ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Pragensie

ŠEVČÍK, BEDŘICH: HISTORICKÝ PRŮVODCE PRAHOU. - 1946.

Praha, Občanská knihtiskárna, 1946. 50 s., úprava JAROSLAV ŠVÁB. Pův. brož. 180x120 /1120/
120 CZK

místopis | Pragensie |


KAISER, A. L.: PRŮVODCE STAROU PRAHOU. - 1947.

Praha, Život a práce, 1947. 1. vyd. 172 s., obálka F. KETZEK, foto J. ZEMAN, R. LAFFAR. Pův. brož. 190x130  /1120/
250 CZK

místopis | Pragensie |


BUŠEK, KONSTANTIN: STARÁ PRAHA.

10 dopisnic. Kreslil KONSTANTIN BUŠEK. 10 spojených dopisnic v pap. obálce. 150x100
/ prodáno /

místopis | Pragensie |


NOVOTNÝ; ANTONÍN: TOULKY NENÁVRATNEM - 1946. Ob. a úprava VOJTĚCH KUBAŠTA. Dedikace autora významné osobnosti české kulturní historie.

1. svazek cyklu Na scéně věků. Praha; Aventinum; nakladatelství Dr. Ot. Štorcha-Mariena; 1946. 224 s.; s přílohami reprodukcí obrazů; kreseb a dobových dokumentů; na titulním listě dedikace autora ('Váženému příteli Antonínu Matějčkovi'); podpis a datum (1946). Pův. brož. 160x110 ... okraj hřbetu ve spodní části utržen (cca 1 cm). /1120/


400 CZK

podpisy a dedikace | Pragensie |


Bučina, Ferdinand. Prager Notturno. - 1957.

In dem eine einzige Nacht und viele Gaslampen das Antlitz der Stadt verwandeln. Prag, Artia, 1957. 81 stran včetně 81 čb. celostr. fotografií (hlubotisk).
Pův. celopl. vazba. 280x230. Nepoškozeno, dobře zachováno.

 

/ prodáno /

Pragensie |


Poche, Emanuel: Prahou krok za krokem. Uměleckohistorický průvodce městem. - 1985

2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Panorama, 1985. 469 s. + volná, složená mapa. Pův. vazba s obálkou. 245x170. Pragensia.
Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář. V obchodě, ve volném výběru.


/ prodáno /

Pragensie |


PRŮVODCE SBÍRKAMI NÁRODNÍHO MUSEA V PRAZE. - 1932.

I. Sbírky v hlavní budově Národního musea v Praze II., Václavské nám.
Praha, Melantrich, 1932. 137 s. Pův. brož. 210x150 /H/
/ prodáno /

místopis | Pragensie |


PAVEL Z BUDČE: HRADČANSKÁ KATHEDRÁLA. - (1930).

Hnátek, František Serafinský, (1873-1941). Pseudonym: Pavel z Budče.
Památce dělníků a spolubudovatelů 1861-1929. Trněný Újezd, František Hnátek, ( 1930).  Edice Pět brožur. Brožura druhá. 29 s. 190x120 /církevní architektura/
/ prodáno /

Architektura | Pragensie |


Kupka, Vladimír. Pražská opevnění. - 2008

1. vyd. Praha: Libri, 2008. 471 s., VIII s. barev. obr. příl.
Odborná publikace zaměřená na vývoj vojenského opevnění na území Prahy v období od 9. do konce 20. století. Autor tuto specifickou problematiku sleduje v souvislosti s celkovým vývojem hlavního města. Publikace navazuje na studii téhož autora s názvem Pevnost Praha. Toto dílo je přepracováno a podstatně rozšířeno. Patřičná pozornost je věnována bojovým akcím, které se v průběhu dějin dotkly jednotlivých fází vývoje pražské fortifikace.
Původní vazba.
Nepoškozený, nečtený exemplář ve stavu nové knihy.

/ prodáno /

místopis | Pragensie |


TOMEK, V. V.: ZE STARÝCH PRAŽSKÝCH ŠANTÁNŮ. - 1930.

Bujný a pestrý život v zašlých šantánech s jeho pikanteriemi.
Praha, Vyšehrad, 1930. 200 s., se 30 původními ilustracemi. Dobová polopl. vazba. 170x125 Na předsádkách stopy od izolepy (viz. foto), kterou bývalý majitel (Václav Pletka) použil k zalepení ochranného přebalu. Až na již zmíněné, jde o čistý, nepoškozený exemplář.

