ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Knižní a volná grafika

JOUHANDEAU; MARCEL: ASTAROTH ANEB NOČNÍ NÁVŠTĚVNÍK. - 1930. Přeložil Bohuslav Reynek. Edice Atlantis.

Edice Atlantis sv. 7. Přeložil Bohuslav Reynek. Brno; Pojer. 1930. Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně, litografie A. Haase. 67 s.; 4 celostr. litografie FRANTIŠEK VIK.  V tiráži uvedený náklad 350 (arabsky) čísl. výtisků, náš ex. s římským č. XLII (na antiku). Pův. šitá brož. 205x135 Velmi dobrý stav! /ant0424/
+ vložený Oznamovatel č. 7. Volný list.


1.200 CZK

Atlantis | Knižní a volná grafika |


PETR BEZRUČ 90. Barevné litografie Jan Mácha. - 1957.

Portrét a barevné litografie akad. malíře Jana Máchy, s úvodními básněmi Bohumila Macha.
K devadesátým narozeninám národního um. Petra Bezruče graficky upravil a roku 1957 vydal Jan Mácha. Za techn. spolupráce Rudolfa Zoubka, v umělecké litografii Českého fondu výtv. umělců v Praze. Náklad 200 čísl. autorem podepsaných výtisků. Náš výtisk (autorský) označený "00".
V tiráži podpis Jana Máchy, dat. 1965 s věnováním "Milému Jiřímu Bursíkovi chtěl bych říci: Je jeden Pan Bůh na světě, a to je VLASTNÍ SVĚDOMÍ!" Volné dvoulisty v pův. kartonové složce, spojeno hedvábnou šňůrkou.


1.900 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Mašek - PORTUGALSKÉ LISTY. I. sv. ed. Trimalchion. - 1935.

5 rytinami Vyzdobil VÁCLAV MAŠEK.
Praha, Fr. Hynek, 1931. I. sv. Trimalchion. Přeložil Hanuš Jelínek. 53 s., rytiny VÁCLAV MAŠEK, typograf. upravil KAREL DYRYNK, ex. č. 76/200, podpis výtvarníka v tiráži. Dobová, poloperg. vazba. 195x130 /ant 1324/
750 CZK

Knižní a volná grafika |


Šíma - Kipling: Les sept mers. / 1924.

Paris, Librairie Stock, 1924. Collection Poésie du Temps. Celostr. dřevoryt, portrét autora, Josef Šíma, obálka Frans Masereel. Čísl. ex. 819/1050.
Pův. brož. Velmi dobrý stav. /antikvariát - k dispozici bez objednání 0324/


2.500 CZK

Josef Šíma | Knižní a volná grafika |


ŠÍMA; JOSEF. KRYSTAL (NEZNÁMÁ ZEMĚ). - Barevný dřevoryt, 1936.

Barevný dřevoryt; 195x114; signováno.
Pasparta, rám, sklo. 400x325 /antikvariát - k dispozici bez objednání 0324/

19.000 CZK

Josef Šíma | Knižní a volná grafika |


22 orig. dřevorytů Josef Šíma - AU TEMPS DE JESUS-CHRIST. / 1922.

Originální dřevoryty JOSEF ŠÍMA: 10 celostr. jednostranně tištěných a 12 vinět v textu. 
Contes populaires tchecoslovaquies. Préface de Charles Vildrac. Paris; Kauffmann; 1922.  17 volných dvoulistů, ruční pap., obálka (pouze přední část) poškozená, listy místy s nahnědlými flíčky, u tohoto výtisku v menší míře než u jiných, dosud viděných exemplářů. Tisk dřevorytů krásně sytý.  245x190 
Unikátní exemplář - Proti titulu tiskem: "imprimé pour Laure Debray".  Sazba tiráže oproti běžným výtiskům odlišně zalomená a řádek "číslo exempláře" chybí. Unikátní exemplář s tištěným věnováním pro paní Lauru Debray, jež byla důvěrnicí Nadiny Šímové - manželky Josefa Šímy. Nadina Šímová připojila pro svou přítelkyni vlastní rukopisné věnování. 
/antikvariát - k dispozici bez objednání 0324/
.

