ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Knižní a volná grafika

JIŘÍ KOLÁŘ. Eiffelovka. - 1998. (3)

Ofset, volný list 260x180 mm, na rubu tištěný text:
"Zeptal se mě jeden pouliční dotěra, jaký spád umění lze očekávat v příštím tisíciletí? – Na to vám odpovím bez rozpaků. V některém budoucím století se Eiffelova věž vychýlí nejméně o 30° a snad v polovině tisíciletí, na žádost Pařížanů, založí rodinu a začne psát věžní básně. Na shledanou. Jiří Kolář, Paříž, říjen 1998."
Pod textem ve francouzštině sign. J.K.

 


5.000 CZK

Jiří Kolář | Knižní a volná grafika |


JIŘÍ KOLÁŘ. Eiffelovka. - 1998. (I)

Ofset, volný list 260x180 mm, sign. a dat. na rubu J.K. 98.

 


5.000 CZK

Jiří Kolář | Knižní a volná grafika |


JIŘÍ KOLÁŘ. Eiffelovka. Le Rossignol de Rimbaud. - 1998.

Ofset, 260x180 mm, sign. a dat. na rubu J.K. 98. /ant/


5.000 CZK

Jiří Kolář | Knižní a volná grafika |


JOZEF JANKOVIČ. Grafické dílo 1961-2007.

S pův. grafickým listem Jozefa Jankoviče   "Vítězství", sign., dat. 2008.

Bratislava, Marián Reisel, 2008. Grafické úpravy a sazba Grafické studio INAK, Bánská Bystrica; tiskl na pap. HP Hahnemühle Smooth Fine Art, Ateliér Choma, Žilina; knihařské práce Lída Mlichová, Žilina; návrh ochranného obalu Petra Krupíková, Ostrava. 116 s., text: K. Bajcurová, Václav Zykmund, oba texty též v anglickém překladu. Soupis grafické tvorby od r. 1961-2007 s bar. reprodukovat. Biografie, soupis výstav. Volný grafický list "Vítězství", sign., dat. 2008, v tiráži podpis Jozefa Jankoviče. 200 ručně čísl. výtisků, tento ex. č. 190.
Pův. brož., ochranné pap. pouzdro. 290x235
Velmi dobrý stav.  /kniha v soukromé sbírce, termín dodání říjen 2023/

Odkazy:

http://www.muo.cz/pripravovane/jozef-jankovi%C4%8D--1509/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Jankovi%C4%8D


3.600 CZK

Knižní a volná grafika |


BOCHOŘÁKOVÁ - DITTRICHOVÁ, HELENA: Z MÉHO DĚTSTVÍ. - 1929.

Dřevoryty. Předmluva Arne Novák. Praha, Orbis, 1929. 13 s. a 95 celostr. orig. dřevorytů tištěných po jedné straně, další dřevoryty na titl,, obálce a vazbě.
Nakladatelská pap. vazba s pův. přebalem. 160x123 mm
U nás i ve světě první obrazový román vytvořený ženou!

Od roku 2014, kdy měla Helena Bochořáková-Ditrichová (1894 Vyškov - 1980 Brno) výstavu v National Museum of Women in the Arts ve Washingtonu a Arts Betty Boyd Dettre Library and Research Center zařadilo její knižní grafické práce do kontextu světového výtvarného umění, vzrostl o její tvorbu nebývalý zájem. Na knižních aukcích po celém světě dosahuje především její první obrazový román "Z mého dětství" stále mimořádně vysokých, rok od roku rostoucích, cen. V červnu 2022 vydražila prestižní newyorská aukční galerie jeden ze 60 přednostních exemplářů za 5000 dolarů, v roce 2023 nepřednostní exemplář (s podpisem na titl.) byl vydražen již za 7500 dolarů.

https://nmwa.org/blog/library-and-research-center/images-that-tell-a-story-the-first-woman-graphic-novelist/

 


/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


KŘIČKA, PETR: BĚSOVÉ. - 1946.

