ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Knižní a volná grafika

Knižní umělec Miloš Klicman / Bohumír Lifka. - 1940.

Studie Bohumíra Lifky a soupis díla Miloše Klicmana, pouze 50 ex.
Podpisy B. Lifky a Miloše Klicmana.
Praha, Bohumír Lifka, 1940. 25 s., 15 čb. reprodukcí z knižních výzdob Miloše Klicmana (ilustrace, viněty, obálky, návrhy vazeb), 2 červeně tištěné viněty na obálce. Obsahuje studii Bohumíra Lifky a soupis díla Miloše Klicmana. Bibliografické údaje.
Tiráž: Studii o Miloši Klicmanovi jako knižním výtvarníku napsal Bohumír Lifka původně pro sborník "Český bibliofil" ročník XII. a vydal ji svým nákladem ve zvláštním otisku, doplněném dvěma kresbami na obálce, v říjnu 1940 v padesáti výtiscích. Tiskem knihtiskárny "Orbis" v Praze.
Pův. brož. 260x200 Ve spodní části malé kousky růžku obálek ulomené.


900 CZK

Knihy o knihách | Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


STAROBYLÁ KNIHTISKÁRNA VLADIMÍRA AUGUSTY V LITOMYŠLI ... 1937.

STAROBYLÁ KNIHTISKÁRNA VLADIMÍRA AUGUSTY V LITOMYŠLI věnuje členům SČB u příležitosti zájezdu do Litomyšle r. 1937. 
V Litomyšli, Knihtiskárna Vladimíra Augusty, 1937. 5 s. textu, v textu dřevoryt ze Slabikáře z r. 1728 a závěrečná viněta z r. 1605 + 16 nečísl. listů obrazových příloh, úpravu provedl Vladimír Augusta se svým přítelem Jaroslavem Beyrem, obr. přílohy z originálních štočků, mj. portrét Boženy Němcové, dřevoryt z r. 1861, čtyři pohledy na Litomyšl z různých dob, čtyřicet drobných dřevorytů, na 4 volných listech, kramářské tisky (Pro některé mládence, Mnohým pannám, Zezulince a O umučení Pána Ježísse Krista), barevná příloha květin, portréty  Vladimíra a Viktora Augusty. Volné jednolisty a dvoulisty v pův. pap. obálce, ta mírně zašpiněná. 305x235


/ prodáno /

Knihy o knihách | Knižní a volná grafika |


Martinčík, Richard: Úvod do grafického průmyslu. - 1922.

Úprava knihy, návrh vazby a jedna pův. litografie Eduard Milén.
Brno, Nákladem Grafického klubu, 1922. Tiskem Antonína Odehnala v Brně. 172 stran (slovník odborné terminologie polygrafického oboru s výkladem), 12 nečíslovaných příloh (z nich deset ukázek různých reprografických technik, jedna příloha skládaná), ve frontispise původní litografie Eduarda Miléna.
Pův. pap. vazba. 230x145 Podél hran hřbetu pap. pokryv místy drobně popraskaný. /ant0624/


800 CZK

Knihy o knihách | Knižní a volná grafika |


Lander - STÁTNÍ GRAFICKÁ ŠKOLA. PF 1946. - 1945. 6 celostr. ilustrací RICHARD LANDER. Školní tisk.

Profesoři; učitelé a žáci oddělení typografického; reprodukčních technik; knihařského; fotografického; ozdobnického a kreslířského.
Praha; Státní grafická škola; 1945. 16 s. z nich 6 celostr. jednostranně tištěných ilustrací s litografickým podtiskem RICHARD LANDER; úprava JOSEF SOLAR. Tisk ve školních dílnách; Jar. Bielowski (repro); Václav Vojtík (litografie); J. Tománek a Ot. Hekerle (tisk). Pův. šitá brož. 210x155 /antikvariát 0624/


900 CZK

Knihy o knihách | Knižní a volná grafika |


HŮLKA, JAROSLAV: VÁLKA. - 1961.

Praha, Mladá fronta, 1961. 43 s., dřevoryty KAREL ŠTIKA, obálka a úprava METHOD KALÁB. Volné dvoulisty v pap. obálce. 270x170 /Ate24/


100 CZK

Knižní a volná grafika |


Konůpek - Hrdinové a věřící 1914-1918. Sestavil Jaroslav Werstadt. - Emporium, 1928.

