ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Národopis / etnografie

FAIT, EMANUEL: STŘEDOASIJŠTÍ NÁRODOVÉ, ZVLÁŠTĚ V ÚZEMÍ RUSKÉM. - 1910.

Praha, Matice česká, František Řivnáč (distr.), 1910. Novočeská bibliotéka č. XXXIX; Spisy musejní čís. CLXXII. 436 s., 45 obr. Polopl. vazba. 220x150 Velmi dobře zachováno. /H/


900 CZK

Národopis / etnografie |


WILSON, WOODROW: DĚJINY AMERICKÉHO LIDU. - (1921).

Díl I., Rojivý postup Angličanů. Poučných spisů Země sv. I. 204 s.
Díl II., Osady a národ. Poučných spisů Země sv. II. 206 s.
Díl III., Založení vlády. Poučných spisů Země sv. III. 222 s.
Praha, Stanislav Minařík, (1921). Přeložil Emilian Barthell. Polopl. vazba, 3 díly v jednom svazku. 220x150 Velmi dobře zachováno. /H/

Wilson, Woodrow, 1856-1924 - Americký politik, právník, politolog, vysokoškolský pedagog a prezident USA v letech 1913-1921.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Woodrow_Wilson


500 CZK

Národopis / etnografie |


Twenty-Two Bohemian Folk-Songs. - 1912.

Translated and compiled by Vincent Pisek. -- New York : Jan Hus Bohemian Presbyterian Church, 1912. 78 s. English and Bohemian Texts. Noty a 6 celostr. fot. Pův. brož. 300x230

Obsahuje noty a slova písní:
Kde domov můj = My homeland / Hej, Slované! = Ho, Slavonians! / Těšme se blahou nadějí = Here’s to old Bohemia! / Zasviť mi ty, slunko zlaté = Farewell to Bohemia / Spi, Havlíčku = To the memory of Havlíček / Teče voda = Happy meeting / Pod tím naším okénečkem = Under our cottage window / Okolo Libice = Timid Maiden / Nestůjte mládenci = Quest / Šla nanynka do zelí = To the garden Annie went / Počkej, povím = Naughty man / Hájku = Lover’s quarrel / Měsíček svítí = Broken troth / Na těch Kolodějskejch lukách = Vain regrets / Borovičky borový = Sad message / Už mou milou = Wedding / Hajej můj andílku = Cradle song / Mý zlatý rodiče = Father and mother dear / Vy, hvězdičky = Twinkling stars / Dobrou noc = Good night / Veselá koleda = Christmas carol / Kdož jste Boží bojovníci = Hussite battle hymn.


1.200 CZK

Exil a samizdat | folklor | Hudebniny - noty | Národopis / etnografie |


Šenfeldová, Helena. Lidové techniky zdobení dřeva. - 1984.

Praha, Ústředí lidové umělecké výroby, SNTL, 1984. 135 s. včetně 137 fotogr. vyobr. a il., bibliografie.
Pův. brož. 210x150
Technologie lidové tvorby. /antikvariát 0823/

350 CZK

Národopis / etnografie |


PLETKA, VÁCLAV: TŘI ŽĎÁRSKÉ LIDOVÉ ZPĚVNÍKY Z ROKU 1848.

Zvl. otisk z Vlastivědného sborníku Vysočiny III., 1959, str. 133 - 153. Sešit. 245x170 /ate/
400 CZK

folklor | Národopis / etnografie |


I. ŽIVNOSTENSKÁ VÝSTAVA NA PODKARPATSKÉ RUSI. 5-24.VII. 1927. Užhorod.

I. ŽIVNOSTENSKÁ VÝSTAVA NA PODKARPATSKÉ RUSI. 5-24.VII. 1927. Užhorod.
Texty česky, rusky a maďarsky, na několika málo místech i francouzsky. 81 stran + 28 listů inzerce. Obálka značena "LÁM UŽHOROD".
Pův. brož., listy vázané šňůrkou na tři dírky. 225x305
Povrch obálky a ořízky znešištěný prachem, listy nepoškozené, malá část mírně od prachu.
4.900 CZK