Básně. Praha, Kvasnička a Hampl, 1946. 90 s., obálka a 7 dřevorytů KAREL ŠTĚCH, graf. upravil Jaroslav Šváb. Pův. brož. 190x140 Velmi dobře zachováno. /H/
350 CZK

Knižní a volná grafika |


SHAKESPEAROVY SONETY. - Přeložil JAROSLAV VRCHLICKÝ. 1954.

Praha, Spolek českých bibliofilů, Československý spisovatel, 1954. 166 s. Knihu připravil k vydání a opatřil ji vydavatelskými poznámkami Karla Janského. Předmluvu, poznámky k textu a bibliografické poznámky napsal Otakar Vočadlo. Dřevorytem a kresbou na obálce vyzdobil Jiří Šindler. Typografickou úpravou navrhl Jaroslav Picka. 350 výt. na ručním papíře. Volné složky v pův. pap. obálce. 170x110 /ant0723/

800 CZK

Knižní a volná grafika |


HRABAL, BOHUMIL: KOUZELNÁ FLÉTNA. - Edice Slza. 2014. 2 orig. grafiky Alena Bílková.

Praha, Martin Dyrynk, 2014. Edice Slza sv. 30, 21 s , 2 bary. podepsat. grafiky Alena Bílková, typografická úprava Martin Dyrynk, jeho podpis v tiráži. Ručně čísl. např. 42 ze 113 výtisků, velkolosinský ruč. kamzík pap.
Volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 200x300 /ant0823/

    


2.500 CZK

Knižní a volná grafika |


MÁCHA; KAREL HYNEK: MÁJ. - Edice Slza. 2010. 2 orig. sign. suché jehly Marcel Stecker.

Praha, Martin Dyrynk, 2010. Edice Slza sv. 29. 45 s. , 2 čb. suché jehly Marcel Stecker, obě sign. , typografická úprava Martin Dyrynk, jeho podpis v tiráži. Ručně čísl. ex. 53 z 99 výtisků, velkolosinský ruč. chamois pap.
Volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 275x130

  


/ prodáno /

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Švabinský, 5x sign. litografie - MATĚJČEK, A: MAX ŠVABINSKÝ. POPISNÝ SEZNAM GRAFICKÉHO DÍLA 1933. Hollar, 1942.

Na patit. věnování M. Švabinského, dat. 25.8.1945.
Praha, Hollar, 1944. 53 s., 5 orig. litografií na přílohách (Opalující se žena, Z koupání, Žně u Chodova, Dvě Zuzanky a Vila v sadě - vše sign.) obr. přílohy. Volné archy v pův. obálce. 275x195
9.000 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


KVĚT, JAN: MAX ŠVABINSKÝ KRAJINÁŘ. - 1948, s orig. sign. litografií a s věnováním M. Švabinského.

Praha, Vilímek, 1948. 38 (2) (4) s. textu, 80 vyobrazení na křídě, na frontispice původní dvoubarevná litografie, sign. tužkou, na patitulu podpis a dedikace "k Ježíšku 1948" M. Švabinského dat. 19.12.1948. Čísl. exemplář 14/500.
Původní celopl. vazba s obálkou. 305x210 Obálka v rozích mírně otřepená, jinak velmi dobře zachováno. /ant0623/

 

 


2.000 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


VITRINKA NA KRÁSNÉ KNIHY, VAZBY A JINÉ HEZKÉ VĚCI. - 1929-30. Ročník VII.

Časopis Spolku českých bibliofilů.
Ročník VII., č. 1. - 6. Praha, Arthur Novák, 1929-30. 264 s., 2 pův. dřevoryty k Erbenově Kytici: Ant. Majer, referáty, výstavy, pestrosti z antikvariátu, co se chystá .., typo M. Kaláb. 6 sešitů ve standardní obálce s il. H. Boettingra. 245x180 Velmi dobře zachováno. /Ate0623/
-
  

680 CZK

Knihy o knihách | Knižní a volná grafika |


KVĚT, JAN: MAX ŠVABINSKÝ KRAJINÁŘ. - 1948, s orig. sign. litografií a s věnováním M. Švabinského.

