obvykle na okraj vnitřních stran desek knih, někdy, ať z důvodu menšího významu vazby, či pouhého opomenutí, jeho značka na knihách, které vytvořil, chybí.

Několik vzpomínek na Jindřicha Svobodu >>


/ prodáno /

Krásné knižní vazby | místopis |


TYL, HEŘMAN JOSEF: KLÁŠTER TEPLÁ. - 1947.

Klášter Teplá u Mariánských Lázní, 1947. 1. vyd. 86 s., obálka Václav Bozděch a Státní fotoměřický ústav. Pův. brož. 250x175 Velmi dobře zachováno.
/řády, architektura,  baroko, premonstráti/
/ prodáno /

Architektura | místopis |


FIBICH, ONDŘEJ: NEJÚPLNĚJŠÍ MÍSTOPISNÝ SLOVNÍK STARÉ ŠUMAVY. - 2009.

Od Adámků po Žumberk. Hrad Strakonice, 2009. Edice Stará Šumava. 295 s. Měkká vazba. 220x140 Krásný stav.
/ prodáno /

místopis |


ŠOLLE, MILOŠ: STAROSLOVANSKÉ HRADISKO. - 1984.

Charakteristika, funkce, vývoj a význam. Praha, Vyšehrad, 1984. 215 s. (obr. přílohy), obálka, vazba a úprava JIŘÍ BLAŽEK. Pův. celopl. vazba s obálkou. 245x170 Velmi dobře zachováno.


/ prodáno /

místopis |


RADNICE - HOŘOVICE. / BĚLOHLAV, JOS.: PODROBNÉ MAPY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ - 1912.

Sešit č. 28, list 30. Mapy vzdáleností všech míst při silnici ležících. Praha, F. Topič, 1912. Sešit (8) s. + složená mapa v měřítku 1 : 75.000, uloženo v ochranném pouzdře. 205x130, po rozložení 360x450 Velmi dobře zachováno.
250 CZK

místopis |


KAMENICE N. LÍPOU-ČERNOŠICE. / BĚLOHLAV, JOS.: PODROBNÉ MAPY ZEMÍ KORUNY ČESKÉ - - 1914.

Sešit č. 48, list 72. Mapy vzdáleností všech míst při silnici ležících. Praha, F. Topič, 1914. Sešit (4) s. + složená mapa v měřítku 1 : 75.000, uloženo v ochranném pouzdře. 205x130, po rozložení 360x450 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /

místopis |


HALÍK,T.: PRŮVODCE PO OKOLÍ KRÁLOVÉDVORSKÉM. - 1929.

Kuks, Betlém, Dvůr Králové n. L., Labská přehrada v Tešnově, Bílá Třemešná, Zvičina, Miletín, Hořice a Bělohrad. Dvůr Králové n. L., za pomoci spolupracovníků uvedených v jednotlivých Průvodcích a Klubu čsl. turistů, 1929. (112) s. se seznamem turistických cest a mapkou. Pův. brož. 170x120

Šporkovský badatel a sběratel JUDr. Ernst Back >>


/ prodáno /

místopis |


FASTER, RENÉ: ŠUMAVA PĚŠÍM TURISTŮM A AUTOMOBILISTŮM. - 1932.

Praha, nákl. vlastním, 1932. 107 s. Pův. brož. 205x140
400 CZK

místopis |


KRIEGLER, KAREL: PRŮVODCE KUKSEM A BETLEMEM. - (1933).

Červený Kostelec, nákladem vlastním, (1933). K sepsání historické části použito díla: "Franz Anton Graf von Sporc" od Dr. H. Benedickta. 64 s., foto Karel Kriegler, tisk Josef Doležal. Pův. brož. 195x130


200 CZK

místopis |


VALKOUN, JOS.: PRŮVODCE ROVENSKEM POD TROSKAMI A OKOLÍM. - (1925)

Výlety z Rovenska pod Troskami. Rovensko pod Troskami, Odbor klubu čsl. turistů. (kol. 1925). 32 s., mapka a 17 obr. příloh. Pův. brož. 190x130
/ prodáno /

místopis |


PRŮVODCE PO NĚMECKÉM BRODĚ A OKOLÍ. - 1933.