místopis | Národopis / etnografie |


HORNA, RICHARD: PRANÝŘ. - 1941. /právní národopis/právní dějiny/

O některých zachovaných pranýřích v našich a okolních zemích.
Knihovna Sborníku věd právních a státních. Nová řada. A, Obor právovědecký, čís. 20.
Praha, nákladem knihovny Sborníku věd právních a státních, 1941. 141 stran, LVI stran obrazových příloh, ilustrace v textu, místní rejstřík. Dobová polopl. vazba, ob. není vev.  230x160 Dobře zachováno!
Pojednání o trestu pranýře, počátky a rozšíření v našich a okolních zemích, četné citace z dobových kronik, stavební formy pranýřů, bohatá fotografická dokumentace z archívu autora.

 


/ prodáno /

místopis | Národopis / etnografie |


MELNIKOVÁ-PAPOUŠKOVÁ, N.: PUTOVÁNÍ ZA LIDOVÝM UMĚNÍM. - 1941.

Praha, Čin, 1941. 394 (2) s., 373 kreseb v textu a úprava Alois Moravec, bar. a čb. obr. přílohy na křídovém pap. Pův. celopl. vazba s přebalem. 280x220 Dobře zachováno.

/ prodáno /

Národopis / etnografie |


Arbes, Jakub: V pražské krčmě před půl stoletím. / Winter, Zikmund: Zač bylo živobytí za starodávna. - 1888.

Arbes, Jakub: V pražské krčmě před půl stoletím. Ze zábav starých Pražanů. Dle tradice vypravuje Jakub Arbes. Praha, Nákladem vlastním (J. Arbes), 1888. S. 1-121.
přítisk:
Winter, Zikmund: Zač bylo živobytí za starodávna. S. 122-192.
In: Přítel domoviny : časopis k zábavě a poučení, roč. 4, č. 3.
Pův celopl. vazba. 150Xx15 Vazba omšelá, listy zahnědlé.  Kniha v obchodě, dostupná ihned, bez objednání.
600 CZK

Národopis / etnografie | Pragensie |


České Velenice, lidové zvyky, hudební foklór. - kol. 1950.

Orig. fotografie. Na rubu popis "Kapela č. 16 / Sláma Frant.  Čes. Velenice"  175x110 Na rubu v rozích stopy po dřívějším nalepení.


450 CZK

folklor | Hudebniny - noty | místopis | Národopis / etnografie |


NÁROD V PÍSNI. - 1940. Podpisy autorů: Seidel, Hába a Vítězslav Novák.

Praha, L. Mazáč, 1940. 419 s., na titulním listě podpisy Jana Seidla, Aloise Háby a Vítězslava Nováka.
Tisíc národních písní vybral, upravil a zharmonisoval Jan Seidel, předmluvu k dílu napsal hudební skladatel Vítězslav Novák, celé dílo prohlédl a studii "Skladebné hodnoty lidové písně" napsal hudební skladatel Alois Hába. 419 s.,  výtvarnou část a výpravu knihy řídil malíř Jaroslav Benda (dílo obsahuje 18 obrazů Mik. Alše a Jos. Mánesa, z nichž 6 je barevných). Polokožená s vazba, zlacený název na hřbetě, kožené nárožnice, obálka vev. 270x210  Krásná, uměleckořemeslná práce.

/ prodáno /

Hudebniny - noty | Krásné knižní vazby | Národopis / etnografie | podpisy a dedikace |


Čtyři vánoční koledy. - 1957. Dřevoryty Hugo Šilberský.

Vánoční koledy vydané ze starých jarmarečních písní s osmi dřevoryty Hugo Šilberského vyšly v osmdesáti výtiscích pro Kruh bibliofilů na Moravě v r. 1957. Tento ex. č. 42.
Titulní list s dřevoryt. vinětou, front. s ručně kolorovaným dřevorytem, seznam písní, tiráž s číslem výtisku. Dva dvoulisty spojené nití.
KOLEDA VALAŠSKÁ. 6 listů, na titulu dřevoryt. Dvoulisty spojené nití.
PÍSEŇ VÁNOČNÍ KE CTI NAROZENÍ ... 6 listů, na titulu dřevoryt. Dvoulisty spojené nití.
KOLEDA ANEB PÍSEŇ O NAROZENÍ ... 6 listů, na titulu dřevoryt. Dvoulisty spojené nití.
PÍSEŇ VÁNOČNÍ. 6 listů, dřevoryt na titulu a v závěru. Dvoulisty spojené nití.
Pět sešitů volně uloženo do pův. pap. obálky, na obálce pap. štítek s kolorovaným dřevorytem. Ochranný pap. přebal. 165x120 /inv0320/
Na titulech 5x razítkové exlibris Václava Pletky.
/ prodáno /

