ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Československo - lidé, politika, osvěta, hospodářství, dějiny.

BENEŠ, EDVARD: PRESIDENT K LETCŮM. - 1945.

Řeč presidenta Československé republiky Dr. Eduarda Beneše k čs. letcům ze západu 21. srpna 1945. (s. 5-12).
Přehled činnosti československého letectva na západě za války v letech 1939-1945. Polsko. Francie. Velká Britannie. (s. 13-31).
(Praha), Tiskové oddělení hlavní správy výchovy a osvěty při MNO, 1945. Knihovna vojáka sv. 12. 30 s. Pův. brož. 210x150 /Antikvariát 0223/

480 CZK



VOZKA, JAROSLAV: HRDINOVÉ DOMÁCÍHO ODBOJE. - 1946.

Praha, Práce, 1946. 3. sv. knihovny Tvář století, Knihovna dokumentů. 152 s., 16 hlubotiskových příloh, obálka Milada Marešová. Pův. brož. 220x160 /Ate/
350 CZK

Historie / Československo XX. století. |


BENEŠ; VOJTA: Z ČASŮ VELIKÉ VÍRY. - 1926.

Vzpomínky na cestu ze Spojených států amerických do Anglie na podzim 1916. Praha; Volná myšlenka; 1926. 144 s.; fotografické vyobrazení; anonymní obálka. Pův. brož. Velmi dobře zachováno.

Vojta Beneš, bratr Ed. Beneše >>


450 CZK



PALOUŠ; JAN ARNOLD: HALÓ; ZDE REDAKTOR LAUFER! - 1931. Ilustrace ONDŘEJ SEKORA; obálka anonym.

Vzpomínky a dobrodružství sportovního hlasatele v klubech a na hříšti; ve vlaku a u mikrofonu. Praha; Orbis; 1931. Knihova Radiojournalu sv. IV. 189 s.; řada dokument. fotografií; 23 čb. ilustrací ONDŘEJ SEKORA; obálka anonym. Pův. brož. 185x130


750 CZK



Slánský, Rudolf: Jak zajistit budování socialismu v naší vlasti. - 1949.

Referát na IX. řádném sjezdu Komunistické strany Československa v Praze dne 26. května 1949. Praha, Ústřední výbor KSČ, 1949. 58 s. Na předním přídeští exlibris Knihovny památníku odboje, přes něj červeným razítkem "Vyřazeno z fondu knihovny VK VHÚ", stejné razítko i na přední desce. Dobová polopl. knihovní vazba se zlacenou ražbou titulu na hřbetě, obálka vev. 200x140
250 CZK



BALA; JAROSLAV: V BOJI OD ZAČÁTKU DO KONCE. - 1945.

Přehled činnosti čs. zahraničního letectva na Západě podle úředních pramenů.
Praha; Orbis; 1945. 39 s. 8 stran obrazových příloh. Brož. 210x150 /H 0722/

2. světová válka. Zahraniční odboj.

https://www.moderni-dejiny.cz


250 CZK

Historie / Československo XX. století. |


BENEŠ; EDVARD: LONDÝN A SOCIÁLNÍ POMĚRY V ANGLII. - 1943.

Praha; Orbis; 1943. 44 s. Pův. brož. 215x150


350 CZK



SLÍPKA; HUGO J.: CESTA NEJSLADŠÍ. - 1946. Reportážní črty. Knihovnička odvahy. 2. světová válka. /historie/letci/

Reportážní črty z osobního deníku o cestě skupiny československých letců do vlasti přes Střední Východ a SSSR. Praha; Orbis; 1946. Knihovnička odvahy sv. 5. 1. vyd. 60 s. textu; 12 s. hlubotiskových příloh. Pův. brož. 205x150


250 CZK



HROMÁDKA; J. L.: NAŠE DNEŠNÍ ORIENTACE. - 1945. Obálka J. B. KUTHAN. /2. světová válka/historie/

Praha; Henclovo nakl.; 1945. 1. vyd. 30 s.; obálka J. B. KUTHAN. Pův. brož. 210x150