Praha, Vilímek, 1948. 38 (2) (4) s. textu, 80 vyobrazení na křídě, na frontispice původní dvoubarevná litografie, sign. tužkou, na patitulu podpis a dedikace "k Ježíšku 1948" M. Švabinského dat. 19.12.1948. Čísl. exemplář 14/500.
Původní celopl. vazba s obálkou. 305x210 Obálka v rozích mírně otřepená, jinak velmi dobře zachováno. /ant0623/

/ prodáno /

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Rudolf Kremlička. Španělka (Žena s vějířem). Litografie, sign. 168x120

Rudolf Kremlička. Španělka (Žena s vějířem). Litografie, sign. Volný list. 168x120 

2.800 CZK

Knižní a volná grafika |


Páleníček, Ludvík: Švabinského Prázdniny. - 1960.

Ve front. orig. sign. litografie, na předním vakátu rukopisné věnování M. Švabinského "Milým přátelům ...", podpis, dat. 12. II. 1961.
Kladno, Cipra, 1960. 14 s. Na ručním lisu vytiskl Josef Cipra (na dobrém graf. papíru).
Volné dvoulisty v pův. pap. ilustr. obálce. 210x155
850 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


VIGNY, ALFRED DE: SMRT VLKA (LA MORT DU LOUP). - 1945.

České Budějovice, Družstevní práce, 1945. Z francouzštiny přeložil Karel Šafář. (20) s., dřevorytem vyzdobil JAN KONŮPEK, souběžný text francouzský a český, 250 č, výt. na holand japanu, výt. č. 209. Celopl. vazba, obálka vzadu vevázaná. 250x175 /Ant0823/
/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


RILKE, RAINER MARIA: MŮJ DOMOV. - 1944.

Čtyři cykly veršů. Praha, Orbis, 1944. Přeložil Miloš Kareš. 91 s., dřevoryty F. DUŠA. Pův. brož. 190x130 /Ate0423/
350 CZK

Knižní a volná grafika |


Braunerová - TOMAN, PROKOP ml.: HOVORY S KNIHAMI A LIDMI.

Edice Protos, sv. 4. Praha, Toman, 1934. 61 s., dřevoryty Zdenka Braunerová, čísl. ex. 200/300, podpis autora v tiráži, Pův. šitá brož. 240x160 Obsahuje mj. eseje: Knižní úprava děl Miloše Martena. Knižní dílo Zdenky Brauberové,  a  také soupis knižního díla Zdenky Braunerové.
/ prodáno /

Knižní a volná grafika |
Konůpek - NOVOTNÝ, MILOSLAV: JAN KONŮPEK. Skizza. / 1930.

Podpisy Jan Konůpek, Josef Sonberg, a Miloslav Novotný.
Praha, Sonberg, 1930. (16) s., 6 celostr. ilustrací a 2 v textu JAN KONŮPEK, jeho podpis v úvodní celostr. il., podpisy autora na předním vakátu a vydavatele v tir. Celkový náklad 175 výtisků, ruční papír, v tiráži jméno prvního majitele. Volné složky v pův. pap. ob. 240x205

Tuto studii k příští monografii o výtvarném díle Jana Konůpka vysázel a vydal Josef Sonberg jako svůj druhý soukromý tisk 8. listopadu 1930 účastníkům VI bibliofilského večera, 175 exemplářů vytiskl František Weinzettel v tiskárně Orbis v Praze. Obálkový papír z dílny Ludmily Alexandrové a Aloise Jirouta. Kresby Jana Konůpka jsou mimo frontispic reprodukovány v původní velikosti.

 


4.500 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


KOPTA; JOSEF: ČLOVĚK V HORÁCH. - 1931. Edice Amfora. Výzdoba FERDIŠ DUŠA. Podpis autora.

Hranice; Josef Hladký; 1931. Edice Amfora sv. 21, 48 s.; výzdoba (6 celostr. dřevorytů) FERDIŠ DUŠA; typograficky upravil KAREL SVOLINSKÝ; podpis autora; C. výt. 151; vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně písmem Bodoni Empiriana na ruč. papíru. Pův. brož. 195x140

 


850 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Jiří Kolář. 5x PF 1985-1996. / Nové přírustky.

