ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Aktuální nabídka


ČAPKOVÉ, bratři: ZE ŽIVOTA HMYZU. - 1. vyd. 1921.

Praha, Aventinum, 1921. 1. vyd. 79 s., ilustrace a úprava JOSEF ČAPEK (obálka, nakladatelská značka (linoryty), 15 ilustrací v textu a jedna celostránková). Pův. brož. 210x135 Část hřbetu (z 1/3) odrolená, z rubu přední obálky malý kousek horního okraje podlepený, povrch obálky zašlý. /antikvariát 0223/

 


3.500 CZK

Josef Čapek | Karel Čapek |


BENEŠ, EDVARD: PRESIDENT K LETCŮM. - 1945.

Řeč presidenta Československé republiky Dr. Eduarda Beneše k čs. letcům ze západu 21. srpna 1945. (s. 5-12).
Přehled činnosti československého letectva na západě za války v letech 1939-1945. Polsko. Francie. Velká Britannie. (s. 13-31).
(Praha), Tiskové oddělení hlavní správy výchovy a osvěty při MNO, 1945. Knihovna vojáka sv. 12. 30 s. Pův. brož. 210x150 /Antikvariát 0223/

480 CZKSamizdat - KUNDERA, MILAN: NESNESITELNÁ LEHKOST BYTÍ. 1988.

5. svazek edice Prostor. Hradec Králové (Praha), Prostor, prosinec 1988. 171 s. Pův. brož. 200x145
4.800 CZK

Exil a samizdat |


ČESKÝ FILMOVÝ ZPRAVODAJ. V. Ročník. - 1925.

La Semaine Tchéque du Monde Cinematographique.
Neodvislý filmový týdeník. Ročník V., č. 1. - 52. (komplet), 1925. Majitel, vydavatel a odpovědný redaktor Quido E. Kujal, Praha, 1925. Tiskem Aloise Koníčka na Král. Vinohradech. Polopl. vazba. 370x270 Dvě obálky chybí (u dvojčísla 35/36 a u č. 49). Dobře zachováno, vazba povolená.
Mj. obsahuje: Vzestup americké filmové výroby; Titulky ve filmu; K nové Chaplinově veselohře; Pat a Patachon; O vedení kina; Rozmach kulturního filmu; O hudebním doprovodu filmu; Vdavky Nanynky Kulichovy - Čechoameričanka Jarmila Vacková; Max Linder o Chaplinovi; Úbory Constance Talmadge; Nové české filmy; Dvě lásky Karla Havlíčka Borovského; Naše Národní divadlo a umělecký film; Nadbytek filmů v Československu; Ze světové produkce; Naše korespondence; Fantom opery; Láska kvete v každém věku - Nejlepší veselohra s "Frigo"; "Lucerna" populární hra Aloise Jiráska ve filmu - Režie Karel Lamač, hrají A. Sedláčková, A. Ondráková, Th. Pištěk; Z galerie hvězd: Ramon Navarro, Norma Shearer, Lillian Gish, Allen Pringle, Mae Murray, Buster Keaton, Anita Stewart, William Haines, Alice Terry, Evelyn Pierce ...  
CENA: 12000,- CZK 

  

0 CZK

Filmová literatura |


Hais Týnecký, Josef: Batailon. - 1928.

Dedikace autora, dat. 1929.
Třetí kniha "Karlovských povídek". Druhé vydání. V Praze, Nákladem Českomoravských podniků tiskařských a vydavatelských, 1928. 268 stran, 7 nečíslovaných listů obrazových příloh, obálka Artuš Scheiner.
Pův. brož. 185x140

   


600 CZK

podpisy a dedikace |


KWÍTKA NÁHROBNÍ. - 1848. Náhrobní nápisy. František Vojtěch Novotný.

Sebral a rozmnožil F. W. N. Jindřichův Hradec; tisk a sklad Alois Josef Landfrasa; 1848. Drahé památce dne 21. dubna 1845 w Pánu zesnulého přítele Wácslawa Uchytila bohoslowce alumnátu Budějowického tuto nápisů náhrobních sbírku obětuje F. W. N. 99 s. Polopl. vazba se zlatou ražbou na hřbetě; přední i zadní obálka vevázána. 175x120 - Novotný; František Vojtěch ; 1823-1853 - Velmi dobrý stav. /antikvariát 0123/

 


890 CZK

staré tisky |


Čapek - KOPTA; JOSEF: HRY S LIDMI A VĚCMI. / 1927.

