ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Novinky a levné knihy.Zíbrt, Čeněk: Na tom našem dvoře. Veselé chvíle v životě lidu českého, sv. VIII. - 1911

Obřady a zábavy při slavnostní odpravě kohouta, housera, kačera, beránka, kozla a vepřka.
Praha, František Šimáček, 1911. 79 s., 6 il. v textu. Pův. brož. 235x160 V dolním rohu bloku a obálky tmavá stopa po kontaktu s tekutinou, jinak bez poškození, dobře zachováno.
390 CZK

Národopis / etnografie |


Zíbrt, Čeněk: Hoj, ty štědrý večere. Veselé chvíle v životě lidu českého, sv. VII. - 1910

(od Vánoc koledou do Nového roku)
Praha: Šimáček, 1910. 1 volný list, obr. příloha (xylografie Alfons Mucha: Koledníci, dráteníci na Slovácku). 59 s., 27 obr. v textu. Pův. brož. 235x160 Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář.
750 CZK

Národopis / etnografie |


Zíbrt, Čeněk: Den se krátí, noc se dlouží. Veselé chvíle v životě lidu českého, sv. VI. - 1910

Martin - Cecilka - Ondřej - Barborky - Mikuláš - Lucie - Žber
Praha : Šimáček, 1910. 75 s. 87 obr.  v textu. Pův. brož. 235x160 Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář.
390 CZK

Národopis / etnografie |


ZÍBRT, Čeněk. Obžinky. Veselé chvíle v životě lidu českého; sv. V. - 1910.

Praha: Šimáček, 1910. 68 stran. Pův. brož. 235x160 Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář.
390 CZK

Národopis / etnografie |


ZÍBRT, Čeněk. Králové a královničky. Veselé chvíle v životě lidu českého; Sv. 4. - 1910.

Jízda, honění, stínání, koupání králů na letnice: králky, královničky: král ptačí. Praha: Šimáček, 1910. 4 l. přílohy, 64 s. Veselé chvíle v životě lidu českého. Pův. brož. 235x160 Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář.
390 CZK

Národopis / etnografie |


ZÍBRT, Čeněk. Smrt nesem ze vsi... Veselé chvíle v životě lidu českého; Sv. 3. - 1910.

Pomlázka se čepejří: obchůzky a zábavy na Blažeje, Dorotku, Řehoře, v postě a na pomlázku.
Praha: Šimáček, 1910. 1 l. příloha, 146 s. Pův. brož. 235x160, Podélně, malý kousek hřbetu natržený, jinak nepoškozený, dobře zachovalý exemplář. 235x165
390 CZK

Národopis / etnografie |


ZÍBRT, Čeněk. Masopust držíme ... Veselé chvíle v životě lidu českého; 2. - 1910

Praha: Šimáček, 1910. 1 l. příloha, 146 s. Pův. brož. 235x160 Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář. 235x160


390 CZK

Národopis / etnografie |


STRACHEY, LYTTON: ALŽBĚTA AESSEX. - 1930.

Tragická historie. Praha, L. Kuncíř, 1930. Knihy nové doby 20. Přeložil Jaroslav Skalický. 304 s. text a 7 obr. příloh, ex. č. 4/10 na ručním papíře Zandera, vytiskl V. Horák v Prostějově. Polokožená vazba. 170x110 Velmi dobře zachováno.
380 CZKKYBAL, VLASTIMIL: SVATÝ FRANTIŠEK Z ASSISI. - 1913.

Pokus o psychologii jeho života a myšlení. Praha, jan Laichter, 1913. Otázky a názory XXXV. 250 s. s 45 obr. a 2 mapkami. Polokožená vazba. 155x125
350 CZKHELLO, ARNOŠT: SLOVA BOŽÍ. - 1915.

Úvahy o některých textech písma svatého. Stará Říše  na Moravě, Ant. L. Stříž, 1915. Dobré dílo sv. 23. 332 s. Polokožená vazba. 200x125 Velmi dobře zachováno.
700 CZK

Stará Říše |


DURYCH, JAROSLAV: LOTR NA PRAVICI. - 1924.

Oratorium o dvou dílech. Praha, J. Beránek, 1924. IV. sv. edice Ametyst. 32 s., upravil M. KALÁB, ex. č. 220/300. Polokožená vazba. 210x145
150 CZKDURYCH, JAROSLAV: BÁSNĚ. - 1930.