Prodej v obchodě na Malé Straně, nákup možný bez objednání.

Jiří Kolář. 5x PF 1985-1996.

/ P.F. 1996
Signováno a popsáno na zadní straně J.Kolář., Běla Kolářová.
Po rozložení 150x415 CENA: 2500,- CZK PRODÁNO


/ Madona - P.F. 1990.
Dva listy, signováno a popsáno na zadní straně J.K.,Běla Kolářová, P.F. 90.
2x 255x180 mm. V okraji natrženo.
CENA: 2500,- CZK PRODÁNO

 

/ P.F. 1986.
Loreto Church. Signováno a popsáno na zadní straně J.Kolář, Běla Kolářová, P.F. 1986
List 155x200
CENA: 1200,- CZK PRODÁNO

 

/ P.F. 1985. - Traquet tarier.
Pohlednice. Signováno a popsáno na zadní straně J.Kolář. P.F. 85.
CENA:   800,- CZK PRODÁNO

 

 

/ P.F. 1998.
Pohlednice, Joan Miró. Signováno a popsáno na zadní straně J.K., Běla Kolářová, P.F. 98.
CENA: 900,- CZK.  PRODÁNO

 

 

T.F. ŠIMON. PRAGUE (PRAHA). Portfolio 25 sign. leptů. - 1911.
Dvacet pět původních leptů se slovním doprovodem Arne Nováka. Praha, nákladem autorovým, 1911. 15 s. textová část (anglicky), 25 leptů. Ex. č. 171 z 214 výtisků na hollandském papíru "Van Gelder", všechny lepty autorem podepsány. Celkem bylo vydáno 250 čísl. výtisků. Textová brožura a 25 volných listů, proložených ochranným, hedvábným papírem, vše uložené v pův. celopl. pouzdře s chlopněmi. 465x345
CENA: 45000,- CZK prodáno

 

Šíma - DURYCH; JAROSLAV: PANENKY. 1927.
15 celostr. il. Josef Šíma, ruční papír, podpis autora.
Praha; Aventinum; 1927. 84 s.; 14 celostr. ilustrací a nakladatelská značka na patitulu JOSEF ŠÍMA; typo KAREL DYRYNK; podpis autora na patitulu.; ex. 25 z přednostních 250 na ručním pap. Van Gelder; celkový náklad 600 výtisků. Pův. poloperg. vazba, zlatá vrchní ořízka. 325x245 /antikvariát 0323/
CENA: 5000,- CZK prodáno

 

Šíma - Jouve Pierre Jean. Nouvelles noces. 1926.
Paris, Nrf, 1926. 65 s., ve front. pův. dřevotyt Josef Šíma, čísl. ex. 593/650, celkový počet 718 výtisků.
Pův. brož., nerozřezáno. 185x130
CENA: 2000,- CZK prodáno

 

 

NO PASARAN! - 1937. (Občanská válka ve Španělsku).

Podpisy všech autorů: František Halas, Vítězslav Nezval, S.K. Neumann, Helena Malířová a Zdeněk Nejedlý. Dřevoryty (oba sign.) Josef Heřman, linoryt Vinc. Walter.
Soukromý tisk. Josef Bořil; Kukleny; v březnu 1937.
Text: Zdeněk Nejedlý: Předmluva.; Helena Malířová: La Passionaria.; Vít. Nezval: Dvanáct novoročních výstřelů.; Fr. Halas: Miřte.; S.K. Neumann: Španělské dni.; František Halas: Don Quijote bojující. Grafická úprava a 2 orig. sign. dřevoryty Josef Heřman; 1 celostr. orig. linoryt, sign. Vinc. Walter.
Čísl. ex.31/150 na ruč. pap. Zanders s podpisy všech autorů, mimo to ještě vyšlo 350 výtisků na papíru Dokument bez podpisů autorů. Pův. brož. 305x205
CENA: 7000,- CZK prodáno

 

 


/ prodáno /

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Šíma - Jouve Pierre Jean. Nouvelles noces. 1926.