30.000 CZK

Josef Šíma | Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


STEJSKAL, MARTIN, VINCENT BOUNOURE. MAISONS. - Paris, collection du B.L.S., 1976. /surrealismus/

MAISONS. QUATORZE LITHOGRAPHIES DE MARTIN STEJSKAL. ACCOMPAGNÉES DE POÉMES DE VINCENT BOUNOURE.
14 litografií Martina Stejskala s modře tištěným textem Vincenta Bounoura.
Celkem vytištěno 250 ex. na pap. BKF de Rives. V tiráži podpisy obou autorů.
Volné dvoulisty v pův. pap. obálce, uloženo v kartonovém pouzdře. 380x280 Velmi dobře zachováno. /antikvariát - k dispozici bez objednání 0324/

3.900 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Ketzek - BUĎ SE ČLOVĚK NAUČÍ POSMÍVAT ANEBO SE ZBLÁZNÍ. 1962.

Proti titulu signovaná suchá jehla FRANTIŠEK KETZEK, 175x100 mm.
Komentář k pětačtyřiceti obrazům Františka Ketzka s použitím motta z Eugen O´Neila: "Smutek sluší Elektře" v titulu napsal Emil Minář. V ručním lisu jako soukromý neprodejný tisk vytiskl Josef Cipra.
S rukopisnou dedikací Fr. Ketzka, dat. 23.6.1962.
(Kladno), Cipra, 1962. 16 s. Pův. brož.
1.800 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Švabinský - PALKOVSKÝ; B.: MAX ŠVABINSKÝ. POPISNÝ SEZNAM GRAFICKÉHO DÍLA 1897-1923.

Praha; Hollar; 1923. 64 s.; orig. sign. dřevoryt Diana ve front., v příloze 28 jednostranně tištěných světlotiskových reprodukcí na volných listech.
Pův. polopl. vazba s pap. štítkem na přední desce. 270x195
- od prvního majitele, známého sběratele děl M. Švabinského, viz dodací lístek z 8.11.1966. 
/Kniha v obchodě, koupíte bez objednání, 1223/

  


3.000 CZK

Knižní a volná grafika |


Hanuš Schweiger. Výbor z jeho díla. - 1908. S orig. leptem M. Švabinského.

Text Miloš Jiránek. Praha, SVU Mánes, 1908. S přílohou orig. leptu Maxe Švabinského - podobizna H. Schweigera. 57 s. včetně 28 reprodukcí v textu + 46 vyobr. na přílohách Hanuš Schweiger. Pův. polopl. vazba, zlacená horní ořízka. 260x210 Povrch vazby s mírnou patinou stáří, jinak nepoškozená, dobře zachovalá monografie.  /Kniha v obchodě, koupíte bez objednání/1223/
1.200 CZK

Knižní a volná grafika |


Max Švabinský. Katalog výstavy s grafickou přílohou LABE. - 1948

Souborná výstava díla. S.V.U. Mánes červen-srpen 1948.
Katalog výstavy s grafickou přílohou: LABE. orig. sign. litografie, 185x125mm (žlutý podtisk, grafický pap).
Za titulním listem dedikace Maxe Švabinského (zeleným perem) dat. 18.7.1948. 31 s. + 24 celostr. vyobr. Pův. brož. 210x150 S grafickou přílohou vzácné. Krásný stav! /kniha v obchodě, koupíte bez objednání/1223/
3.000 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Kresba - OTA JANEČEK. OBRAZY. 1979.

Kresba tužkou v katalogu na titulním listu,
Katalog výstavy. Galerie Československý spisovatel, Praha květen - červen 1979. 10 s., text Petr Hartmann, graf. úprava Felix Šejna. Brož. 215x240 /Ant1023/
1.900 CZK

Knižní a volná grafika |


JIŘÍ KOLÁŘ. Eiffelovka. - 1998. (3)

Ofset, volný list 260x180 mm, na rubu tištěný text:
"Zeptal se mě jeden pouliční dotěra, jaký spád umění lze očekávat v příštím tisíciletí? – Na to vám odpovím bez rozpaků. V některém budoucím století se Eiffelova věž vychýlí nejméně o 30° a snad v polovině tisíciletí, na žádost Pařížanů, založí rodinu a začne psát věžní básně. Na shledanou. Jiří Kolář, Paříž, říjen 1998."
Pod textem ve francouzštině sign. J.K.

