ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH
Košík 0

vybraný index

Komárek - MELNÍKOVÁ - PAPOUŠKOVÁ, N.: NA ROZHRANÍ LÁSKY, ŽIVOTA A SMRTI. - 1960.

800,00 CZK

2 dřevoryty VLADIMÍR KOMÁREK (ve frontispice sign.). Podpis autorky.
K 160 výročí pobytu polního maršálka, knížete P. I. Bagrationa v Praze. Praha, soukromý tisk, 1960. 22 s., v tiráži podepsáno autorkou, vytiskl v 55 výt. na ručním lisu Alois Chvála. Volné dvoullisty v pap. obálce.185x140

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


ŠIMEK, JIŘÍ: PLETÁNEK ŘÁDÍ. - 1946.

280,00 CZK

Podpis autora - Praha. Hospodářská pomoc, 1946. 157 s., obálka KVĚTA HOFMANNOVÁ, podpis autora dat. 1949. Pův. brož. 215x160 Obálka částečně uvolněná od bloku.

podpisy a dedikace |


PÍŠA; A. M.: HVĚZDY VE VLNÁCH. - 1924. Podpis autora.

350,00 CZK

Dedikace A. M. Píši Arnoštu Dvořákovi (spisovatel), dat. listopad 1927.
1. vyd. - Praha; F. Svoboda; 1924. Knihovna Mladí autoři sv. 3. 38 s.; dřevoryt ve front.JAN RAMBOUSEK. Dobová, polopl. vazba. 215x135

 

podpisy a dedikace |


HAAS; MONIQUE; Francie - Klavírní recitál. - 1950. Podpis v programu. Pražské jaro. Signature on program. c.

390,00 CZK

Autogram na programu. Pražské jaro 1950. 28.května. Klavírní recitál; Johann Sebastian Bach; Ludwig van Beethoven; Felix Mendelssohn-Bartholdy; Claude Debussy; Maurice Ravel. Dvoulist; Dvoulist. 295x205

podpisy a dedikace |


STUPKA; FRANTIŠEK; dirigent. GRUENFARB; JOSEF. housle. - 1950. Signatures on program. František Stupka; dirigent a Josef Gruenfarb; Švédsko; housle; podpisy.

390,00 CZK

Autogramy v programu. Pražské jaro 1950. 28.května. František Stupka; dirigent a Josef Gruenfarb; Švédsko; housle - podpisy obou v koncertním programu orchestru Moravské filharmonie. Dvoulist. 295x205

podpisy a dedikace |


KLEIBER; ERICH; Argentina - dirigent. - 1949. Signature on program. Podpis v programu; Pražské jaro.

650,00 CZK

Autogram v programu. Pražské jaro 1949. 3. červen. Koncert České filharmonie; Ludwig van Beethoven: IX. symfonie d moll op. 125. Dvoulist. 295x205

podpisy a dedikace |


KOPTA, JOSEF: DIES IRAE. - 1950.

150,00 CZK

Podpis autora - Praha, Melantrich, 1950. 158 s., obálka KAREL TEISSIG, dedikace s podpisem autora, dat. 1952. Pův. polopl. vazba s obálkou. 220x150

podpisy a dedikace |


TRÝB, ANTONÍN: AŽ V NÁS. - 1940.

300,00 CZK

Pod tiráží podpis autora s jeho dedikací dat. 1940, na dalším listě rukopisná báseň o třech strofách: "Všechno jsem všechno ti v lásce pověděl". 
Brno, Jan Pojer (Atlantis), 1940. 42 s., frontispic JAROSLAV VERIS, úprava OLDŘICH MENHART, ex. č. 24/200 na dílovém papíře vytiskl Karel Kryl v Kroměříži.  Pod tiráží podpis autora s jeho dedikací dat. 1940, na dalším listě rukopisná báseň o třech strofách: "Všechno jsem všechno ti v lásce pověděl" Pův. brož. 180x110

Atlantis | podpisy a dedikace |


WALDT, ODŘEJ FRANTIŠEK DE: BOËMICI PRAECONIUM IDIOMATIS. / CHVÁLA ČESKÉHO JAZYKA. - 1938.