Ručně číslovaný exemplář 23 ze 100 přednostních výtisků na ručním pap. Van Gelder se sign. leptem Jana Konůpka. 
V roce desátého výročí dne osvobození a upomínkou na jeho přípravu v duších českých a slovenských vydal Alois Dyk na Smíchově. Úpravu navrhl a řídil Karel Dyrynk. 
V Praze, Emporium, Alois Dyk, [1928]. Vytiskla Státní tiskárna v Praze. 107 s., ve front. sign. lept Jan Konůpek. Pův. šitá brož. 230x165 Dlouhodobým kontaktem vloženého novinového výstřižku mezi titulní stranou a frontispisem došlo k zhnědnutí papíru, složky místy uvolněné.

 

950 CZK

Knižní a volná grafika |


HOLLAR. Sborník grafického umění. XXXII. 1960. + Přílohy s pův. grafikami a orig. kresbami Cyrila Boudy a Josefa Lieslera.

Moravec - POHRIBNÝ, ARSEN: ALOIS MORAVEC. Soupis grafických prací.
Praha, Příloha Hollaru, roč. XXXI, sv. 1, červen 1960.
6 dřevorytů.
Liesler - REŽNÝ, PAVEL: JOSEF LIESLER GRAFIK. Soupis grafických prací.
Praha, Příloha Hollaru, roč. XXXI, sv. 2, červenec 1960. 
5 pův. linorytů a celostr. kresba tuší s dedikací Františku Dvořákovi, dat. 27. 9. 1972.
Bouda - DVOŘÁK, FR.: CYRIL BOUDA. Soupis grafického díla.
Praha, Příloha Hollaru, roč. XXXI, sv. 3, listopad 1960. Příloha sborníku. 
2 celostr. litografie Kytarista a Fontana di Trevi a 4 dřevoryty, vše, speciálně pro tento exemplář, sign. tužkou + perokresba s dedikací Františku Dvořákovi, dat. 19.III. 1961.
Rambousek - HLAVÁČEK, LUBOŠ: JAN RAMBOUSEK. Soupis grafických prací.
Praha, Příloha Hollaru, roč. XXXI, sv. 4, leden 1961.
´MAX ŠVABINSKÝ.  Portrét Methoda Kalába. Celostr. litografie, sign. tužkou. Grafická příloha ve 3. svazku.

Kompletní ročník sborníku Hollar včetně vzadu vevazaných čtyř příloh s orig. grafikami a soupisem. grafického díla. Dobová polopl. vazba, s obálkami Jaroslava Švába vzadu veváz.  280x205

   
 


4.500 CZK

Knižní a volná grafika |


SUARÉS, ANDRÉ: FRANCOIS VILLON. Bar. dřevoryty a úprava JIŘÍ ŠINDLER. - 1948.

Praha, V. Šmidt, 1948. XII. sv. Edice Malá veledíla. 1. vyd. Text přeložil Drahomír Šajtar, verše Božena Šajtarová. 45 s., bar. dřevoryty a úprava JIŘÍ ŠINDLER. Pův. brož. 190x120 Velmi dobře zachováno. /Ate24/


120 CZK

Knižní a volná grafika |


HOLLAR. Sborník grafického umění. XXXII. 1961. + 4x přílohy, JANEČEK, ŠVENGSBÍR, FIALA a SEDLÁČEK.

HOLLAR. Sborník grafického umění. XXXII. 1961. 
Kompletní ročník včetně vzadu vevazaných čtyř příloh, soupisů grafického díla viz níže. Dobová polopl. vazba, s obálkami vzadu vevaz. 
Přílohy: 
OTA JANEČEK. GRAFIKA. Soupis grafického díla. 
Praha, Hollar, 1961. Příloha k číslu 1, roč. XXXII. 13 s., text Petr Hartman, il. a tříbar. lino  (Kohout) na obálce. Obsahuje Soupis grafického díla od r. 1943 do 1960, sestavil A. Rybička.
VÁCLAV FIALA. Soupis grafického díla 1920 - 60. 
Sestavila E. Bužgová. Praha, Hollar, 1961. Příloha  k číslu 3, roč. XXXII, 15 s., dřev. a lito. v textu
VOJTĚCH SEDLÁČEK. Grafické dílo.
Praha, Hollar, 1961. Příloha k číslu 2, roč XXXII. Sedm litografií Vojtěcha Sedláčka. Obsahuje soupis grafického díla do roku 1960. 16 s., text Libuše Sýkorová.
JIŘÍ ŠVENGSBÍR. Soupis grafického díla.
Jiří Siblík, Soupis grafického díla od roku 1938 do roku 1961. Příloha sborníku grafického umění Hollar, ročník XXXII, č. 4 s 33 rytinami Jiřího Švengsbíra.


