ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

staré tisky

Bartoš - Anthologie z národních písní československých, - 1874.

Anthologie z národních písní československých, kterou ze sbírek K.J. Erbena, F. Sušila, J. Kollára a J.V. Kamarýta učinil František Bartoš.
V Praze, Fr. A. Urbánek, 1874. VII, 176 s., písně řazeny do kapitol: Dějepravné, Posvátné, Zpěv a jeho význam, Milostné, Z přírody, Hospodné a pijácké, Žertovné, satyrické, naivné, Různé, Přídavek.
Novější polopl. vazba, s koženým štítkem na hřbetě a červeno bílým kapitálkem, hnědě natíraná vrchní ořízka, přední i zadní obálky vevázány. 225x150
Krásný stav bez jakékoliv známky stáří či opotřebení.
/ prodáno /

Hudebniny - noty | Národopis / etnografie | staré tisky |


Pepliers - NOUVELLE ET PARFAITE GRAMMAIRE ROYALE FRANÇOISE ET ALLEMANDE. Neue und vollständige Königliche Französische Grammatik. - 1752.

Mit einem neu-eingerichteten SYNTAXI, einem verbesserten Wörterbuche, manierlichen Gesprächen, zierlichen Nebensarten, auserlesenen Dencksprüchen, merckwürdigen artigen Historien und sinnteichen Einfällen, anmuthigen und nach itziger Zeit wohlgesetzen Briefen / Bisher unter dem Nahmen des Herrn des PEPLIERS, vielmals heraus gegeben, Gegenwärtig aber durchgehends aus des berühmten Französis, Jesuiten, Hn. Buffier, und anderer gelehrten Anmerckungen, auf das fleißigste verbessert, mit einem zulänglichen Unterricht von der heutigen allerneusten Französischen Orthographie und Aussprache, einer vermehrten und erläuterten Anweisung zur teutschen Titulatur, auch einem viel vergrösserten Churfürstl. Sächsischen Titular-Buche, auf das neue übersehen, verbesert und vermehret.
Leipzig, In der Weidmannischen Buchhandlung, 1752. [14], 492, [16], 70 s., [1] text. příl. Červený a černý titulní list, francouzský text tištěn antikvou, německý gotikou, na frontispisu kol. rytina.
Papírová vazba, v dolní části hřbetu pap. štítek. 200x120

/staré tisky /18. století


2.500 CZK

staré tisky |


RACINE - Die Gnade. Ein Gedicht aus dem Französischen des Herrn Racine, Mit-Glieds der Königlichen Akademie der Innschriften und schönen Wissenschaften übersetzt, von neuen durchgesehen und verbessert. Louis Racine, J. Soanen, J. J. Rousseau. - 1752.

Louis Racine, Jean Soanen, Jean-Jacques Rousseau.
Zweyte Auflage - Frankfurt, Leipzig, Fleischer, 1752. [16] l., 144 s. na front. rytina Joh. Mich. Eben. Francouzský a německý text.
Papírová vazba, v horní části hřbetu kož. štítek s titulem. 200x120
/staré tisky /18. století

 

2.500 CZK

staré tisky |


Jungmann, Josef. Historie literatury české aneb Saustawný přehled spisů českých - 1849.

Jungmann, Josef. Historie literatury české aneb Saustawný přehled spisů českých s krátkau historii národu, oswiecení a jazyka. 2. vyd. Praha: Nákladem Českého museum, W komissí kněhkupectví F. Řivnáče, 1849. 771 s. , na frontispisu portrét Jungmanna, úvod W. W. Tomek. Dobová polopl. vazba, část listů s hnědými plochami plochy vlivem degradace pap., větší část byla degradace ušetřena. Na titulní str. provedeno vyspravení poškozené části listu.

 

1.500 CZK

Knihy o knihách | staré tisky |


Malý čtenář, čili, Čítanka pro malé dítky od Jana Svobody. /Jan V. Svoboda/ - 1853.

Praha, Kronbergr, 1853. Páté opravené vydání. 78 s. Pův. polopl. vazba. 175x115
Krásný stav!
Čítanka pro české školy - školní kniha pro z doby národního obrození. První vydání vyšlo v r. 1840, tištěné latinkou. /Literatura národního obrození/
6.900 CZK

staré tisky |


Kornel ze Všehrd, Viktorin - Viktorína Kornelia ze Wšehrd Knihy dewatery o práwiech a súdiech i o dskách země české.. - 1841.