450,00 CZK

Dedikace s podpisem J. Vašici, dat. 8. 12. 1938.
 Praha, Václav Pour, 1938. Pourova edice sv. 12. Vydal, z latiny přeložil a kritickou poznámkou doprovodil Josef Vašica. 53 s., upravil OLDŘICH MENHART, s použitím reprodukcí 3 dřevorytů z původního latinského vydání z roku 1730, ex. č. 11/50  na holnadu číslovaných, celkem vyd. 300 ex, vytiskl Karel Kryl v Novém Jičíně. Volné složky v pův. pap. obálce. 175x115 Velmi dobrý stav!

Waldt, Ondřej František Jakub de, 1683-1752

podpisy a dedikace |


Muzika - ŠMEJKAL, FRANTIŠEK: FRANTIŠEK MUZIKA. - 1966. Podpis autora.

3.500,00 CZK

Dedikace Františka Muziky: "Dr Františku Dvořákovi na památku F. Muzika 13.7. 1974".
Praha, Odeon, 1966. 240 s., 173 bar. a čb. vyobr., grafická příloha Larva (zmenšený novotisk linorytu z r. 1946). V knize rukopisné marginálie Františka Dvořáka.
Pův. celopl. vazba s obálkou. Dobře zachováno.

podpisy a dedikace |


HAVEL, VÁCLAV: ZTÍŽENÁ MOŽNOST SOUSTŘEDĚNÍ. - 1969. 1. vyd. s podpisem autora.

/ prodáno /

1. vyd. s podpisem autora.
Hra o 2 dějstvích. Praha, Orbis, 1969. Edice Divadlo; sv. 115. 77 s. Obálka LIBOR FÁRA. 77 s. Pův. brož. 195x120

ODKAZY.
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=317

podpisy a dedikace |


HAVEL, VÁCLAV: ZAHRADNÍ SLAVNOST. - 1964. 1. vyd. s podpisem autora.

/ prodáno /

1. vyd. s podpisem autora.
Hra o 4 dějstvích. 1. vyd. Praha, Orbis, 1964. Edice Divadlo sv. 64. Obálka LIBOR FÁRA. 78 s. Pův. brož. 195x120

ODKAZY.
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=317

podpisy a dedikace |


DOPISY KARLA HLAVÁČKA MARII BALOUNOVÉ. - 1926.

/ prodáno /

REZERVOVÁNO 3x

Podpis Jiřího Karáska ze Lvovic.
Kladno, Svatopluk Klír, 1926. Dvoubarevně vytiskl typy jansonovými na japanu Bansay Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 60 s., úvod Jiřího Karáska ze Lvovic, pod úvodem jeho podpis fialovým perem, na frontispise portrét Karla Hlaváčka od Svatopluka Klíra s tištěnou faksimilí Hlaváčkova podpisu, portrét vytiskl heliogravurou Jan Štenc. Ozdobné předsádky s motivy monogramů Karla Hlaváčka a Marie Balounové. Ručně čísl. ex. 45 z 200 výtisků, vedle čísla. ex. rukopisný monogram Svatopluka Klíra. Pův. brož., bíle tištěná viněta na fialové ob., viněta se opakuje na titulním listě. 180x115
Spodní část hřbetu se ztrátou 25mm od okraje, v horní části prasklina bez ztráty, na zadní ob. ulomený růžek a drobný kousek spodního okraje.

podpisy a dedikace |


BEZRUČ, PETR: SLEZSKÉ PÍSNĚ. - 1951. SČB.

750,00 CZK

Podpis autora a ilustrátora, 9 dřevorytů BOHDAN LACINA.
Praha, vydal Spolek českých bibliofilů jako 2. sv. edice "Díla" v nakl. Československý spisovatel, 1951. 14. vyd., 3. bibliofilské..186 s., 9 dřevorytů vyzdobil BOHDAN LACINA, obálka a typografická úprava OLDŘICH MENHART, ex. č. 391/500 podpis autora a grafika v tiráži. Volné dvoulisty v pap. obálce. 215x145

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


VOSKOVEC & WERICH: VEST POCKET REVUE. - 1928. S podpisy autorů.

/ prodáno /

Podpisy Jana Wericha a Jiřího Voskovce.

