ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Ladislav Sutnar

Sutnar - GOLLEROVÁ-PLACHÁ, JITKA: LÁTKY Z PRAŽSKÉ KRÁLOVSKÉ HROBKY. / 1937.

Typografická úprava Ladislav Sutnar.
Les tissus du caveau royal à Prague. Die Stoffe aus der Prager Königsgruft. Praha Státní grafická škola, 1937. 27 - [I] s., 20 obr. příl. Soukromé tisky Státní grafické školy. Řada 1, Čís. 4.  Pův. brož. Velmi dobře zachováno, krásný stav! /ant1123/vystaveno v obchodě, koupíte bez objednání/

   


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Sutnar - VÝBOR Z DÍLA ANTONÍNA MACKA. Uspořádal a úvodem opatřil Josef Hora. - 1932.

Praha, Družstevní práce, 1932. Generace sv. VIII. 170 s., portrétní studie od Alfreda Justitze, vytiskla knihtiskárna F. Obziny ve Vyškově na Moravě. Obálka a úprava Ladislav Sutnar. Pův. brož. 200x125 /H/
300 CZK

Ladislav Sutnar |


Sutnar - CIBULKA; JOSEF: KOSTEL SVATÉHO JIŘÍ NA HRADĚ PRAŽSKÉM. - 1936.

Soukromý tisk Státní grafické školy. Typografická úprava LADISLAV SUTNAR.
Fotografie provedl učitel JOSEF EHM se žáky fotografického oddělení na Státní grafické škole v Praze.
Stavební dějiny a průvodce památkami. Die St. Georgskirche auf der Burg zu Prag. Baugeschichte und Führer / L'église St-Georges au Château de Prague. Histoire du bâtiment suivie d'un guide.
Praha, Státní grafická škola, 1936. České, německé a francouzské pojednání napsal a vyobrazení vybral Josef Cibulka. 64 s., [38] s. obr. příloh. Soukromý tisk Státní grafické školy. Ř. 1., č. 3.
Pův. brož. 210x150 Krásný stav, v tomto stavu vzácné!

 


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Český funkcionalismus 1920-1940. /architektura, bytové zařízení, užitá grafika/ - 3 díly. 1978.

Kompletní, zcela zachovalý soubor hledaných katalogů.
Praha, Uměleckoprůmyslové muzeum, Moravská galerie v Brně, 1978. /1. Architektura. (248) stran. /2. Bytové zařízení. 80, (66) stran. /3. Užitá grafika. 22, (38) stran. Texty Karel Teige, Jan Rous, Jiří Hlušička, Alena Vondrová, Alena Adlerová, množství vyobr. na přílohách, německé resumé, bibliografické odkazy. Grafická úprava Rostislav Vaněk. Pův. brož. 250x230

Katalogy k výstavám: Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze 29.6.-15.10.1978, Moravská galerie v Brně 1.11.-31.12.1978,

  


/ prodáno /

Architektura | Karel Teige | Ladislav Sutnar |


EMOLDER, E. A. G.: BRUSLE KRÁLOVNY HOLANDSKÉ. - 1931.

Praha, Družstevní práce, 1931. Živé knihy sv. LXXVII. Přeložil Jaroslav Poch. 130 s., upravil LADISLAV SUTNAR, vazba podle návrhu Josefa Čapka. Pův. celopl. vazba. 185x130
120 CZK

Josef Čapek | Ladislav Sutnar |


Sutnar - V. V. Štech: Sochaři pražského baroku = Les sculpteurs baroques de Prague = Prager Barockbildhauer. - 1935

Praha, soukromý tisk Státní grafické školy (řada prvá číslo dvě), duben 1935. Vytiskl Orbis, Praha.
Upravil Ladislav Sutnar. Obrazová příloha s 39 černobílými fotografiemi žáků Státní grafické školy v Praze v rámci školního vyučování za vedení profesora O. Hejzlara a učitele J. Bielowského. Štočky vyrobeny ve školních dílnách žáky učitele H. Huberta.
Český text s. 5-27, zkrácený německý text s. 28-56, prameny a literatura s. 57-59, popisky fotografií česky, francouzsky a německy.
Pův. brož. 210x150 Přebal na několika místech otřepený s drobnými kousky ztrát. Vyjma přebalu není na knize žádné poškození či jiné známky opotřebení!