250 CZK



DISMAN; MIL.: ČESKOSLOVENSKÝ ROZHLAS V BOJI. - (1946). Fotografie KAREL HÁJEK. /2. světová válka/historie/

Praha; Československý rozhlas; (1946). (36) s.; fotografie KAREL HÁJEK. Pův. brož. 175x130


350 CZK



SLÍPKA; HUGO J.: BISKAJSKÁ DRAMATA. - 1945. Knihovnička odvahy. Foto E. STEIN. /letci/2. světová válka/historie/

Deset reportáží z bojové činnosti 311 čs. bombardovací peruti z let 1943 a 1944. Praha; Orbis; 1945. Knihovnička odvahy sv. 2. 1. vyd. 46 s. textu; 9 s. obr. příloha; foto E. STEIN. Pův. brož. 210x155 /H/


250 CZK



BENEŠ; BOHUŠ: NA DOMÁCÍ FRONTĚ A JINÉ POVÍDKY. - 1945. Obálka J. PACHNER. /2. světová válka/exil/

Exil - New York; nákladem New Yorských Listů; 1945. 2. vyd. 223 s.; obálka J. PACHNER. Pův. brož. 170x130


380 CZK

Exil a samizdat |


PALKOVSKÝ; KAREL B.: PEVNOST LONDÝN 1940 - 1941. - 1945. /exil/2. světová válka/letci/

Exil - London; Trinity Press; 1945. Druhé doplněné a rozšířené vyd. 142 s. Pův. brož. 185x125


290 CZK

Exil a samizdat |


POHRANIČÍ TĚ VOLÁ. - I JÁ PŮJDU. Nástěnné noviny baterie Suvorov. Agitační leták. / kol. 1955. (západočeské pohraničí).

Vládní pobídky pro občany "dosídlence" za účelem dosídlení pohraničních okresů.
Novinový pap. Složený dvoulist. 450x580

  


2.000 CZK

Historie / Československo XX. století. | místopis |


DONNER, BOHDAN: LÉKAŘSKÁ VĚDA VE SLUŽBÁCH ZLOČINU. - 1948.

Jakou cenu měl člověk v rukou nacistických lékařů.
Praha, Ministerstvo informací, 1948. 4. sv. sbírky "Svědectví a dokumenty". 1. vyd. Předmluvu napsal generál justiční služby dr. Bohuslav Ečer. 63 s. a 8 s. obr. příloh. Fotografie: Archiv amerického vojenského soudu v Norimberku. Polopl. knihovní vazba, razítka knihovny. 250x180 /Ate/

450 CZK

Historie / Československo XX. století. |


ŘÍZ: PSÁNO NA LAFETU 1940 - 1941. - 1941. Obálka FRANTIŠEK BĚLSKÝ. /poezie/exil/

Exil - London; vlastním nákladem; podzim 1941. 32 s.; kresba; obálka a úprava FRANTIŠEK BĚLSKÝ. Pův. brož. 190x135 /poezie/


400 CZK

Exil a samizdat |


MNICHOV. - 1945. 2. vyd. /2. světová válka./60/

Praha; Tiskové oddělení hl.správy výchovy a osvěty při MNO; 1945. 44 s. 2. vyd. v nové úpravě. Pův. brož. 205x150


380 CZK



Volfson, Miron Borisovič: Stalin. - 1945.

3. vyd. Praha, Orbis, 1945. Vytiskl Orbis Praha XXII, třída maršála Stalina 46. Přeloženo z Malé sovětské encyklopedie, sv. 8 (1930) a doplněno do roku 1945. 13 s. Pův. brož. 210x145
180 CZK



SLÍPKA, H. J.: OHNIVÁ KŘÍDLA. - 1945.

Několik reportáží z bojové činnosti 313. peruti v Anglii v roce 1942 a 1943.
Praha, Orbis, 1945. 1. vyd. 62 s a 4 s. obr. příloha, foto Ing. K. Beinhauer. Pův. brož. 210x150 /H0722/

250 CZK



KELLEY, DOUGLAS M.: MUŽI KOLEM HITLERA. - 1948.