Tu i cizozemské radovánky o 19 obrazech. Praha, Odeon, Jan Fromek, 1928. Malá edice Odeon sv. 8. 6. doplněné vydání. 70 s., anonymní obálka. Celopl. vazba s obálkou vzadu vevázanou. 185x140

podpisy a dedikace | V+W |


SMREK, JÁN: IBA OČI. - 1933.

1.350,00 CZK

Dedikace Jána Smreka s jeho podpisem dat. 18. 12. 1933.
Praha; Mazáč; 1933. Edice EMSA sv. 40. 89 s., anonymní obálka. Celopl. vazba s vevázanou obálkou. 180x135

podpisy a dedikace |


ČEP, JAN: MODRÁ A ZLATÁ. - 1938.

690,00 CZK

Dedikace a podpis autora - Praha, Melantrich, (1938). 3. vyd. 215 s., dedikace autora Františku Dvořákovi, podpis a dat. "o fagiánské zimě (které se prý bojí i cigáni) 20. ledna 1942". Pův. brož. 200x140  Částečně odlepený blok od obálky.

podpisy a dedikace |


ŠALDA, F. X.: IN MEMORIAM RŮŽENY SVOBODOVÉ. - 1920.

380,00 CZK

Obálka, J. BENDA, věnování s dat. 1920 od Ot. Štorcha-Mariena.
Z prožitého a vypozorovaného. Praha, Aventinum, 1920. 64 s.; dvoubarevný tisk. Pův. brož. 160x105

podpisy a dedikace |


HOLAN, VLADIMÍR: PROSTĚ. - 1954.

1.500,00 CZK

Dedikace Vladimíra Holana Bedřichu Stefanovi.
Praha, Spolek českých bibliofilů v nakl. Československý spisovatel, 1954. 13 sv. sbírky Ráj knihomolů. 1. vyd. 45 s., kresby FRANTIŠEK TICHÝ, úprava ZDENEK SEYDL, dedikace Vl. Holana Bedřichu Stefanovi, podpis Vladimír. Volné dvoulisty v pap. složce. 265X195

podpisy a dedikace |


TICHÝ, FRANTIŠEK. Novoročenka Václava Chocholy na rok 1952. Suchá jehla, 75x90

2.800,00 CZK

Suchá jehla, 75x90, sign. uprostřed dole, dat 1951.
Tištěno na dvoulistu ručního papíru, na protější straně dedikace Václava Chocholy ...všechno nejlepší FOFOLA.

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


KONRÁD, KAREL: FANFÁRY A HRANY. - 1949.

370,00 CZK

Dedikace autora Františku Dvořákovi, podpis dat. 1949. 
Praha, Melantrich, 1949. 1. vyd. 124 s., upravil J. BURSÍK. Pův. brož. 205x135

podpisy a dedikace |


BEDNÁŘ, KAMIL: DĚJINY SRDCE. 1946 - 1956. Podpis autora.

350,00 CZK

Dedikace Kamila Bednáře Frant. Dvořákovi s podpisem dat. 29.3.
1. vyd. - Praha, Československý spisovatel, 1957. České básně sv. 175. 149 s., obálka, vazba a úprava JOSEF KAPLICKÝ. 1959. Pův. brož. 215x140 Částečně odlepený blok od obálky.

podpisy a dedikace |


PRECLÍK, VLADIMÍR: SMÍRČÍ KAMENY. - 1990. Podpis autora.

290,00 CZK

Podpis autora s dedikací Františku Dvořákovi. 
Praha, Československý spisovatel, 1990. 1. vyd. 344 s., obálka, vazba a úprava ROSTISLAV VANĚK, ilustrace a fotografie VLADIMÍR PRECLÍK. Celopl. vazba s obálkou. 205x140

podpisy a dedikace |


Toyen - KONRÁD, KAREL: DVOJÍ STÍN.

/ prodáno /

Na frontispisu tužkou sign. kresba (zinkografie) TOYEN,
Na jaře 1930 vytiskla knihtiskárna Orbis typy Garamond na holandském simili japanu ve 350 čísl. výtiscích jako první soukromý tisk edice Megalith. Tento výtisk má č. 2. Na předním vakátu věnování autora Dr. Jiřímu Foustkovi, dat. 3.II. 1931. Na předním přídeští exlibris "Z bibliofilských tisků Františka Dvořáka", historika umění a dlouholetého předsedy SČB (1977-96). 15.s.
Pův. šitá brož. 165x125 Lehce "patinováno" prachem knihovny.