K vydání připravil a "Připomenutj" napsal Václav Hanka, Úvod František Palacký.
W Praze, Nákladem Českého museum, W kommissj u Kronbergra i Řiwnáče, 1841. Staročeská biblioteka. č. 1. Tisk a papjr synůw Bohumila Háze. XLII, 487 s. Proti titulu ocelorytina "Zemský sůd", podle Helliga ryl Rybička.
Dobová, pap. vazba. Listy čisté s přirozenou patinou mírného zahnědnutí. Dobře zachováno.
/právo, 15. století/staré tisky/


8.500 CZK

staré tisky |


Chocholoušek, Prokop: Kocourkov, čili, Pamětnosti převelikého města Kocourkova a obyvatelů jeho. 1847-1848.

Kocaurkow, čili, Pamětnosti přewelikého města Kocaurkowa a obywatelů geho / sbjrané a pro obweselenj weselých i mrzutých na swětlo wydané od Prokopa Chocholausska.
W Praze, Jar. Pospjssil, 1847-1848. Sw. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Šest sešitů svázáno do polokožené vazby, rozsah každého sešitu 71 s.
Celkem, během dvou let, vydáno osm sešitů.
Dobová, polokožená vazba, dva listy pochumlány a natrženy, na listech místy nahnědlé plochy vlivem degradace pap. 140x90

Literární archiv Památníku národního písemnictví - Chocholoušek, Prokop, 1819-1864  >>

 


/ prodáno /

staré tisky |


MARIE ALŽBĚTA: BABIČKA. - 1874. Zábavy pro mládež.

Praha; Jarosl. Pospíšil; 1874. Zábavy pro mládež 101. Přeložila Ernestina Herrmannová. 101 s. Pův. brož. 160x100 Nerozřezáno.


/ prodáno /

staré tisky |


MALÝ RUSKÝ VYPRÁVĚČ. - 1874. Zábavy pro mládež.

Desatero zábavně poučných článků. Praha; Jarosl. Pospíšil; 1874. Zábavy pro mládež 102. Z ruského vybral a přeložil Václav Čermák. 79 s. Pův. brož. 160x100 Nerozřezáno.


/ prodáno /

staré tisky |


ČASOPIS ČESKÉHO MUSEUM 1848. - 1848. Čupr: O národowědě; Petřina: O magnetismu. /historie/Časopis Českého musea/

Roč.22.; díl 2. Praha; nákladem Českého museum; 1848. Redaktor Jan Erazim Wocel. 356 s. (mj.: Krejčí: Přehled zemězpytního badání; Čupr: O národowědě; Petřina: O magnetismu.) Dobová polokožená vazba. 215x145


750 CZK

staré tisky |


POMNÍK ŠTUDENSTVA PRAŽSKÉHO. - 1864. Památka legií študentských od r. 1648 - 1848. /pragensie/

Památka legií študentských od r. 1648 - 1848. S vyobr. pomníku. Praha; tisk a sklad Rohlička a Sieverse; 1864. 60 s.; rytina ve front. Polopl. vazba (kol. 1910). 175x115 - Povrch listů místy s nahnědlými skvrnami; několik knihovních razítek (Knihovna spolku Sv. Václava na Král. Vyšehradě).


450 CZK

staré tisky |


Dalimilova chronika česká v nejdávnější čtení navrácena od Váceslava Hanky. - 1849. V Lipště i v Praze; Synové Bohumila Haase; za faktora Jos. V. Žáka. /kroniky/19. st./

Praha; V. Hanka; 1849. Tisk V Lipště i v Praze; Synové Bohumila Haase; za faktora Jos. V. Žáka. X; 183 s. Na předním přídeští tužkou: 'Koupil jsem v Praze v Židech za pár krejcarů. 1867' a podpis. Pod tím perem podpis dalšího majitele s datem 1869. Na titulním listě perem třetí podpis. Uprostřed bloku pět za sebou jdoucích listů silně nahnědlých; jiné listy čisté; bez známek degradace pap. Dobová; poloplátěná vazba se zlatou ražbou titulu na hřbetě. 160x110 - Kromě již zmíněné vady pap. bez vážnějších nedostatků.


/ prodáno /

staré tisky |


ČASOPIS MUSEA KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO 1874. - 1874. Redaktor Emler.

48 ročník; sv. 1. Praha; nákl. Musea Království českého; 1874. Redaktor Josef Emler. 514 s. Pův. celopl. vazba. 215x145


500 CZK

staré tisky |


KWÍTKA NÁHROBNÍ. - 1848. Náhrobní nápisy. František Vojtěch Novotný.

Sebral a rozmnožil F. W. N. Jindřichův Hradec; tisk a sklad Alois Josef Landfrasa; 1848. Drahé památce dne 21. dubna 1845 w Pánu zesnulého přítele Wácslawa Uchytila bohoslowce alumnátu Budějowického tuto nápisů náhrobních sbírku obětuje F. W. N. 99 s. Polopl. vazba se zlatou ražbou na hřbetě; obálka vevazána. 175x120 - Novotný; František Vojtěch ; 1823-1853 - Velmi dobrý stav.


/ prodáno /

staré tisky |