Knižní a volná grafika | Národopis / etnografie |


Bartoš - Anthologie z národních písní československých, - 1874.

Anthologie z národních písní československých, kterou ze sbírek K.J. Erbena, F. Sušila, J. Kollára a J.V. Kamarýta učinil František Bartoš.
V Praze, Fr. A. Urbánek, 1874. VII, 176 s., písně řazeny do kapitol: Dějepravné, Posvátné, Zpěv a jeho význam, Milostné, Z přírody, Hospodné a pijácké, Žertovné, satyrické, naivné, Různé, Přídavek.
Novější polopl. vazba, s koženým štítkem na hřbetě a červeno bílým kapitálkem, hnědě natíraná vrchní ořízka, přední i zadní obálky vevázány. 225x150
Krásný stav bez jakékoliv známky stáří či opotřebení.
/ prodáno /

Hudebniny - noty | Národopis / etnografie | staré tisky |


Zíbrt, Čeněk: Na tom našem dvoře. Veselé chvíle v životě lidu českého, sv. VIII. - 1911

Obřady a zábavy při slavnostní odpravě kohouta, housera, kačera, beránka, kozla a vepřka.
Praha, František Šimáček, 1911. 79 s., 6 il. v textu. Pův. brož. 235x160 V dolním rohu bloku a obálky tmavá stopa po kontaktu s tekutinou, jinak bez poškození, dobře zachováno.
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


Zíbrt, Čeněk: Hoj, ty štědrý večere. Veselé chvíle v životě lidu českého, sv. VII. - 1910

(od Vánoc koledou do Nového roku)
Praha: Šimáček, 1910. 1 volný list, obr. příloha (xylografie Alfons Mucha: Koledníci, dráteníci na Slovácku). 59 s., 27 obr. v textu. Pův. brož. 235x160 Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář.
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


Zíbrt, Čeněk: Den se krátí, noc se dlouží. Veselé chvíle v životě lidu českého, sv. VI. - 1910

Martin - Cecilka - Ondřej - Barborky - Mikuláš - Lucie - Žber
Praha : Šimáček, 1910. 75 s. 87 obr.  v textu. Pův. brož. 235x160 Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář.
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


ZÍBRT, Čeněk. Obžinky. Veselé chvíle v životě lidu českého; sv. V. - 1910.

Praha: Šimáček, 1910. 68 stran. Pův. brož. 235x160 Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář.
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


ZÍBRT, Čeněk. Králové a královničky. Veselé chvíle v životě lidu českého; Sv. 4. - 1910.

Jízda, honění, stínání, koupání králů na letnice: králky, královničky: král ptačí. Praha: Šimáček, 1910. 4 l. přílohy, 64 s. Veselé chvíle v životě lidu českého. Pův. brož. 235x160 Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář.
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


ZÍBRT, Čeněk. Smrt nesem ze vsi... Veselé chvíle v životě lidu českého; Sv. 3. - 1910.

Pomlázka se čepejří: obchůzky a zábavy na Blažeje, Dorotku, Řehoře, v postě a na pomlázku.
Praha: Šimáček, 1910. 1 l. příloha, 146 s. Pův. brož. 235x160, Podélně, malý kousek hřbetu natržený, jinak nepoškozený, dobře zachovalý exemplář. 235x165
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


ZÍBRT, Čeněk. Masopust držíme ... Veselé chvíle v životě lidu českého; 2. - 1910

Praha: Šimáček, 1910. 1 l. příloha, 146 s. Pův. brož. 235x160 Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář. 235x160


/ prodáno /

Národopis / etnografie |


REVUE NAŠE SLOVENSKO - MĚSÍČNÍK PRO HÁJENÍ ZÁJMŮ UHERSKÝCH SLOVÁKŮ. - 1907. 1908.