 

/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Toyen - HEPTAMERON NOVEL převznešené a přeslavné princezny Markéty d'Angouleme, královny Navarské. - 1932.

Z francouzštiny přeložil a poznámkami opatřil Karel Šafář. Praha, Družstevní práce, 1932. 676 s., 76 ilustrací TOYEN, upravil LADISLAV SUTNAR. Celopl. vazba. 205x135
/ prodáno /

Ladislav Sutnar | Toyen |


JUBILEJNÍ VÝSTAVA UMĚLECKÉ BESEDY. - Katalog výstavy, 1933.

Praha, Obecní dům - výstavní sály, 28.4. 1933-25.7.1933.  51 s., text Vlastimil Rada + seznam vystavených děl, 16 s. část obrazová (čb.) Pův. brož. 210x150 
Balaš Zdeněk / Bauch Jan / Bílek František / Boháček Karel / Bžoch František / Hégr Miloslav / Holý Miloslav / Jareš Jaroslav / Kaplický Josef / Kerhart Oldřich / Kotík Pravoslav / Kotrba Karel / Krejčí Jiří / Kremlička Rudolf / Kubín (Coubine) Otakar / Melková-Ondrušová Ludmila / Mokrý František / Moravec Alois / Mrkvička Otakar / Musatov Grigorij / Nejedlý Otakar / Nekolová-Jarešová Augusta / Novák Václav / Pelc Antonín / Rabas Václav / Rada Vlastimil / Rambousek Jan / Salcman Martin / Sapík Vojtěch / Sedláček Vojtěch / Slavíček Antonín / Sutnar Ladislav / Šedivý Josef / Šíma Josef / Šimák Lev / Tichý František / Tittelbach Vojtěch / Ullrych Bohumil / Vágner Bohumil / Vrbová-Kotrbová Vilma /Zlatníková Marie / Zrzavý Jan.


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


MAŘÁNEK, JIŘÍ: ROMANCE O ZÁVIŠOVI. - 1940.

Praha, Družstevní práce, 1940. 296 s., obálka ALOIS MORAVEC, úprava LADISLAV SUTNAR. Pův. brož. 195x140 Dobře zachováno. /H/
150 CZK

Ladislav Sutnar |


DRNÁK, VLADIMÍR: ŠPANĚLSKÁ RAPSODIE. - 1941.

Román na goyovské téma. Praha, Družstevní práce, 1941. 328 s., obálka LADISLAV SUTNAR (na obálce použito leptu F. J. de Goya). Pův. brož. 195x135 Dobře zachováno. /H/
100 CZK

Ladislav Sutnar |


Toyen - NOVÝ, KAREL: RYBAŘÍCI NA MODRÉ ZÁTOCE. - 1936.

Ilustrace a obálka Toyen. Praha, Československá grafická Unie, 1936. 85 s., typografická úprava Ladislav Sutnar. Knihovna Nové obzory. Řada zábavné četby pro mládež od 8 do 11 let, kn. 2. Pův. brož. Velmi dobře zachováno. /rm19/  

 


/ prodáno /

Ladislav Sutnar | Toyen |


UMĚNÍ A ŘEMESLA 1977. /4. Lidová umělecká výroba a umělecké řemeslo. /keramika/nábytek/Adlerová/Sutnar/

Č. 4., 1977. Čtvrtletník pro otázky lidové umělecké výroby a uměleckého řemesla. Praha, Ústředí lidové umělecké výroby, 1977. Řídil Karel Fábel. 84 s., obálka Jiří Macák. Číslo mj. obsahuje: Alena Adlerová: Padesát let Krásné jizby - k nedožitým osmdesátinám Ladislava Sutnara; Malovaný nábytek jihozápadních Čech. Sešit. 220x235 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Toyen - MARČANOVÁ, ZDENKA: NÁŠ SVĚT. - 1934.

Praha, DP, 1934. Obálka a 18 barevných ilustrací Toyen, typografie Ladislav Sutnar.
Pův. polopl. vazba. 230x310 Dobře zachováno.


/ prodáno /

Ladislav Sutnar | Toyen |


Sutnar - MAGAZIN DP. Roč. 4 / 1936 - 37.