Balady. Panenky. Žebrácké písně. Bezkydy.

Praha, L. Kuncíř, 1930. Spisy J. Durycha V. 164 s. Polokožená vazba se zlatou ořízkou. 175x110 Velmi dobře zachováno.


350 CZKNEJEDLÝ, ZDENĚK: ZDENKA FIBICHA MILOSTNÝ DENÍK. - 1925.

Nálady, dojmy a upomínky. Praha, Hudební Matice Umělecké Besedy, 1925. 264 s., vypravil FRANTIŠEK KYSELA. Polokožená vazba. 205x150 Krásný stav.
380 CZK

Hudebniny - noty |


SLAVÍK, FRANTIŠEK: NEROSTOPIS ČECH. - (1916).

Praha, Jos. Vilímek, (1916). Za vzděláním pro každého. 42. s.

SLAVÍK, FRANTIŠEK: NEROSTOPIS MORAVY, SLEZSKA A SLOVENSKA. - (1918).
Praha, Jos. Vilímek, (1918). Za vzděláním pro každého. 48. s.

SLAVÍK, FRANTIŠEK: UŽITKOVÉ NEROSTY ZEMÍ ČESKÝCH. - 1917.
Praha, Jos. Vilímek, 1917. Za vzděláním pro každého. 52. s.

V jednom svazku, polopl. vazba 3 obálky vzadu vevázany. 185x140 Velmi dobře zachováno

350 CZKSPERRY, A.: PLACHETNICÍ DVĚMA OCEÁNY. - (1938).

Praha, J. Hokr, (1938). Přeložil J. Hořejš. 211 s., ilustrace A. SPERRY. Polopl. vazba s obálkou vzadu vevázanou. 225x160 Velmi dobře zachováno.
80 CZKSTRAVINSKIJ, IGOR: KRONIKA MÉHO ŽIVOTA. - 1937.

Praha, Orbis, 1937. ARS Sbírka rozprav o umění sv. 17. Přeložil Stanislav Hanuš. 212 s. Polopl. vazba s vevázanou obálkou. 195x140 Velmi dobře zachováno.
300 CZK

Hudebniny - noty |


GOGOL, NIKOLAJ V.: DOBRODRUŽSTVÍ ČIČIKOVOVA ANEB MRTVÉ DUŠE. - 1931.

Poema. Praha, Družstevní práce, 1931. Přeložil Antonín Poláček. 462 s., 52 obr. a obálka VLASTIMIL RADA. Celopl. vazba s obálkou vzadu vevázanou. 225x160 Velmi dobře zachováno.
350 CZKVYZNÁNÍ NA MUČIDLECH. - 1937.

Texty ze starých knih černých, jinak smolných, vydává Fr. Oberpfalcer.
Praha, Fr. Borový, 1937. Stezky sv. 2. 357 s., obálka a úprava FRANTIŠEK MUZIKA. Polopl. vazba s obálkou vzadu vevázanou. 210x140 Velmi dobře zachováno.

480 CZKMAETERLINCK, M.: PELLÉAS A MELISANDA. - (1900).

Praha, J. Otto, (1900). Přeložila Marie Kalašova. 119 s. Polopl. vazba. 145x100
80 CZKROLLAND, ROMAIN: HÄNDEL. - 1927.

Praha, Družstevní práce, 1927. VII. sv. Knihovny Svět. Přeložil Stanislav Hanuš. 273 s. Polokožená vazba. 170x130 Velmi dobře zachováno.
300 CZK

Hudebniny - noty |


ŠPALÍČEK NÁRODNÍCH PÍSNÍ A ŘÍKADEL. - 1939.

ZPĚVNÍK pro 1 hlas s doprovodem kytary, harmoniky nebo klavíru. Harmonisoval a upravil Jan Seidel. 
Praha, Melantrich - Brno, Ol. Pazdírek, 1939. 123 s. ( 189 písní), kresby MIKOLÁŠ ALEŠ. Celopl. vazba. 190x150 Velmi dobře zachováno.

200 CZK

Hudebniny - noty |


HOFFMEISTER, K.: KLAVÍRNÍ DÍLO JANA. ŠEB. BACHA. - 1922.