 


5.000 CZK

Jiří Kolář | Knižní a volná grafika |


JIŘÍ KOLÁŘ. Eiffelovka. Le Rossignol de Rimbaud. - 1998.

Ofset, 260x180 mm, sign. a dat. na rubu J.K. 98. /ant/


5.000 CZK

Jiří Kolář | Knižní a volná grafika |


KŘIČKA, PETR: BĚSOVÉ. - 1946.

Básně. Praha, Kvasnička a Hampl, 1946. 90 s., obálka a 7 dřevorytů KAREL ŠTĚCH, graf. upravil Jaroslav Šváb. Pův. brož. 190x140 Velmi dobře zachováno. /H/
350 CZK

Knižní a volná grafika |


SHAKESPEAROVY SONETY. - Přeložil JAROSLAV VRCHLICKÝ. 1954.

Praha, Spolek českých bibliofilů, Československý spisovatel, 1954. 166 s. Knihu připravil k vydání a opatřil ji vydavatelskými poznámkami Karla Janského. Předmluvu, poznámky k textu a bibliografické poznámky napsal Otakar Vočadlo. Dřevorytem a kresbou na obálce vyzdobil Jiří Šindler. Typografickou úpravou navrhl Jaroslav Picka. 350 výt. na ručním papíře. Volné složky v pův. pap. obálce. 170x110 /ant0723/

800 CZK

Knižní a volná grafika |


HRABAL, BOHUMIL: KOUZELNÁ FLÉTNA. - Edice Slza. 2014. 2 orig. grafiky Alena Bílková.

Praha, Martin Dyrynk, 2014. Edice Slza sv. 30, 21 s , 2 bary. podepsat. grafiky Alena Bílková, typografická úprava Martin Dyrynk, jeho podpis v tiráži. Ručně čísl. např. 42 ze 113 výtisků, velkolosinský ruč. kamzík pap.
Volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 200x300 /ant0823/

    


2.500 CZK

Knižní a volná grafika |


Švabinský, 5x sign. litografie - MAX ŠVABINSKÝ. POPISNÝ SEZNAM GRAFICKÉHO DÍLA 1933 - 1942.

Na patit. věnování M. Švabinského, dat. 25.8.1945.
Praha, Hollar, 1944. Zpracoval A. Matějček. 53 s., 5 orig. litografií na přílohách (Opalující se žena, Z koupání, Žně u Chodova, Dvě Zuzanky a Vila v sadě - vše sign.) obr. přílohy. Volné archy v pův. obálce. 275x195  /vystaveno v obchodě, koupíte bez objednání/
9.000 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


KVĚT, JAN: MAX ŠVABINSKÝ KRAJINÁŘ. - 1948, s orig. sign. litografií a s věnováním M. Švabinského.

Praha, Vilímek, 1948. 38 (2) (4) s. textu, 80 vyobrazení na křídě, na frontispice původní dvoubarevná litografie, sign. tužkou, na patitulu podpis a dedikace "k Ježíšku 1948" M. Švabinského dat. 19.12.1948. Čísl. exemplář 14/500.
Původní celopl. vazba s obálkou. 305x210 Obálka v rozích mírně otřepená, jinak velmi dobře zachováno. /ant0623/

 

 


2.000 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


VITRINKA NA KRÁSNÉ KNIHY, VAZBY A JINÉ HEZKÉ VĚCI. - 1929-30. Ročník VII.

Časopis Spolku českých bibliofilů.
Ročník VII., č. 1. - 6. Praha, Arthur Novák, 1929-30. 264 s., 2 pův. dřevoryty k Erbenově Kytici: Ant. Majer, referáty, výstavy, pestrosti z antikvariátu, co se chystá .., typo M. Kaláb. 6 sešitů ve standardní obálce s il. H. Boettingra. 245x180 Velmi dobře zachováno. /Ate0623/
-
  

680 CZK

Knihy o knihách | Knižní a volná grafika |


Rudolf Kremlička. Španělka (Žena s vějířem). Litografie, sign. 168x120

Rudolf Kremlička. Španělka (Žena s vějířem). Litografie, sign. Volný list. 168x120 

2.800 CZK

Knižní a volná grafika |


Páleníček, Ludvík: Švabinského Prázdniny. - 1960.