Feuilletony a drobné prósy z let 1923-1926.
Praha; ČIN; 1927. 244 s.; obálka (lino) JOSEF ČAPEK. Pův. brož. 175x115 U přední obálky ulomený růžek.

 


900 CZK

Josef Čapek |


Čapek - PHILIPPE, CHARLES-LOUIS: RANNÍ POVÍDKY. / 1926.

Praha, Král, 1926. 161 s., obálka JOSEF ČAPEK. Pův. brož. 175x120


300 CZK

Josef Čapek |


BOILEAU: SATIRA TŘETÍ. - 1935.

K Novému roku 1936 pro své přátele, milovníky dobrého sousta a doušku. 
2x podpis autora - Praha, Fr. R. Čebiš, 1935. Přeložil Jindřich Hořejší. 14 s., 3 mědirytiny VÁCLAV MAŠEK, úprava M. KALÁB, č. výt. 43/150 vytiskla Průmyslová tiskárna, v tiráži dedikace Janu Dlabačovi s podpisem Fr. R. Čebiše, J. Hořejšího a V. Maška. Volné listy v pap. obálce. 260x175 Obálka při horním okraji 2x natržena, jinak velmi dobře zachováno.  + 1 volný list se strojopisným textem po jedné straně "Vzácný příteli ..." a s podpisem autora Fr. R. Čebiše. /ant0123/
-
   

1.000 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


PŘÍBĚH O JINOCHU A SMUTNÝCH STARCÍCH. - 1939.

Z arabského originálu "Tisíce a jedné noci" přeložil Karel Šafář.
České Budějovice, Družstevní práce, 1939. Třetí soukr. tisk. 24 s., 3 suché jehly (sign.) a 2 viněty FRANTIŠEK PAVELKA, výt. č. 142/200 na měditiskovém papíru vytiskla knihtiskárna St. Kocmouda v Českých Budějovicích, dedikace s podpisem Karla Šafáře, dat. leden 1940. Pův. šité dvoulisty v pap. obálce. 165x130 Velmi dobře zachováno. /Ant0123/
-
  

980 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


BIEBL, KONSTANTIN: MODRÉ STÍNY. - 1926.

Pro sebe a své přátele vydal Kamill Resler na Král. Vinohradech v prosinci 1926 v šedesáti číslovaných výtiscích.
Král. Vinohrady, Kamill Resler, 1926. Nestr. (16 stran), lept KAREL VOTLUČKA (sign.), upravil KAREL DYRYNK, ex. č. 12/60, vytiskla Státní tiskárna, v tiráži jméno majitele. Šité dvoulisty v v pap. deskách, ochranný přebal z transparentní folie. 210x140 Velmi dobře zachováno. /Ant0123/ Vzácné!
CENA: 6,800.00

0 CZKWOLKER, JIŘÍ: BALADA O SNU. - 1962.

Pro účastníky Wolkrova Prostějova vydalo Krajské nakl. v Brně, 1962. 24 s., ilustrace JIŘÍ ŠINDLER. Volné dvoulisty v pap. obálce. 170x120 Velmi dobře zachováno. /Ant0123/

450 CZKVYSKOČIL, IVAN: VŽDYŤ PŘECE LÉTAT JE SNADNÉ. - 1963. S podpisem autora.

Podpis autora dat. 28.12. 1963. Praha, Mladá fronta, 1963. Edice Mladé cesty sv. 5. 1. vyd. 160 s., obálka a úprava JAŠA DAVID. Celopl. měkká vazba. 210x150 V horním okraji hřbetu stopa po lehkém naražení. (antikvariát 0123/

 


450 CZK

Literatura a umění 60. let. | podpisy a dedikace |


HRUBÍN, FRANTIŠEK: MÁVNUTÍ KŘÍDEL. - 1944.

Praha, Fr. Borový, 1944. 1. vyd. 63. sv. sbírky České básně. 56 s., obálka a frontispis KAREL SVOLINSKÝ. Pův. polopl. vazba s obálkou. 210x135 Velmi dobře zachováno. /ate0123/
190 CZKNERUDA, JAN: ZPĚVY PÁTEČNÍ. - 1939.

