ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

BIBLIOFILIE, GRAFIKA A KRÁSNÉ TISKY

Váchal - JOSEFA VÁCHALA MYSTIKA ČICHU. - 1999.

Knihy Josefa Váchala, sv. 8.
Doslov Jiří Olič. Praha, Litomyšl, Paseka, 1999. 2. vyd. Reprint původního tisku z r. 1920.  243 s., barev. il. Pův. pap. vazba s přebalem. 110x95 Velmi dobrý stav!
900 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


FRÉMEAUX, PAUL: POSLEDNÍ DNOVÉ CÍSAŘOVI NA OSTROVĚ SVATÉ HELENY. - 1923. Stará Říše. Kurs sv. 6.

Kurs sv. 6. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1923. Přeložil Josef Florian a Jaroslav Skalický. 268 s., 13 celostr. dřevorytů, vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Pův. brož. 150x120 Dobře zachováno, nerozřezáno.
400 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


VENTURA, GIOACCHINO DE RAULICA: KRÁLOVSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA. - 1937. Stará Říše. Kurs sv. 42.

Kurs sv. 42. - Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1937. Přeložil František Odvalil. 84 s., ve front. dřevoryt Michael Florian. Vytiskl V. Horák v Prostějově. Pův. brož. 165x125 Velmi dobře zachováno.
250 CZK

Knižní a volná grafika | Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


VENTURA, GIOACCHINO DE RAULICA: CÍRKEV A STÁT ČILI THEOKRACIE A CÉSARISMUS. - 1937. Stará Říše. Kurs sv. 43.

Kurs sv. 43. - Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1937. Přeložil František Odvalil. 101 s., vytiskl V. Horák v Prostějově. Pův. brož. 165x125 Velmi dobře zachováno.
290 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


CLERISSAC, HUMBERT: POSELKYNĚ BOŽSKÉ POLITIKY. - 1931. Stará Říše. Kurs sv. 22

Kurs sv. 22. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1931. Z franc. přeložil Josef Florian. 39 s. Vytiskl Jan Sýkora v Třebíči. Pův. brož. 165x125 Velmi dobře zachováno.
350 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


Z PERNŠTÝNA, LUDVÍK: NAUČENÍ RODIČŮM. - 1928. Stará Říše. Kurs sv. 20.

Kurs sv. 20. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1927.  Opsal, přehlížel, doslov a poznámky napsal Josef Vašica. 61 s., dřevoryty vyzdobila MARTA FLORIANOVÁ, ex. č. 214 A/300 na ručním  pap. Fabriana (celkem 500 výt,), vytiskl Fr. J. Trnka v Třebíči. Pův. brož. 165x125 Velmi dobře zachováno.


390 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


Bouda - SYLLABA, JIŘÍ: JARNÍ OHNĚ.

Praha, soukromý tisk, 1928. 28(3) s., sign. lept ve front. CCYRIL BOUDA, ex. 29/110 "a je věnován Dr. Mil. Novotnému", pod věnováním podpis Cyrila Boudy. Pův. brož. 205x130 Na přední záložce exlibris Františka Dvořáka.
Útlou knížku básní vydal český lékař Jiří Syllaba anonymně.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_Syllaba
750 CZK

Knižní a volná grafika |


SEIFERT; JAROSLAV: PÍSEŇ O VIKTORCE. - 1955. Podpisy 1x Seifert a 5x Cyril Bouda.

Praha; Československý spisovatel; Spolek českých bibliofilů; 1955. 59 s.; 3 měditytiny a dřevoryt na obálce CYRIL BOUDA (4x signováno); podpisy J. Seiferta a C. Boudy před titulem. Volné; nerozřezané dvoulisty v pův. pap. obálce. 180x125
V horním rohu obálky nahnědlý flek od vody mimo písmo, jinak dobrý stav.


1.350 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


TUČNÝ, PETR: KAMENNÝ PLÁČ. - 1939.

Podpis autora - 9 básní koncem roku 1939. 15 s., 3 celostr. ilustrace VÍTĚZSLAV TUČNÝ, podpis autora, vydáno 100 číslovaných, tento je autorský tisk. Pův. brož. 175x110
300 CZK

podpisy a dedikace |


RENAUD, SUZANNE: CHVÁLA OBĚTI. - 1948.