/ prodáno /

Hudebniny - noty | Pragensie |


BEDRNÍK, STANISLAV: KOSTEL SVATÉHO VAVŘINCE A KŘÍŽOVÁ CESTA NA PETŘÍNĚ. - 1935.

Praha, Spolek pro udržování Křížové cesty na Petříně, 1935. 22 s. a 7 obr. Pův. brož. 180x115 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /

místopis | Pragensie |


BROŽ, JOSEF: STORCHŮV ILUSTROVANÝ PRŮVODCE PRAHOU A OKOLÍM. - 3. vyd., kol. 1920.

Popis nejznamenitějších památek historických, paláců, budov veřejných i ústavů se stručným nástinem dějin pražských : S mnoha obrázky a nejnovějším úplným plánem hlavního města Prahy, plánkem Libně a plánem elektrických drah.
Praha,  A. Storch syn, nedat  (kol. 1920), III. doplněné vyd. 136 s. Pův. brož. 150x120 Plán chybí. Dobře zachováno. Na obr. 4. vyd. z r. 1925, obálka třetího vydání se liší pouze barevně, místo růžového tisku je zelená.
/ prodáno /

místopis | Pragensie |


Zmizelá Praha-Vltava a její břehy. 1. a 2. díl. - 2016

1.díl: Od Františku proti vodě do Braníku. 208 stran včetně 198 fotografií.
2.díl: Od Petrské čtvrti po vodě do Troje. 204 stran včetně 186 fotografií.
Paseka, 2016. Dva svazky, vázané knihy s přebaly. 240x170 Velmi dobrý stav.

/ prodáno /

Pragensie |


Josef Novák / Pan Ryšánek a pan Schlegl. Kresba černou tuší. 350x235 - 1942.

Ilustrace k Malostranským povídkám Jana Nerudy. 
Sign. tužkou, na rubu razítko "Vystaveno v síni Mánesa. 1942"  Na spodním okraji (pod paspartou) poznámka tužkou "proti titulu, frontispice".
Pasparta 620x500, výřez 350x235.

Neruda, Jan. Povídky malostranské. V Praze: Školní nakladatelství pro Čechy a Moravu, 1941. 64 stran. Knihovna pro mládež Sad; svazek 82. Ilustrace Josef Novák. (kniha není součásti prodeje)


/ prodáno /

Knižní a volná grafika | Pragensie |


SOUKUP: PRAŽSKÉ MOSTY. 1904 + PRAŽSKÉ JEZY, MLÝNY, VODÁRNY A NÁBŘEŽÍ. 1905.

SOUKUP, JIŘÍ: PRAŽSKÉ MOSTY. Studie se zřetelem na současné podniky. - 1904
Praha, Weinfurter, 1904. Knihovna Epochy. 78 s., 33 fotogr. vyobr.
Pův. brož. 220X145 Obálka u obou okrajů hřbetu s drobnými ztrátami, jinak čistá podél okrajů neotřepená, blok bezvadný, od obálky odlepen.
Popis a historie 10 pražských mostů spojujících vltavské břehy v r. 1904, některé z nich již neexistují a jiné se modernizovaly. Autor se také zmiňuje o drobných mostních stavbách na Vltavě a Čertovce.

SOUKUP, JIŘÍ: PRAŽSKÉ JEZY, MLÝNY, VODÁRNY A NÁBŘEŽÍ. - 1905
Praha, Weinfurter, 1905. Knihovna Epochy. 91 s., 25 fotogr. vyobr. Pův. brož. 220x145 Velmi dobře zachováno, čistý, nepoškozený exemplář.
Popis a historie, drobných a větších hospodářských staveb na Vltavě, Botiči a Čertovce, jež v r. 1905 ještě sloužily svému účelu, autor popisuje také stavby, které v roce 1905 již neexistovaly.
/ prodáno /

Architektura | Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: O PRAZE MLÁDÍ F. L. VĚKA. - 1940.

Podpis autora - Praha, Vladimír Žikeš, 1940. 286 s., ilustroval VOJTĚCH KUBAŠTA, dedikace s podpisem autora dat. 1940. Pův. brož. 160x100
/ prodáno /

podpisy a dedikace | Pragensie |


Scheufler, Pavel: Praha 1848-1914. Hledání ztraceného města. - 2004.