2.500 CZK

Knižní a volná grafika |


Toyen - MORAVIA; ALBERTO: LHOSTEJNÍ. / 1933.

Praha; Škeřík; 1933. Symposion sv. 70. 301 s.; frontispis (dvoubarevná litografie), titulní list a vazba TOYEN. Pův. celopl.vazba. 195x140 Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář. /ant0424/


2.500 CZK

Knižní a volná grafika | Toyen |


JOZEF JANKOVIČ. Grafické dílo 1961-2007.

S pův. grafickým listem Jozefa Jankoviče   "Vítězství", sign., dat. 2008.

Bratislava, Marián Reisel, 2008. Grafické úpravy a sazba Grafické studio INAK, Bánská Bystrica; tiskl na pap. HP Hahnemühle Smooth Fine Art, Ateliér Choma, Žilina; knihařské práce Lída Mlichová, Žilina; návrh ochranného obalu Petra Krupíková, Ostrava. 116 s., text: K. Bajcurová, Václav Zykmund, oba texty též v anglickém překladu. Soupis grafické tvorby od r. 1961-2007 s barevnými reprodukcemi. Biografie, soupis výstav. Volný grafický list "Vítězství", sign., dat. 2008, v tiráži podpis Jozefa Jankoviče. 200 ručně čísl. výtisků, tento ex. č. 181.
Pův. brož., ochranné pap. pouzdro. 290x235
Velmi dobrý stav. 

Odkazy:

http://www.muo.cz/pripravovane/jozef-jankovi%C4%8D--1509/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Jankovi%C4%8D


3.600 CZK

Knižní a volná grafika |


Toyen - TIMMERMANS; FELIX: PROSŤÁČEK BOŽÍ. / 1933.

4 celostr. dvoubarevné litografie, úpravu titulního listu a zlacenou ražbu na přední desku provedla TOYEN.
Praha, Symposion, 1933. 213 s. Pův. celopl. vazba. 205x135 /0424/
/ prodáno /

Knižní a volná grafika | Toyen |


JOUHANDEAU; MARCEL: ASTAROTH ANEB NOČNÍ NÁVŠTĚVNÍK. - 1930. Přeložil Bohuslav Reynek. Edice Atlantis.

Edice Atlantis sv. 7. Přeložil Bohuslav Reynek. Brno; Pojer. 1930. Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně, litografie A. Haase. 67 s.; 4 celostr. litografie FRANTIŠEK VIK.  V tiráži uvedený náklad 350 (arabsky) čísl. výtisků, náš ex. s římským č. XLII (na antiku). Pův. šitá brož. 205x135 Velmi dobrý stav! /ant0424/
+ vložený Oznamovatel č. 7. Volný list.


1.200 CZK

Atlantis | Knižní a volná grafika |


PETR BEZRUČ 90. Barevné litografie Jan Mácha. - 1957.

Portrét a barevné litografie akad. malíře Jana Máchy, s úvodními básněmi Bohumila Macha.
K devadesátým narozeninám národního um. Petra Bezruče graficky upravil a roku 1957 vydal Jan Mácha. Za techn. spolupráce Rudolfa Zoubka, v umělecké litografii Českého fondu výtv. umělců v Praze. Náklad 200 čísl. autorem podepsaných výtisků. Náš výtisk (autorský) označený "00".
V tiráži podpis Jana Máchy, dat. 1965 s věnováním "Milému Jiřímu Bursíkovi chtěl bych říci: Je jeden Pan Bůh na světě, a to je VLASTNÍ SVĚDOMÍ!" Volné dvoulisty v pův. kartonové složce, spojeno hedvábnou šňůrkou.


1.900 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Mašek - PORTUGALSKÉ LISTY. I. sv. ed. Trimalchion. - 1935.

5 rytinami Vyzdobil VÁCLAV MAŠEK.
Praha, Fr. Hynek, 1931. I. sv. Trimalchion. Přeložil Hanuš Jelínek. 53 s., rytiny VÁCLAV MAŠEK, typograf. upravil KAREL DYRYNK, ex. č. 76/200, podpis výtvarníka v tiráži. Dobová, poloperg. vazba. 195x130 /ant 1324/
750 CZK

Knižní a volná grafika |


Šíma - Kipling: Les sept mers. / 1924.

