ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Pragensie

LAŠŤOVKA, M.; LEDVINKA, V. a kol.: PRAŽSKÝ ULIČNÍK. - 1997, 1998.

Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství.
1. díl (A - N). - Praha, Libri, 1997. 604 s.
2. díl (O - Ž). - Praha, Libri, 1998. 725 s.
2 svazky. Pevná vazba. 205x145 Velmi dobře zachováno

/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: Z PRAHY DOZNÍVAJÍCÍHO BAROKA. - 1947.

1730 - 1740 - Praha, Atlas, 1947. 316 s., (12) obr. příloh, ilustroval, obálku nakreslil a vazbu navrhl JAN KONŮPEK. Pův. polopl. vazba s přebalem. 160x110 Velmi dobře zachováno.
200 CZK

Pragensie |


HAVRÁNEK, EDGAR TH.: NEZNÁMÁ PRAHA. I., II. - 1939.

2 svazky. Praha, nákl. vlastním, 1939. Kniha I. 264 s., 78 obr. příloh. Kniha II. 253 s., 51 obr. příloh. Celopl. vazby. 265x195 Velmi dobře zachováno. 


450 CZK

místopis | Pragensie |


Národní divadlo 1883-1963. Šest grafických listů Karla Müllera. - 1962

Graficky upravila Radmila Kunová. Praha, Orbis, 1962. Novoročení neprodejný tisk. (16) s., jednostranně tištěné bar. litofrafie. Za titulem 4 podpisy redaktorů. Volné dvoulisty v pův. pap. obálce z ručního pap. 170x120
290 CZK

Knižní a volná grafika | Pragensie |


LORENC, VILÉM; TŘÍSKA, KAREL: ČERNÍNSKÝ PALÁC V PRAZE. - 1980.

Praha, Panorama, 1980. 1. vyd. 288 s. včetně vyobr., 8 rozkládacích příloh, fotografie VLADIMÍR UHER, kresby JANA JÍCHOVÁ, úprava OLDŘICH HLAVSA, resumé rusky, angl., něm., franc., španěl. Celopl. vazba s obálkou. 330x230
450 CZK

Pragensie |


Kukla, Karel Ladislav. Praha neznámá. Kniha I., Konec bahna Prahy. - 1926.

Ilustrovaná revue skutečných příběhů, romanet, novel, dramat i humoresek z nejtemnějších i nejskvělejších útulků mravní bídy, zoufalství, tmy, šibeničního humoru, prostituce i zločinů v salonech, barech, tančírnách, hernách, uličkách, hotelech, krčmách, špitálech, věznicích, blázincích, cihelnách, brlozích i stokách Velké Prahy. Napsal Karel Ladislav Kukla. Praha, Románová knihovna měsíčníku Mořem a pevninou. Václav Švec, 1926. 311 s., 206 vyobrazení.
Dobová, pap. vazba.
/ prodáno /

Pragensie |


WIRTH; ZDENĚK: PRAŽSKÉ ZAHRADY. - 1943.

Praha; Václav Poláček; 1943. Umělecké památky II. 20 s. textu a 64 čb. vyobrazení. Pův. polopl. vazba s obálkou. 215x155
/ prodáno /

místopis | Pragensie |


NECHVÁTAL; BOŘIVOJ: VYŠEHRAD. - 1976.

Praha; Odeon; 1976. Edice Památky sv. 30. 1. vyd. 425 s. (124 s. obrazová část); obálka; vazba a úprava MILAN HEGAR; obrazovou část fotografoval ALOIS KLEIBL. Celopl. vazba s obálkou. 235x170 Obálka je nepatrně poškozená.
200 CZK

místopis | Pragensie |


UPOMÍNKA NA SLAVNOSTNÍ POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE K VELIKÉMU NÁRODNÍMU DIVADLU ČESKÉMU V PRAZE. - 1868.