3., přeprac. a dopl. vyd., (V nakl. Baset 1.). Praha, Baset, 2004. 310 s., množství dobových fotografií. Pevná vazba s přebalem. 230x245 Dobře zachováno.
fotografické publikace

viz >>


/ prodáno /

Pragensie |


Praha v díle Karla Postla a jeho žáků. - 2001

Autor katalogu Jana Pasáková. Praha, Muzeum hlavního města Prahy, 2001. 31 s. il. (některé barev.) + seznam exponátů výstavy (19 s.). Pův. brož. 200x200 Nepoškozený, čistý exemplář bez známek používání.

viz >>


/ prodáno /

Pragensie |


Praha v akvarelu a kolorované grafice 19. století. - 1997

Praha v akvarelu a kolorované grafice 19. století / [autorka katalogu a koncepce výstavy Naděžda Blažíčková-Horová ; fotografie Jana Jelínková, Jan Kříž a Milan Posselt]. -- Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 1997. -- 49 s. : barev. il. Pův. brož. 200x200 Nepoškozený, čistý exemplář bez známek používání.

viz >>


/ prodáno /

Pragensie |


Praha na nejstarších grafických listech 1493-1757 / text Milan Kreuzzieger. - 1996

Praha na nejstarších grafických listech 1493-1757 / text Milan Kreuzzieger ; fotografie Karel Špoutil, Miroslav Fokt. Praha : Muzeum hlavního města Prahy, 1996. 83 stran, ilustrace (některé barevné). Pův brož. 200x210 Nepoškozený, čistý exemplář bez známek používání.

viz >>


/ prodáno /

Pragensie |


NERUDA, JAN: OBRÁZKY ZE ŽIVOTA PRAŽSKÉHO. - 1942.

Praha, Jos. R. Vilímek, 1942. Vilímkova ilustrovaná národní knihovna ; sv. 11. Vybral a text přehlédl Miloslav Novotný. 355 s., ilustroval VLASTIMIL RADA. Pův. polopl. vazba s obálkou. 220x180 Obálka mírně poškozená. /H/
200 CZK

Pragensie |


TEIGE, JOSEF; HERAIN, JAN: KAPLE SV. LAZARA NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. - 1901.

Praha, Společnost přátel starožitností českých, 1901. Zvl. otisk z Časopisu Společnosti přátel starožitností českých v Praze, roč. 8. 24 s. s půdorysem, situač. plánem a 12 vyobr. Pův. brož. 250x160
/ prodáno /

Pragensie |


ŽIŽKA, LEOŠ KAREL: STAROPRAŽSKÉ VZPOMÍNKY. - 1946.

Praha, vl. nákladem, 1946. 1. vyd. 187 s. s 35 dobovými obrázky na přílohách. Pův. brož. 215x155 Blok odlepený od obálky. 

/ prodáno /

Pragensie |


Svátek, Josef. Ze staré Prahy. Obrazy děje- a místopisné. - 1899

Praha, Jos. R. Vilímek, [1899?]. 362 s., Ilustrace K. Štapfer. Dob. pap. vazba. 230x170
Nepoškozený, čistý exemplář.
/ prodáno /

Pragensie |


MERHOUT, CYRIL: DŮM U MOSTECKÝCH VĚŽÍ. - 1947.

Podpis autora a nakladatele - Praha, Karel Zink, 1947. 69 s. textu a 5 s. čb. obr. příloh, podpis C. Merhouta a K. Zinka, dat. 1948. Pův. brož. 245x165 Velmi dobře zachováno. /H/
/ prodáno /

podpisy a dedikace | Pragensie |


ROUČEK, RUDOLF: CHRÁM SV. VÍTA - DĚJINY A PRŮVODCE. 1948.

Praha, Universum, 1948. 1. vyd. 111 s., obálka VOJTĚCH KUBAŠTA. Pův. brož. 155x115 Velmi dobře zachováno. /H/
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: PRAŽSKÉ KARMELITKY. - 1941.

Podpis autora - Praha, Žikeš, 1941. 226 s., 16 bar. celostr. il. na přílohách, čb. v textu a obálka VOJTĚCH KUBAŠTA, dedikace s podpisem autora, dat. 1941. Pův. brož. 160x110 Dobře zachováno.
/ prodáno /

podpisy a dedikace | Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: PRAHA OD A DO Z V LETECH 1820 - 1850. Kniha pátá. - 2007.

Kniha pátá: Ulice - Židé. Praha, Bystrov a synové, 2007. Přátelé národní knihovničky. Praga Caput Regni sv. 14. 270 s. Brož. 155x110 Krásný stav!
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: PRAHA OD A DO Z V LETECH 1820 - 1850. Kniha čtvrtá. - 2006.

Kniha čtvrtá: Sad - Událost. Praha, Bystrov a synové, 2006. Přátelé národní knihovničky. Praga Caput Regni sv. 13. 349 s. Brož. 155x110 Krásný stav!
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: PRAHA OD A DO Z V LETECH 1820 - 1850. Kniha třetí. - 2005.