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


Skácel, Mikulášek, Seifert ad. - NÁVRATY. - 1964. S podpisy 6 autorů.

/ prodáno /

Podpisy: Mikulášek, Hrubín, Šiktanc, Seifert, Holub a Skácel.
6 básníků a 6 zamilovaných. Připravil a pozn. napsal Jan Skácel. Obálka a typogr. úpr. Oldřich Hlavsa.
Praha, Československý spisovatel, 1964. Nestr. (36) s., vzpomínky a básně: O. Milulášek, J. Hora, Fr. Hrubín, Fr. Halas, J. Šotola, J. Orten, K. Šiktanc, J. Seifert, M. Holub, V. Nezval, J. Skácel, K. Toman. Pův. brož. 188x95

podpisy a dedikace |


ŠTECH, VÁCLAV: STRACH Z KNIHY. - 1931.

290,00 CZK

Podpis autora.
K VII. bibliofilskému večeru, 31. října v Národním domě na Král. Vinohradech, vydal J. Otto, Praha, 1931. 14 s., upravil M. Kaláb, ruční papír, číslovaný ex. 67/300. Na patitulu podpis autora. Pův. brož. 145x90

podpisy a dedikace |


KRŠKA, VÁCLAV: ATHOSSKÉ JARO. - 1940.

450,00 CZK

Podpis autora - Novoročenka v graf. úpravě a s kresbami FRANTIŠKA ZEDNÍČKA. 70 s., na papíru Superior vytiskl B. Novotný v Písku v prosinci r. 1940. Dedikace s podpisem autora, dat. 1944. Pův. brož. 190x155

podpisy a dedikace |


KRŠKA, VÁCLAV: ZAPOMENUTÝ ROK. - 1930.

300,00 CZK

Podpis autora - Turnov, Müller a spol., 1930. Edice Sever a Východ sv. 38. 121 s., dedikace s podpisem autora, dat., listopad 1944. Pův. brož. 195x145

podpisy a dedikace |


Toman, Prokop: Studie a vzpomínky českého sběratele. (1907-1920)

490,00 CZK

Na titulním listě rukopisná dedikace Prokopa Tomana Františku Dvořákovi, 23.7.1951.
Praha, Hejda a Tuček, nedat. 183 s. Pův. brož. 160x125 Obálka včetně hřbetu místy otřepená, blok nepoškozený.

podpisy a dedikace |


ŠIKTANC, KAREL: MUŽ A ŽENA. - 1992.

250,00 CZK

Podpisy autorů v tiráži (Šiktanc, Kopecký, Dyrynk).
Praha, Památník národního písemnictví, 1992. 45 s., 6 pův. dřevořezeb BOHDAN KOPECKÝ, obálka a úprava MARTIN DYRYNK, ex. č. 42/900, podpisy autorů v tiráži (Šiktanc, Kopecký, Dyrynk). Volné dvoulisty v pap. složce. 205x125

podpisy a dedikace |


SKÁCEL, JAN: ZAKLÍNÁNÍ V PŘEDMINULÉM ČASE.

/ prodáno /

Podpis autora, 1. vyd. - Praha, Karel Majer, 1984. Vytiskla Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. (16) s., bar. reprodukce graf. listu BOHUSLAVA REYNKA, typografie HANA BLAŽEJOVÁ.150 exemplářů. Volné dvoulisty v pap. složce. 170x145  - Verše vyšly r. 1988 ve sbírce "Kdo pije potmě víno".

Čas a prostor v básních Jana Skácela
https://is.muni.cz/th/178565/pedf_m/Diplomova_prace.pdf

podpisy a dedikace |


MASARYK, T. G.: PROBLÉM MALÉHO NÁRODA.

450,00 CZK

Podpis Karel Svolinský.
Přednáška prof. T. G. Masaryka v Kroměříži dne 15. a 16. dubna 1905. Kroměříž, nákladem vydavatelů, 1937. 49 s., dřevoryt a úprava KAREL SVOLINSKÝ, ex. č. 167 ze 170 číslovaných (vydáno 540 neprodej. výt.), v tiráži podpis K. Svolinský, vytiskl Karel Kryl v Novém Jičíně na ručním losínském papíře. Dvoubarevný tisk titulního listu a obálky, v úvodu červeně tištěná první řádka a iniciála P s českým lvem. Dobová polopl. vazba s obálkou vzadu vevázanou. 235x160
Vydali k 87. narozeninám presidenta Osvoboditele a k IX. sjezdu mor. knihomilů a exlibristů ve Valašském Meziříčí 16. května 1937 jako soukr. tisk kroměřížští knihomilové a jejich přátelé: Valentin Čech ad.