Výnos věnován ve prospěch národního divadla českého.
Praha, J. L. Bayer a Fr. Tingl, 1868. Tiskem Jindřicha Mercy-ho v Praze, 16 s. + vložený volný list s oboustranným tiskem b. Jaroslava Golla "Roztály ledné země okovy", vydala Typografická beseda, vytiskl Ed. Grégr v Praze.
Obsah sešitu: Václav A. Crha: "Zaleskni se hrdý vyšehrade" (Proslov k národu českoslovanskému), b., s. 1-3. Fr. J. Vichterle: Národní divadlo české. (Stručná historie o divadle českém), s. 4-12. Slavnost položení základního kamene k velikému národnímu divadlu českému. s. 12-14. Pořádek slavnostního průvodu a program kladení základního kamene k národnímu divadlu v Praze dne 16.května 1868. s. 14-16. Zadní s. obálky obsahuje Průvodce po Praze, seznam nejvýznamnějších pražských památek.
Pův. brož. 220x145 
150 let starý autentický dokument mimořádně významné historické a kulturní události.

Řeč dra Karla Sladkovského >>

Národní divadlo >>


/ prodáno /

Pragensie |


KURZ; VILÉM: LANOVÁ DRÁHA A ROZHLEDNA NA PETŘÍNĚ. - 1891.

Vzpomínka na jejich vznik a stavbu za příležitosti jejich slavnostního otevření v den 20. srpna 1891. Praha; Klub Českých turistů. 24 s. (10 obr. v textu).Pův. brož. 240x155 Na okraji ob. drobné ztráty; ze zadní části ob. ulomený růžek.

Digitální knihovna - Městská knihovna v Praze >>


1.200 CZK

Pragensie |


PRAHA STARÁ I MODERNÍ. - kol. 1935.

Uspořádali Jiří Jeníček a Otakar Vaněk, úvodní slovo Rudolf Medek. Praha, Za svobodu, (kol. 1935). 197 hlubotisk. fotografií, pohledy na město, ulice, historické památky, moderní stavby (K. Hájek, J. Jeníček, V. Kolář, J. Karbulka, J. Krupka, P. Koblic, J. Kulhánek, J. Lang, J. Leitzer, A. Malý, V. Neubert, F. Nutz, V. Roháč, A. Šanta, J. Taneček, K. Trojna, J. Tutsch, A. Vyšata a V. Vyšín), text v předmluvě a popisky k fotogr. česky, něm., franc., angl., srbochorv. Pův. brož. 220x300 Velmi dobrý stav.
650 CZK

Pragensie |


ŠUBERT, FR. AD.: PATNÁCTÝ ROK NÁRODNÍHO DIVADLA. - 1898.

Praha, nákl. vlastním, 1898. 47 s. Pův. brož. 175x125
250 CZK

Pragensie |


ŠUBERT, FR. AD.: ŠESTNÁCTÝ ROK NÁRODNÍHO DIVADLA. - 1899.

Praha, nákl. vlastním, 1899. 23 s. Pův. brož. 175x125 Zadní strana obálky natržena.
250 CZK

Pragensie |


BROŽ, JOSEF: STORCHŮV ILUSTROVANÝ PRŮVODCE PRAHOU A OKOLÍM. - 1925.

Popis nejznamenitějších památek historických, paláců, budov veřejných i ústavů se stručným nástinem dějin pražských : S mnoha obrázky a nejnovějším úplným plánem hlavního města Prahy, plánkem Libně a plánem elektrických drah.
Praha,  A. Storch syn, 1925. IV. doplněné vyd. 136 s. Pův. brož. 150x120 Dobře zachováno.
/ prodáno /

místopis | Pragensie |


KUBIČEK, A.; PETRÁŇOVÁ, A.; PETRÁŇ, J.: KAROLÍNUM A HISTORICKÉ KOLEJE UNIVERSITY KARLOVY V PRAZE. - 1961.

Podpis A. Kubíčka - Praha, SNKLU, 1961. Pragensia a památky sv. 14. 1. vyd. 217 s. (54 obr. příloh a 4 světlotiskové přílohy), obálka, vazba a úprava OLDŘICH MENHART, podpis Aloise Kubíčka. Celopl. vazba s obálkou. 245x180 Velmi dobře zachováno.