Podepsaný exemplář Bohuslavem Reynkem a Suzanne Renaudovou.
Přeložil Bohuslav Reynek. Brno, Jan V. Pojer, 1948. Atlantis sv. 76. 45 s., podpisy autorky a překladatele na pat., na frontispisu signovaný lept František Foltýn, dat. 1948, typograficky upravil Josef Červenka. Vytiskli Tiskové podniky Rovnost v Brně, vysázel Antonín Šebesta, tiskli St. Klimeš a Eduard Nathaniel, dvoubarevný tisk. Ručně čísl. ex. 411 z 500 podepsaných výtisků na antiku. Volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 175x105 Velmi dobrý stav!


1.500 CZK

Atlantis | Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace | Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


PIHERTOVÁ, LIDMILA VÍTĚZKA: PRAHA JIŘÍHO KARÁSKA ZE LVOVIC. - 1923.

Problémy dekadence a demonie.
Praha, 1923. 19 s., tiskem "Politiky" v Praze. Pův. brož. 245x175
Otisk ze Slovanského sborníku, vyd. k sedmdesátým narozeninám prof. Frant. Pastrnka.
790 CZKNOVOTNÝ, MILOSLAV: SKON KNIHOVNÍKA MERLÍNA. - 1933.

Podpis autora, ilustrace Jan Konůpek.
Povídka pro knihomily. Praha, soukromý tisk Miloslav Novotný, 1933. 29 s., 4 bar. celostr. ilustrace, 6 il. v textu, bar. ilustrovaný titulní dvoulist a il. na obálce JAN KONŮPEK. 210x120
450 CZK

podpisy a dedikace |


NOVOTNÝ, MILOSLAV: SVÍZELE BIBLIOGRAFOVY. - 1928.

Povídka pro bibliofily.
Praha, M. Kaláb, 1928. [2], 22, [44] s., titulní viněta K. Svolinského, značku na obálku vyryl do dřeva C. Bouda. V příloze ukázky knižních úprav z r. 1928 s titulními listy a ilustracemi členů Hollara (Bouda, Kobliha, Konůpek, Svolinský, Švabinský, Vik, T. F. Šimon).
Pův. brož. 220x140 Drobné, podélné praskliny na okrajích hřbetu.
Tuto povídku pro bibliofily vydal Method Kaláb jako soukromý neprodejný tisk členům S.Č.U.G. "Hollar" zavítavším na přátelský večer v hotelu De Saxe dne 8. prosince 1928."
980 CZKKomárek - MELNÍKOVÁ - PAPOUŠKOVÁ, N.: NA ROZHRANÍ LÁSKY, ŽIVOTA A SMRTI. - 1960.

2 dřevoryty VLADIMÍR KOMÁREK (ve frontispice sign.). Podpis autorky.
K 160 výročí pobytu polního maršálka, knížete P. I. Bagrationa v Praze. Praha, soukromý tisk, 1960. 22 s., v tiráži podepsáno autorkou, vytiskl v 55 výt. na ručním lisu Alois Chvála. Volné dvoullisty v pap. obálce.185x140


800 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


CLAUDEL, PAUL: KŘÍŽOVÁ CESTA. - 1936.

Svatý Kopeček u Olomouce, 30 sv. edice Hlasy, Otto F. Babler, 1936. Přeložil Otto F. Babler. Typograficky upravil a čtrnáct obrázků nakreslil BŘETISLAV ŠTORM, ex. č. 220/350 vytiskl Karel Kryl v Novém Jičíně. Pův. brož. 190x140
450 CZKTichý - DVOŘÁK, FRANTIŠEK: ILUSTRACE FRANTIŠKA TICHÉHO. - 1965. Edice Obolos sv. 5.

Soupis ilustračního díla.
Praha; Nakladatelství československých výtvarných umělců; 1965. Edice Obolos sv. 5.  17 s., v úvodu b. Jiřího Koláře, il. v textu. Grafická úprava FELIX ŠEJNA; odpovědný red. Antonín Hartmann. Volné složky v pův. pap. obálce. 550 výtisků. 205x130


380 CZKRIMBAUD. Documents iconographiques. - 1946.

Avec une préface et des notes par François Ruchon.
Genève, Pierre Cailler Editeur, 1946. 235 s. Pův. brož. 195x130 Velmi dobrý stav!

