ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

můj antikvariát

ČELAKOVSKÝ, FRANTIŠEK LAD.: OHLASY PÍSNÍ RUSKÝCH A ČESKÝCH. - 1940.

Praha, Fr. Strnad, 1940. II. sv. knihovny Růžový palouček. 180 s., úprava a dřevoryty VÁCLAV MAŠEK. Volné dvoulisty v pap. obálce. 195x125 Velmi dobře zachováno.
250 CZK

Knižní a volná grafika |


NERUDA, JAN: OBRÁZKY ZE ŽIVOTA PRAŽSKÉHO. - 1942.

Praha, Jos. R. Vilímek, 1942. Vilímkova ilustrovaná národní knihovna ; sv. 11. Vybral a text přehlédl Miloslav Novotný. 355 s., ilustroval VLASTIMIL RADA. Pův. polopl. vazba s obálkou. 220x180 Obálka mírně poškozená.
200 CZK

Pragensie |


Aleš - WENIG, ADOLF: VŠEHOCHUT. - 1939.

Knížka veselých obrázků. Praha, Topičova edice, 1939. 81 s., ilustrace MIKOLÁŠ ALEŠ. Pův. polopl. vazba. 235x180

300 CZKNÍZÁMÍ: SEDM PRINCEZEN. - 1943.

Přeložil z perského originálu Jan Rypka s kruhem básnických spolupracovníků. Praha, Družstevní práce, 1943. 1. vyd. 253 s., obálka, předsádky, 16 sedmibarevných litografií na přílohách a 8 kresbami  vyzdobil VÁCLAV FIALA graficky upravil M. KALÁB. Pův. brož. 230x165
900 CZKJiřincová - MÁCHA, KAREL HYNEK: VÝBOR Z DÍLA. - 1942.

Praha, L. Mazáč, 1942. Uspořádala Luisa Kasalická. 339 s. šestnácti obrazovými přílohami doprovodila a obálku navrhla LUDMILA JIŘINCOVÁ, gr. upravil JOSEF SONBERG. Pův. brož. 275x210 Velmi dobře zachováno.
450 CZK

Karel Hynek Mácha |


HERRMANN, IGNÁT: U SNĚDENÉHO KRÁMU. - 1941.

Líčení z pražského života. Obsahuje: Díl první. Martin Žemla -- Díl druhý. Rodina Šustrových -- Díl třetí. Žemlova svatební noc -- Díl čtvrtý. Zrazen a sněden.
Praha, Topičova edice, 1941. 323 s., šestnáct původních barevných litografií provedl VÁCLAV FIALA,  typograficky upravil METHOD KALÁB. Pův. brož. 270x195 Odlepený blok od obálky, jinak velmi dobře zachováno.

650 CZKTEIGE, JOSEF; HERAIN, JAN: KAPLE SV. LAZARA NA NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM. - 1901.

Praha, Společnost přátel starožitností českých, 1901. Zvl. otisk z Časopisu Společnosti přátel starožitností českých v Praze, roč. 8. 24 s. s půdorysem, situač. plánem a 12 vyobr. Pův. brož. 250x160
350 CZK

Pragensie |


Kubašta - JANOUCH, JAROSLAV: U TOLEDSKÉ BRÁNY. - 1944.

Román pro mládež o bohatýrském životě Cida Campeadora. Praha, Vyšehrad, 1944. 1. vyd. 132 s., obálka a kresby VOJTĚCH KUBAŠTA. Pův. brož. 245x180

390 CZKDOSTOJEVSKIJ, FEDOR M.: NĚTOČKA NĚZVANOVOVÁ. - 1926.

Povídka. Praha, Kvasnička a Hampl, 1926. Sebrané spisy V. Přeložil F. Jiří Noska. 210 s. Pův. brož s přebalem. 180x120 Velmi dobře zachováno.
200 CZKDOSTOJEVSKIJ, FEDOR M.: BÍLÉ NOCI. - 1923.

Sentimentální román ze vzpomínek blouznivcových. Praha, Stanislav Minařík, 1923. Sebr. spisy IV. Přeložil St. Minařík. 69 s. Pův. brož. 185x120 Dobře zachováno, nerozřezáno.
150 CZKDOSTOJEVSKIJ, FEDOR M.: DVOJNÍK. - 1924.

