ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Knihy pro studium a sváteční zahálku.

DOSTÁL, BOŘIVOJ: BŘECLAV - POHANSKO IV. - 1975.

Velkomoravský velmožský dvorec. Brno, Universita J. E. Purkyně, 1975. 1. vyd. 520 s., 28 tabulek a 7 příloh. Celopl. vazba s obálkou. 245x180 
/ prodáno /

místopis |


POULÍK, JOSEF: MIKULČICE. - 1975.

Sídlo a pevnost knížat velkomoravských. Praha, Academia, 1975. 1. vyd. 212 s. (32 obr.), 2 skl. přílohy, 48 kříd. příloh, obálka a vazba Jaroslav Krouz. Celopl. vazba s obálkou. 250x180
350 CZK

místopis |


POULÍK, JOSEF: VELKOMORAVSKÉ HRADIŠTĚ MIKULČICE. - 1962.

Průvodce po archeologických výzkumech. Brno, Krajské nakladatelství, 1962. 80 s., obálka a úprava Ludmila Klimešová. Pův. brož. 200x130 Velmi dobře zachováno.
120 CZK

místopis |


VÝSTAVA VELKÁ MORAVA. - 1964.

1100 let tradice státního a kulturního života . Praha-Hrad, 1964. Praha, ČSAV, 1964. 46 s. text, LXIV. obr. příloh. Pův. brož. 200x130 Velmi dobře zachováno. 
100 CZK

místopis |


VELKÁ MORAVA. - 1964.

Výstava o prvom spoločnom štáte predkov českého a slovenského národa, usporiadaná u príležitosti 1100. výročia príchodu byzantskej misie do našich krajín a počiatkov slovanského písomnictva. Nitra - Park kultúry a oddychu, apríl - máj 1964. Nitra, Archeologický ústav, 1964. (48) s. (33 vyobr.), graf. úprava Anton Točík a Edmund Massányj. Pův. brož. 150x210
120 CZK

místopis |


VELKÁ MORAVA. - 1963.

Výstava o prvním společném státě předků českého a slovenského národa, pořádaná u příležitosti 1100. výročí příchodu byzantské mise do našich zemí a počátků slovanského písemnictví. Brno - Dům umění, srpen - říjen 1963. Výstavu pořádá Československá akademie věd a Ministerstvo školství a kultury. 31 s., graf. úprava Stanislav Kovář. Pův. brož. 150x210
100 CZK

místopis |


POULÍK, J.: PRŮVODCE PO VÝZKUMECH NA STAROSLOVANSKÉM HRADISKU STARÉ ZÁMKY U LÍŠNĚ. - 1949.

Praha, ředitelství Stát. archeologického ústavu, 1949. Drobné tisky Státního archeologického ústavu. 1. vyd. 15 s., fotografie J. Škvařil. Pův. brož. 210x135 Krásný stav.
/ prodáno /

místopis |


SMETANA, ROBERT: PRŮVODCE PAMÁTKAMI V OLOMOUCI. - 1948.

Velehrad, nakladatelství Dobé knihy v Olomouci, 1948. Průvodce dějinami v Olomouci sv. 4. 1. vyd. 82 s. text, 84 obr. příoh a 2 plány, upravil Antonín Medek. Pův. brož. 210x150
200 CZK

místopis |


ŠOUREK, KAREL: LIDOVÉ UMĚNÍ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ. - (1942).

Praha, Umělecká beseda, (1942). Cesta k umění - Průvodce po dějinách. Umění národní a lidové. 143 s. Pův. brož. 210x150
120 CZKBITNAR, VILÉM: PRŮVODCE PRAHOU SVATOVÁCLAVSKOU. - 1929.

K miléniu svatováclavskému. Praha, Svatováclavský výbor, 1929. 2 díly v jednom svazku. 247 s., 256 s. (čb fotografie). Celopl. vazba. 180x130
200 CZK

místopis |


MERHAUTOVÁ, ANEŽKA: BAZILIKA SV. JIŘÍ NA PRAŽSKÉM HRADĚ. - 1966.