Praha, Hudební matice Umělecké besedy, 1922. Knihovna Hudební matice. 31 s. Pův. brož. 210x160 Krásný stav. 
100 CZK

Hudebniny - noty |


POLÍVKA, VL. - NĚMEC, ZD. - SEIDEL, J.: SMETANA POUŤ ŽIVOTEM A DÍLEM. - (1941).

Praha, Melantrich - Brno, Ol. Pazdírek, (1941). 40 s. text, 86 s. noty, na obálce kresba Fr. Kršňáka. Pův. brož. 310x230 Velmi dobře zachováno.
200 CZK

Hudebniny - noty |


SMETANOVA ČÍTANKA - ČLÁNKY A SKLADBY. - 1924.

Uspořádal Zdeněk Nejedlý.
Praha, Státní nakladatelství, 1924. XXII. s. text, 27 skladeb (71 s.) Pův. polopl. vazba. 310x230 Krásný stav.

200 CZK

Hudebniny - noty |


WEINFURTER, KAREL: STIGMATISACE ČILI JIZVY RAN KRISTOVÝCH. - 1927.

Jejich vysvětlení s hlediska mysticky-okultního a psychického.
Praha, Zmatlík a Palička, 1927. Knihovna Šťastných lidí sv. XLIX. 84 s. Pův. brož. 195x140 Dobře zachováno.

400 CZKSIBLÍK, EMANUEL: ANGOR A JEHO TANEČNICE. - 1929.

Praha, Štorch-Marien, 1929. Aventinum sv. 222. 119 s., vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně na Moravě. Pap. vazba. 190x125 Velmi dobře zachováno.
380 CZKMACHAR, J. S.: POHANSKÉ PLAMENY. - (1922).

Praha, Šolc a Šimáček, (1922). Svědomí věků IV. 224 s. Pův. brož. 190x120  
250 CZKExil und Asyl. Antifaschistische deutsche Literatur in der Tschechoslowakei 1933-1938

Autoři: Miroslav Beck, Květuše Hýršlová, Gabriela Veselá-Ducháčková, Jiří Veselý.
Volk und Wissen, Berlin, 1981. 431 s. textu (Bredel, Fürnberg, Graf, Herzfelde, Heym, Kisch, Koplowitz, Kuba, H. Mann, Th. Mann, B. Olden, Weiskopf, Wüsten, Hedda Zinner) + 32 s. obr. příloh. Pův. celopl. vazba s přebalem. 195x120
190 CZKMARTIN HEIDEGGER A PROBLÉMY MYŠLENÍ - SBORNÍK STUDIÍ. - 1996.

Praha, nakl. Filosofického ústavu AV ČR, 1996. Editor Miroslav Pauza. 212 s. Brož. 200x145 Velmi dobře zachováno.
180 CZKWELLMER, ALBRECHT: K DIALETICE MODERNY A POSTMODERNY. - 2004.

Kritika rozumu po Adornovi. 
Praha, Dauphin, 2004. Přeložil David Mik. 117 s. Brož. 200x120 Velmi dobře zachováno.

180 CZKPARSONS, TALCOTT: SPOLEČNOSTI VÝVOJOVÉ A SROVNÁVACÍ HODNOCENÍ. - 1971.

Praha, Svoboda, 1971. Přeložila Eva Bártová. 182 s. Brož. 200x130 Velmi dobře zachováno.
180 CZKPIEPER, JOSEF: SCHOLASTIKA. - 1993.

Osobnosti a náměty středověké filosofie.
Praha, Vyšehrad, 1993. Přeložil Ivana Ozarčuk. 146 s. Brož. 200x125

150 CZKBERKELEY, GEORGE: POJEDNÁNÍ O ZÁKLADECH LIDSKÉHO POZNÁNÍ. - 1995.

Praha, Svoboda, 1995. Přeložil Jan Brdíčko. 172 s. Brož. 190x120 Velmi dobře zachováno.
190 CZKMERTON, ROBERT K.: STUDIE ZE SOCIOLOGICKÉ TEORIE. - 2007.

Praha, Sociologické nakl., 2007. Přeložila Jana Ogrocká. 276 s. Brož. 205x125 Velmi dobře zachováno.
180 CZKPOPOL VUH - MYSTICKÁ KNIHA MAYŮ. - 2000.