Petrohradská báseň. Praha, Kvasnička a Hampl, 1924. Sebr. spisy II. Přeložil St. Minařík. 199 s. Pův. brož. 185x120 Velmi dobře zachováno.
150 CZKDOSTOJEVSKIJ, FEDOR M.: CHUDÍ LIDÉ. - 1923.

Román. Praha, Stanislav Minařík, 1923. Sebr. spisy I. Přeložil St. Minařík. 166 s. Pův. brož. 185x120 Velmi dobře zachováno, nerozřezáno.
150 CZKDOSTOJEVSKIJ, FEDOR M.: ZÁPISKY Z MRTVÉHO DOMU I. a II. díl. - 1926.

Román o dvou dílech. Praha, Kvasnička a Hampl, 1926. Sebrané spisy VIII. a IX. Přeložil I. díl  Stanislav Minařík, II. díl Josef Pelíšek. 238 s. a 204 s. Pův. brož s přebalem. 180x120 Velmi dobře zachováno.
250 CZKDOSTOJEVSKIJ, FEDOR M.: BRATŘI KARAMAZOVÉ I. , II., III., IV. díl. - 1926 - 1929.

Román o čtyřech dílech s epilogem. Praha, Kvasnička a Hampl, 1926 - 1929. 2. vyd. Sebrané spisy XXXI. - XXXIV. Přeložil Stanislav Minařík. 243 s., 249 s., 281 s., 400s. Pův. brož. 180x120 Druhý a třetí díl s přebalem na hřbetě poškozeným, mimo první díl nerozřezáno, ve velmi dobrém stavu.
300 CZKDOSTOJEVSKIJ, FEDOR M.: PAN PROCHARČIN A JINÉ POVÍDKY. - 1926.

Praha, Kvasnička a Hampl, 1926. Sebrané spisy III. Přeložil Josef Bečka. 318 s. Pův. brož. 180x120 Velmi dobře zachováno, nerozřezáno.
150 CZKF. M. DOSTOJEVSKIJ VE VZPOMÍNKÁCH VRSTEVNÍKŮ, DOPISECH A POZNÁMKÁCH. - 1924.

Sestavil Č. Větrinskij. Praha, Kvasnička a Hampl, 1924. Sebr. spisy XXXV. Přeložil St. Minařík. 567 s. Pův. brož. 180x120 Na hřbetě poškozeno.
150 CZKBARTOŠ, JAN: BĚSOVÉ. - 1914.

Životní drama Dostojevského. Praha, nakl. vlastním, 1914. 26 s. s portrétem Dostojevského v titulu. Pův. brož. 185x135 Na obálce světlé skvrnky.

65 CZKTOLSTOJ, L. N.: OTEC SERGĚJ A JINÉ POVÍDKY. - 1924.

Praha, Jos. Vilímek, 1924. Přeložili Fr. Husák, K. Frypés, Fr. Mézl. 203 s. Pův. brož. 190x130
120 CZKTOLSTOJ, L. N.: ĎÁBEL A JINÉ POVÍDKY. - 1924.

Praha, Jos. Vilímek, 1924. Přeložili V. Sokolov, Fr. Mézl. 203 s. Pův. brož. 190x130 Velmi dobře zachováno.
120 CZKGOGOL, NIKOLAJ V.: NOS A JINÉ POVÍDKY. - 1931.

Praha, Stanislav Minařík, 1931. Sebr. spisy III. Přeložil St. Minařík. 181 s., obálka CYRIL BOUDA. Pův. brož. 185x115 Dobře zachováno, nerozřezáno.
120 CZKMAŘÁNEK, JIŘÍ: ROMANCE O ZÁVIŠOVI. - 1940.

Praha, Družstevní práce, 1940. 296 s., obálka ALOIS MORAVEC, úprava LADISLAV SUTNAR. Pův. brož. 195x140 Dobře zachováno.
150 CZKAISCHYLOS: ORESTEIA. - 1944.