 

 

podpisy a dedikace |


HRUBÍN; FRANTIŠEK: NESMÍRNÝ KRÁSNÝ ŽIVOT.

390,00 CZK

Dedikace Fr. Hrubína, podpis, dat. 1965 -  Praha; Borový; 1947. 1. vyd. České básně sv. 75. 62 s. Polopl. vazba. 205x135

podpisy a dedikace |


KAINAR, JOSEF: BÁSNĚ.

/ prodáno /

Dedikace O. Janečka, dat. 1981 - Výbor z poezie. Praha, Československý spisovatel, 1980. Knižnice Pegas. 144 s., ilustrace OTA JANEČEK, na stránce s tištěným podpisem J. Kainara dedikace "Frantovi Dvořákovi" od Oty Janečka dat. 1981. Pův. pap. vazba. 115x95 /d/

podpisy a dedikace |


HRUBÍN, FRANTIŠEK: ROMANCE PRO KŘÍDLOVKU.

400,00 CZK

Dedikace Fr. Hrubína, podpis, dat. 1965 Praha; Československý spisovatel; 1964. Malá edice poezie. 74 s., ilustrace; předsádka a vazba JIŘÍ TRNKA. Pův. celopl. vazba. 130x100 /d/

podpisy a dedikace |


Štyrský - SOUHVĚZDÍ. Baudelaire; Verlaine; Mallarmé; Maeterlinck. - 1931.

650,00 CZK

Podpis překladatele Emanuela z Lešehradu.
Básnické překlady Emanuela z Lešehradu. Praha; Kvasnička a Hampl; 1931. Edice Nová bibliotéka; pořádá Mil. Novotný svazek XXXV. 126 s.; obálka a úprava JINDŘICH ŠTYRSKÝ. Pův. brož. 175x130 /d/

podpisy a dedikace |


KOTÍK; JAN: TEXTY; PŘEKLADY A PARAFRÁZE, - 1993. Podpis Ladislava Nováka.

/ prodáno /

REZERVACE

ŽERTY a rozhovor s Ladislavem Novákem. 1. vyd. V Třebíči; Arca JiMfa; 1993. 74 s.; 9 celostr. čb. reprodukcí kreseb Jana Kotíka z let 1980; kolorovaný titulní list Ladislava Nováka a jeho dedikace perem na patitulu. Pův. brož. 175x125 /d/

podpisy a dedikace |


BAUDELAIRE, CHARLES: MALÉ BÁSNĚ V PRÓZE.

350,00 CZK

Praha; Odeon; 1979. Skvosty francouzské literatury. Přeložil Jaroslav Fořt. 175 s., ilustrace (ve front. signovaná), vazba a graf. úprava JAROSLAV ŠVÁB. Pův. celokožená vazba. 145x105 /d/

podpisy a dedikace |


RONSARD, PIERRE DE: LÁSKA JE U MNE DOMOVEM.

350,00 CZK

Dedikace s podpisem V. Bláhy, dat. 1987. - Praha, Odeon, 1985. Přeložil Gustav Francl. 155 s., ilustrace, vazba, předsádky a úprava VÁCLAV BLÁHA. Pův. celokožená vazba. 145x105 /d/

podpisy a dedikace |


GOETHE, JOHANN WOLFGANG: POHÁDKA.

490,00 CZK

Dedikace L. Jiřincové Václavu Grégrovi, podpis, dat. 1961 - Praha, Müller, 1941. Krásná užitková kniha. 1. vyd. Přeložili J. Hrůša a J. Skořepa.82 s., kresby LUDMILA JIŘINCOVÁ, Pův. vazba. 175x135 /d/

podpisy a dedikace |


BASS, EDUARD: POTULKY PRAŽSKÉHO REPORTERA. - 1929. 1. vyd., podpis autora.