I. ROČNÍK. Vydal Ant. Reis, 1907. 556 s. + bar. a čb. celostr. přílohy, (články, ůvahy, básně, písně, beletrie, životopisy, cestopisy, bar. reprodukce, kresby, pohledy krajin a měst, podobizny). Polopl. vazba. 275x200
Mj. obsahuje: Slovenská žurnalistika; Volební reforma v Uhrách; Či sa možu spolčiť Češi s Maďarmi? Uherský zákon o vystěhovalectví; Orava: Kralovanské mosty...

II. ROČNÍK. Vydal Ant. Reis, 1908. 520 s. + bar. a čb. celostr. přílohy, (články, ůvahy, básně, písně, beletrie, životopisy, cestopisy, bar. reprodukce, kresby, pohledy krajin a měst, podobizny). Polopl. vazba. 275x200 
Mj. obsahuje: Židé v Uhrách; Maďarský podvod; Ženský kroj v Bošáci; Národnostné školy...


/ prodáno /

Národopis / etnografie |


BRTNÍK, MÍLA: ZPĚVNÍK HORÁCKÝCH PÍSNÍ PO LIDECH SEBRANÝCH. - 2004.

Jihlava, Horácké folklorní sdružení, 2004. 355 s., obálka Lenka Michalovičová. Celopl. vazba s obálkou. 305x222 Krásný stav.
/ prodáno /

Hudebniny - noty | Národopis / etnografie |


KAŠPAR, ZDENĚK: ZAHRAJ NĚ, HUDEČKU. - 2006.

Valašské tance z rukopisných sběrů Zdeňka Kašpara. Vsetín, Občanské sdružení "Jasénka", 2006. 261 s. Pevná vazba. 305x215 Krásný stav.
/ prodáno /

Hudebniny - noty | Národopis / etnografie |


FRANTIŠEK BARTOŠ, LEOŠ JANÁČEK - NÁRODNÍ PÍSNĚ MORAVSKÉ V NOVĚ NASBÍRANÉ. - 1899, 1901.

Ve sbírku upravil František Bartoš, po stránce hudební pořádal Leoš Janáček.
V Praze, Nákladem České akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1899-1901.
I. svazek. 1899. Leoš Janáček: O hudební stránce národních písní moravských, CXXXVI s., Ballady; Milostné; Svatební; 480 s.
II. svazek. 1901. Manželské, Ze života, Elegické, Vojenské, Žertovné a satirické, Hospodní a hodové, Tance, Písně nábožné, Legendy, Přídavek. Obsah písní dle jejich začátků, Seznam přispívatelův a jejich příspěvků, Krajiny a osady, kde které písně byly zaznamenány nebo svůj původ mají. Vysvětlení některých slov dialektických. 481-1196 s.
Celoplátěné vazby se zlatou ražbou titulu na hřbetech a obou předních deskách. Kvalitní, nepoškozené, pevné vazby, listy nepotrhané, čisté. Po celou dobu byly svazky pečlivě opatrovány a dobře uloženy v uzavřených knihovnách, v obou svazcích na titulních listech rukopisné exlibris hudebníka z Horňácka, který knihy na zač. 70 let zakoupil v antikvariátu za 500 Kč!


/ prodáno /

Národopis / etnografie |


JAVOROVÉ HUSLE PĚKNĚ HRAJÚ. - 1984.

50 písní pro zpěv a cimbálovou muziku. Upravil Pavel Čech. Hodonín, Odbor školství, 1984. 50 písní, obálka Aleš Černý. Brož. 290x205
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


ZÁHORÁCKÉ PJESŇIČKY II. DIEL. - 1952.

Sosbieral Janko Blaho. Bratislava, Slovenské hudobné vyd., 1952. 147 s., obálka Martin Benka. Pův. brož. 210x145
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


JINDŘICH, JINDŘICH: CHODSKÝ ZPĚVNÍK VI. - 1953.