Praha, Fr. Borový, 1944. Pantheon. Řada II., sv. 9. 1. vyd. Z řeckého originálu přeložil, úvodní studií a poznámkami doplnil Ferdinand Stiebitz. 316 s., obálku navrhl a graficky upravil FRANTIŠEK MUZIKA. Pův. brož. 215x140 Velmi dobře zachováno, nerozřezáno.
Obsahuje: Agamemnon ; Oběť na hrobě ; Usmířené Lítice.

135 CZKD´ANNUNZIO, GABRIELE: AMARANTA. - 1943.

Deník tragické lásky. Praha, Čin, 1943. 1. vyd. Z italštiny přeložila Marie Votrubová-Haunerová. 218 s., upravil RUDOLF ŠVÁB. Pův. brož. 220x150 Velmi dobře zachováno.
120 CZKOBR, JOSEF: OSOBY A MÍSTA V EVANGELIÍCH. - 1947.

Dějepisný a zeměpisný výklad v abecedním pořádku s mapou Svaté země, Jerusalema a jeho okolí. Praha, Cyrilo-metodějské knihkupectví Gustava Francla, 1947. 200 s. a 3 složené mapky. Pův. brož. 195x130 Velmi dobře zachováno.
90 CZKDRNÁK, VLADIMÍR: ŠPANĚLSKÁ RAPSODIE. - 1941.

Román na goyovské téma. Praha, Družstevní práce, 1941. 328 s., obálka LADISLAV SUTNAR (na obálce použito leptu F. J. de Goya). Pův. brož. 195x135 Dobře zachováno.
100 CZKŽIŽKA, LEOŠ KAREL: STAROPRAŽSKÉ VZPOMÍNKY. - 1946.

Praha, vl. nákladem, 1946. 1. vyd. 187 s. s 35 dobovými obrázky na přílohách. Pův. brož. 215x155 Blok odlepený od obálky. 

120 CZK

Pragensie |


STAROČESKÁ LYRIKA. - 1940.

Praha, Melantrich, 1940. Odkaz minulosti české sv. 2. K  vydání připravil a úvodní studii doprovodil Jan Vilikovský. 206 s. s ilustracemi z Velislavovy bible upravil Jaroslav Šváb. Pův. brož. 200x130 Odlepený blok od obálky, jinak dobře zachováno.
100 CZKMolina, Tirso de. Sokyně aneb Sama sobě sokyní. (La celosade si misma). - 1942.

Obálka Otakar Mrkvička. Komedie o 3 dějstvích (8 obrazech). V Praze: Českomoravský Kompas, 1942. 132 s.
Pův. brož. 200x130 Krásný stav!
250 CZKDoyle, Arthur Conan. Tajemství zámku Cloomberu. Okultní román. - [1921?]

Překlad Karel Weinfurter. II. vydání. Praha-Letná: Zmatlík a Palička, [1921?]. 184 stran. Románová okultní knihovna šťastných lidí, svazek I. Anonymní obálka.
Pův. brož. 195x145
Běžně opotřebeno, hřbet celý, na přední ob. nepotištěný kousek spodního růžku ulomený, na zadní ob. totéž.
800 CZKTEIGE; KAREL: SVĚT; KTERÝ VONÍ. O humoru; clownech a dadaistech. Sv. II. - 1930.

1. vyd. - Praha; Fromek; 1930. Odeon sv. 42. 239 s.; obálka a typografie KAREL TEIGE; ilustrace (mj. Schwitters; Tzara; Man Ray; Šíma; Arp; Apollinaire; Picabia; Klee). Pův. brož. 190x140 Zadní ob. mírně znečištěná a v celé délce oddělená od hřbetu, viz obr.
3.900 CZK

Karel Teige |


TEIGE; KAREL: SVĚT; KTERÝ SE SMĚJE. O humoru; clownech a dadaistech. Sv. I. - 2004.

Reprint 1. vydání z roku 1928. Praha, Akropolis, 2004.
Praha; Fromek; Odeon sv. 41. 1928. 91 s.; 8 obrazových příloh; obálka a typografie KAREL TEIGE. Pův. brož. 200x140
Stav nové knihy.
600 CZK

Karel Teige |


Hartmann, Nicolai: Nové cesty ontológie. - 1976.