Kniha třetí: Ostrovy - Řemeslo. Praha, Bystrov a synové, 2005. Přátelé národní knihovničky. Praga Caput Regni sv. 12. 325 s. Brož. 155x110 Krásný stav!
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: PRAHA OD A DO Z V LETECH 1820 - 1850. Kniha první. - 2004.

Kniha první: Arcibiskup - Hotel. Praha, Bystrov a synové, 2004. Přátelé národní knihovničky. Praga Caput Regni sv. 10. 288 s. Brož. 155x110 Krásný stav!
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: ALE MATIČKO, ALE ČILI PRAHA 1741 - 1757. Kniha první. - 2003.

Kniha druhá - Praha, Bystrov a synové, 2003. Přátelé národní knihovničky. Praga Caput Regni sv. 9. 273 s. Brož. 155x110 Krásný stav!
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: ALE MATIČKO, ALE ČILI PRAHA 1741 - 1757. Kniha první. - 2003.

Kniha první - Praha, Bystrov a synové, 2003. Přátelé národní knihovničky. Praga Caput Regni sv. 8. 246 s. Brož. 155x110 Krásný stav!
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: U STAROPRAŽSKÝCH CYRIAKŮ ČILI KRONIKA ZANIKLÉHO KLÁŠTERA 1256 - 1925.- 2002

Praha, Bystrov a synové, 2002. Přátelé národní knihovničky. Praga Caput Regni sv. 7. 332 s. Brož. 155x110 Krásný stav!
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: ŽIVOT NA PRAŽSKÉM HRADĚ. - 2001.

Záběry z kolika staletí. Praha, Bystrov a synové, 2001. Přátelé národní knihovničky. Praga Caput Regni sv. 6. 269 s. Brož. 155x110 Krásný stav!
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: KARLÍNSKÉ DIVADLO VARIÉTÉ. - 2001.

Praha, Bystrov a synové, 2001. Přátelé národní knihovničky. Praga Caput Regni sv. 5. 172 s. Brož. 155x110 Krásný stav!
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: PRAŽSKÉ JEZULÁTKO / THE INFANT JESUS OF PRAGUE. - 2000.

Praha, Bystrov a synové, 2000. Přátelé národní knihovničky. Praga Caput Regni sv. 4. 93 s., souběžný text anglicky. Brož. 155x110 Krásný stav!
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: KRÁLOVSKÁ OBORA. - 2000.

Praha, Bystrov a synové, 2000. Přátelé národní knihovničky. Praga Caput Regni sv. 3. 270 s. Brož. 155x110 Krásný stav!
/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: O MLÁDÍ TÉMĚŘ STAROPRAŽSKÉM. - 2000.

Praha, Bystrov a synové, 2000. Přátelé národní knihovničky. Praga Caput Regni sv. 2. 189 s. Brož. 155x110 Krásný stav!
150 CZK

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: STAROPRAŽSKÉ KAPITOLY. - 1999.

Praha, Bystrov a synové, 1999. Přátelé národní knihovničky. Praga Caput Regni sv. 1. 158 s. Brož. 155x110 Krásný stav!
150 CZK

Pragensie |


HLAVSA, VÁCLAV / VANČURA, JIŘÍ: MALÁ STRANA, Menší Město pražské. - 1983

Vyd. 1. Praha, SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 311 s., [4] složené s. obr. příl., il., fotografie + 1 volná příl. (mapka).
Celopl. vazba s obálkou. 340x240 Velmi dobře zachováno.
Resumé: Historický vývoj a místopis jedné z nejmalebnějších částí Prahy ve výpravné publikaci. -- Monografie je rozdělena do dvou částí, z nichž první pojednává o dějinách Menšího Města pražského od prvopočátků do začátku 80. let 20. stol. V druhé, místopisné části, autoři procházejí jednotlivými oblastmi této starobylé a osobité pražské čtvrti a popisují malostranské ulice, paláce, kostely, významné domy i zahrady. - Nedílnou součástí práce je obrazový doprovod, zahrnující 178 čb. vyobrazení v textu (fotografie, reprodukce, kresby, půdorysy, plánky), 14 vedut na rozkládacích přílohách (postupné renesanční a barokní budování Malé Strany po velkém požáru v r. 1541) a reprodukci výřezu z Orientačního plánu hlavního města Prahy s okolím z r. 1938 (sign. MKP: GF 81) ve volné příloze. - Odkazový rejstřík novodobých a historických názvů ulic, soupis literatury, res. v ruš., něm., angl. a fr., věcný a jmenný rejstřík.
/ prodáno /

Pragensie |


FUNKE, Jaromír a VOLAVKA, Vojtěch. Pražské kostely: soubor fotografií. - 1946

Praha: Miroslav Stejskal, 1946. 40 s. textu a 152 celostr. hlubotiskových fotogr. Výtvarná edice; sv. 1. Pův. polopl. vazba. 340x250 Mírně opotřebené hrany desek třením, jinak nepoškozený exemplář.