Paris, Nrf, 1926. 65 s., ve front. pův. dřevotyt Josef Šíma, čísl. ex. 593/650, celkový počet 718 výtisků.
Pův. brož., nerozřezáno. 185x130 /antikvariát 0323/
2.000 CZK

Knižní a volná grafika |


PILAŘOVÁ, ELIŠKA: CO VY NA TO, PANE RAIS. 3x sign. dřevořez J. A. Pacák. - 2001.

3 celostr. dřevořezy Jan Antonín Pacák, každý signovaný.
Osm krkonošských črt. Praha, Bonaventura, 2001. Edice Ethos sv. 6. 70 s. Grafická úprava a sazba Aleš Krejča. V počtu 200 čísl. výtisků na ruční pap. Jantar-safari firmy Král z Předklášteří vytiskla v Praze tiskárna Dr. Eduard Grégr a syn. Dřevořezy vytiskl Josef Cipra na Kladně. Pův. šitá brož. 210x155

 


/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


BOILEAU: SATIRA TŘETÍ. - 1935.

K Novému roku 1936 pro své přátele, milovníky dobrého sousta a doušku. 
2x podpis autora - Praha, Fr. R. Čebiš, 1935. Přeložil Jindřich Hořejší. 14 s., 3 mědirytiny VÁCLAV MAŠEK, úprava M. KALÁB, č. výt. 43/150 vytiskla Průmyslová tiskárna, v tiráži dedikace Janu Dlabačovi s podpisem Fr. R. Čebiše, J. Hořejšího a V. Maška. Volné listy v pap. obálce. 260x175 Obálka při horním okraji 2x natržena, jinak velmi dobře zachováno.  + 1 volný list se strojopisným textem po jedné straně "Vzácný příteli ..." a s podpisem autora Fr. R. Čebiše. /ant0123/
-
   

/ prodáno /

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


PŘÍBĚH O JINOCHU A SMUTNÝCH STARCÍCH. - 1939.

Z arabského originálu "Tisíce a jedné noci" přeložil Karel Šafář.
České Budějovice, Družstevní práce, 1939. Třetí soukr. tisk. 24 s., 3 suché jehly (sign.) a 2 viněty FRANTIŠEK PAVELKA, výt. č. 142/200 na měditiskovém papíru vytiskla knihtiskárna St. Kocmouda v Českých Budějovicích, dedikace s podpisem Karla Šafáře, dat. leden 1940. Pův. šité dvoulisty v pap. obálce. 165x130 Velmi dobře zachováno. /Ant0123/
-
  

980 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


VERLAINE, PAUL: MOUDROST. - 1929. Atlantis sv. 3. Přeložil B. Reynek; dřevoryt R. S. BECHETOILLE.

Brno, Pojer, 1929. Edice Atlantis sv. 3. Přeložil B. Reynek. 116 s., dřevorytem vyzdobila Mme R. S. BECHETOILLE. Ex. 106/150 na japanu tuzemském. Pův. brož. 215x150 - Vzácný titul edice Atlantis. Velmi dobře zachováno. /ate0123/

 


/ prodáno /

Atlantis | Bohuslav Reynek | Knižní a volná grafika |


NERUDA, JAN: ZPĚVY PÁTEČNÍ. - 1939.

Praha, Vilém Šmidt, 1939. 3. soukromý sv. bibliofilské edice Kytice. Nestr. (40 stran včetně ob.); 2 celostr. dřevoryty a typograf. úprava KAREL SVOLINSKÝ, výt. č. 30/100 číslovaných, vytisklo Družstvo knihtiskárny v Hranicích. Volné dvoulisty v pap. obálce. 225x145 Velmi dobře zachováno. /ate0123/
300 CZK

Knižní a volná grafika |


NOVÁK, ARNE: PUŠKIN. - 1941.

Napsáno k stému výročí smrti A.S. Puškina, text z Lidových novin dne 1. ledna 1937 pro toto první vydání přehlédl Bedřich Beneš Buchlovan. Praha, Vilém Šmidt, 1941. Edice Kytice sv. XIII. 21 s., vyzdobil kamenorytinou (sign!) a typograficky upravil CYRIL BOUDA. Polopl. vazba. 225x145 Velmi dobře zachováno. /ate0123/
350 CZK

Knižní a volná grafika |


ČECH, SVATOPLUK: ŽIŽKA. - 1939.