 


700 CZKTRÝB, ANTONÍN: AŽ V NÁS. - 1940.

Pod tiráží podpis autora s jeho dedikací dat. 1940, na dalším listě rukopisná báseň o třech strofách: "Všechno jsem všechno ti v lásce pověděl". 
Brno, Jan Pojer (Atlantis), 1940. 42 s., frontispic JAROSLAV VERIS, úprava OLDŘICH MENHART, ex. č. 24/200 na dílovém papíře vytiskl Karel Kryl v Kroměříži.  Pod tiráží podpis autora s jeho dedikací dat. 1940, na dalším listě rukopisná báseň o třech strofách: "Všechno jsem všechno ti v lásce pověděl" Pův. brož. 180x110
300 CZK

Atlantis | podpisy a dedikace |


KŘESŤANSKÉ UČENÍ VERŠEMI VYLOŽENÉ OD BEDŘICHA BRIDELA T. J. - 1939.

Podle tisku z roku 1681. Frýdek, Exerciční dům Otců Redemptoristů, 1939. Do tisku připravil a poznámkami doprovodil Dr. Josef Vašica. 268 s., reprodukce staré rytiny ve front. Podle osnovy Ant. Lískovce vytiskla Typia v M. Ostravě, ručně čísl. ex. 84/200 na ruč. pap. Pannekoek. Pův. brož. 175x110
380 CZKBÍLOVSKÝ, BOHUMÍR HYNEK: VÍNO ZE SVADBY V KÁNI A POTŘEBNOST ROUCHA SVADEBNÍHO. - 1933. Dobré Dílo.

Dobré Dílo sv. 114.
Tři starší česká přikázání. Opsal a přehlížel prof. Dr. Josef Vašica. Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1933. 93 s. Podle osnovy Ant. Lískovce vytiskl Josef Sýkora v Třebíči. A 50 ex. na Van Gelderu, B 100 ex. na anglickém, C 300 ex. na velínu a D 550 ex. na dřevaprostém, tento exemplář na velínu, neoznačený. Pův. brož. 175x110 Velmi dobrý stav. 

Bilovský, Bohumír Hynek Josef, 1659-1725
Josef VAŠICA. Literární historik, překladatel.
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=589


350 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


WALDT, ODŘEJ FRANTIŠEK DE: BOËMICI PRAECONIUM IDIOMATIS. / CHVÁLA ČESKÉHO JAZYKA. - 1938.

Dedikace s podpisem J. Vašici, dat. 8. 12. 1938.
 Praha, Václav Pour, 1938. Pourova edice sv. 12. Vydal, z latiny přeložil a kritickou poznámkou doprovodil Josef Vašica. 53 s., upravil OLDŘICH MENHART, s použitím reprodukcí 3 dřevorytů z původního latinského vydání z roku 1730, ex. č. 11/50  na holnadu číslovaných, celkem vyd. 300 ex, vytiskl Karel Kryl v Novém Jičíně. Volné složky v pův. pap. obálce. 175x115 Velmi dobrý stav!

Waldt, Ondřej František Jakub de, 1683-1752


450 CZK

podpisy a dedikace |


KNIHA O RODU A UTRPENÍ SVATÉHO KNÍŽETE VÁCLAVA. - 1939. Pourova edice.

Praha; Václav Pour; 1939. XIV. sv. Pourovy edice. Podle starých rukopisů přeložil a kritickým doprovodem opatřil Josef Vašica. 61 s., dřevoryty ANTONÍN STRNADEL, vytiskl Karel Kryl v Kroměříži 350 výtisků. Volné složky v pův. pap. obálce. 175x115
350 CZKCALDERÓN, VENTURA GARCIA: POMSTA KONDOROVA. - 1936. Edice Atlantis.

Brno, Pojer, 1936. Edice Atlantis sv. 32. Přeložil Zdeněk Šmíd. 119 s., frontispic JIŘÍ JAŠKA. Pův. brož. 180x110
290 CZK

Atlantis |


LĚSKOV, NIKOLAJ SEMJONOVIČ: LOUPEŽNÍK SELIVAN. - 1948. Edice Atlantis.

Brno, Pojer, 1948. Edice Atlantis sv. 73. Přeložil Josef Heyduk. 133 s., 18 dřevorytů MICHAEL FLORIAN, typografická úprava FR. BALCAR, ex. č. 146/500 na similijapanu. Volné, nerozřezané složky v pův. pap. obálce. 175x110
380 CZK

Atlantis | Knižní a volná grafika |


LEBRAU, JEAN: KRAJ, KDE SE STÝSKÁ PO STÍNU. - 1948. Edice Atlantis.