Ve front. orig. sign. litografie, na předním vakátu rukopisné věnování M. Švabinského "Milým přátelům ...", podpis, dat. 12. II. 1961.
Kladno, Cipra, 1960. 14 s. Na ručním lisu vytiskl Josef Cipra (na dobrém graf. papíru).
Volné dvoulisty v pův. pap. ilustr. obálce. 210x155
850 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


RILKE, RAINER MARIA: MŮJ DOMOV. - 1944.

Čtyři cykly veršů. Praha, Orbis, 1944. Přeložil Miloš Kareš. 91 s., dřevoryty F. DUŠA. Pův. brož. 190x130 /Ate0423/
350 CZK

Knižní a volná grafika |
Konůpek - NOVOTNÝ, MILOSLAV: JAN KONŮPEK. Skizza. / 1930.

Podpisy Jan Konůpek, Josef Sonberg, a Miloslav Novotný.
Praha, Sonberg, 1930. (16) s., 6 celostr. ilustrací a 2 v textu JAN KONŮPEK, jeho podpis v úvodní celostr. il., podpisy autora na předním vakátu a vydavatele v tir. Celkový náklad 175 výtisků, ruční papír, v tiráži jméno prvního majitele. Volné složky v pův. pap. ob. 240x205

Tuto studii k příští monografii o výtvarném díle Jana Konůpka vysázel a vydal Josef Sonberg jako svůj druhý soukromý tisk 8. listopadu 1930 účastníkům VI bibliofilského večera, 175 exemplářů vytiskl František Weinzettel v tiskárně Orbis v Praze. Obálkový papír z dílny Ludmily Alexandrové a Aloise Jirouta. Kresby Jana Konůpka jsou mimo frontispic reprodukovány v původní velikosti.

 


4.500 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


KOPTA; JOSEF: ČLOVĚK V HORÁCH. - 1931. Edice Amfora. Výzdoba FERDIŠ DUŠA. Podpis autora.

Hranice; Josef Hladký; 1931. Edice Amfora sv. 21, 48 s.; výzdoba (6 celostr. dřevorytů) FERDIŠ DUŠA; typograficky upravil KAREL SVOLINSKÝ; podpis autora; C. výt. 151; vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně písmem Bodoni Empiriana na ruč. papíru. Pův. brož. 195x140

 


850 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


PŘÍBĚH O JINOCHU A SMUTNÝCH STARCÍCH. - 1939.

Z arabského originálu "Tisíce a jedné noci" přeložil Karel Šafář.
České Budějovice, Družstevní práce, 1939. Třetí soukr. tisk. 24 s., 3 suché jehly (sign.) a 2 viněty FRANTIŠEK PAVELKA, výt. č. 142/200 na měditiskovém papíru vytiskla knihtiskárna St. Kocmouda v Českých Budějovicích, dedikace s podpisem Karla Šafáře, dat. leden 1940. Pův. šité dvoulisty v pap. obálce. 165x130 Velmi dobře zachováno. /Ant0123/
-
  

980 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


NERUDA, JAN: ZPĚVY PÁTEČNÍ. - 1939.

Praha, Vilém Šmidt, 1939. 3. soukromý sv. bibliofilské edice Kytice. Nestr. (40 stran včetně ob.); 2 celostr. dřevoryty a typograf. úprava KAREL SVOLINSKÝ, výt. č. 30/100 číslovaných, vytisklo Družstvo knihtiskárny v Hranicích. Volné dvoulisty v pap. obálce. 225x145 Velmi dobře zachováno. /ate0123/
300 CZK

Knižní a volná grafika |


NOVÁK, ARNE: PUŠKIN. - 1941.