Německý Brod, Klub českosl. turistů, 1933. 63 s., 8 obr. příloh a mapka. Pův. brož. 200x120

Mahlerové v Německém Brodě >>


250 CZK

místopis |


ROSICKÝ, VÁCLAV: STAROMĚSTSKÝ ORLOJ V PRAZE. - 1923.

Dějiny orloje, astronomický úvod, popis strany zevní i vnitřního ústrojí, jakož i výklad, co a jak orloj ukazuje. Praha, J. Otto, 1923. 107 s. s přílohou a 20 vyobr. v textu. Pův. brož. 190x130
/ prodáno /

místopis | Pragensie |


DYK, JAN: STRAKONICE. - 1924.

Průvodce městem a okolím - Strakonice, Klub čsl. turistů, 1924. 48 s. Pův. brož. 175x125
/ prodáno /

místopis |


BALCÁREK, EVERMOD VLADIMÍR: DOKSANY NAD OHŘÍ, BÝVALÝ KLÁŠTER PREMONSTRÁTEK. - 1929.

Stručný průvodce dějinami a památkami. Doksany n. O., 1929. 29 s. s 8 obr. přílohami. Pův. brož. 170x115

https://novackycz >>


250 CZK

místopis |


POBUDA, KAREL: TETÍN V HISTORII A PAMÁTKÁCH. - 1928.

Nákladem a ve prospěch "Spolku pro opravu svatyň na Tetíně", 1928. 26 s. a 2 obr. přílohy, tiskl Pelz v Příbrami. Pův. brož. 150x115
/ prodáno /

místopis |


HLUBOKÁ NAD VLTAVOU A OKOLÍ. - 1948.

Hluboká n. Vlt., Klub českých turistů, 1948. III. vyd. 94 s. a složená mapka (280x270). Pův. brož. 145x105
250 CZK

místopis |


VLASTIVĚDNÝ SBORNÍK PODBRDSKA 14. - 1978.

Příbram, Okresní archiv a Okresní muzeum, 1978. Uspořádali Stanislav Polák a Jiří Tywoniak. 136 s. Pův. brož. 240x175
150 CZK

místopis |


PALESTÝNA. / FRANTIŠEK KLEMENT.

Praha, Beaufort, 1895. 280 s., 135 vyobrazení v textu a 4 světlotiskové přílohy.
Pův. celopl. zdobená vazba. 320x250 Dobře zachováno!
/ prodáno /

místopis |


LÍBAL, DOBROSLAV: GOTICKÁ ARCHITEKTURA V ČECHÁCH A NA MORAVĚ. - 1948.

Praha, Výtvarný odbor Umělecké besedy, 1948. I. sv. III. dílu edice Cesta k umění - průvodce po dějinách národního umění. 1. vyd. 290 s. (čb. reprodukce). Pův. brož. 215x155
290 CZK

Architektura | místopis |


ROSŮLEK, FRANT. KAR.: KUNĚTICKÁ HORA. - 1922.

Pardubice, Kunětické družstvo, 1922. 31 s. Pův. brož. 195x135 Velmi dobře zachováno.
200 CZK

místopis |


KOCIAN, OLDŘICH: TURISTICKÝ PRŮVODCE PO HUMPOLCI A OKOLÍ. - 1936.

Humpolec, Klub čs. turistů, 1936. 75 s. Pův. brož. 200x125 Velmi dobře zachováno.
190 CZK

místopis |


DOSTÁL, JAROSLAV: KRKONOŠE. - 1948.

Praha, Knihkupectví Klubu českých turistů, 1948. 1. vyd. 237 s., upravil BEDŘICH ZOUL. Pův. brož. 190x130 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /

místopis |


BOHUSLAV, JOS. V.: ŘEVNICE JAKO LETOVISKO A TURISTICKÁ BRÁNA BRDSKA. - 1930.

Řevnice, nákl. vlastním, 1930. 35 s. Pův. brož. Velmi dobře zachováno. 200x130
/ prodáno /

místopis |


PODROBNÁ MAPA ŠUMAVY - HORAŽĎOVICE, STRAKONICE, VOLYNĚ, VODŇANY, VIMPERK, NETOLICE.