Resumé: Uměleckohistorická monografie věnovaná Karolinu, jeho dějinám, architektonickému rozboru objektu s rekonstrukcí původního stavu a objasněním různých přestaveb, kterými Karolinum prošlo až k velké obnově uskutečněné v posledních letech. Historické koleje i nezachované a Klementinum jsou popsány v další části knihy a bohatě dokumentovány obrazově.


180 CZK

místopis | Pragensie |


NYPLOVÁ, ZDENKA: ZÁMEK ZBRASLAV - DĚJINY A POPIS. - 1933.

Zbraslav nad Vltavou, nákladem vlastním, 1933. 75 s.  (25 vyobrazení). Pův. brož. 150x110 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /

místopis | Pragensie |


MERHOUT, CYRIL: O MALÉ STRANĚ. - 1956.

Její stavební vývoj a dávný čas. Praha; Orbis; 1956. 1. vyd. 162 s. textu a 62 s. obr. příloh; obálka; vazba a kresby EDUARD HNILIČKA. Pův. celopl. vazba s obálkou. 245x180 Velmi dobře zachováno!
200 CZK

Pragensie |


BORKOVSKÝ, IVAN: PRAŽSKÝ HRAD V DOBĚ PŘEMYSLOVSKÝCH KNÍŽAT. - 1969.

Praha, Academia, 1969. 1. vyd. 164 s., 73 obr. příloh, obálka a úprava Josef Prchal. Brož. 205x135 Velmi dobře zachováno.
180 CZK

místopis | Pragensie |


KUBIČEK, ALOIS; LÍBAL, DOBROSLAV: STRAHOV. - 1955.

Praha, SNKLHU, 1955. Edice Pragensie a památky sv. 4. 1. vyd. 134 s., 96 obrazů a plánů v textu, 8 příloh světlotiskem. Obálka, vazba a úprava OLDŘICH MENHART. Pův. celopl. vazba s obálkou. 245x180 Velmi dobrý stav.
170 CZK

místopis | Pragensie |


PODLAHA, ANTONÍN: ILUSTROVANÝ PRŮVODCE METROPOLITNÍM CHRÁMEM SVATÉHO VÍTA V PRAZE. - 1935.

Praha, J. Čihák, 1935. 51 s. a 48 čb. obr. příloh. Pův. brož. 155x115 Velmi dobře zachováno.
120 CZK

místopis | Pragensie |


POCHE, EMANUEL; KROFTA, JAN: NA SLOVANECH. - 1956.

Stavební a umělecký vývoj pražského kláštera. Praha, SNKLHU, 1956. Pragensie a památky sv. 7. 1. vyd. 225 s. (139 čb. reprodukcí), obálka, úprava a vazba OLDŘICH MENHART. Pův. celopl. vazba s obálkou. 245x180 Velmi dobře zachováno.
200 CZK

Pragensie |


VOJTÍŠEK, VÁCLAV: PRAHA - O JEJÍM NÁRODNÍM VÝZNAMU. - 1926.

Praha, Jan Štenc, 1926. 57 s. (celostr. čb. vyobr.). Pův. pap. vazba. 200x155 Velmi dobře zachováno.
200 CZK

Pragensie |


ROLEČEK; JAROMÍR: PRAHA DÍLO STALETÍ. - 1948. Podpis primátora Prahy Václava Vacka. /pragensie/

Podpis primátora Prahy Václava Vacka.
Praha; Presidium hl. m. Prahy; 1948. 1. vyd. 111 čb. celostr. fotografií FERD. BUČINA; ČTK; ED. HORN, tištěno hlubotiskem, podpis primátora Prahy Václava Vacka; dat. 23. ledna 1950. Celopl. vazba s obálkou. 215x160 Nádherné fotografie malebných míst staré Prahy, pohledy na periferie a industriální části města. Dobře zachováno.


/ prodáno /

podpisy a dedikace | Pragensie |


POCHE; EMANUEL: PRAŽSKÉ PORTÁLY. - 1947.