/ prodáno /

1. vyd. s podpisem autora dat. 1930. - Praha; J. Otto; 1929. 183 s.; obálka a frontispis ADOLF HOFFMEISTER; typogr. úprava KAREL SVOLINSKÝ. Dobová polopl. vazba, obálka Hoffmeistrova vev. vpředu. 195x140

podpisy a dedikace |


LAMAČ; MIROSLAV: JIŘÍ KOLÁŘ. - 1970. Podpis Jiřího Koláře.

/ prodáno /

Na titulu podpis Jiřího Koláře s datem (19)71. 

Praha; Obelisk; 1970. Ed. Situace sv. 3; 39 s.; (56) s. bar. a čb. příloh; životopisná a bibliogr. data sest. Vladimír Burda; angl. souhrn a popisky k vyobr.; obálka a typo JOSEF TÝFA; Pův. brož.  Krásný stav!

podpisy a dedikace |


HALAS; FRANTIŠEK: A CO BÁSNÍK.

380,00 CZK

Podpis autora pod tištěným věnováním "Pokojný rok 1948"

Praha; J. Podroužek; 1947. 10 s.; úprava METHOD KALÁB; písmem calson vytiskla Průmyslová tiskárna v Praze; 300 výtisků. Pův. brož. 255x180

podpisy a dedikace |


KRECAR, JARMIL: HLEDÁNÍ VČEREJŠÍHO DNE.

450,00 CZK

Podpis autora - Praha, Zd. Jeřábek, 1936. 71 s., upravil JOSEF SONBERG, podpis autora. Celopl. vazba, obálka vzadu vevázaná. 180x130

podpisy a dedikace |


KRAMÁŘ, VINCENC: OTÁZKY MODERNÍHO UMĚNÍ.

400,00 CZK

K problémům umění první poloviny 20. století. Praha, NČSVU, 1958. Kritika a polemika sv. 2. 1. vyd. 98 s. (36 čb. vyobrazení), obálka, vazba a úprava JAN KOTÍK, dedikace s podpisem autora, dat. 1. IV. 1958. Pův. celopl. vazba s obálkou. 210x155 Obálka je poškozená.

podpisy a dedikace |


HORA, JOSEF: MÁCHOVSKÉ VARIACE.

690,00 CZK

Praha; Borový; 1944. 46 s.; 4 celostr. litografie; obálka a úprava CYRIL BOUDA, ex. č. 25/200 podepsaných autorem a grafikem na papíře Pannekoek. Pův. brož. 215x135

podpisy a dedikace |


Gott - REMEŠOVÁ, MICHAELA: BILDER OBRAZY KAREL GOTT.

/ prodáno /

Podpis - Fany, 2006. 111 s., barevné reprodukce s  popiskami v češtině a němčině, podpis Karla Gotta. Pap. vazba s obálkou. 305x245 Velmi dobře zachováno.

podpisy a dedikace |


DVOŘÁK, FRANTIŠEK: MOJE ITHAKA.

490,00 CZK

Praha, Spolek českých bibliofilů, 1995. Edice Pupilla sv.13. 17 s., dvoubar. kresba VLADIMÍR SUCHÁNEK (sign.), ex. č. 126/300, podpisy Fr. Dvořáka a typografa Martina Dyrynka v tiráži, přírodní chamois papír. 300 exemplářů. Pův. brož. 135x88

Edice Pupilla | podpisy a dedikace |


ŠRUT, PAVEL: CESTA DO ĎÁBLIC.

350,00 CZK

Praha, Spolek českých bibliofilů, 1993. Edice Pupilla sv.9. 18 s., dvoubar. perokresba ALEŠ KREJČA (sign.), ex. č. 34/250, podpisy autorů v tiráži, přírodní papír. Pův. brož. 135x88

Edice Pupilla | podpisy a dedikace |


DĚDEČEK, JIŘÍ: JÁMY.

/ prodáno /

Edice Pupilla sv.29, sign. ilustrace J. VOBOŘILOVÁ, podpisy autorů v tiráži.
Praha, Spolek českých bibliofilů, 2008. 17 s., perokresba JITKA VOBOŘILOVÁ (sign.), ex. č. 19/220, přírodní losinský papír. Pův. brož. 135x88

Edice Pupilla | podpisy a dedikace |