Napsáno k stému výročí smrti A.S. Puškina, text z Lidových novin dne 1. ledna 1937 pro toto první vydání přehlédl Bedřich Beneš Buchlovan. Praha, Vilém Šmidt, 1941. Edice Kytice sv. XIII. 21 s., vyzdobil kamenorytinou (sign!) a typograficky upravil CYRIL BOUDA. Polopl. vazba. 225x145 Velmi dobře zachováno. /ate0123/
350 CZK

Knižní a volná grafika |


ČECH, SVATOPLUK: ŽIŽKA. - 1939.

Praha, Vilém Šmidt, 1939. 2. soukromý sv. edice Kytice. 29 s., ručně kolorované linoryty ALOIS MORAVEC (2 celostr. sign.), vytisklo Družstvo knihtiskárny v Hranicích na Moravě na ručním papíře Pannekoek, výt. č. 57/100. Volné dvoulisty v pap. obálce. 225x145 Nerozřezáno. Velmi dobře zachováno. /ate0123/

 


500 CZK

Knižní a volná grafika |


DEML; JAKUB: MOJI PŘÁTELÉ. - 1940.

4 suché jehly KAREL SVOLINSKÝ - Praha; Melantrich; 1940. Krásné tisky Melantricha; sv. 3. 41 s.; grafická úprava; obálka a 4 celostr. suché jehly KAREL SVOLINSKÝ; ex. 132/200 na ručním papíře Old Holland; podpis výtvarníka a podpis autora v tiráži. Pův. brož. 220x190.

 


2.500 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


RAMBOUSEK, JAN: LITOGRAFIE A OFSET. - 1948. 8 původních litografií.

8 původních litografií: Švabinský; V. Stretti; C. Bouda; J. Rambousek; V. Sedláček; V. Silovský; E. Frinta a V. Fiala.
Praha, Poláček, 1948. 221 s., 20 příloh z nichž na osmi jsou původní grafiky, 32 reprodukcí na křídovém papíře a 12 instruktivních kreseb v textu. Pův. polopl. vazba, bez přebalu. 215x160 Vazba mírně rozvolněná, .
Užitečná kniha pro orientaci v grafických technikách tištěných z plochy; mimo podrobného popisu (příprava; materiál a realizace) je každá technika zastoupena názornou ukázkou na přílohách.

 


480 CZK

Knižní a volná grafika |


LORIŠ; JAN: CYRIL BOUDA. - 1949. 3x orig. grafiky CYRIL BOUDA, vše signované.

Růže - sedmibarevná celostr. litografie; sign.
Olivy - dvoubarevný celostr. dřevoryt; sign.
Pstruzi - mědirytina, sign.

Praha; Petr; 1949. 73 s.; il. v textu; 84 bar. a čb. vyobr. na přílohách; dřevoryt na obálce "Vlastní podobizna" a 3 sign. grafiky na přílohách.
Volné složky v pův. pap. obálce. 265x195

Obsahuje soupis malířského a grafického díla od r. 1920 do r. 1948 (1004 položek).

     

   


2.800 CZK

Knižní a volná grafika |


VLADIMÍR NOVÁK. KOMPOZICE. Litografie, 420x295, sign.

Litografie, kol. 1982. Volný list, 420x295, sign.
Vladimír Novák, *30. 4. 1947, Louny, Česká republika, malíř, grafik, ilustrátor, více zde
1.750 CZK

Knižní a volná grafika |


JAN ŠTURSA. KLEČÍCÍ DÍVKA. Litografie, 200x140, sign.

JAN ŠTURSA. KLEČÍCÍ DÍVKA. Litografie, 200x140. Sign.
Volný list v pap. paspartě.
1.800 CZK

Knižní a volná grafika |


ŠAFÁŘ, KAREL. AKTY. Edice Duo. 2x lepty + kresba tužkou na obálce.

2x sign. lepty, 205x145, kresba tužkou na obálce, sign. a dat. 29.4. 2003.
Dva volné listy v pův. obálce. 360x255
Edice Duo, soubor číslo V. Vydali v říjnu 2002 Gabriel Slanicay a Zdeněk Šíma.
Lepty vytiskl Zdeněk Šíma. Vydáno 100 čísl. exemplářů, tento výtisk autorský opatřený orig. kresbou Karla Šafáře.