Praha, Vilém Šmidt, 1939. 2. soukromý sv. edice Kytice. 29 s., ručně kolorované linoryty ALOIS MORAVEC (2 celostr. sign.), vytisklo Družstvo knihtiskárny v Hranicích na Moravě na ručním papíře Pannekoek, výt. č. 57/100. Volné dvoulisty v pap. obálce. 225x145 Nerozřezáno. Velmi dobře zachováno. /ate0123/

 


500 CZK

Knižní a volná grafika |


BÍLEK; FRANTIŠEK: CESTA. - 1909.

Dřevoryty a 36 litografií FRANTIŠEK BÍLEK.
Praha; Odbor Svazu čsl. studentstva; 1909. Nestr. (12) s., česko-francouzský text Miloš Marten a František Bílek; doubarevný tisk; patitul a titulní list (dřevoryty); 33 celostr. a 3 dvoustranné litografie FRANTIŠEK BÍLEK, jednostranný tisk.
Původní, měkká vazba zdobená zlatotiskovým reliéfem, desky protažené tkanicemi. Podle návrhu Fr. Bílka vázal Ludvík Bradáč. 250x220 Na zadní desce, podél hřbetu prasklina, jinak nepoškozený, čistý exemplář.

  


/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


ŠNOBR, JAN: SPIRÁLA DNÍ. - 1926.

Podpis autora - Praha, Stanislav Minařík, 1926. 3. sv Kytice. 57 s., úprava a lept CYRIL BOUDA, dedikace s podpisem autora, dat. 6. ledna 1946, výt. č. 288. Pův. brož. 190x120 Dobře zachováno. /ate1222/

 


/ prodáno /

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


DURYCH, JAROSLAV. PANENKY. 9 suchých jehel František Pavelka. - 1928.

Přerov, Bohuslav Durych, 1928. 63 s., podpis autora na patitulu, 9 celostr. suchých jehel František Pavelka, ručně čísl. ex. 42 z 50 přednostních na van Gelderu, celkový náklad 150 výt., dvoubarevný tisk. Pův. kart. vazba. 225x150

  


/ prodáno /

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


ŠRÁMEK; FRÁŇA: SLÁVA ŽIVOTA. - 1932. Dřevoryty KAREL TONDL.

Brno; KVU Aleš; 1932. 36 s.; dřevoryty (3 celostr. a 3 v textu) KAREL TONDL; typografická úprava M. KALÁB. Podpis výtvarníka v tiráži. Tištěno na holandském papíru Pannekoek ve 400 exemplářích. Výtisk č. 33. Pův. brož. 195x130


/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


DEML; JAKUB: MOJI PŘÁTELÉ. - 1940.

4 suché jehly KAREL SVOLINSKÝ - Praha; Melantrich; 1940. Krásné tisky Melantricha; sv. 3. 41 s.; grafická úprava; obálka a 4 celostr. suché jehly KAREL SVOLINSKÝ; ex. 132/200 na ručním papíře Old Holland; podpis výtvarníka a podpis autora v tiráži. Pův. brož. 220x190.

 


2.500 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


RAMBOUSEK, JAN: LITOGRAFIE A OFSET. - 1948. 8 původních litografií.

8 původních litografií: Švabinský; V. Stretti; C. Bouda; J. Rambousek; V. Sedláček; V. Silovský; E. Frinta a V. Fiala.
Praha, Poláček, 1948. 221 s., 20 příloh z nichž na osmi jsou původní grafiky, 32 reprodukcí na křídovém papíře a 12 instruktivních kreseb v textu. Pův. polopl. vazba, bez přebalu. 215x160 Vazba mírně rozvolněná, .
Užitečná kniha pro orientaci v grafických technikách tištěných z plochy; mimo podrobného popisu (příprava; materiál a realizace) je každá technika zastoupena názornou ukázkou na přílohách.

 


480 CZK

Knižní a volná grafika |


LORIŠ; JAN: CYRIL BOUDA. - 1949. 3x orig. grafiky CYRIL BOUDA, vše signované.