Praha, Aventinum, 1948. Přeložil Václav Straka. 232 s., obálka a úprava BOHUMIL TRITA. Pův. brož. 225x150
180 CZK



Beneš, Edvard - Projev presidenta republiky Dr. Edvarda Beneše na Staroměstském náměstí v Praze 16. května 1945.

I. vydání. V Praze, Ministerstvo informací, 1945 (Orbis). 17(1) s. Publikace ministerstva informací, č. 3/45.
Pův. brož. 190x125

180 CZK



LEEUWIN, M.: ZÁKLADY TELEVISE. - 1936.

Příručka pro amatéry, školu i obchod. Praha, V. Práger, 1936. Knihovna časopisu "Svět mluví" sv. 3. České vydání zpracoval [z holandštiny] Pravoslav Motyčka. 91 s. (čb. obrázky). Pův. brož. 210x150 Velmi dobře zachováno.
700 CZK

Věda a technika |


DURYCH, JAROSLAV: ČEŠSTVÍ V EVROPĚ. - 1936.

Esej - Praha, Kmen, 1936. Vytiskl Melantrich v Praze. XIV. neprodejný soukromý tisk Kmene. 13 s., věnovaný účastníkům přednášky Miroslava Rutteho, u příležitosti padesátin Jaroslava Durycha, pořádané 10. prosince 1936. Tento ex. na ručním papíře Holland Pannekoek. Pův. brož. 205x135


280 CZK



KAPRAS, JAN: ČESKÝ STÁT A CENTRALISACE ZEMÍ HABSBURGSKÝCH. - 1918.

Praha, Český čtenář, 1918. Sbírka poučné a krásné četby české Roč. X., sv. 1.. 64 s. Pův. brož. 185x120 Velmi dobře zachováno. /české dějiny/právo/

Jan KAPRAS (17.1.1880-13.5.1947), právní historik a politik.


200 CZK



NEUMANN, STANISLAV K.: KRISE NÁRODA. - 1930.

Praha, O. Girgal, 1930. 72 s. Pův. brož. 220x150
250 CZK



HERBEN, JAN: MASARYKŮV RODINNÝ ŽIVOT. - 1937.

Praha, Fr. Borový, 1937. 66 s., obálka FRANTIŠEK MUZIKA. Pův. brož. 215x135 Velmi dobře zachováno.
180 CZK



RIPKA, HUBERT: ČESKOSLOVENSKO V NOVÉ EVROPĚ. - 1945.

Exil - London, Lincolns-Prager, 1945. 143 s., obálka O. Treichlinger. Celopl. vazba s obálkou. 220x140 Velmi dobře zachováno /H/
250 CZK

Historie / Československo XX. století. |


HONZL, JINDŘICH a POKORNÝ, JAROSLAV: 30 LET SOVĚTSKÉHO DIVADLA. - 1947.

V serii brožur "Třicet vítězných let SSSR" vydal Svaz přátel SSSR, Společnost pro kulturní styky s SSSR a Orbis. V redakci univ. prof. dr. B. Havránka a A. J. Šťastného.
Praha, Orbis, 1947.21 s., mj.: Divadlo v období Nepu, Divadlo osvobozených národností, Malé stálé cikánské divadlo, základy židovského divadla "Unser Winkel", GOSSET, Ukrajinské divadlo ad. Pův. brož. 180x125

http://www.praguecoldwar.cz


400 CZK

Divadelní programy. |


MACHULA, JAROMÍR: VATIKÁN A ČESKOSLOVENSKO (1938 - 1948). - 1998.

Paměti. Praha, Ústav pro soudobé dějiny, 1998. 198 s. Brož. 190x115 Velmi dobře zachováno.
120 CZK

Historie / Československo XX. století. |


BUZKOVÁ, PAVLA: LEGIONÁŘSKÁ TRAGEDIE. - 1930.