  


1.700 CZK

Knižní a volná grafika |


Josef Wenig, akvarel v knize - LOM, STANISLAV: KAJÍCÍ VENUŠE. Aventinum, 1927.

Praha, Aventinum, 1927. 85 s., obálka Vlastislav Hofman, na zadním (nepotištěném) listu celostránkový akvarel (scénický návrh) JOSEF WENIG, nesign., v textu rukopisné poznámky tužkou. Pův. brož. 215x140 Dobře zachováno. /0222 antikvariát/
1.650 CZK

Knižní a volná grafika |


VLADIMÍR TESAŘ. Šest původních linorytů, každý sign. Ars svazek 5. - 1969.

Hradec Králové, Kruh, edice Ars, sv. 5, 1969. 8 s. s textem Jana Baleky a celostr. il. Vl. Tesaře, jeden dvoulist s kresbou a kaligrafovanou básní Vl. Tesaře Strach, 6 volných listů s původními, signovanými linoryty.
Vše volně uloženo v pův. pap. obálce. 200x145
/0122 antikvariát/

 


1.500 CZK

Knižní a volná grafika |


SEDM VYBRANÝCH BÁSNÍ A. M. PÍŠI. 3 suché jehly Jiří Krejčí. - 1942.

Praha; F. J. Müller; 1946. Básně vybral A. M. Píša. 27 (3) s., 3 celostr. suché jehly JIŘÍ KREJČÍ., typograficky upravil a 200 čísl. exemplářů vytiskl F.J. MÜLLER, červeno-černý tisk. Ex. č. 82/200. Pův. vazba (imitace kůže) se zlacenou ražbou na přední desce a zlaceným titulem na hřbetě. Podpisy A.M.Píši a J. Krejčího v tiráži. 220x130 Dobře zachovalý exemplář.
/antikvariát 0122/

  


700 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


BAUCH, JAN: VZPOMÍNKA NA NAŠE MLÁDÍ. 2 suché jehly. - 1976.

RaJ v Praze 1, 1976. Nestr. (18) s., 2 celostr. suché jehly Jan Bauch, na titl. jeho podpis, graficky upravil Eugen Weidlich, suché jehly tiskl Pavel Dřímal, čísl. ex. 82/150, ruční papír.
Volné archy v pův. pap. obálce. 295x195 "Slepá" obálka drobně poškozena, archy bezvadné.
Vyšlo pro účastníky slavnostní večeře Spolku českých bibliofilů. Napsáno pro pořad Violy uvedený 11. ledna 1976 k 80. narozeninám Karla Svolinského.
/0122 antikvariát/
2.800 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Vojtěch Preissig, Původní dřevoryt. 55x140 mm. - 1936.

Původní dřevoryt Vojtěcha Preissiga, sign. v desce vpravo dole "PV".
Novoročenka Karla Dyrynka. Na vnitřní str. dvoulistu tištěné přání: "Mnoho štěstí, zdraví a zdaru v Novém roce 1937 přeje Karel Dyrynk".
Složený dvoulist, ruční papír. 185x125
7.500 CZK

Knižní a volná grafika |


ŠIH NAI AN: VŠICHNI LIDÉ JSOU BRATŘI. Čínský zbojnický román z XIII. století. Dva svazky. - 1937. Symposion, sv. 93.

Praha, Škeřík, 1937. Symposion sv. 93. a 94. 322 s. a 326 s., ve dvou svazcích 10 barevných příloh reprod. podle staročínských dřevorytů. Na předních přídeští mont. grafické exlibris. 2 svazky. Pův. celopl. vazby se zlacenou ražbou. 195x130 Krásný stav. /1121 antikvariát/
850 CZK

Knižní a volná grafika |


WADDELLOVÁ, HELENA: ABELARD A HELOISA. - 1938. Symposion.

Praha, R. Škeřík, 1938. Symposion sv. 110. Přeložil Ivan Jelínek. 272 s., titulní dřevoryt a vazba VÁCLAV MAŠEK, ex. č. 95/200 na simili japanu. Na předním přídeští mont. grafické exlibris. Pův. celopl. vazba. se zlatou ražbou na přední desce. 195x135 Velmi dobře zachováno. /1121 antikvariát
400 CZK

Knižní a volná grafika |


FRANTIŠEK KETZEK. Šest barevných litografií. - 1943.