Praha, Vilém Šmidt, 1939. 3. soukromý sv. bibliofilské edice Kytice. Nestr. (40 stran včetně ob.); 2 celostr. dřevoryty a typograf. úprava KAREL SVOLINSKÝ, výt. č. 30/100 číslovaných, vytisklo Družstvo knihtiskárny v Hranicích. Volné dvoulisty v pap. obálce. 225x145 Velmi dobře zachováno. /ate0123/
300 CZK

Knižní a volná grafika |


NOVÁK, ARNE: PUŠKIN. - 1941.

Napsáno k stému výročí smrti A.S. Puškina, text z Lidových novin dne 1. ledna 1937 pro toto první vydání přehlédl Bedřich Beneš Buchlovan. Praha, Vilém Šmidt, 1941. Edice Kytice sv. XIII. 21 s., vyzdobil kamenorytinou (sign!) a typograficky upravil CYRIL BOUDA. Polopl. vazba. 225x145 Velmi dobře zachováno. /ate0123/
350 CZK

Knižní a volná grafika |


ČECH, SVATOPLUK: ŽIŽKA. - 1939.

Praha, Vilém Šmidt, 1939. 2. soukromý sv. edice Kytice. 29 s., ručně kolorované linoryty ALOIS MORAVEC (2 celostr. sign.), vytisklo Družstvo knihtiskárny v Hranicích na Moravě na ručním papíře Pannekoek, výt. č. 57/100. Volné dvoulisty v pap. obálce. 225x145 Nerozřezáno. Velmi dobře zachováno. /ate0123/

 


500 CZK

Knižní a volná grafika |


HALAS; FRANTIŠEK: ČASY. - (1940).

Praha, Jan Pohořelý, (1940). Vyšlo jako druhý výroční tisk edice Přátelství. Nestr. (24 stran včetně ob.); 2 celostr. il. (jedna z nich se opakuje na obálce) FRANTIŠEK TICHÝ,  350 výtisků na ručním papíru. Volné dvoulisty v pap. obálce, ochranná transparentní folie. 225x145 Velmi dobře zachováno. /ate0123/
300 CZKHOLAN, VLADIMÍR: TEREZKA PLANETOVÁ. - 1944, podpis autora.

Podpis autora - Praha, Borový, 1944. 39 s.; obálka a kresba ve front. FRANTIŠEK MUZIKA, rukopisná dedikace Vl. Holana Miloši Pohorskému "na památku", podpis, dat. 1972. Pův. brož. 225x165 /ate0123/


800 CZK

podpisy a dedikace |


NOVOTNÝ, FRANTIŠEK: HANÁCKÉ TANCE. - (1925).

Zpěvy a tance lidu moravského.
Oddíl I. 30 tanců. Pro piano na 2 ruce v lehkém slohu harmonisoval sběratel František Novotný. Tiskem Špaček J. v Olomouci. 35 s. Polopl. vazba. 215x170 /noty/
(Stodolenka; Řezanka; Hubičková; Dívčina; Šátečkový; Klopotovská; Kočka; Kukač; Troják; Tovačov; Koníček; Kanafaska ...) /ate0123/
-
 

650 CZK

Hudebniny - noty |


BÍLEK; FRANTIŠEK: CESTA. - 1909.

Dřevoryty a 36 litografií FRANTIŠEK BÍLEK.
Praha; Odbor Svazu čsl. studentstva; 1909. Nestr. (12) s., česko-francouzský text Miloš Marten a František Bílek; doubarevný tisk; patitul a titulní list (dřevoryty); 33 celostr. a 3 dvoustranné litografie FRANTIŠEK BÍLEK, jednostranný tisk.
Původní, měkká vazba zdobená zlatotiskovým reliéfem, desky protažené tkanicemi. Podle návrhu Fr. Bílka vázal Ludvík Bradáč. 250x220 Na zadní desce, podél hřbetu prasklina, jinak nepoškozený, čistý exemplář.

  


7.000 CZK

Knižní a volná grafika |


Kundera, Ludvík. Kampak to odešel pan Halas? - (1949).