Růže - sedmibarevná celostr. litografie; sign.
Olivy - dvoubarevný celostr. dřevoryt; sign.
Pstruzi - mědirytina, sign.

Praha; Petr; 1949. 73 s.; il. v textu; 84 bar. a čb. vyobr. na přílohách; dřevoryt na obálce "Vlastní podobizna" a 3 sign. grafiky na přílohách.
Volné složky v pův. pap. obálce. 265x195

Obsahuje soupis malířského a grafického díla od r. 1920 do r. 1948 (1004 položek).

     

   


2.800 CZK

Knižní a volná grafika |


Toyen - MÁCHA; KAREL HYNEK: MÁJ. - 1936. DP; 4 celostr. ilustrace TOYEN.

Praha; DP; 1936. 4. soukromý tisk odběratelům Magazínu dp. Vytiskl F. Obzina ve Vyškově. 69 s.; 4 celostr. ilustrace TOYEN (jednostranný tisk, 3 x sign. v desce). Dobová, polopergamenová vazba; 255x185 - Na předním přídeští exlibris původní majitelky, její podpis v horním okraji listu tiráže, s datem 1936. Dobře zachováno! REZERVACE

 

   


/ prodáno /

Karel Hynek Mácha | Knižní a volná grafika | Toyen |


Mariette Lydis. Orientalisches Traumbuch. - (1925).

Úprava a ilustrace Mariette Lydis (1887-1970).
Potsdam, Müller & Co. Verlag, (1925). (167) s. včetně 24 příloh s barevnými ilustracemi (jednostranný tisk, litografie, zlatotisk) + volný karton s pohyblivým horoskopem včetně návodu. Pův. brož. 175x115 /kniha v obchodě, dostupná bez objednání/ 

   

 


/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


Duša - TANNER, MATĚJ: HORA OLIVETSKÁ U ŠTRAMBERKA NA PANSTVÍ NOVO-JITČÍNSKÉM V MORAVĚ VYZDVIŽENÁ. / 1939.

Obsahující v sobě historii a zprávu o počátku a příbězích té hory Olivetské.
Název v tiráži: Matěje Tannera z Tovaryšstva Ježíšova Hora Olivetská. Několik kapitol z knihy tištěné roku 1704 ve slezské Nise.
Moravská Ostrava, Adolf Perout, 1939. Tisk: Družstvo knihtiskárny v Hranicích. Nestr., (20) listů, typografická úprava a dřevoryty (7x celostr. a 13 v textu) FERDIŠ DUŠA, v tiráži jeho podpis, ručně čísl. ex. 7/200 na ručním holandském papíře Pannekoek. Pův. brož. 330x255 Velmi dobře zachováno! /1022-antikvariát/

Úvodní kapitoly z Hory Olivetské v přepisu a komentářem literárního historika Antonína Grunda doprovází dvacet dřevorytů Ferdyše Duši.
/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


VLADIMÍR NOVÁK. KOMPOZICE. Litografie, 420x295, sign.

Litografie, kol. 1982. Volný list, 420x295, sign.
Vladimír Novák, *30. 4. 1947, Louny, Česká republika, malíř, grafik, ilustrátor, více zde
1.750 CZK

Knižní a volná grafika |


JAN ŠTURSA. KLEČÍCÍ DÍVKA. Litografie, 200x140, sign.

JAN ŠTURSA. KLEČÍCÍ DÍVKA. Litografie, 200x140. Sign.
Volný list v pap. paspartě.
1.800 CZK

Knižní a volná grafika |


O buddhistické meditaci / Leopold Procházka. - 1930.

V Praze, Vladimír Žikeš, 1930. 193 s. Obálka (dřevoryt) Josef Hodek. Pův. brož. Dobře zachováno. /antikvariát 050822/
/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


Švabinský, 5x sign. litografie - POPISNÝ SEZNAM GRAFICKÉHO DÍLA 1942-1952. / Jan Loriš.