A výbor z letopisů Cakchiquelů a z knih Chilama Balama čili Proroka Jaguára na Yukatánu.
Praha, Dauphin, 2000. Přeložil Ivana Slavík. 229 s. Brož. 200x130 Velmi dobře zachováno.

380 CZKSLOVNÍK ŽIDOVSKO - KŘESŤANSKÉHO DIALOGU. - 1994.

Praha, Oikoymenh, 1994. Edice Oikúmené. Přeložil Milan Lyčka. 188 s. Pův. brož. 200x135 Velmi dobře zachováno.
200 CZKWEBER, MAX: METODOLOGIE, SOCIOLOGIE A POLITIKA. - 1998.

Praha, Oikoymenh, 1998. Knihovna novověké tradice a současnosti sv. 27. Přeložil Miloš Havelka. 354 s. Pův. brož. 200x135 Obálka poškozená od polití.
120 CZKRICOEUR, PAUL: ŽIVOT, PRAVDA, SYMBOL. - 1993.

Praha, Oikoymenh, 1993. Edice Oikúmené. Přeložili M. Rejchrt a J. Sokol. 255 s. Pův. brož. 200x135 Velmi dobře zachováno.
250 CZKFINK, EUGEN: BYTÍ, PRAVDA, SVĚT. - 1996.

Předběžné otázky k pojmu "fenomén".
Praha, Oikoymenh, 1996. Edice Oikúmené. Přeložil Jakub Čapek. 141 s. Pův. brož. 200x135 Velmi dobře zachováno.

250 CZKJASPERS, KARL: FILOSOFICKÁ VÍRA. - 1994.

Praha, Oikoymenh, 1994. Edice Oikúmené. Přeložili A. Havlíček, B. Horyna, J. Sokol, a M. Stretti. 106 s. Pův. brož. 200x135 Velmi dobře zachováno.
250 CZKBAUMAN, ZYGMUNT: GLOBALIZACE. - 1999.

Důsledky pro člověka. Praha, Mladá fronta, 1999. Přeložila Jana Ogrocká. 160 s. Brož. 200x120 
250 CZKKELLER, JAN: TŘI SOCIÁLNÍ SVĚTY. - 2010.

Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha, Sociologické nakl., 2010. 211 s. Brož. 230x150
140 CZKROUSSEAU, JEAN JACQUES: ROZPRAVY. - 1978.

Praha, Svoboda, 1978. 1. vyd. Přeložili Eva Blažková a Vojtěch Zamarovský. 282 s., obálka a úprava VÁCLAV KUČERA. Brož. 190x115 
150 CZKHUME, DAVID: ZKOUMÁNÍ LIDSKÉHO ROZUMU. - 1996.

Praha, Svoboda, 1996. Přeložil Josef Moural. 235 s. Brož. 190x115 Velmi dobře zachováno.
300 CZKFOUCAULT, MICHEL: DĚJINY ŠÍLENSTVÍ. - 1994.

Hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Praha, Lidové noviny, 1994. Přeložila Věra Dvořáková. 209 s.; obálka a úprava MICHAL HOUBA. Brož. 200x125 Velmi dobře zachováno.
350 CZKPETRUSEK, MILOSLAV: ALTERNATIVNÍ SOCIOLOLOGIE. - 1992.

Úvahy o smyslu sociologie v nealternativní společnosti.
Praha, Klub osvobozeného samizdatu, 1992. 221 s. Brož. 200x135 Velmi dobře zachováno.

350 CZKTOMÁŠ ZE ŠTÍTNÉHO: ŘEČI BESEDNÍ. - 1992.

Praha, Academia, 1992. Připravila a úvod napsala Milada Nedvědová. 228 s. (8 obr.). Celopl. vazba s obálkou. 210x150 Velmi dobře zachováno.
150 CZKMÁ KAPITALISMUS BUDOUCNOST? - 2016.

Immanuel Wallerstein , Randall Collins , Michael Mann , Georgi Derluguian.
Praha, Sociologické nakl., 2016. 258 s. Brož. 195x150

250 CZKCAMPANELLA: SLUNEČNÍ STÁT. - 1951.

Praha, Rovnost, 1951. Živé odkazy 4. sv, ř. 2. 115 s. Brož. 210x13
120 CZK