Brno, Pojer, 1948. Edice Atlantis sv. 72. Přeložil Leopold Vrla, verše přeložil Jan Zahradníček. 169 s.; dřevoryty a úprava PAVEL ŠIMON. V tiráži podpis (Lebrau?). Volné, částečně nerozřezané složky v pův. pap. obálce. 175x110 
350 CZK

Atlantis |


HAVEL; VÁCLAV: PROTOKOLY. - 1966.

V prvním vyd. Antikódy a Vyrozumění. Obálka a úprava JIŘÍ RATHOUSKÝ.
Zahradní slavnost. O dialektické metafysice. Antikódy. Anatomie gagu. Vyrozumění. Předmluva Jan Grossman. Praha; Mladá fronta; 1966. Na vakátu sign. Ex libris (neurčeno). 213 s.; obálka a grafická úprava Jiří RATHOUSKÝ. V prvním vyd. zde tištěny Antikódy a Vyrozumění; Zahradní slavnost 2. vyd. (1. v Orbisu 1964); esej O dialektické metafysice poprvé vyšla v únoru 1964 v Hostu do domu; esej Anatomie gagu vyšla v prosinci 1963 v časopise Divadlo. Pův. brož. 205x150

ODKAZY.
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=317


500 CZKKupka - POUR GARDER. L'ASSIETTE AU BEURRE. - 1902. N° 57.

10 celostr. barevných litografií FRANTIŠEK KUPKA.
N° 57. 3 mai 1902. (16) s. včetně obálky. Pův. brož. 315x250
4.900 CZK

Knižní a volná grafika |


SEIFERT, JAROSLAV: VYTRŽENÉ STRÁNKY. - 1957. Školní tisk.

Frenštátské koledy, romance a písně. Praha, zkušební tisk typografické dílny VŠUP, 1957. Uspořádal B. M. Klika. 52 s., upravil a 5 kresbami (lito) doprovodil EVŽEN WEIDLICH, jeho podpis v tiráži. Volné dvoulisty v papírové složce. 215x144 Krásný stav, nerozřezáno.
650 CZK

Knižní a volná grafika |


Sutnar - GOLLEROVÁ-PLACHÁ, JITKA: LÁTKY Z PRAŽSKÉ KRÁLOVSKÉ HROBKY. - 1937.

REZERVACE do 21.4.

Typografická úprava Ladislav Sutnar.
Les tissus du caveau royal à Prague. Die Stoffe aus der Prager Königsgruft. Praha Státní grafická škola, 1937. 27 - [I] s., 20 obr. příl. Soukromé tisky Státní grafické školy. Řada 1, Čís. 4. Na titulu drobná značka původního majitele, významného českého kunsthistorika a sběratele knih. Pův. brož. Velmi dobrý stav, intaktní!


2.500 CZKJILL. SCT. JOIN alias FEZOJ RELSEIL: ON A ONA. - 1993. SČB.

Praha, Spolek českých bibliofilů, 1993. 12 s., ilustroval JOSEF LEISLER, upravil MILAN ALBICH, ruční papír. Volné dvoulisty v pap. složce. 215x150
250 CZKJAK SE RODIL SBS - PŘÍSPĚVEK K HISTORII SPOLKU. - 1931.

Bratislava, soukromý tisk, 1931. Pro potěšení své a svých přátel k valné hromadě Spolku bibliofilov v Bratislavě dne 9. III. 1931 vydali bibliofilové B. Bezděk, E. Figura, K. Jaroň, J. Kučera, K. Mollenda a J. Pospíšil. 14 s., úprava KAREL JAROŇ, ex. č. 70/123 na Van Gelderu typy Koch-antiqua.  Věnování s (neurčeným) podpisem v tiráži. Pův. brož. 180x115
600 CZKČEP, JAN: MODRÁ A ZLATÁ. - 1938.

Dedikace a podpis autora - Praha, Melantrich, (1938). 3. vyd. 215 s., dedikace autora Františku Dvořákovi, podpis a dat. "o fagiánské zimě (které se prý bojí i cigáni) 20. ledna 1942". Pův. brož. 200x140  Částečně odlepený blok od obálky.
690 CZK

podpisy a dedikace |


ŠALDA, F. X.: IN MEMORIAM RŮŽENY SVOBODOVÉ. - 1920.