Paris, Librairie Stock, 1924. Collection Poésie du Temps. Celostr. dřevoryt, portrét autora, Josef Šíma, obálka Frans Masereel. Čísl. ex. 819/1050.
Pův. brož. Velmi dobrý stav. /antikvariát - k dispozici bez objednání 0324/


2.500 CZK

Josef Šíma | Knižní a volná grafika |


ŠÍMA; JOSEF. KRYSTAL (NEZNÁMÁ ZEMĚ). - Barevný dřevoryt, 1936.

Barevný dřevoryt; 195x114; signováno.
Pasparta, rám, sklo. 400x325 /antikvariát - k dispozici bez objednání 0324/

/ prodáno /

Josef Šíma | Knižní a volná grafika |


22 orig. dřevorytů Josef Šíma - AU TEMPS DE JESUS-CHRIST. / 1922.

Originální dřevoryty JOSEF ŠÍMA: 10 celostr. jednostranně tištěných a 12 vinět v textu. 
Contes populaires tchecoslovaquies. Préface de Charles Vildrac. Paris; Kauffmann; 1922.  17 volných dvoulistů, ruční pap., obálka (pouze přední část) poškozená, listy místy s nahnědlými flíčky, u tohoto výtisku v menší míře než u jiných, dosud viděných exemplářů. Tisk dřevorytů krásně sytý.  245x190 
Unikátní exemplář - Proti titulu tiskem: "imprimé pour Laure Debray".  Sazba tiráže oproti běžným výtiskům odlišně zalomená a řádek "číslo exempláře" chybí. Unikátní exemplář s tištěným věnováním pro paní Lauru Debray, jež byla důvěrnicí Nadiny Šímové - manželky Josefa Šímy. Nadina Šímová připojila pro svou přítelkyni vlastní rukopisné věnování. 
ZADÁNO /30 000/
.


/ prodáno /

Josef Šíma | Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


8 orig. litografií Josef Šíma - ROGER GILBERT-LECOMTE: SACRE ET MASSACRE DE L`AMOUR.

Paris, Paul Facchetti, 1960. 8 barevných celostr. litografií Josef Šíma a 1 litografie na obálce. Čísl. výtisk 89 ze 130 exemplářů na ruč. pap. grand velin de Rives. Podpis Josefa Šímy v tiráži.
Volné dvoulisty v pův. pap. obálce (385x280 mm), celopl. desky s raženým titulem na hřbetě, vše vloženo do pův. plátěného pouzdra. Krásný stav.
/antikvariát - k dispozici bez objednání 0324// prodáno /

Josef Šíma | Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


STEJSKAL, MARTIN, VINCENT BOUNOURE. MAISONS. - Paris, collection du B.L.S., 1976. /surrealismus/

MAISONS. QUATORZE LITHOGRAPHIES DE MARTIN STEJSKAL. ACCOMPAGNÉES DE POÉMES DE VINCENT BOUNOURE.
14 litografií Martina Stejskala s modře tištěným textem Vincenta Bounoura.
Celkem vytištěno 250 ex. na pap. BKF de Rives. V tiráži podpisy obou autorů.
Volné dvoulisty v pův. pap. obálce, uloženo v kartonovém pouzdře. 380x280 Velmi dobře zachováno. /antikvariát - k dispozici bez objednání 0324/

3.900 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


MAX ŠVABINSKÝ. 7 orig. grafik, vše sign. - A. Matějček: Popisný seznam grafického díla 1923-1933.

Přednostní exemplář se sedmi pův.  podeps. grafickými přílohami: 5 litografií, 1 suchá jehla, 1 lept.
Praha, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, září 1933. 51 stran textu, 28 reprodukcí. Ex. 19/100, na ručním holandském papíře. Náš exemplář je z přednostních 100 výtisků čísl. 1-100, které jsou navíc opatřeny 1 leptem a 1 suchou jehlou, výtisky čísl. 101-200 mají jen 5 litografií.
Pův. polopergamenová vazba se zlaceným názvem na hřbetu. 260x190
Přiložen účet z 12.5.1972, majitel tohoto exempláře, knihu zakoupil Praze na Smíchově zaplatil přátelskou cenu 500 korun. v roce 1965 vydal Odbor antikvariát Knižního velkoobchodu publikaci "Směrné ceny antikvariátu", tam u přednostních výtisků uvádí závaznou prodejní cenu 800 korun.

   

 


/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


Ketzek - BUĎ SE ČLOVĚK NAUČÍ POSMÍVAT ANEBO SE ZBLÁZNÍ. 1962.