Vazba a úprava Ladislav Sutnar.
Praha, Družstevní práce, 1934-1935. 320 s., 174 ilustrací PELC, BIDLO, LADA, JAPPY, SVOLINSKÝ, RADA, FR. TICHÝ, HOFFMEISTR, FILLA, BOETTINGER, BRUNNER ..., fotografie: SUDEK (13x), JENÍČEK, POVOLNÝ, PEKAŘ, DRBOHLAV, LEHOVEC ..., texty: architetura (L. Žák, J. E. Koula ad.), divadlo, hudba, tanec (J. Jenčík, J. Paulík, J. Rey ad.), film, fotografie (J. Funke, L. Linhart ad.), výtvarné umění, poesie, literatura.
Pův. celopl. vazba. 245x180
/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Sutnar - MAGAZIN DP. Roč. 2 / 1934 - 35.

Vazba a úprava Ladislav Sutnar.
Praha, Družstevní práce, 1934-1935. 316 s., fotografie, ilustrace, karikatury (Sudek, Viškovský, Ehm, F. Bidlo, A. Pelc ad.), jedna ob. vzadu vev. 
Pův. celopl. vazba. 245x180 Na přední desce uprostřed nepatrná oděrka.
/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Sutnar - VOLAVKA, VOJTĚCH: MALBA A MALÍŘSKÝ RUKOPIS. - Státní grafická škola, 1939.

Malerei und die malerische Handschrift = Peinture et l'écriture picturale = Painting and brush-work.
Úvod do studia malířského rukopisu. Einführung in das Studium der malerischen Handschrift. Introduction aux études de l'écriture picturale. Introduction to the studium of the brush-work.
Praha, Státní grafická škola, 1939. Úvod René Huyghe. 175 s. a 55 obr. příloh, résumé - angl., něm., franc.
Typografická úprava LADISLAV SUTNAR a JOSEF SOLAR.
Pův. brož. 210x150
Krásný stav! Na titulu vlastnická značka historika umění, jenž svým knihám věnoval nebývalou péči a pozornost, překvapení nad téměř intaktním stavem většiny jeho knih je o to větší, že si můžeme být jisti, že své knihy nejen četl, ale že je ke své práci často používal a přesto, na nich nezůstaly větší stopy, než kdyby po celá ta desetiletí ležely v uzamčené knihovně, rukou nedotčeny.
/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Sutnar - VOLAVKA, VOJTĚCH: MALÍŘSKÝ RUKOPIS VE FRANCOUZSKÉM OBRAZE NOVÉ DOBY. - 1934.

Praha, Státní graf. škola, 1934. 23 s. text, 19 vyobr. z toho 2 bar., úprava LADISLAV SUTNAR. Pův. brož. 210x150 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


ZVEME VÁS DO DP. - 1940. Propagační brožurka DRUŽSTEVNÍ PRÁCE. SUTNAR; SUDEK.

Propagační brožurka DRUŽSTEVNÍ PRÁCE. (1940) 10 s. včetně obálky; (Co musí každý věděti o dp - činnost; jak se stát členem; správa; Krásná jizba; Panorama; knihárna; Několik posudků o knihách DP; Seznam knih DP (nabídka kalendářů končí r. 1941; na zadní záložce je Přihláška za člena. Úprava J. SUTNAR (?); fotografie na obálce včetně vnitřních stran J. SUDEK (?). Pův. brož. 190x150 Krásný stav!


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


ZWEIG; ARNOLD: SPOR O SERŽANTA GRÍŠU. - 1929.

Praha; Družstevní práce; 1929. Živé knihy A. Přeložil František Vavřín. 483 s.; vstupní kresba OTAKAR MRKVIČKA, obálka LADISLAV SUTNAR. Pův. brož. 195x135


1.500 CZK

Ladislav Sutnar |


Sutnar - SHAW; G. B.: TRAKAŘ JABLEK. AMERICKÝ CÍSAŘ. - 1932.

Obálka LADISLAV SUTNAR.
Praha; Družstevní práce; 1932. 159 s.; ilustrace na titulním listě Zd. KRATOCHVÍL; fotomont. obálka LADISLAV SUTNAR. Pův. brož. 190x140 Na obálce místy nahnědlé flíčky.