Praha, SNKLHU, 1953.161 s., obálka Josef Istler. Pův. brož. 205x150
/ prodáno /

Hudebniny - noty | Národopis / etnografie |


NÁRODNÍ ZPĚVNÍČEK DÍL II. - 1948.

Sto moravskoslezských lidových písní. Praha, Ministerstvo informací, 1948. 106 s., obálka Josef Istler. Pův. brož. 195x140
/ prodáno /

Hudebniny - noty | Národopis / etnografie |


NÁRODNÍ ZPĚVNÍČEK DÍL I. - 1949.

Sto českých lidových písní. Praha, Orbis, 1949. 109 s., obálka Josef Istler. Pův. brož. 195x140
/ prodáno /

Hudebniny - noty | Národopis / etnografie |


POMAHAČ, JIŘÍ: PÍSNĚ ZE ŽINKOVSKA. - 1953.

Praha, SNKLHU, 1953. Krajové zpěvníčky 2. 1. vyd. 31 s. Brož. 200x140
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


VINKLER, JAROSLAV: MORAVŠTÍ SLOVÁCI V PRAZE. - 1988.

Praha, Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1988. 1. vyd. 136 s. Brož. 200x130
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


POLÁŠEK, JAN; KUBEŠA, ARNOŠT: VALASKÉ PĚSNIČKY - DÍL V. - 1946.

Milotice nad. Bečvou, Milotický Hospodář, 1946. 1. vyd. 197 s. Pův. brož. 185x130
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


OD BŘECLAVI TEČE VODA ČISTÁ. - 1984.

Sborník Podlužáckých písní. Autoři: V. Kopuletý, Fr. Macinka, M. Ondrášková, J. Kobzík. Břeclav, Okresní kulturní středisko, 1984. 144 s. Brož. 205x150
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


VAŠEK, JOSEF: STARÉ SLOVÁCKÉ PÍSNĚ A TANCE Z DUBŇAN.

Hodonín, J. Vašek. 14 písní. Pův. brož. 200x130
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


LOSÍKOVÁ, LUDMILA: VODNÍKOVA NEVĚSTA. - 1946.

Podpis autorky. Pohádka z Hané. Olomouc, Bohuš Valihrach, 1946. 1. vyd. 37 s., obálka a kresby Květoslav Bubeník, podpis autorky. Brož. 220x150
200 CZK

Národopis / etnografie |


České lidové tkaniny. Čechy a západní Morava / Jitka Staňková. - 1989.

Edice: Technologie lidové výroby; sv. 8.
Praha, Státní nakladatelství technické literatury, 1989. 374 s., bar. a čb. fot., il. v textu. Bibliogr. Rejstř. Res. rus., něm. a angl.
Pův. brož. 205x150 Dobře zachováno.
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


KOPECKÝ, JOSEF: SLOVÁCKÁ SVATBA NA PODLUŽÍ.

Nákladem Matice Hodonské. 74 s. Brož. 240x155
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


JANČÁŘ, JOSEF: TRADIČNÍ ZPŮSOBY ZEMĚDĚLSKÉHO HOSPODAŘENÍ NA SLOVÁCKU. - 1987.

Ústav lidového umění ve Strážnici, 1987. 2. sv. Metodické monografie. 110 s. Brož. 230x160
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


HYKEL, CYRIL: LIDOVÉ TANCE ZE ŠTRAMBERKA NA LAŠSKU. - 1953.

Praha, SNKLHU, 1953. Edice Národní tance m. ř. 3. Klavírní úpravy a partitury zpracoval Fr. Bohuš. 73 s., 1. příloha 16 s., 2. příloha 72 s., obálka KAREL SVOLINSKÝ, fotografie FRANTIŠEK BÍLÝ. 3 sešity v pap. obálce. 195x150
/ prodáno /

Hudebniny - noty | Národopis / etnografie |


VOLAVÝ, VÍTĚZSLAV: "BÍLÁ HOLUBĚNKO, POLETUJ NAD NAMA." - 1984.

Sborník písní k občanským obřadům. Hodonín, Okresní kulturní středisko, 1984. 68 s. Brož. 210x160
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


BÍM, HYNEK: LIDOVÉ PÍSNĚ Z HUSTOPEČSKA. - 1950.