Z nemeckého originálu Nueu Wege der Onthologie preložil František Novosad, predslov napísal Jakub Netopilík. I. vydanie. Bratislava, Pravda, 1976. 168 stran. Pův. celopl. vazba s přebalem. 205x135 Dobře zachováno, místy poznámky tužkou.
Filozofické odkazy. Súčasná nemarxistická filozofia.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nicolai_Hartmann


300 CZKSextus Empiricus: Základy pyrrhonskej skepsy. - 1984.

Z gréckeho orig. prel. J. Špaňár, úvodnú štúdiu napísal Milan Štefanko.
1. vyd. Bratislava, Pravda, 1984. 232 s. Filosofické odkazy. Predmarxistická filozofia.  Pův. celopl. vazba s přebalem.  Dobře zachováno.

Antická, starověká filozofie


250 CZKCassirer, Ernst: Esej o človeku. - 1977.

Z angl. orig. An Essay on Man, přeložil Jozef Piaček. Predslov napísal František Novosad. 1. vyd. Bratislava, Pravda, 1977. 386, [1] s. Filozofické odkazy. Súčasná nemarxistická filozofia.
Pův. celopl. vazba s přebalem. 205x135
Dobře zachováno!
190 CZKLYOTARD; JEAN-FRANCOIS: O POSTMODERNISMU. - 1993.

Základní filosofické texty; sv. 3. - Praha; Filosofický ústav AV; 1993. Přeložil Jiří Pechar. 208 s.; obálka HANA BLAŽEJOVÁ. Brož. 205x145 Velmi dobře zachováno! Nepoškozený, čistý exemplář.
250 CZKCHVATÍK; KVĚTOSLAV: STRUKTURALISMUS A AVANTGARDA. - 1970. Otázky a názory.

Praha; Československý spisovatel; 1970. Otázky a názory sv. 74. 1. vyd. 148 s.; úprava ZDENEK SEYDL. Brož. 195x105 Dobře zachováno. Nepoškozený, čistý exemplář, v dolní části drobné otěry na okraji obálky.
250 CZKHerder, Johann Gottfried von: Vývoj lidskosti. - 1941.

Přeložil a závěrečnou poznámku "J.G.Herder a jeho filosofie humanity, s. 450-463, napsal Jan Patočka. Předmluvou Albert Pražák.
Laichterova filosofická knihovna, sv. 26. - V Praze, Jan Laichter, 1941. 469 stran. Obsahuje bibliografické odkazy, jmenný rejstřík.
Pův. celopl. vazba, pap. pouzdro. Velmi dobře zachováno! Nepoškozený, čistý exemplář.
350 CZKLotz, Johannes B. Martin Heidegger a Tomáš Akvinský. Člověk - čas - bytí. - 1998.

Praha: Oikoymenh, 1998. 233 s. Edice Oikúmené.
Pův. brož. Velmi dobře zachováno! Nepoškozený, čistý exemplář.
200 CZKHOLAN; VLADIMÍR: VANUTÍ. - 1932.

Dedikace autora s podpisem, dat. "prosinec 1932".
1. vyd. - Praha; Fr. Borový; 1932. 42 s.; obálka E. MILÉNA. Pův. brož. 200x125 Dobře zachováno.

 

.


1.200 CZK

podpisy a dedikace | Vladimír Holan |


Váchal, Josef. Putování malého elfa. - 1995

Praha: Lege artis, 1995. [44] s. Libri redivivi; 6. Pův. brož. Nepoškozený výtisk. Kniha v obchodě, nákup možný bez objednání.


700 CZKSvátek, Josef. Ze staré Prahy. Obrazy děje- a místopisné. - 1899

Praha, Jos. R. Vilímek, [1899?]. 362 s., Ilustrace K. Štapfer. Dob. pap. vazba. 230x170
Nepoškozený, čistý exemplář.
350 CZK

Pragensie |


Vychodil, Jan. Popis velehradských památností s půdorysem kostela a 15 obrazy. - 1902.