2.000 CZK

Ladislav Sutnar |


Sutnar - SHAW; G. B.: OBRÁCENÍ KAPITÁNA BRASSBOUNDA. - 1932.

Obálka LADISLAV SUTNAR.
Praha; Družstevní práce; 1932. 130 s.; kresba na titulním listě Zd. Kratochvíl; fotomontážní obálka Ladislav Sutnar. Pův. brož. 190x140 - Velmi dobrý stav!


3.500 CZK

Ladislav Sutnar |


Sutnar - SHAW; G. B.: DROBNOSTI II.; VÝSTŘIŽKY Z NOVIN. - 1933.

Obálka LADISLAV SUTNAR.
PROHLÉDNUTÍ BLANCO POSNETA. Praha; Družstevní práce; 1933. Ilustrace na titulním listě Zd. Kratochvíl; fotomont. obálka Ladislav Sutnar. Pův. brož. 190x140 Velmi dobrý stav!


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Štyrský - NEZVAL, VÍTĚZSLAV: JAK VEJCE VEJCI. - 1933.

Praha, DP, 1933. Živé knihy sv. 105. 248 s., vstupní kresba a vazba JINDŘICH ŠTYRSKÝ, úprava L. SUTNAR. Na předním přídeští ex libris Františka Dvořáka. Pův. celopl. vazba. 185x135  Povrch vazby omšelý, po běžném používání.
250 CZK

Ladislav Sutnar | Štyrský |


Sutnar - BÁSNÍKŮV ROK. - 1936, karikatuty František Bidlo.

Sborníček satiry a ironie na rok 1936. Praha, Družstevní práce, 1936. 60 s., 22 ilustrací, karikatur, Fr. BIDLO. Typo a obálka LADISLAV SUTNAR. Dvoubarevný tisk; typografie s kombinací více druhů písma a typoornamentů. 200x130
700 CZK

Ladislav Sutnar |


Sutnar - CIBULKA; JOSEF: KOSTEL SVATÉHO JIŘÍ NA HRADĚ PRAŽSKÉM. - 1936.

Stavební dějiny a průvodce památkami. Die St. Georgskirche auf der Burg zu Prag. Baugeschichte und Führer / L'église St-Georges au Château de Prague. Histoire du bâtiment suivie d'un guide
České, německé a francouzské pojednání napsal a vyobrazení vybral Josef Cibulka. Fotografie provedl učitel JOSEF EHM se žáky fotografického oddělení na Státní grafické škole v Praze. Typografická úprava LADISLAV SUTNAR.
Praha, Státní grafická škola, 1936. 64 s., [38] s. obr. příloh. Soukromý tisk Státní grafické školy. Ř. 1., č. 3.
Pův. brož. Velmi dobrý stav. 210x150
/ prodáno /

Ladislav Sutnar | Photography Books |


Sudek / Sutnar - PRAGUE BAROQUE. ARNE NOVÁK. - 1938.

Traduction francaise Jos. Hrdinová. Photographies par Josef Sudek. Prague, Fr. Borový, 1938. 43 s., 31 čb. fot. Na titulu drobná značka původního majitele, významného českého kunsthistorika a sběratele knih. Pův. brož. Velmi dobrý stav, intaktní!
/ prodáno /

Ladislav Sutnar | Photography Books |


Sutnar - GOLLEROVÁ-PLACHÁ, JITKA: LÁTKY Z PRAŽSKÉ KRÁLOVSKÉ HROBKY. - 1937.

Typografická úprava Ladislav Sutnar.

Les tissus du caveau royal à Prague. Die Stoffe aus der Prager Königsgruft. Praha Státní grafická škola, 1937. 27 - [I] s., 20 obr. příl. Soukromé tisky Státní grafické školy. Řada 1, Čís. 4. Na titulu drobná značka původního majitele, významného českého kunsthistorika a sběratele knih. Pův. brož. Velmi dobrý stav, intaktní!