Proti titulu signovaná suchá jehla FRANTIŠEK KETZEK, 175x100 mm.
Komentář k pětačtyřiceti obrazům Františka Ketzka s použitím motta z Eugen O´Neila: "Smutek sluší Elektře" v titulu napsal Emil Minář. V ručním lisu jako soukromý neprodejný tisk vytiskl Josef Cipra.
S rukopisnou dedikací Fr. Ketzka, dat. 23.6.1962.
(Kladno), Cipra, 1962. 16 s. Pův. brož.  260x205


/ prodáno /

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Švabinský - PALKOVSKÝ; B.: MAX ŠVABINSKÝ. POPISNÝ SEZNAM GRAFICKÉHO DÍLA 1897-1923.

Praha; Hollar; 1923. 64 s.; orig. sign. dřevoryt Diana ve front., v příloze 28 jednostranně tištěných světlotiskových reprodukcí na volných listech.
Pův. polopl. vazba s pap. štítkem na přední desce. 270x195
- od prvního majitele, známého sběratele děl M. Švabinského, viz dodací lístek z 8.11.1966. 
/Kniha v obchodě, koupíte bez objednání, 1223/

  


3.000 CZK

Knižní a volná grafika |


Hanuš Schweiger. Výbor z jeho díla. - 1908. S orig. leptem M. Švabinského.

Text Miloš Jiránek. Praha, SVU Mánes, 1908. S přílohou orig. leptu Maxe Švabinského - podobizna H. Schweigera. 57 s. včetně 28 reprodukcí v textu + 46 vyobr. na přílohách Hanuš Schweiger. Pův. polopl. vazba, zlacená horní ořízka. 260x210 Povrch vazby s mírnou patinou stáří, jinak nepoškozená, dobře zachovalá monografie.  /Kniha v obchodě, koupíte bez objednání/1223/
1.200 CZK

Knižní a volná grafika |


Max Švabinský. Katalog výstavy s grafickou přílohou LABE. - 1948

Souborná výstava díla. S.V.U. Mánes červen-srpen 1948.
Katalog výstavy s grafickou přílohou: LABE. orig. sign. litografie, 185x125mm (žlutý podtisk, grafický pap).
Za titulním listem dedikace Maxe Švabinského (zeleným perem) dat. 18.7.1948. 31 s. + 24 celostr. vyobr. Pův. brož. 210x150 S grafickou přílohou vzácné. Krásný stav! /kniha v obchodě, koupíte bez objednání/1223/
/ prodáno /

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


SEIFERT; JAROSLAV: RUKA A PLAMEN. - 1943. 1. VYD. LITOGRAFIE BOHUMIL KRÁTKÝ.

Podpisy J. Seiferta a B. Krátkého.  Edice Vlasta sv. 1.
S původními litografiemi BOHUMILA KRÁTKÉHO upravil a kursivou Blado vysadil v r. 1943 Josef Hašek jako 1. svazek své edice Vlasta v celkovém počtu 200 čísl. výtisků na ručním pap. Old Holland a 150 výtisků na offsetovém papíře. Nestr., 15 listů, včetně 3 celostr., 3 celostr. s textem a 2 dvoustr. litografie. Exemplář č. 107 na ručním pap. s podpisy J. Seiferta a B. Krátkého proti titulnímu listu. Strana za titulem s tištěným věnování Dr. Kamillu Reslerovi. Pův. brož. 225x170
Svazeček obsahuje 8 básní s výtvarnickými náměty (mj.- Obrazy Františka Tichého; Obrazy slečny Toyen; Mařatkův polibek, Vzpomínka na Rudolfa Kremličku) vydaných již dříve v "Jaro s Bohem" a v "Ruce Venušiny".
Vedle tohoto vydání je známá další varianta viz >>

/kniha v obchodě - koupíte bez objednání/ 


/ prodáno /

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Mácha, Karel Hynek: Máj. Knihovna Růžový palouček, sv. 1. - 1940.

Typografie a dřevoryty Cyril Bouda.
Praha, Strnad, 1940. 59 (2) s., tři celostr. dřevoryty Cyril Bouda. Vytisklo Družstvo knihtiskárny v Hranicích.
Pův. brož.. 190x120 Velmi dobře zachováno. /ant1123/ 

 


/ prodáno /

Karel Hynek Mácha | Knižní a volná grafika |
Šíma - LE LIVRE DE MARIAGE. 1922.

31 původních dřevorytů JOSEF ŠÍMA.
Paris, Presses de Kauffmann, 1922. 35 s. Ex. č. 5(!) z 210 čísl. výtisků na ruč. pap. vergé de Montval.
Pův. brož. 200x120 Krásný stav!