Praha; V. Poláček; 1947. Umělecké památky II. řada; sv. 5. 38 s. textu; 76 s. obr. příloh; úprava PETR TUČNÝ. Pův. celopl. vazba s obálkou. 215x155


180 CZK

Architektura | Pragensie |


BOJ ZA VŠEOBECNÉ ROVNÉ HLASOVACÍ PRÁVO V PRAZE. - 1905. 47 fotogr. vyobrazení.

Dle 47 fotografických momentních snímků. Ve dnech 10. října a 5. 8. a 28. listopadu 1905.
V Praze, Nakl. Obrazového zpravodaje, 1905. 52 s., úvodní báseň Fr. S. Procházka, text Jan Klecanda, 47 fotografií v textu (z nich 17 celostr.). Dobová polopl. vazba, obálka není vev. 190x280  Stav: Zanedbatelné "kosmetické" vady.  


400 CZK

Pragensie |


ROSICKÝ, VÁCLAV: STAROMĚSTSKÝ ORLOJ V PRAZE. - 1923.

Dějiny orloje, astronomický úvod, popis strany zevní i vnitřního ústrojí, jakož i výklad, co a jak orloj ukazuje. Praha, J. Otto, 1923. 107 s. s přílohou a 20 vyobr. v textu. Pův. brož. 190x130
/ prodáno /

místopis | Pragensie |


WENIG. JAN: PRAHOU ZA HUDBOU.- 1972.

Podpis Cyrila Boudy - Praha, Orbis, 1972. Edice Pragensis. 1. vyd. 232 s., ilustrace CYRIL BOUDA, dedikace s podpisem C. Boudy, dat. 1972. Celopl. vazba s obálkou. 205x135
275 CZK

podpisy a dedikace | Pragensie |


NOVOTNÝ, KAMIL; POCHE, EMANUEL: KARLŮV MOST. - 1947.

Praha, Václav Poláček, 1947. Umělecké památky II. řada; sv. 12. 1. vyd. 147 s., 55 čb. vyobrazení a 5 rozkládacích, úprava PETR TUČNÝ. Pův. brož. 215x155 Velmi dobře zachováno.
250 CZK

Pragensie |


PRAZE. 1939. - Müller, Sudek, Tichý.

Soukromý tisk k Novému roku 1939. Osnovu knihy a typografickou úpravu navrhl F. J. Müller. Kresba na obálce Fr. Tichý, Fotografie Josefa Sudka ze srpna 1938 (panoramatické foto na zadní předsádce). 4 básně - Fr. Halas, Vít. Nezval, Jar. Seifert, Jos. Hora.
Svým přátelům a známým s vírou v lepší budoucnost věnuje Jiří Sedmík (odb. rada min. zahr.) a Růžena Sedmíková (choť).
Stejný titul vydal v r. 1939 nakladatel F.J. Müller ve 150 čísl. výt. ve sve edici Lis knihomilův, sv.7. Tento soukromý tisk manželů Sedmíkových byl pravděpodobně vytištěn ještě o něco dříve.

Další fotografie zdehttps://www.artbook.cz/blogs/news/praze-muller-sudek-tichy


/ prodáno /

Pragensie |


WIRTH, ZD.; KOP, FR.; RYNEŠ, V.: METROPOLITNÍ CHRÁM SVATÉHO VÍTA. - 1945.

K šestistému výročí položení základu novostavby dómu 1344 - 1944. Praha, Vyšehrad, 1945. 1. vyd. 105 s., osnova, obálka a předsádky VOJTĚCH KUBAŠTA, (60 čb. vyobrazení). Pův. brož. 245x180 Velmi dobře zachováno. /středověká architektura/

Dějiny chrámu a jeho výstavby i novodobé dostavby včetně základních údajů o stavbě a rozměrech katedrály. Osobnosti pohřbené v kostele sv. Víta. - V obrazovém vybavení celkové pohledy na stavbu i detaily interiéru a výzdoby, reprodukce starších vyobrazení, výjevy z korunovace Ferdinanda V. 7. 9. 1863 a posvěcení dostavěné katedrály 12. 5. 1929, snímky z dostavby, půdorys chrámu. Iluminované iniciály a dřevoryty V. Kubašty. -- Pamětní publikace zdůrazňující slovem i obrazem význam Svatovítské katedrály jako stavební památky, české národní svatyně i národního pohřebiště. Zdroj: SKČR. 