List 5. Praha, Jos. Vilímek (na ob.), Jaroslav Bursík (na mapovém listu), kol. 1910. Kreslil JAN SRP. V měřítku 1 : 100.000. (400x480) Velmi dobře zachováno. /mapy/
/ prodáno /

místopis |


VESELÝ, FRANTIŠEK: PRACHATICE A OKOLÍ. - 1924.

Všeobecný popis, dějiny a turistický rádce. Prachatice, Klub Českosl. Turistů, K. Vaněk, 1924. 143 s. a složená mapa Prachatic a okolí (330x185). Pův. polopl. vazba. 190x125 Velmi dobře zachováno. /Šumava/
/ prodáno /

místopis |


KOŽÍŠEK, ALOIS V.: TIŠNOV A PŘEDKLÁŠTEŘÍ. - 1924.

Brno, Zemský cizinecký svaz, 1924. 44 s. a složená mapa Tišnovska (370x320). Pův. brož. 195x125 Velmi dobře zachováno.
Obce v okrese Brno-venkov.


/ prodáno /

místopis |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: TOULKY NENÁVRATNEM - 1946.

1. svazek cyklu Na scéně věků. Praha, Aventinum, nakladatelství Dr. Ot. Štorcha-Mariena, 1946. 224 s. s přílohami reprodukcí obrazů, kreseb a dobových dokumentů v úpravě VOJTĚCHA KUBAŠTY. Pův. brož. 160x110 Velmi dobře zachováno.
200 CZK

místopis |


HRANICE A LÁZNĚ TEPLICE SE ZBRAŠOVSKÝMI KRÁPNÍKOVÝMI JESKYNĚMI.

Hranice, Spolek pro udržování krápníkových jeskyní, 1927. 19 s. a 6 s. obr. příloh (12 pohlednic). Pův. brož. 155x240 Velmi dobře zachováno.
450 CZK

místopis |


NÁLEZ KOSTÍ LIDSKÝCH V KOSTELE SV. PETRA A PAVLA V ČÁSLAVI JEŽ POKLÁDÁNY ZA POZŮSTATKY JANA ŽIŽKY Z TROCNOVA. - 1911. /archeologie/historie/místopis/

Zváštní otisk z památek archaeologických a místopisných. Praha; Archaelogická komise při České Akademii císaře Františka Josefa; 1911. 64 s. textu; 6 s. obr. přílohy. Dobová polopl. vazba. 310x245


400 CZK

místopis |


VÝSTAVA IKONOGRAFIE A BIBLIOGRAFIE MARIÁNSKÉHO SLOUPU. - 1924.

Na Staroměstském náměstí v Praze strženého dne 3. listopadu 1918 uspořádaná Lidovou akademií v refektáři domu čís. 1 v Panské ulici u Piaristů; Praha II : od 8. prosince 1924 do 6. ledna 1925. Praha; Lidová akademie; 1924. 45 s.; 13 obr. příloh. Pův. brož. 210x170 Obálka je poškozená; uvolněné listy.


600 CZK

místopis | Pragensie |


KRÁSY KRKONOŠ. - (1938). /průvodce/místopis/

Praha; Jan Svátek; (1938). 72 s. Pův. brož. 330x235 Obálka je poškozená jinak dobře zachováno.


/ prodáno /

místopis |


VOJTÍŠEK; VÁCLAV: STARÉ PLÁNY PRAŽSKÉ. - 1912. Knihovna České společnosti zeměvědné v Praze. /místopis/pragensie/

Praha; Česká společnost zeměvědná; 1912. Knihovna České společnosti zeměvědné v Praze č. 8. 37 s. se 6 přílohami. Pův. brož. 270x175 Obálka je poškozená; jinak dobře zachováno.


590 CZK

místopis |


PODROBNÁ MAPA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO - JINDŘ. HRADEC; KAMENICE; POČÁTKY. - Kreslil JAN SRP. /místopis/mapa/

Kreslil JAN SRP. Praha; J. Bursík. Místopisné mapy Koruny české. Složená mapa. 210x140; po rozložení 520x420


/ prodáno /

místopis |