  


/ prodáno /

Josef Šíma | Knižní a volná grafika |


ČTYŘI VÁNOČNÍ KOLEDY. - 1957. Dřevoryty HUGO ŠILBERSKÝ.

Vánoční koledy vydané ze starých jarmarečních písní s osmi dřevoryty Hugo Šilberského vyšly v osmdesáti výtiscích pro Kruh bibliofilů na Moravě v r. 1957. Tento ex. č. 79.
/ Titulní list s dřevoryt. vinětou, front. s ručně kolorovaným dřevorytem, seznam písní, tiráž s číslem výtisku. Dva dvoulisty spojené nití.
/ KOLEDA VALAŠSKÁ NOVÁ A RADOSTNÁ. Na titulu dřevoryt. Tři dvoulisty spojené nití.
/ PÍSEŇ VÁNOČNÍ (Radostně budem zpívati). Na titulu dřevoryt. Tři dvoulisty spojené nití.
/ KOLEDA ANEB PÍSEŇ O NAROZENÍ. Na titulu dřevoryt. Tři dvoulisty spojené nití.
/ PÍSEŇ VÁNOČNÍ. (Pokoj, štěstí, zdraví, boží požehnání). Dřevoryt na titulu a v závěru. Tři dvoulisty spojené nití.
Pět sešitů volně uloženo do pův. pap. obálky, na obálce pap. štítek s kolorovaným dřevorytem. Ochranný pap. přebal. 165x120 /ant1023/

  


/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


Kresba - OTA JANEČEK. OBRAZY. 1979.

Kresba tužkou v katalogu na titulním listu,
Katalog výstavy. Galerie Československý spisovatel, Praha květen - červen 1979. 10 s., text Petr Hartmann, graf. úprava Felix Šejna. Brož. 215x240 /Ant1023/
1.900 CZK

Knižní a volná grafika |


Váchal - NOVA ET VETERA sv. 34. / 1919.

Původní grafická výzdoba: JOSEF VÁCHAL, orig. dřevoryt - exlibris Z. Volmana; 4 dřevoryty ANTONÍN SLAVÍČEK; dřevoryt na obálce JAROSLAV BENDA. (Žebračka od Josefa Čapka chybí).
Z obsahu mj.: Poslední básně Jiřího Trakla. Překlad Bohuslav Reynek, (jedna báseň v próze a sedm básní, 12 s.), 1. české vyd.); Albert Ehrenstein: In Memoriam Jiřího Trakla.(6 s., nekrolog); Georges_Batault: Válka absolutní, (16 s.); Život sv. Bathildy královny Frankův, (22 s.), Aurevilly: Arnošt Hello (28 s.); Justino de Montalvao: Pohádka tříkrálová (10 s.); V. Hadwiger: Kynegetikos (8 s.); Marcel Schwob: Flétna (8 s.). Franz Jung: Telepatové. Překlad Bohuslav Reynek. (12 s.); 

Stará Říše na Moravě, Otto A. Tichý, 1919. Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně, Fr. J. Trnka V Třebíči, Fr. Obzina Ve Vyškově. Pův. brož. 155x125 Nepoškozený, dobře zachovaný exemplář, hnědé flíčky na obálce a na prvním listu (front.). 


/ prodáno /

Bohuslav Reynek | Josef Čapek | Knižní a volná grafika | Stará Říše |


WOLKER, JIŘÍ: SVATÝ KOPEČEK. Kožená vazba Bradáč. - 1926.

Praha, Petr, 1926. 23 s., 9 dřevorytů a návrh vazby OTAKAR HUBŠIL, ex. 15/500, ruční papír Ullersdorf, dvoubarevný tisk, písmem Slavoboje Tusara vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze. Pův. celokožená vazba, vázal L. Bradáč. 270x210 /ant1023/
Povrch vazby lehce omšelý, desky mírně vyhnuté, listy nepoškozené, čisté.
/ prodáno /

Knižní a volná grafika | Krásné knižní vazby |


JIŘÍ KOLÁŘ. Eiffelovka. - 1998. (3)

Ofset, volný list 260x180 mm, na rubu tištěný text:
"Zeptal se mě jeden pouliční dotěra, jaký spád umění lze očekávat v příštím tisíciletí? – Na to vám odpovím bez rozpaků. V některém budoucím století se Eiffelova věž vychýlí nejméně o 30° a snad v polovině tisíciletí, na žádost Pařížanů, založí rodinu a začne psát věžní básně. Na shledanou. Jiří Kolář, Paříž, říjen 1998."
Pod textem ve francouzštině sign. J.K.