Obálka, J. BENDA, věnování s dat. 1920 od Ot. Štorcha-Mariena.
Z prožitého a vypozorovaného. Praha, Aventinum, 1920. 64 s.; dvoubarevný tisk. Pův. brož. 160x105
380 CZK

podpisy a dedikace |


HOLAN, VLADIMÍR: PROSTĚ. - 1954.

Dedikace Vladimíra Holana Bedřichu Stefanovi.
Praha, Spolek českých bibliofilů v nakl. Československý spisovatel, 1954. 13 sv. sbírky Ráj knihomolů. 1. vyd. 45 s., kresby FRANTIŠEK TICHÝ, úprava ZDENEK SEYDL, dedikace Vl. Holana Bedřichu Stefanovi, podpis Vladimír. Volné dvoulisty v pap. složce. 265X195
1.500 CZK

podpisy a dedikace |


HÁLEK, VÍTĚZSLAV: VEČERNÍ PÍSNĚ. - 1876.

Praha, I.L. Kober, 1876. 4. vyd. 69 s., (5 vyobrazení od A. Königa). Pův. celopl. vazba se zlatou ořízkou. 135x100
390 CZKTICHÝ, FRANTIŠEK. Novoročenka Václava Chocholy na rok 1952. Suchá jehla, 75x90

Suchá jehla, 75x90, sign. uprostřed dole, dat 1951.
Tištěno na dvoulistu ručního papíru, na protější straně dedikace Václava Chocholy ...všechno nejlepší FOFOLA.
2.800 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


KONRÁD, KAREL: FANFÁRY A HRANY. - 1949.

Dedikace autora Františku Dvořákovi, podpis dat. 1949. 
Praha, Melantrich, 1949. 1. vyd. 124 s., upravil J. BURSÍK. Pův. brož. 205x135
370 CZK

podpisy a dedikace |


MÁ VZPOMÍNKA Z MLÁDÍ. / MÁ TAKY. - 1961. Chválův tisk.

Svým přátelům k úvaze a pro potěšení. Prosinec 1961. Zkušební, neprodejní tisk z Chválova ručního lisu. 17. s., Jar. Vodrážka: Neznámé arcidílo. Alois Chvála: První máj roku 1890. Dvě celostr. ilustrace. Volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 150x110
350 CZKJAROSLAV VODRÁŽKA A ALOIS CHVÁLA. - 1961. Chválův tisk.

JAROSLAV VODRÁŽKA a ALOIS CHVÁLA svým přátelům drobný grafický pozdrav. Úvodní text (4)s. Alois Chvála, 14 drobných čb. dřevorytů (každý tištěný na straně samostatně), hnědě tištěný dřevoryt na ob. a v textu tři drobné viněty Jaroslav Vodrážka. Grafická úprava a tisk: na ručním lisu Alois Chvála. Volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 150x110
490 CZK

Knižní a volná grafika |


METOD KALÁB ALOISI CHVÁLOVI. - 1965. Chválův tisk.

Korespondence z let 1910-1916. Praha, Alois Chvála, 1965. 33 s., portrér na front. a obálku vyryl Jaroslav Vodrážka, upravil, vysadil a na ručním lisu vytiskl Alois Chvála.
Volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 155x110
Kaláb, Method, 1885-1963 - grafik, ilustrátor, typograf.
Chvála, Alois, 1885-1973 - typograf, grafik, pedagog v oblasti knihtisku, redaktor odborných časopisů.
350 CZKMÜLLER, OTTO: BENJAMIN RANKLIN, KNIHTISKAŘ 18. STOLETÍ. - 1936.

Praha, Spolek typografia (příloha prvého čísla 43. ročníku Typografie), 1936. Vytiskla Průmyslová tiskárna. 20 s., ilustroval Karel Svolinský (obálka, 3 celostr. il., záhlaví, iniciály BF). Volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 160x120
Franklin, Benjamin, 1706-1790 - americký politik, diplomat, vynálezce a knihtiskař.
290 CZKŠTECH, VÁCLAV: STRACH Z KNIHY. - 1931.

Podpis autora.
K VII. bibliofilskému večeru, 31. října v Národním domě na Král. Vinohradech, vydal J. Otto, Praha, 1931. 14 s., upravil M. Kaláb, ruční papír, číslovaný ex. 67/300. Na patitulu podpis autora. Pův. brož. 145x90
290 CZK

podpisy a dedikace |


HOLAN, VLADIMÍR: MILENCI. - 1980.