(Frenštát pod Radhoštěm, Jan Jelínek, 1949). Dřevoryty Bohdan Lacina. 4 volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 210x135 /ate0123/

  


450 CZKWILDE, OSCAR. SALOME. Drama o jednom dějství. - (1900).

Z anglického originálu přeložila Adi-Hidári-Ho.
V Praze, Karel Stan Sokol, [ca. 1900]. 47 s. Vzdělávací bibliotéka. Sbírka moderní četby, sv. 60.
Pův. brož. 150x120


490 CZKSOVA, ANTONÍN. GEDICHTE VON ANTONÍN SOVA. - 1922.

Karl von Eisenstein/Prag nahm die Auswahl der Gedichte sowie die Uebertragung aus dem Tschechischen vor.
Dresden, Leipzig, Henrich Minden Verlag, 1922. 82 s. Geleitwort Karl von Eisenstein.
Pův. brož. 210x140
 / V knize vizitka překladatele s rukopisným přípisem (Antonínu Sovovi): "Vysocevážený pane řediteli. Obdržel jsem právě první výtisky z nichž posílám jeden na ukázku. Vázané přijdou později. Kniha však vyjde až na podzim. Doufám že budete spokojen s úpravou. V hluboké úctě Vás srdečně zdraví Váš oddaný" (Karl Eisner-Eisenstein). 

Karl Eisner-Eisenstein:
Karel Boromejský z Eisensteinu (* 21. 11. 1889 Praha - † 1945 Kolín?), z obavy před ztrátou majetku se přihlásil v roce 1941 k německé národnosti. To se mu nakonec stalo osudným, protože na základě toho byl dne 16. 5. 1945 zatčen a předán do internačního tábora v Kolíně, kde měl být ubit lopatou a zahrabán na neznámém místě. Jeho těhotná žena Berta byla zatčena v Praze a rovněž uvězněna. Majetek byl rodu na základě tzv. „Benešových dekretů“ zkonfiskován, přičemž zámek získal místní národní výbor (obecní úřad) a půda velkostatku byla již 1. července 1945 rozdělena lidu.
zdroj:
Polní Voděrady.
https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/polni-voderady/zamek

EISENSTEINOVÉ V POLNÍCH VODĚRADECH.
https://www.polnivoderady.cz/assets/File.ashx?id_org=2918&id_dokumenty=1046

KARL EISSNER VON UND ZU EISENSTEIN.
https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=eissn&t=p

Eissner von und zu Eisenstein.
https://de.wikipedia.org/wiki/Eissner_von_und_zu_Eisenstein

 


4.000 CZKVRCHLICKÝ, JAROSLAV. EPISCHE GEDICHTE. SATANELLA. - (1913)

Uebersetzt von Josef Weinberger. Mit einem Geleitwort von Dr. Bronislav Wellek.
Dresden und Leipzig, Die Sonne, Belletristische Verlagsanstalt, (1913). XII, 134 s.
Pův. brož. 180x125

Z knihovny Antonína Veselého (novinář, spisovatel).
850 CZKKINOREVUE. - VIII. Ročník. 1941 - 1942. Obrázkový filmový týdeník.

Ročník VIII. 1941 - 1942. Komplet - 52 čísel. Praha, Průmyslová tiskárna, 1941-42. Redigoval Bedřich Radl. 416 s. Celopl. vazba. 260x200 Velmi dobře zachováno.
Mj. obsahuje: O svém italském filmu vypráví Lída Baarová; Film "Těžký život dobrodruha"; N. Gollová a K Höger ve filmu "Okouzlená; Wily Forst v Praze; Herec František Filipovský; Natáčí se "Valentin Dobrotivý" - O. Nový, Hana Vítová; Magda Schneider v novém filmu: "Sladké děvče se vrací"; Portrét Heleny Bušové; Civilismus Adiny Mandlové; Nestárnoucí Anny Ondráková; V. A. Marek - Hvězdy a móda; Když se natáčel film "Karel a já" - Jindřich Plachta, Jana Dítěťová, Hana Vítová, Lad. Pešek ...
2.900 CZK

Kinorevue |


KINOREVUE. - VII. Ročník. 1940 - 1941. Obrázkový filmový týdeník.