CNB >>


/ prodáno /

Photography Books | Pragensie |


NOVOTNÝ; ANTONÍN: NAPOSLEDY O PRAZE F. L. VĚKA. - 1948. Ilustrace VOJTĚCH KUBAŠTA.

Průvodce po jejích krásách; památkách i zákoutích. Praha; Žikeš; 1948. 450 s.; 15 bar. celostr. il. na přílohách; čb. s podtiskem v textu; titulní list a obálka VOJTĚCH KUBAŠTA; Pův. polopl. vazba s přebalem. 160x110 Nepoškozený, čistý exemplář.


200 CZK

Pragensie |


NOVOTNÝ; ANTONÍN: O PRAZE F.L. VĚKA. - 1940. Il. VOJTĚCH KUBAŠTA.

Praha; Žikeš; 1940. 286 s.; 15 celostr. il. na přílohách (jednostranný tisk se žlutým podtiskem); řada drobných il. v textu a VOJTĚCH KUBAŠTA.  Pův. polokožená vazba.  Nepoškozený, čistý exemplář.


/ prodáno /

Pragensie |


LAŠŤOVKA, M.; LEDVINKA, V. a kol.: PRAŽSKÝ ULIČNÍK. - 1997, 1998.

Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství.
1. díl (A - N). - Praha, Libri, 1997. 604 s.
2. díl (O - Ž). - Praha, Libri, 1998. 725 s.
2 svazky. Pevná vazba. 205x145 Velmi dobře zachováno

/ prodáno /

Pragensie |


NOVOTNÝ, ANTONÍN: Z PRAHY DOZNÍVAJÍCÍHO BAROKA. - 1947.

1730 - 1740 - Praha, Atlas, 1947. 316 s., (12) obr. příloh, ilustroval, obálku nakreslil a vazbu navrhl JAN KONŮPEK. Pův. polopl. vazba s přebalem. 160x110 Velmi dobře zachováno.
200 CZK

Pragensie |


HAVRÁNEK, EDGAR TH.: NEZNÁMÁ PRAHA. I., II. - 1939.

2 svazky. Praha, nákl. vlastním, 1939. Kniha I. 264 s., 78 obr. příloh. Kniha II. 253 s., 51 obr. příloh. Celopl. vazby. 265x195 Velmi dobře zachováno. 


/ prodáno /

místopis | Pragensie |


Národní divadlo 1883-1963. Šest grafických listů Karla Müllera. - 1962

Graficky upravila Radmila Kunová. Praha, Orbis, 1962. Novoročení neprodejný tisk. (16) s., jednostranně tištěné bar. litofrafie. Za titulem 4 podpisy redaktorů. Volné dvoulisty v pův. pap. obálce z ručního pap. 170x120
290 CZK

Knižní a volná grafika | Pragensie |


LORENC, VILÉM; TŘÍSKA, KAREL: ČERNÍNSKÝ PALÁC V PRAZE. - 1980.

Praha, Panorama, 1980. 1. vyd. 288 s. včetně vyobr., 8 rozkládacích příloh, fotografie VLADIMÍR UHER, kresby JANA JÍCHOVÁ, úprava OLDŘICH HLAVSA, resumé rusky, angl., něm., franc., španěl. Celopl. vazba s obálkou. 330x230
450 CZK

Pragensie |


Kukla, Karel Ladislav. Praha neznámá. Kniha I., Konec bahna Prahy. - 1926.

Ilustrovaná revue skutečných příběhů, romanet, novel, dramat i humoresek z nejtemnějších i nejskvělejších útulků mravní bídy, zoufalství, tmy, šibeničního humoru, prostituce i zločinů v salonech, barech, tančírnách, hernách, uličkách, hotelech, krčmách, špitálech, věznicích, blázincích, cihelnách, brlozích i stokách Velké Prahy. Napsal Karel Ladislav Kukla. Praha, Románová knihovna měsíčníku Mořem a pevninou. Václav Švec, 1926. 311 s., 206 vyobrazení.
Dobová, pap. vazba.
/ prodáno /

Pragensie |