/ prodáno /

Architektura | Pragensie |


HYPŠMAN, BOHUMIL: OBNOVA PAMÁTNÉ PRAHY. - 1947.

Praha, vydal klub Za starou Prahu v nakl. J. Otto, 1947. 1. sv. edice "O staré Praze". 1. vyd. 76 s. Fotografie a kresby v příl. Pův. brož. 215x155 Velmi dobře zachováno.

Kritika necitlivé (nikoli jen asanační) zástavby vnitřní Prahy v 2. polovině 19. a na počátku 20. století - zástavba Staroměstského (čp.603/I) i Malostranského náměstí (čp.38-40/III), okolí kláštera Na Slovanech, zastavění vltavských nábřeží, prokopání ulice Na rybníčku, stavby rušící panorama Hradu (čp.300/III, Baxova mateřská škola v Hellichově a v Cihelné ulici). Zdroj: SKČR.


250 CZK

Pragensie |


MÁDL, KAREL B.: SOCHY NA KARLOVĚ MOSTĚ V PRAZE. - 1921.

Praha, Jan Štenc, 1921. 78 s. (čb. fotografie). Pův. pap. vazba. 200x155 Velmi dobře zachováno.

Autorství a umělecká hodnota 26 středověkých a barokních (nikoli novodobých) soch z plastické výzdoby Karlova mostu. Zničené a ztracené sochy jsou zachyceny na nejstarších a přibližně nejvěrnějších snímcích, reprodukovány jsou i jejich části a zbytky. U soch nahrazených kopiemi byly fotografovány originály umístěné v Lapidáriu Národního muzea.  Zdroj: SKČR.


/ prodáno /

Pragensie |


KRATOCHVÍL, MILOŠ V.: O TOBĚ. PRAHO... 1948.

Žikešův pražský špalíček sv. 9. 
Dějiny Města. Praha, Vl. Žikeš, 1948. 1. vyd. 50 s., obálka a kresby RICHARD LANDR. Pův. brož. 160x110 Velmi dobře zachováno.
200 CZK

Pragensie |


ROUČEK, RUDOLF: CHRÁM SV. VÍTA - DĚJINY A PRŮVODCE. 1948.

Praha, Universum, 1948. 1. vyd. 111 s., obálka VOJTĚCH KUBAŠTA. Pův. brož. 155x115 Velmi dobře zachováno.


/ prodáno /

Pragensie |


PILZ, JAROSLAV: NÁRODNÍ 9. - 1969.

Praha, Československý spisovatel, 1969. 1. vyd. 196 s. a 16 s. příloh, obálka, vazba a úprava ZDENEK SEYDL. Pův. celopl. vazba s obálku. 205x140

Historie vydavatelství Františka Borového až do r. 1949, ve vzpomínkové knize někdejšího zaměstnance Jaroslava Pilze.


200 CZK

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: STAROPRAŽSKÝ DEKAMERON. - 1947.

Praha, Žikeš, 1947. 128 s., úprava, jednobar. il. v textu a obálka VOJTĚCH KUBAŠTA. Pův. brož. 160x110 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: JAK ŽIVOT PRAHOU ŠEL. - 1946.

1576 - 1830. Praha, Žikeš, 1946. 217 s., na místě frontispisu skládaná mapa, 9 celostr. trojbarev. il. na přílohách, řada drobných il. v textu a obálka VOJTĚCH KUBAŠTA. Pův. brož. 160x110 Velmi dobře zachováno.
200 CZK

Pragensie |


NOVOTNÝ; ANTONÍN: TOULKY NENÁVRATNEM - 1946.

1. svazek cyklu Na scéně věků. Praha, Aventinum, nakladatelství Dr. Ot. Štorcha-Mariena, 1946. 224 s. s přílohami reprodukcí obrazů, kreseb a dobových dokumentů v úpravě VOJTĚCHA KUBAŠTY. Pův. polopl. vazba. 160x110 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: Z PRAHY DOZNÍVAJÍCÍHO BAROKA. - 1947.