5., úplnější vyd. V Brně, Jan Vychodil, 1902. 74 s., il. Pův. brož. 220x145
Velmi dobře zachováno.
290 CZK

místopis |


Růžička, Xaver: Poslední medvěd v Čechách. - 1947.

Ilustrace Ant. Pospíšil. Vyd. 1. Praha, Komenium, 1947. Živé prameny; sv. 23. 268 s. Poloplátěná vazba. 205x155
Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář, první a poslední list s nepatrnými flíčky stárnoucího pap.
170 CZKKaše / Kotlík. Braunův Betlém. - 1999.

Drama krajiny a umění v proměnách času. Vyd. 1. Praha, Paseka, 1999. 281 s., 131 obr., XXVI tab. Anglický souhrn, obsahuje bibliografii. Pův. pap. vazba s přebalem. 238x175
Nepoškozený, čistý exemplář bez známek používání.
Resumé: Mezioborově pojatý výzkum stavu soch, reliéfů a přírodního areálu Nového lesa u Kuksu a podklady pro projekt záchrany této kulturní památky.
290 CZKKundera, Ludvík: Řečiště. - 1993.

Graf. úprava Jiří Kubíček. 1. vyd. Brno, Rovnost, 1993. 141 s., fotografie. Obálka Ivan Štrouf. Pův. velopl. vazba. 180x190
Velmi dobrý stav.
130 CZKKolář - Ezop & Hollar. Bajky. - 1957.

Na titulním listu podpis Jiřího Koláře dat. 1969. .
Z Ezopových fabulí a Brantových rozpravek Jana Albína ze Sborníku prostějovského z r. 1557 přebásnil Jiří Kolář. 2. vyd. Praha, Naše vojsko, 1957. Knižnice Svět, sv. 14. 290 s., 77 celostr. reprodukcí Hollarových rytin. Iniciály, vazba a grafická úprava Jiří Blažek, dvoubarevný tisk. Doslov Miloslav Novotný, Překladatelovo slovo k čtenáři, Abecední seznam bajek, Soupis reprodukovaných rytin.
Pův. celopl. vazba. 245x175 Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář.
590 CZK

Jiří Kolář | podpisy a dedikace |


Hellmuth, A.: Císař Josef II. - 1862.

Kniha pro lid československý. Dle A. Hellmutha vzdělaná od J. Sl. Haštalského. 336 s., Praha, I. L. Kober, 1862. 336 s., ilustrace V. Barvitius, B.Laufberger, P.Maixner. Novější celopl. vazba. 250x180
Část listů s nahnědlými flíčky stárnoucího pap, jinak nepoškozený, dobře zachovalý exemplář.
Josef II., římskoněmecký císař, 1741-1790 / Rakousko-Uhersko /
1.200 CZKWERICH; JAN: ITALSKÉ PRÁZDNINY. 2. vyd. s podpisem autora - 1961.

Praha; Československý spisovatel; 1961. 95 s.; [12] s. fotografických příloh (autor a JIŘÍ KREJČÍK); vazba, obálka a typografická úprava ZDENEK SEYDL. Pův. celopl. vazba s obálkou. 205x135
890 CZK

podpisy a dedikace |


Houslařství - Lütgendorff, W.L.F. von: Die Geigen - und Lautenmacher. Von Mittelalter bis zur Gegenwart. Nach den besten Quellen bearbeitet. - 1904.

historie houslařského umění - referenční titul.
Frankfurt, Keller, 1904. 812 s., velké množství vyobr.
Dobová, polokožená vazba, s příjemnou patinou stáří. Poctivá knihařská práce se po své více než stoleté existenci vyznačuje stále pevnou vazbou, nepoškozenými listy, svěžími předsádkami a čistými ořízkami. Z rodinné knihovny po prvním majiteli.


6.900 CZKHOLAN, VLADIMÍR: HAVRANÍM BRKEM. - 1946.

I. vydání. V Praze, František Borový, 1946. Akciová moravská knihtiskárna Polygrafie v Brně. 233 s. úprava a obálka PETR TUČNÝ. Pův. brož. 215x135 Na zadní straně obálky světlá skvrna jinak velmi dobře zachováno, nerozřezáno.
350 CZK