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


MELNIKOVÁ - PAPOUŠKOVÁ; N.: ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ MALÍŘSTVÍ NA SKLE. - 1938. Státní grafická škola. Úprava LADISLAV SUTNAR. /lidové umění/

Praha; Státní grafická škola; 1938. 35 s. text v češtině a franc.; 99 vyobr.; úprava LADISLAV SUTNAR. Pův. brož. 210x155


350 CZK

Ladislav Sutnar | Národopis / etnografie |


TETAUER; FRANK: SHAW - IDEOLOGIE A DRAMATIKA. - 1929. Družstevní práce. Úprava LADISLAV SUTNAR.

Praha; Družstevní práce; 1929. Svět. Řada nová II. 166 s.; 8 s. obr. příloh; obálka; vazba LADISLAV SUTNAR; fotografie na přílohách a ilustrace v textu (K. ČAPEK; Z. KRATOCHVÍL; AD. HOFFMEISTER; V.H. BRUNNER aj.). Pův. celopl. vazba s obálkou vzadu vevázanou. 205x140


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


BUCKOVÁ; PEARL S.: DOBRÁ ZEMĚ. - 1936. Živé knihy. Kresba TOYEN.

Praha; Družstevní práce; 1936. Živé knihy a sv. 111. Přeložila Gerta Schiffová-Langerová. 353 s.; vstupní kresba TOYEN; úprava LADISLAV SUTNAR. Polokožená vazba. 190x140


/ prodáno /

Ladislav Sutnar | Toyen |


Sutnar - SHAW; G. B.: DRUHÝ OSTROV JOHNA BULLA. - 1930. Obálka Ladislav SUTNAR. DP.

Praha; Družstevní práce; 1930. 231 s.; ilustrace na titulním listě Zd. Kratochvíl; fotomont. obálka LADISLAV SUTNAR. Pův. brož. 195x140 Nerozřezáno.


900 CZK

Ladislav Sutnar |


KOPTA; JOSEF: ČERVENÁ HVĚZDA. - 1931. Ilustrace TOYEN. Obálka JINDŘICH ŠTYRSKÝ. /amar/

Praha; Sfinx - Bohumil Janda; 1931. Pyramida sv. 18. 365 s.; obálka JINDŘICH ŠTYRSKÝ; 4 celostr. ilustrace TOYEN; úprava a vazba LADISLAV SUTNAR. Pův. celopl. vazba s obálkou. 185x140


/ prodáno /

Ladislav Sutnar | Toyen | Štyrský |


Sutnar - HOSTOVSKÝ; EGON: DŮM BEZ PÁNA. - 1937.DP. Obálka LADISLAV SUTNAR. Družstevní práce. /dp/

Praha; DP; 1937. 2. vyd. 255 s.; obálka LADISLAV SUTNAR; vstupní fotografické vyobr. - portrét autora. Pův. celopl. vazba s obálkou; transparentní folie. 190x135


/ prodáno /

Egon Hostovský | Ladislav Sutnar |


Sutnar - KALENDÁŘ DRUŽSTEVNÍ PRÁCE 1935. - 1935. Kalendář českých romantiků. Úprava LADISLAV SUTNAR. /q/

Kalendář českých romantiků. Praha; DP; 1934. Česká galerie XIII. 18 bar. a 8 čb. vyobr.; vybral a úvodní slovo napsal V. V. Štech; úprava LADISLAV SUTNAR. Kalendář (230x155) montován zadní deskou na původním kartonu (235x160) s odklopnou podpěrkou. Absolutně zachovalý exemplář!


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Sutnar - SINCLAIR; UPTON: UTAJOVANÉ ZLO. - 1931. Družstevní práce. Obálka LADISLAV SUTNAR. REZERVACE

Praha; Družstevní práce; 1931. Přeložil St. V. Klíma. 177 s.; fotomont. obálka LADISLAV SUTNAR. Pův. brož. 195x135. Velmi dobře zachováno; nerozřezáno.
REZERVACE
/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Sutnar - SINCLAIR; UPTON: OTROCTVÍ. - 1930. Družstevní práce. Obálka LADISLAV SUTNAR.

Román z opbčanské války. Praha; Družstevní práce; 1930. Přeložil St. V. Klíma. 381 s.; fotomontážní obálka LADISLAV SUTNAR. Pův. brož. 195x135. Velmi dobře zachováno; nerozřezáno.


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


ŽIVOT. IX. - 1929 - 1930. Original wrappers.