Ročník VII. 1940 - 1941. Komplet - 52 čísel. Praha, Průmyslová tiskárna, 1940-41. Redigoval Bedřich Radl. 2 svazky. I. pololetí 516 s. II. pololetí 412 s. 2 sv. celopl. vazba. 260x200 Velmi dobře zachováno.
Mj. obsahuje: Bio "Oko" zahajuje; Americký interview s Fredem Astairem; B. Rádl: Slavínského padesátka; Balzacova novela ve zpracování Vávrově: Maskovaná milenka - Lída Baarová; Živý kus filmové historie, to je Theodor Pištěk; Lída Baarová: Divadelní herečkou; B. Rádl: Český film v roce 1940d. Štěpánek, Lída Baarová; Z nového filmu Vlasty Buriana: Přednosta stanice; Holmanův film : Rukavička - N. Gollová, Ot. Korbelář ...
2.900 CZK

Kinorevue |


ŠRÁMEK; FRÁŇA: SLÁVA ŽIVOTA. - 1932. Dřevoryty KAREL TONDL.

Brno; KVU Aleš; 1932. 36 s.; dřevoryty (3 celostr. a 3 v textu) KAREL TONDL; typografická úprava M. KALÁB. Podpis výtvarníka v tiráži. Tištěno na holandském papíru Pannekoek ve 400 exemplářích. Výtisk č. 33. Pův. brož. 195x130


380 CZK

Knižní a volná grafika |


SEIFERT; JAROSLAV: JABLKO S KLÍNA. 3. vyd. 1933.

Praha; Melantrich; 1933. 42 s. Pův. brož. 200x135 Velmi dobře zachováno.
680 CZKSEIFERT, JAROSLAV: ZHASNĚTE SVĚTLA. Lyrické glosy. 1. vyd. 1938.

Praha, Melantrich, 1938. 47 s. Pův. brož. Krásný stav, nerozřezáno!


750 CZKHenri Michaux. Oeuvres récentes 1959-1962.

Paris, Daniel Cordier, 1962.
Obálka a 17 vyobr. z nich 2 barevné., některé vyobr. na rozkládacích listech. Text Genevieve Bonnefoi.
Pův. brož. 300x120 /antikvariát 1222/
Catalogue de l' exposition Henri Michaux.
-
  

650 CZKDEML; JAKUB: MOJI PŘÁTELÉ. - 1940.

4 suché jehly KAREL SVOLINSKÝ - Praha; Melantrich; 1940. Krásné tisky Melantricha; sv. 3. 41 s.; grafická úprava; obálka a 4 celostr. suché jehly KAREL SVOLINSKÝ; ex. 132/200 na ručním papíře Old Holland; podpis výtvarníka a podpis autora v tiráži. Pův. brož. 220x190.

 


2.500 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


RAMBOUSEK, JAN: LITOGRAFIE A OFSET. - 1948. 8 původních litografií.

8 původních litografií: Švabinský; V. Stretti; C. Bouda; J. Rambousek; V. Sedláček; V. Silovský; E. Frinta a V. Fiala.
Praha, Poláček, 1948. 221 s., 20 příloh z nichž na osmi jsou původní grafiky, 32 reprodukcí na křídovém papíře a 12 instruktivních kreseb v textu. Pův. polopl. vazba, bez přebalu. 215x160 Vazba mírně rozvolněná, .
Užitečná kniha pro orientaci v grafických technikách tištěných z plochy; mimo podrobného popisu (příprava; materiál a realizace) je každá technika zastoupena názornou ukázkou na přílohách.

 


480 CZK

Knižní a volná grafika |


LORIŠ; JAN: CYRIL BOUDA. - 1949. 3x orig. grafiky CYRIL BOUDA, vše signované.

Růže - sedmibarevná celostr. litografie; sign.
Olivy - dvoubarevný celostr. dřevoryt; sign.
Pstruzi - mědirytina, sign.

Praha; Petr; 1949. 73 s.; il. v textu; 84 bar. a čb. vyobr. na přílohách; dřevoryt na obálce "Vlastní podobizna" a 3 sign. grafiky na přílohách.
Volné složky v pův. pap. obálce. 265x195

Obsahuje soupis malířského a grafického díla od r. 1920 do r. 1948 (1004 položek).