Šest rukopisných básní z let 1968-1976. Celostr., úvodní ilustrace (sign.!) Ota Janeček, grafická úprava Hana Blažejová.
Praha, Karel Majer, 1980. Soukromý novoroční tisk Karla Majera na rok 1981. 100 čís. výt., tento ex. č. 24. Vytiskl rekl. podnik Merkur, dvoubarevný tisk. Volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 140x130
1.200 CZK

Knižní a volná grafika |


KRŠKA, VÁCLAV: ATHOSSKÉ JARO. - 1940.

Podpis autora - Novoročenka v graf. úpravě a s kresbami FRANTIŠKA ZEDNÍČKA. 70 s., na papíru Superior vytiskl B. Novotný v Písku v prosinci r. 1940. Dedikace s podpisem autora, dat. 1944. Pův. brož. 190x155
450 CZK

podpisy a dedikace |


SOUKUP, JIŘÍ: PRAHA, JEDINÁ A NEJKRÁSNĚJŠÍ. - 1939, sign. dřevoryty Cyril Bouda.

Pražské modlitby. Typografická úprava a dva dřevoryty Cyril Bouda (dvoubarevný na frontispice a hnědě tištěný na obálce, oba signované tužkou).
Praha, Václav Petr, 1939. 111 s. Celopl. vazba, desky potažené mramorovaným papírem, na hřbetě kožený štítek se zlatou ražbou titulu, obálka vzadu vev. 175x125
900 CZK

Knižní a volná grafika | Krásné knižní vazby |


Jiří Kolář. 10 blatter aus "Gersaints aushangeschild". - 1969. Und 2.

Kassel, Edition Boczkowski, Edition & Verlag für Tendenz & Experiment, 1969. 28 nečísl. stran včetně obálky. Albers, Brancusi, S.& R. Delaunay, Duchamp, Kandinsky, Klee, Kupka, Malewitsch, Mondrian, Schwitters, und mit einen schmetterling von Reinhold Koehler für Jiri Kolar. Pův. brož. 170x136 Velmi dobrý stav.
3.500 CZK

Jiří Kolář |


SAPFO. FRAGMENTY JEJÍ LYRIKY. 1909, obálka Jan Konůpek.

Praha, nákladem překladatelovým, 1909. Z řeckého originálu přeložil a úvod napsal Rudolf Dominik. 31 s., obálku nakreslil JAN KONŮPEK, tiskl Alois Lapáček v Praze. Pův. brož. 150x120 Část obálky je podél hřbetu oddělena, bez ztráty. Jinak dobře zachovalý exemplář.  
900 CZKDOPISY NEZNÁMÉ ČESKÉ ŠLECHTIČNY JOSEFU DOBROVSKÉMU Z ROKU 1796. - SČB, 1929.

Signovaná mědirytina Karel Svolinský.

Praha, vydal V. A. Francev, Spolek českých bibliofilů, 1929. 39 s., ve frontispice mědirytina KAREL SVOLINSKÝ, upravil M. KALÁB, vytiskla Průmyslová tiskárna na holandském papíru Van Gelderově. Volné dvoulisty v pap. složce. 220x135

 


590 CZK

Knižní a volná grafika |


SMEJKAL, BOHUSLAV: OLOMOUC A ČERNÉ UMĚNÍ. - SČB, 1999.

2 graf. listy STANISLAV VYMĚTAL.

Pamětní tisk k 500. výročí vytištění první knihy v Olomouci. Olomouc, Olomoucká skupina členů Spolku českých bibliofilů, 1999. K vydání připravil Bohumír Kolář. 2 graf. listy vyzdobil STANISLAV VYMĚTAL, 3 volné dvoulisty v pap. složce. 210x150

http://zpravodajstvi.olomouc.cz/clanky/Predmetem-bibliofilskeho-zajmu-je-stale-krasna-kniha-rika-knihovnik-Bohuslav-Smejkal-9971


200 CZKMĚSTO VELEBENÉ VERŠEM - MALÝ VÝBOR BÁSNÍ O OLOMOUCI. - SČB, 1998.

Olomouc, Olomoucká skupina členů Spolku českých bibliofilů, 1998. K  vydání připravili, doslovem a biografickými údaji opatřili Bohumír Kolář a Bohuslav Smejkal. 19 s., dřevoryt FRANTIŠEK BĚLOHLÁVEK. Volné dvoulisty v pap. složce. 210x130
200 CZK