Výtvarný a literární sborník. Svazek 9.. Praha; VO UB; 1929 - 1930. 109 s. Text (Jiří Mařánek; V. Nezval; J. Frejka ad.) a čb. vyobrazení (arch. Fr. Kerhart; arch. V. Kerhart; Jan Víšek; L. Sutnar (1x); Zrzavý (4x); Josef Čapek (5x) ad. Pův. brož. 295x220./H/


1.200 CZK

Ladislav Sutnar |


Sutnar - SHAW; G. B.: OBRÁCENÍ KAPITÁNA BRASSBOUNDA. - 1932. Obálka LADISLAV SUTNAR. Very good condition.

Praha; Družstevní práce; 1932. 130 s.; kresba na titulním listě Zd. Kratochvíl; obálka LADISLAV SUTNAR. Pův. brož. 190x140 - Od horního okraje podél hřbetu; vlivem neopatrného uchopení; 3 cm natržená obálka (bez ztráty); jiné části neporušeny; čisté; bez známek užívání.


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Sutnar - SHAW; GEORGE BERNARD: ČLOVĚK NIKDY NEVÍ. - 1931. Obálka LADISLAV SUTNAR; Družstevní práce. /dp/

Z angl. 'You never cantell' přeložili Alfred Pflanzer a Karel Mušek. Praha; Družstevní práce; 1931. 164 s.; titulní kresba ZDENĚK KRATOCHVÍL; obálka LADISLAV SUTNAR. Pův. brož. 190x140 Část dolního okraje obálky; přesahující blok; drobně otřepená; na horním okraji nepatrné natržení (4mm; bez ztráty); jiné části nepoškozeny; čistý exemplář.


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Sutnar - SHAW; G. B.: OBRÁCENÍ KAPITÁNA BRASSBOUNDA. - 1932. Obálka LADISLAV SUTNAR. Very good condition.

Praha; Družstevní práce; 1932. 130 s.; kresba na titulním listě Zd. Kratochvíl; obálka LADISLAV SUTNAR. Pův. brož. 190X140 - Velmi dobrý stav. Very good condition.


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Sutnar - SHAW; G. B.: DROBNOSTI II.; VÝSTŘIŽKY Z NOVIN. - 1933. DP. Obálka LADISLAV SUTNAR. Družstevní práce. /dp/

PROHLÉDNUTÍ BLANCO POSNETA. Praha; Družstevní práce; 1933. Ilustrace na titulním listě Zd. Kratochvíl; fotomont. obálka LADISLAV SUTNAR. Pův. brož. 190x140 Na povrchu obálky několik nahnědlých; menších skvrnek; ostatní části exempláře čisté; nepoškozené.


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Sudek - NOVÁK; ARNE: PRAHA BAROKNÍ. - 1938. 31 fotogr. příloh J. SUDEK; typo LADISLAV SUTNAR; souběžné angl.; franc. a něm. popisky.

Praha; Borovy; 1938. Třetí vyd. 36 s. textu a 31 fotogr. příloh JOSEF SUDEK; graf. upravil LADISLAV SUTNAR; souběžné angl.; franc. a něm. popisky k foto. Celopl. vazba s obálkou vzadu vevázanou. 215x150


/ prodáno /

Ladislav Sutnar | Photography Books |


FRANK; BRUNO: CERVANTES. - 1935. Družstevní práce. Obálka LADISLAV SUTNAR. Živé knihy. A ; Sv. 128. Roč. 13. Sv. 9.

Praha; Družstevní práce; 1935. Živé knihy A. Přeložil Pavel Levit. 280 s.; obálka; vazba a úprava LADISLAV SUTNAR. Pův. celopl. vazba s obálkou. 190x140 /H/


250 CZK

Ladislav Sutnar |


GIDE; ANDRÉ: NÁVRAT ZE SOVĚTSKÉHO SVAZU. - 1936. Družstevní práce. Obzory. Úprava LADISLAV SUTNAR.

Praha; Družstevní práce; 1936. Obzory 10. Přeložil Boh. Mathesius. 73 s.; úprava LADISLAV SUTNAR. Pův. celopl. vazba. 180x135


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


ALMANACH KMENE 1935-1936. - 1935. Typografie LADISLAV SUTNAR; na ob. foto JAROMÍR FUNKE.