     

   


2.800 CZK

Knižní a volná grafika |


Bedouin, Jean Louis. Vingt Ans de Surréalisme, 1939-1959.

Paris, Denoel, 1961. 325 s. + (16) s. obr. příloh.
Pův. brož. 205x145
/surrealismus, Toyen/

   


500 CZKTono Stano. / Václav Macek. - (1992)

Tono Stano. / Václav Macek. - Nedat. (1990-92)
Martin, Osveta, [1992]. 95 s., text anglicky, slovensky.
Brož. 190x195 Krásný stav!
/Kniha v obchodě, dostupná bez objednání a bez fronty/

600 CZKJOZEF JANKOVIČ. Grafické dílo 1961-2007.

S pův. grafickým listem Jozefa Jankoviče   "Vítězství", sign., dat. 2008.

Bratislava, Marián Reisel, 2008. Grafické úpravy a sazba Grafické studio INAK, Bánská Bystrica; tiskl na pap. HP Hahnemühle Smooth Fine Art, Ateliér Choma, Žilina; knihařské práce Lída Mlichová, Žilina; návrh ochranného obalu Petra Krupíková, Ostrava. 116 s., text: K. Bajcurová, Václav Zykmund, oba texty též v anglickém překladu. Soupis grafické tvorby od r. 1961-2007 s bar. reprodukovat. Biografie, soupis výstav. Volný grafický list "Vítězství", sign., dat. 2008, v tiráži podpis Jozefa Jankoviče. 200 ručně čísl. výtisků, tento ex. č. 185.
Pův. brož., ochranné pap. pouzdro. 290x235
Velmi dobrý stav.  /Kniha v obchodě, koupíte bez objednání/

Odkazy:

http://www.muo.cz/pripravovane/jozef-jankovi%C4%8D--1509/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Jankovi%C4%8D


3.600 CZK

Knižní a volná grafika |


ROSŮLEK, JAN VÁCLAV: KŘIK V POUŠTI.

Edice Amfora sv. 18. Hranice, Hladký, 1930. 33 s., typografie a 1 celostr. il. KAREL SVOLINSKÝ, v tiráži podpis autora, ex. 229/250, ruční papír. Pův. brož. 290x195
380 CZK

podpisy a dedikace |


Toryo spirit in architecture. Works by Takenaka Corporation. Process: Architecture 123. - 1995.

Ed.:Bunki, Murotani..143 s. Text anglicky a japonsky. Pův. brož. 300x225 Krásný stav.

850 CZK

Architektura |


The Modern Pictorialism of D.J. Ruzicka. Moderní piktorialismus D.J. Růžičky. / Daniela Mrázová. Christian A. Peterson. - 1990.

The Minneapolis Institute of Arts. 1990. 111 s.
Pův. celopl. vazba s přebalem. 290x210 Dobře zachováno.

Kniha v obchodě, dostupná ihned, bez objednání.  


600 CZKSEIFERT; JAROSLAV: SLAVÍK ZPÍVÁ ŠPATNĚ. Ilustrace JOSEF ŠÍMA. - 1926.

1. vyd. - Praha; Jan Fromek; 1926. Odeon sv. 19. 48 s.; 3 celostr. il. JOSEF ŠÍMA. Doslov Julius Fučík.
Dobová poloperg. vazba se zlacenou ražbou titulu na hřbetě. Obálka není vev. 190x135

 


1.750 CZK

Josef Šíma |


Sládek, Jos. V. Mělnická balada. S kresbami Karla Svolinského. - 1932.

Soukromý tisk Lobkowiczkého vinařství, pro své přátele a příznivce, k Vánocům 1932.
Na Mělníku, Lobkowiczké vinařství, 1932. Vytiskla Průmyslová tiskárna. 44 s., obálka, celostránkové ilustrace a iniciály KAREL SVOLINSKÝ.
Pův. brož. 210x140 Krásný stav!
380 CZKHOSTOVSKÝ, EGON. ZTRACENÝ STÍN. - 1933.

Podpis autora na patitulu.
Praha, Melantrich, 1933. IV. vydání. 157 s. Úroda, sbírka současné prózy, sv. 30.
Pův. celopl. vazba.
500 CZK

podpisy a dedikace |


Beethoven, Ludwig van. Sonaten für Pianoforte und Violine. - 10 Sonaten. 2 Bände. 1901.