 


5.000 CZK

Jiří Kolář | Knižní a volná grafika |


JIŘÍ KOLÁŘ. Eiffelovka. - 1998. (I)

Ofset, volný list 260x180 mm, sign. a dat. na rubu J.K. 98.

 


/ prodáno /

Jiří Kolář | Knižní a volná grafika |


JIŘÍ KOLÁŘ. Eiffelovka. Le Rossignol de Rimbaud. - 1998.

Ofset, 260x180 mm, sign. a dat. na rubu J.K. 98. /ant/


5.000 CZK

Jiří Kolář | Knižní a volná grafika |


BOCHOŘÁKOVÁ - DITTRICHOVÁ, HELENA: Z MÉHO DĚTSTVÍ. - 1929.

Dřevoryty. Předmluva Arne Novák. Praha, Orbis, 1929. 13 s. a 95 celostr. orig. dřevorytů tištěných po jedné straně, další dřevoryty na titl,, obálce a vazbě.
Nakladatelská pap. vazba s pův. přebalem. 160x123 mm
U nás i ve světě první obrazový román vytvořený ženou!

Od roku 2014, kdy měla Helena Bochořáková-Ditrichová (1894 Vyškov - 1980 Brno) výstavu v National Museum of Women in the Arts ve Washingtonu a Arts Betty Boyd Dettre Library and Research Center zařadilo její knižní grafické práce do kontextu světového výtvarného umění, vzrostl o její tvorbu nebývalý zájem. Na knižních aukcích po celém světě dosahuje především její první obrazový román "Z mého dětství" stále mimořádně vysokých, rok od roku rostoucích, cen. V červnu 2022 vydražila prestižní newyorská aukční galerie jeden ze 60 přednostních exemplářů za 5000 dolarů, v roce 2023 nepřednostní exemplář (s podpisem na titl.) byl vydražen již za 7500 dolarů.

https://nmwa.org/blog/library-and-research-center/images-that-tell-a-story-the-first-woman-graphic-novelist/

 


/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


KŘIČKA, PETR: BĚSOVÉ. - 1946.

Básně. Praha, Kvasnička a Hampl, 1946. 90 s., obálka a 7 dřevorytů KAREL ŠTĚCH, graf. upravil Jaroslav Šváb. Pův. brož. 190x140 Velmi dobře zachováno. /H/
350 CZK

Knižní a volná grafika |


SHAKESPEAROVY SONETY. - Přeložil JAROSLAV VRCHLICKÝ. 1954.

Praha, Spolek českých bibliofilů, Československý spisovatel, 1954. 166 s. Knihu připravil k vydání a opatřil ji vydavatelskými poznámkami Karla Janského. Předmluvu, poznámky k textu a bibliografické poznámky napsal Otakar Vočadlo. Dřevorytem a kresbou na obálce vyzdobil Jiří Šindler. Typografickou úpravou navrhl Jaroslav Picka. 350 výt. na ručním papíře. Volné složky v pův. pap. obálce. 170x110 /ant0723/

800 CZK

Knižní a volná grafika |


HRABAL, BOHUMIL: KOUZELNÁ FLÉTNA. - Edice Slza. 2014. 2 orig. grafiky Alena Bílková.

Praha, Martin Dyrynk, 2014. Edice Slza sv. 30, 21 s , 2 bary. podepsat. grafiky Alena Bílková, typografická úprava Martin Dyrynk, jeho podpis v tiráži. Ručně čísl. např. 42 ze 113 výtisků, velkolosinský ruč. kamzík pap.
Volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 200x300 /ant0823/

    


2.500 CZK

Knižní a volná grafika |


MÁCHA; KAREL HYNEK: MÁJ. - Edice Slza. 2010. 2 orig. sign. suché jehly Marcel Stecker.

Praha, Martin Dyrynk, 2010. Edice Slza sv. 29. 45 s. , 2 čb. suché jehly Marcel Stecker, obě sign. , typografická úprava Martin Dyrynk, jeho podpis v tiráži. Ručně čísl. ex. 53 z 99 výtisků, velkolosinský ruč. chamois pap.
Volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 275x130

  


/ prodáno /

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Švabinský, 5x sign. litografie - MAX ŠVABINSKÝ. POPISNÝ SEZNAM GRAFICKÉHO DÍLA 1933 - 1942.