Praha, Svaz národního osvobození, 1930. Knihovna Svazu národního osvobození sv. 72. 36 s. Pův. brož. 170x110 Nerozřezáno.
170 CZK



Masaryk - POSELSTVÍ PRESIDENTA REPUBLIKY Dr. T. G. MASARYKA K 28. ŘÍJNU 1928.

Praha, vydáno péčí Ministerstva školství a Národní osvěty ve státním nakladatelství, 1928. Občanská knihovna sv. 82. 24 s. Pův. brož. 180x130
180 CZK



BENEŠ, EDVARD: NĚMECKO A ČESKOSLOVENSKO. - 2005.

Praha, Masarykův ústav AV ČR, 2005. Ediční příprava Eva Broklová. 250 s., dedikace s podpisem E. Broklové. Brož. 200x150 Velmi dobře zachováno. /H/
150 CZK

Historie / Československo XX. století. | podpisy a dedikace |


ŠATROV, M.; LOGINOV,V.; KULEŠOV, S.: ŘÍJEN A PŘESTAVBA - REVOLUCE POKRAČUJE. NÁVRAT K LENINOVI. - 1988.

Diskusní sborník.
Moskva, Nakl. Tiskové agentury Novosti, vydala Práce Praha, 1988. Přeložila Milada Lindforsonová. 57 s. Pův. brož. 210x140 Velmi dobře zachováno. /H/
250 CZK

Historie / Československo XX. století. |


LISIČKIN, GENNADU: SOCIALISMUS: "NOVÝ" POHLED NA PERSPEKTIVY? - 1989.

Moskva, Nakl. Tiskové agentury Novosti, 1989. Přeložil L. Soukup. 76 s., graf. úprava A. Machov. Pův. brož. 190x130 Velmi dobře zachováno. /H/
250 CZK

Historie / Československo XX. století. |


NĚNAROKOV, ALBERT; PROSKURIN, ALEXANDR: ŘEŠENÍ NÁRODNÍ OTÁZKY V SSSR. - 1983.

Moskva, Nakl. Tiskové agentury Novosti, 1983. Přeložil M. Kříž. 135 s. Pův. brož. 190x130 Obálka mírně natržena jinak dobře zachováno. /H/
250 CZK

Historie / Československo XX. století. |


MOJE SETKÁNÍ S ŽIDOVSTVÍM. - 2006.

Sborník přednášek z cyklu Vzdělávacího a kulturního centra Židovského muzea v Praze, březen 2004 - leden 2006.
Praha, Židovské muzeum, 2006. Uspořádal Miloš Pojar. 148 s. Brož. 210x140 Velmi dobře zachováno. /H/
98 CZK

Historie / Československo XX. století. |


NAKONEČNÝ, MILAN: VLAJKA. - 2001.

K historii a ideologii českého nacionalismu.
Chvojkovo nakladatelství, 2001. 332 s., obálka, vazba a úprava Miloš Novák. Pap. vazba s obálkou. 240x160 Velmi dobře zachováno. /H/
380 CZK

Historie / Československo XX. století. |


PACNER, KAREL: ČESKOSLOVENSKO VE ZVLÁŠTNÍCH SLUŽBÁCH. Díl IV. - 2002.

Pohledy do historie československých výzvědných služeb.
Díl IV. 1961 - 1989. Podpis autora -  Praha, Themis, 2002. 692 s., obálka Michal Houba, graf. úprava Petr Bednář, dedikace s podpisem autora. Pap. vazba s obálkou. 210x160 Velmi dobře zachováno. /Ate/
680 CZK

Historie / Československo XX. století. | podpisy a dedikace |


LIPTÁK, LUBOMÍR: 2217 DNÍ SLOVENSKO V ČASE DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY. - 2011.

Bratislava, Kalligram, 2011. 384 s., text ve slovenštině. Pap. vazba s obálkou. 220x140 Velmi dobře zachováno. /H/
480 CZK

Historie / Československo XX. století. |


CALLUM MACDONALD & JAN KAPLAN: PRAHA VE STÍNU HÁKOVÉHO KŘÍŽE. - 1995.