Vydal Otakar Štorch-Marien. Každý grafický list signovaný a datovaný 1943. Na záložce papírové složky, pod číslem exempláře, podpis Štorcha-Mariena. Šest volných grafických listů v pův. pap. složce. 345x315 Velmi dobře zachováno!
"Motivy k litografiím čerpal František Ketzek ve svých starších kresbách, většinou ještě z dob pařížských" píše Ot.  Štorch-Marien ve třetím díle pamětí nakladatele Aventina, tam také uvádí, že soubor vyšel v r. 1942. 

   

 


5.000 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


MODERNÍ REVUE PRO LITERATURU, UMĚNÍ A ŽIVOT. Ročník XXVIII. 1921 - 1922.

Praha, redaktor, vydavatel, vlastník a nakladatel Arnošt Procházka. Ročník XXVIII. 1921 - 1922, č. 1 - 9 (7 sešitů). 272 s., 7 dřevorytů na přílohách (Moravec, T. F. Šimon, Cyril Bouda, Housa, Vik, Dillinger, Horký), standardní ob. s dřevoryty F. Koblihy.
7 sešitů v pův. obálkách, každý sešit v transparentní ochranné fólii. 265x85 Dobře zachováno. Osmý sešit (č. 10-12) chybí. /antikvariát 1121/
2.500 CZK

Knižní a volná grafika |


JIŘÍ SLÍVA. DECOCORATION. barevná litografie, 430x330

Barevná litografie, sign., čísl. 20/50, rozměry: 430x330

 


4.500 CZK

Knižní a volná grafika |


VOJTĚCH KUBAŠTA. Pův. litografie, Pražské pohledy, Jan Žižka, sv. Václav ad. - 1944-1945.

Velikost (papír) 360x270.
Ve volném výběru našeho antikvariátu na Malé Straně za příznivé ceny!

   


0 CZK

Knižní a volná grafika |


SVOBODA, VINCENC: O LÁSCE K RODNÉMU JAZYKU. - 2009, typo Martin Dyrynk.

Praha, soukromý tisk, 2009. 17 s., vstupní, dvoubarevná repr. perokresby, signovaná, Vlasta Dyrynková-Kubínová, sazba a zlom David Stecker, ex. č. 73/150 na přírodním Tradition Schneider papíru. V tiráži podpisy Martina Dyrynka, druhý neurčen. Volné dvoulisty v pův. pap.  obálce 145x110 /zbr/

Tato stať byla uveřejněna poprvé v časopisu Čechoslovan, roč. VII, č. 35, v neděli 27. srpna 1917 v Kyjevě na Rusi. Odtud ji pak otiskla Hlídka zajatců, příloha Československé Samostatnosti, roč. I., číslo 9, dne 10. listopadu 1917 v Paříži. 


600 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Lacuria, Paul François Gaspard: Život Beethovenův. Edice Ametyst sv. V. - 1925.

Lacuria, Paul François Gaspard: Život Beethovenův. Edice Ametyst sv. V. - 1925.
Sign. lept ve front. St. Kulhánek, polokožená vazba.
Z francouzštiny přel. Otto Albert Tichý. Praha, J. Beránek, 1925. 74 s., kresba na titulu, kreslené iniciály a v tomto "luxusním vydání" celostr. sign. lept St. Kulhánek. Ručně čísl. ex. 60/100 na hol. japanu. Polokožená vazba se zlatou ražbou titulu a datem vydání při spodním okraji hřbetu, kožené růžky, zlatá horní ořízka, dvoubarevný kapitálek. 185x125 Povrch kůže, podél okrajů vazby, místy s otěrem barvy.
890 CZK

Knižní a volná grafika | Krásné knižní vazby |


SVOLINSKÝ, KAREL. Orig. kresba tuší, sign., 1975.

KAREL SVOLINSKÝ. Orig. kresba tuší, sign., a dat. "Svolinský 75". Paspartováno, zaskleno. 140x80 mm výřez pasparty.


2.000 CZK

Knižní a volná grafika |