Praha, Orbis,  1950. 1. sv. edice Lidová píseň v Československé republice. 150 s. Pův. brož. 240x170
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


SLOVÁCKÉ PĚSNIČKY V. - 1950.

Sbírka jednohlasých lidových písní. Zaznamenal a uspořádal Jan Poláček. Praha, Národ. hud. vyz. Orbis, 1950. 1. vyd. 135 s., obálka Jiří Mrázek. Pův. brož. 190x140
/ prodáno /

Hudebniny - noty | Národopis / etnografie |


IV. SLOVÁCKÉ PĚSNIČKY SLOVÁCKÉHO KRÚŽKU V BRNĚ. - 1947.

Sbírka dalších 250 jednohlasých písní Moravského Slovácka. Zaznamenal Jan Poláček. Brno, 1947. 1. vyd. 262 s., obálka Franta Hlavica. Pův. brož. 180x130


/ prodáno /

Hudebniny - noty | Národopis / etnografie |


PAJER, JIŘÍ - MILTÁK, MICHAL: LIDOVÉ PÍSNĚ ZE STRÁŽNICKA. - 1985.

Podpis J. Pajera. Hodonín, Okresní kulturní středisko, 1985. 210 s., dedikace s podpisem J. Pajera. Brož. 205x150
/ prodáno /

Národopis / etnografie |


KUBÍK, JOŽKA: MUDROSLOVÍ PRIMÁŠE JOŽKY KUBÍKA. - 1984.

Supraphon, Praha 1984, 1. vyd. Shromáždil, sestavil, komentářem opatřil a úvodní studii napsal Dušan Holý. 142 s.,il. (některé barev.), portréty, noty. Brož. s gramodeskou. 195x195

/ prodáno /

Národopis / etnografie |


MIŠKEŘÍK, JAREK: HORŇÁCKÝ ZPĚVNÍK SEDLÁCKÝCH. - 1994.

Břeclav, Moraviapress, 1994. 500 s. Pevná vazba.

/ prodáno /

Národopis / etnografie |


KUBA, LUDVÍK: KŘÍŽEM KRÁŽEM SLOVANSKÝM SVĚTEM. - 1956.

Praha, NČSVU, 1956. 1. vyd. 408 s., 24 bar. vyobr., obálka, vazba a úprava Zdeněk Sklenář. Celopl. vazba s obálkou. 210x155 Dobře zachováno. /0222 antikvariát/
250 CZK

Národopis / etnografie |


Ševela, Martin. U žúdra. Vyd. 1. - 1943.

Brno, Brněnská tiskárna, nakl. Petrov, 1943. 117 s. přvážně čb. celostr. fotografií + 4 bar. fot. na přílohách. Tištěno hlubotiskem.
Puv. pap. vazba., horní okraj hřbetu drobně poškozený.
folklor/slovácké lidové kroje/slovácké nářečí/lidové tradice/lidové zvyky
/ prodáno /

folklor | Národopis / etnografie |


Klusák, Vladimír. Slovácké písně s hudeckým doprovodem. - 1952.

Lidové písně pro vojenské soubory.1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1952. 176 s. Armádní soutěž tvořivosti; sv. 8. Celopl. vazba, přebal (obálka) poškozený.

 


/ prodáno /

folklor | Národopis / etnografie |


ZPĚVY DOMOVA - NÁROD V PÍSNI. - 1943.

Praha, L. Mazáč, 1943.
Druhý tisíc národních písní vybral, upravil a zharmonisoval Jan Seidel,  předmluvu k dílu napsal Josef Bohuslav Foerster, studii Cestami lidové písně napsal Zdeněk Němec, hudební úpravu písní prohlédl prof. Alois Hába. 1. vyd. 415 s., výtvarnou část a výpravu knihy řídil prof. Josef Sejpka (šest barevných reprodukcí obrazů Josefa Mánesa, reprodukce kreseb Mikoláše Alše). Pův. polopl. vazba s obálkou. 270x210 Na předsádkách stopy od lepenky. (viz. foto)

/ prodáno /

Národopis / etnografie |