Praha, Melantrich, 1995. Historie a fakta. Z angličtiny přeložil Jan Brázda. 216 s., četná vyobrazení (fotografie). Pův. celopl. vazba s obálkou. 300x220 Velmi dobře zachováno. /H/
400 CZK

Historie / Československo XX. století. |


SE VII. SBOREM DO ŠUMAVSKÝCH SUDET. - 2008.

Plzeň, ZR & T, 2008. Přeložil Václav Chabr. Doslov Miroslav Hus. 131 s. Pevná vazba. 250x190 Velmi dobře zachováno.

Reprint propagandistického díla „Mit dem VII. Korps ins Sudetenland“ z roku 1939. Fotografická publikace, manipulující s fakty, měla zdůvodnit okupaci českého pohraničí v roce 1938. Na 230 fotografií dokumentuje obsazení Sudet a vojenské akce wehrmachtu na Šumavě mezi Železnou Rudou a Českým Krumlovem od 1. do 10. října 1938. /h/

400 CZK

Historie / Československo XX. století. |


PECKA, JINDŘICH: NA DEMARKAČNÍ ČÁŘE. - 1995.

Americká armáda v Čechách v roce 1945.
Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1995. 1. vyd. 185 s., (fotografická příloha, místní rejstřík, jmenný rejstřík, prameny a literatura). Brož. 210x150 Velmi dobře zachováno. /H/
/ prodáno /

Historie / Československo XX. století. |


NÁLEVKA, VLADIMÍR: DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. - 2003.

Praha, Triton, 2003. Dějiny do kapsy sv. 21. 304 s. Brož. 160x110 Velmi dobře zachováno. /H/
160 CZK

Historie / Československo XX. století. |


KUČERA, MARTIN: PEKAŘ PROTI MASARYKOVI. - 1995.

Praha, Ústav T. G. Masaryka, 1995. 87  s. Brož. 210x150 Velmi dobře zachováno. /H/
150 CZK

Historie / Československo XX. století. |


Josef Pekař - PEKAŘOVSKÉ STUDIE. - 1995.

K vydání připravila Eva Kantůrková. Praha, Academia, 1995. 192 s. Pap. vazba s obálkou. 230x160 Krásný stav. /H/
200 CZK

Historie / Československo XX. století. |


MACHAR; JOSEF SVATOPLUK: VÝBOR Z BÁSNÍ J.S. MACHARA. - 1919. Irkutsk, legionářský tisk.

V Irkutsku; Informačně osvětový odbor M.V.; 1919. (Knihovna Československého Denníka sv. 8) 88 s., doslov pořadatele '-st.' (s.83-87). Pův. brož. 175x120 Brožura částečně připravena k vazbě, bez obálky. /atl 0223/


450 CZK



Posilujme naše pohraničí! Střezme si Československo! - 1938.

Napsal a vydal Josef Maštálko, školní inspektor v.v., Česká lípa.
Vytiskl Josef Gros v Semilech, 1938. V. rozmožené vydání. (16) s. Na titulní str. mapka Evropy s redukovaným územím Československa, popisek: "Jak si Němci představují nové hranice".
4 dvoulisty spojené ocelovou sponkou. 185x140 Velmi dobrý stav!
/ prodáno /

Historie / Československo XX. století. |


Šolochov, Michail A.: Škola nenávisti. - 1945.

Překlad z ruštiny Jiří Taufer. Dokumenty a reportáže, sv. 4. Plzeň, Svoboda, 1945. 33, [1] s. Obálka Jaroslav Šváb. Pův. brož. 175x125
200 CZK



Status soudců a státních zástupců v Československé republice podle stavu z 31. prosince 1936.

Praha, Svaz československých soudců, 1936. 239 s., přílohy: A) Status úředníků ministerstva spravedlnosti ; B) Status nejvyššího správního soudu v Praze. Rejstříky jmenné a místní.
Pův. brož. 230x150 Velmi dobře zachováno.

- přehledy / příručky.


2.000 CZK

Historie / Československo XX. století. |