Na patit. věnování M. Švabinského, dat. 25.8.1945.
Praha, Hollar, 1944. Zpracoval A. Matějček. 53 s., 5 orig. litografií na přílohách (Opalující se žena, Z koupání, Žně u Chodova, Dvě Zuzanky a Vila v sadě - vše sign.) obr. přílohy. Volné archy v pův. obálce. 275x195  /vystaveno v obchodě, koupíte bez objednání/
9.000 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


KVĚT, JAN: MAX ŠVABINSKÝ KRAJINÁŘ. - 1948, s orig. sign. litografií a s věnováním M. Švabinského.

Praha, Vilímek, 1948. 38 (2) (4) s. textu, 80 vyobrazení na křídě, na frontispice původní dvoubarevná litografie, sign. tužkou, na patitulu podpis a dedikace "k Ježíšku 1948" M. Švabinského dat. 19.12.1948. Čísl. exemplář 14/500.
Původní celopl. vazba s obálkou. 305x210 Obálka v rozích mírně otřepená, jinak velmi dobře zachováno. /ant0623/

 

 


2.000 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


VITRINKA NA KRÁSNÉ KNIHY, VAZBY A JINÉ HEZKÉ VĚCI. - 1929-30. Ročník VII.

Časopis Spolku českých bibliofilů.
Ročník VII., č. 1. - 6. Praha, Arthur Novák, 1929-30. 264 s., 2 pův. dřevoryty k Erbenově Kytici: Ant. Majer, referáty, výstavy, pestrosti z antikvariátu, co se chystá .., typo M. Kaláb. 6 sešitů ve standardní obálce s il. H. Boettingra. 245x180 Velmi dobře zachováno. /Ate0623/
-
  

680 CZK

Knihy o knihách | Knižní a volná grafika |


KVĚT, JAN: MAX ŠVABINSKÝ KRAJINÁŘ. - 1948, s orig. sign. litografií a s věnováním M. Švabinského.

Praha, Vilímek, 1948. 38 (2) (4) s. textu, 80 vyobrazení na křídě, na frontispice původní dvoubarevná litografie, sign. tužkou, na patitulu podpis a dedikace "k Ježíšku 1948" M. Švabinského dat. 19.12.1948. Čísl. exemplář 14/500.
Původní celopl. vazba s obálkou. 305x210 Obálka v rozích mírně otřepená, jinak velmi dobře zachováno. /ant0623/

/ prodáno /

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Rudolf Kremlička. Španělka (Žena s vějířem). Litografie, sign. 168x120

Rudolf Kremlička. Španělka (Žena s vějířem). Litografie, sign. Volný list. 168x120 

2.800 CZK

Knižní a volná grafika |


Páleníček, Ludvík: Švabinského Prázdniny. - 1960.

Ve front. orig. sign. litografie, na předním vakátu rukopisné věnování M. Švabinského "Milým přátelům ...", podpis, dat. 12. II. 1961.
Kladno, Cipra, 1960. 14 s. Na ručním lisu vytiskl Josef Cipra (na dobrém graf. papíru).
Volné dvoulisty v pův. pap. ilustr. obálce. 210x155
850 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


VIGNY, ALFRED DE: SMRT VLKA (LA MORT DU LOUP). - 1945.

České Budějovice, Družstevní práce, 1945. Z francouzštiny přeložil Karel Šafář. (20) s., dřevorytem vyzdobil JAN KONŮPEK, souběžný text francouzský a český, 250 č, výt. na holand japanu, výt. č. 209. Celopl. vazba, obálka vzadu vevázaná. 250x175 /Ant0823/
/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


RILKE, RAINER MARIA: MŮJ DOMOV. - 1944.

Čtyři cykly veršů. Praha, Orbis, 1944. Přeložil Miloš Kareš. 91 s., dřevoryty F. DUŠA. Pův. brož. 190x130 /Ate0423/
350 CZK

Knižní a volná grafika |


Braunerová - TOMAN, PROKOP ml.: HOVORY S KNIHAMI A LIDMI.

Edice Protos, sv. 4. Praha, Toman, 1934. 61 s., dřevoryty Zdenka Braunerová, čísl. ex. 200/300, podpis autora v tiráži, Pův. šitá brož. 240x160 Obsahuje mj. eseje: Knižní úprava děl Miloše Martena. Knižní dílo Zdenky Brauberové,  a  také soupis knižního díla Zdenky Braunerové.
/ prodáno /

Knižní a volná grafika |