1730 - 1740 - Praha, Atlas, 1947. 316 s., (12) obr. příloh, ilustroval, obálku nakreslil a vazbu navrhl JAN KONŮPEK. Pův. brož. 160x110 Velmi dobře zachováno, uvolněný blok od obálky.
200 CZK

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: STARÁ PRAHA. - 1948.

Průvodce po jejích krásách, památkách i zákoutích. Praha, Žikeš, 1948. 1. vyd. 128 s., 5 bar. celostr. il. na přílohách, jednobar. v textu, obálka a bar. plán (280x440) VOJTĚCH KUBAŠTA. Pův. brož. 160x110 Velmi dobře zachováno, uvolněný blok od obálky.
380 CZK

Pragensie |


NOVOTNÝ; ANTONÍN: BLUDIŠTĚM MINULOSTI. - 1947.

Praha, Aventinum, 1947. 239 s., reprodukce obrazů, kreseb a dobových dokumentů, úprava VOJTĚCH KUBAŠTA. Pův. brož. 160x110 Velmi dobře zachováno, uvolněný blok od obálky.
200 CZK

Pragensie |


VÝSTAVA IKONOGRAFIE A BIBLIOGRAFIE MARIÁNSKÉHO SLOUPU. - 1924.

Na Staroměstském náměstí v Praze strženého dne 3. listopadu 1918 uspořádaná Lidovou akademií v refektáři domu čís. 1 v Panské ulici u Piaristů; Praha II : od 8. prosince 1924 do 6. ledna 1925. Praha; Lidová akademie; 1924. 45 s.; 13 obr. příloh. Pův. brož. 210x170 Obálka je poškozená; uvolněné listy.


600 CZK

místopis | Pragensie |


PAMÁTNOSTI MĚSTA PRAHY. - 1891. Nejlacinější průvodce po Praze.

Stručný a nejlacinější průvodce po Praze. Praha; Al. Holub; 1891. 20 s. Pův. brož. 155x100 Obálka mírně poškozená.


250 CZK

Pragensie |


POCHE; EMANUEL: PRAŽSKÉ PORTÁLY. - 1944. Umělecké památky. /pragensie/architektura/

Praha; V. Poláček; 1944. Umělecké památky II. řada; sv. 3. 1. vyd. 36 s. textu; 76 s. vyobrazení. Pův. brož. 210x150 Velmi dobrý stav!


200 CZK

Pragensie |


MALEČEK; FRANTIŠEK; MALEČEK; ROMAN: STRAHOV PRAHA. - (1993).

Roztoky u Prahy; Orion; (1993). 128 s. s 90 bar. fotogr. Pap. vazba. 255x170


95 CZK

Pragensie |


VILÍMKOVÁ; MILADA; PREISS; PAVEL: VE ZNAMENÍ BŘEVNA A RŮŽÍ. - 1989. /pragensie/

Historický; kulturní a umělecký odkaz benediktinského opatství v Břevnově. Praha; Vyšehrad; 1989. 340 s. textu; 46 čb. obr. příloh. Celopl. vazba s obálkou. 240x170 Velmi dobře zachováno.


/ prodáno /

Pragensie |


HYPŠMAN; BOHUMIL: STO LET STAROMĚSTSKÉHO RYNKU A RADNICE. - 1946. 1947. Úprava PETR TUČNÝ. /místopis/pragensie/architektura/

I. a II. díl. Praha; Poláček; 1946; 1947. 1. vyd. 78 s. s 44 čb. vyobraz.; 52 s. s 13 vyobraz.; úprava PETR TUČNÝ. Pův. celopl. vazba s obálkou. 210x175
První díl obsahuje studie na úpravu Staroměstského náměstí a radnice vytvořené před r, 1945. 
Druhý díl představuje projekty na přestavbu Staroměstské radnice z vyhlášené soutěže v r. 1946.


380 CZK

Architektura | Pragensie |