Praha; Kmen; 1935. 328 s.; upravil LADISLAV SUTNAR; fotografie na obálce JAROMÍR FUNKE; 18 obr. příloh. 119x102 - Velmi dobrý stav.


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


Sudek / Sutnar - KALENDÁŘ DRUŽSTEVNÍ PRÁCE 1933. - 1932. DP. 27 fotografií JOSEF SUDEK. Upravil LADISLAV SUTNAR. /q/

27 fotografií Josefa Sudka. Praha; DP; 1932. 27 fotografií (včetně fotografie na obálce) a 4 reklamní fotografie pro DP JOSEF SUDEK (jednostranný tisk); vybral a upravil LADISLAV SUTNAR; vytištěno hlubotiskem u Václava Neuberta. Celkem 32 listú; první dva a poslední list (tiráž) volně (odděleny od perforace). Všechny listy čisté; ani drobná poškození; excelentní stav. 210x145 - Samostatný blok kalendáře zůstal i s posledním listem tiráže bezvadně zachovalý; nebyl totiž původním majitelem namontován na závěsný či samostojný karton; jak bývá obvyklé; ale pěkně zabalen a na bezpečném místě; pro budoucí časy uschován.

Další fotografie zde >>


/ prodáno /

Ladislav Sutnar | Photography Books |


CIBULKA; JOSEF: KOSTEL SVATÉHO JIŘÍ NA HRADĚ PRAŽSKÉM. - 1936. /pragensie/průvodce/

Stavební dějiny a průvodce památkami. Die St. Georgskirche auf der Burg zu Prag. Baugeschichte und Führer / L'église St-Georges au Château de Prague. Histoire du bâtiment suivie d'un guide České, německé a francouzské pojednání napsal a vyobrazení vybral Josef Cibulka. Fotografie provedl učitel JOSEF EHM se žáky fotografického oddělení na Státní grafické škole v Praze. Typografická úprava LADISLAV SUTNAR. Praha, Státní grafická škola, 1936. 64 s., [38] s. obr. příloh. Soukromý tisk Státní grafické školy. Ř. 1., č. 3.Pův. brož. 210x150


/ prodáno /

Ladislav Sutnar | Pragensie |


Sutnar - FOTOGRAFIE VIDÍ POVRCH. - 1935. Fotografie FUNKE; EHM .. Družstevní práce.

Redigovali L. SUTNAR a J. FUNKE. Praha; Státní grafická škola - DP; 1935. Nestránkováno; text: úvodní slovo 'Fotografovaný svět' V. V. Štech a odborné texty k obrazům Cibulka; Herain; Kramář; Vojtíšek ad.; 14 celostr. fotogr. vyobrazení: FUNKE (5x); EHM (4x); PICKOVÁ; HEJZLAR 3x; GILBERT a fotogr. vyobr. v textu. Pův. brož. 300x210 - Krásný stav! Very good condition.

 


/ prodáno /

Ladislav Sutnar |


ŽIVOT. IX. - 1929 - 1930. Original wrappers.

Výtvarný a literární sborník. Svazek 9.. Praha; VO UB; 1929 - 1930. 109 s. Text (Jiří Mařánek; V. Nezval; J. Frejka ad.) a čb. vyobrazení (arch. Fr. Kerhart; arch. V. Kerhart; Jan Víšek; L. Sutnar (1x); Zrzavý (4x); Josef Čapek (5x) ad. Pův. brož. 295x220. - 5 cm; ze spodní části hřbetu; utrženo; malý flíček na okraji ob.; jinak bez vad. 


2.000 CZK

Josef Čapek | Ladislav Sutnar |


VACHEK; EMIL: ČTYŘICETILETÝ. - 1930 Obálka LADISLAV SUTNAR. Podpis autora. 'Nové cíle'.

Praha; Sfinx-Janda; 1930; 'Nové cíle' sv. 387. 349 s.; úprava a obálka LADISLAV SUTNAR; dedikace s podpisem autora. Pův. brož. 200x140 Ve spodní části a na hřbetě obálka natržena.


1.200 CZK

Ladislav Sutnar | podpisy a dedikace |