Praha, Hollar, 1953. 5 orig. sign. litografií Max Švabinský, četné reprodukce. Volné složky v pův. pap. obálce. 275x195 Obálka ve skladech otřepená v okrajích drobné ztráty pap. Složky čisté, bezvadné. /antikvariát 050822/

  

  


/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


Frantšek Tichý, 10 suchých jehel / HLAVÁČEK, KAREL: MSTIVÁ KANTILÉNA. - 1966.

Praha, ČS, 1966. 13 s., 10 suchých jehel František Tichý. 450 nečísl. výt. Pův. brož. 260x170 Velmi dobře zachováno. /kniha v obchodě - koupíte ihned, bez objednání/

    


/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


ZEYER, JULIUS: TŘI LEGENDY O KRUCIFIXU. 3 lepty Cyril Bouda. - 1925.

Praha, Česká grafická unie, 1925. 77 s., grafická úprava a 3 lepty Cyril Bouda, ex. 49/550, ruční papír.
Původní celokožená vazba, zlatá ořízka, zlacená ražba na hřbetě a obou deskách, ochranné pap. pouzdro.  255x170 Na předsádce věnování a ex libtris "Ošečký, knihkupec, Kolín, Pražská ul".   /0722 antikvariát/

   

  


/ prodáno /

Knižní a volná grafika | Krásné knižní vazby |


FLAUBERT, GUSTAVE: SMARH + POKUŠENÍ SVATÉHO ANTONÍNA. - 1925, 1921.

Dva tituly v jednom svazku.
Konůpek - FLAUBERT, GUSTAVE: SMARH. Staré tajemství. Praha, Symposion, 1925. 147 s., obálka, lept ve front. a 2 ilustrace JAN KONŮPEK, ex. 359/400 na Japanu Banzay.

Čapek - FLAUBERT, GUSTAV: POKUŠENÍ SVATÉHO ANTONÍNA.
Linoryty JOSEF ČAPEK. 1. sv. edice Symposion. Praha, Škeřík, 1921. 139 s., nakladatelská značka, titulní list a 8 koncových vinět (vše linoryty) JOSEF ČAPEK.

Um. polokožená vazba, zlacená vrchní ořízka, zdobený předsádkový pap., Konůpkova obálka vzadu vevázána. 200x155
/ prodáno /

Josef Čapek | Knižní a volná grafika | Krásné knižní vazby |


POCTA VLADIMÍRU BOUDNÍKOVI. - 1974. / Vladimír Boudník.

Jeden z 50 čísl. exemplářů. 15 GRAFICKÝCH PŘÍLOH. J. Kolář, J. Koblasa, J. Kotík, J. Kubíček, K. Trinkewitz, J. Valoch, J. Šerých, Č. Janošek, Z. Sion, A. Veselý ad. 

Cena: 27500,-   další informace zde.

 

 


 


/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


LORIŠ; JAN: CYRIL BOUDA. - 1949. 3x orig. grafiky CYRIL BOUDA, vše signované.

Růže - sedmibarevná celostr. litografie; sign.
Olivy - dvoubarevný celostr. dřevoryt; sign.
Pstruzi - mědirytina, sign.

Praha; Petr; 1949. 73 s.; il. v textu; 84 bar. a čb. vyobr. na přílohách; dřevoryt na obálce "Vlastní podobizna" a 3 sign. grafiky na přílohách.
Volné složky v pův. pap. obálce. 265x195

Obsahuje soupis malířského a grafického díla od r. 1920 do r. 1948 (1004 položek).

     

   


/ prodáno /

Knižní a volná grafika |


EDGARD ALLAN POE - 1993. 4 lepty JINDŘICH PILEČEK; 190x140, vše sign.

Čtyři volně vložené lepty 190x140 (deska); každý z nich sign.; ruční papír.

POE; EDGARD ALLAN: LA MASCHERA DELLA MORTE ROSSA. Roma; Fantastival; 1993. Nestr. (24) s. a čtyři volně vložené lepty 190x140 (deska); každý z nich sign.; ruční papír. Výtisk č. 75 z 200 vydaných a číslovaných exemplářů. Volné nerozřezané složky. 330x240 Krásný stav.

 

/ prodáno /

Knižní a volná grafika |