Neue Ausgabe von Joseph Joachim.
Opus 12 No 1-3; 23; 24; 30 No 1-3; 47; 96.
Leipzig, Peters 8762, (1901). 247 s. (Klavierpartitur mit Violinstimme in Kleinstich).
Leipzig, Peters 8762, (1901). 79 s. (Violin partitur).
2 Halbledereinband. 305x235

Sonáty pro klavír a housle: Op.12 č.1 / Op.12 č.2 / Op.12 č.3 / Op.23 / Op.24 / Op.30 č.1 / Op.30 č.2 / Op.30 č.3 / Op.47 / Op.96.  V prvním svazku portrét Beethovenův s faksimile jeho podpisu. Dobové, polokožené vazby, na hřbetě zlacená ražba iniciály "B". Velmi dobře zachováno!

 


1.800 CZK

Hudebniny - noty |


ZAMENHOF, L. L.. FUNDAMENTO DE ESPERANTO. - 1910.

Gramatiko, Ekzercaro, Universala Vortaro.
Paris, Librairie Hachette, 1910. Gramatiko 26 s. Ekzercaro 55 s.  Universala Vortaro 96 s. Pův. brož. 180x110 Velmi dobře zachováno. /ate/
/první vydání vyšlo v roce 1905, toto je 4. vyd./
Ludvík Lazar ZAMENHOF (15. 12. 1859 - 14. 4. 1917)
 

3.800 CZKPremier Manuel de la Langue Auxiliaire Esperanto. - 1913.

Paris, Librairie Hachette et, 1913. 32 s. Pův. brož. 150x100 Velmi dobře zachováno. /ate/
450 CZKKILIAN, TH. : ESPERANTO. - 1935.

Snadná učebnice pro kursy a samouky a mezinárodní čítanka.
Brno, Pokorný  a spol., 1935. 2. vyd. 109 s. Pův. brož. 195x125 Velmi dobře zachováno. /ate/

500 CZKBLAVATSKY, H. P.: Die Entschleierte Isis. - (1922).

Ein Meisterschlüssel zu den alten und modernen mysterien.
Aus dem Engl. der IV. Aufl. übers. v. A.K. und K. W. ale rechte vorberhalten.
Leipzig, Theosophisches Verlagshaus, (1922). Drei Bände in zwei; erster Band 668 S., zweiter Band 671 S + Index 184 S.
Dva svazky. Dobové, pap. vazby. 255x185 Kompletní s rejstříkem, vyskytuje se vzácně. /301122 antikvariát/

Může vás zajímat:

BLAVATSKY, HELENA PETROVNA. DIE GEHEIMLEHRE. KOSMOGENESIS. ANTHROPOGENESIS. ESOTERIK. INDEX. - (1920-21).

H.P. Blavatsky. Ihr Leben und ihr Wirken. Dargestellt W.P. Schelichowskaja. - 1905.

ECKARTSHAUSEN / SÉDIR / BLAVATSKÁ. 3x okultní knihovna šťastných lidí. - 1920-24.


4.900 CZKHELFERT; VLADIMÍR: ČESKÁ MODERNÍ HUDBA. - 1936. Úprava Zdeněk Rossmann.

Olomouc, Index, 1936. Stať o české hudební tvořivosti. 275 s.; obálka a úprava ZDENĚK ROSSMANN. Pův. brož. 215x150 Na hřbetu nepatrné flíčky, jinak velmi dobře zachováno.  /antikvariát 1122/
750 CZK

Hudebniny - noty | Zd. Rossmann |


LIVING THEATRE. Jazzpetit sv. 15. - 1982.

Uspořádali a text vstupní části napsali Jaroslav Kořán a Petr Oslzlý.
Praha, Jazzová sekce - Jazzpetit sv. 15, 1982. 282 s. včetně obr. příloh, ob. a typo Joska Skalník.
Vychází pro interní potřebu členů Jazzové sekce. Pův. brož. 215x155
700 CZK

Divadelní programy. | Filmová literatura | Literatura a umění 60. let. | Osvobozené divadlo - Voskovec Werich Ježek |