Praha; Academia; Československá akademie věd; 1966. Umělecké památky Pražského hradu sv. 2. 1. vyd. 100 s.; 24 příloh; obálka; vazba a úprava JAROSLAV KROUZ. Pův. celopl. vazba s obálkou. 245x180
250 CZK

místopis |


DELACROIX, EUGÉNE: DENÍK. - 1956.

Praha : SNKLHU, 1956. Paměti-korespondence-dokumenty, sv. 18. 1. vyd. Z francouzského originálu přeložila Věra Smetanová. 697 s., 97 čb. a 4 bar. přílohy. Celolp. vazba s obálkou. 245x180 Dobře zachováno.
350 CZKCOROT, CAMILLE: DOKUMENTY. - 1959.

Výbor korespondence, úvah a vzpomínek. Praha : SNKLHU, 1959. Edice Paměti-korespondence-dokumenty, sv. 16. 1. vyd. Z francouzských a německých originálů přeložila Jitka Hamsová; uspořádal, doslov napsal a výběr obrázků pořídil Vlastimil Fiala. 201 s., 82 čb. a 8 bar. příloh, na titulním listě vepsané věnování. Celopl. vazba s obálkou. 250x180 Velmi dobře zachováno. 
300 CZKKUBA, LUDVÍK: ZASCHLÁ PALETA. - 1955.

Paměti. Praha, SNKLHU, 1955. Edice Paměti-korespondence-dokumenty, sv. 4. 1. vyd. 361 s. Celopl. vazba s obálkou. 240x180 Velmi dobře zachováno.
300 CZKPAVEL, JAKUB: DĚJINY NAŠEHO UMĚNÍ. - 1947.

Rozbor a přehled. Praha, Česká grafická unie, 1947. 359 s. a 202 čb.obr. příloh, úprava Zd. Guth. Pův. polopl. vazba. 210x150 Velmi dobře zachováno.
250 CZKNEJEDLÝ, ZDENĚK: OTAKARA HOSTINSKÉHO ESTHETIKA. - 1921.

Díl I. Všeobecná esthetika. Praha, Jan Laichter, 1921. 453 s. Pův. brož. 220x150 Dobře zachováno.
250 CZKVOJTĚCH JIRÁT PORTRÉTY A STUDIE. - 1978.

Praha, Odeon, 1978. Výbor uspořádal, přeložil a doslov napsal Josef Čermák. 685 s., obálka, vazba a úprava Jan Jiskra., obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstříky. Celopl. vazba s obálkou. 210x160 
Reprezentativní výbor z díla významného českého bohemisty a germanisty obsahuje studie, stati a články, které podchycují celou šíři Jirátových literárních zájmů. 

450 CZKŠOUREK, KAREL: CO S PAMÁTKAMI. - 1941.

Praha, Vyšehrad, 1941. Pro život - články a profily. 41 s. a 4 čb. obr. přílohy. Pův. brož. 190x120 Velmi dobře zachováno.
98 CZKLEOŠ JANÁČEK - OBRAZ ŽIVOTA A DÍLA. - 1948.

Prameny, literatura, ikonagrafie a katalog výstavy. Brno, Výbor pro pořádání oslav Leoše Janáčka v Brně, 1948. Redigoval Jan Racek. 103 s. a 13 čb. vyobrazení. Pův. brož. 210x150
300 CZKKODYM, STANISLAV: DŮM U HALÁNKŮ. - 1955.

Vzpomínky na Vojtu Náprstka. Praha, Československý spisovatel, 1955. 237 s., kresby v záhlaví kapitol a úprava CYRIL BOUDA. Celopl. vazba. 205x140
120 CZKChrudimsko a Nasavrcko. - Komplet 4 svazky. 1906-1926.

Řídil redakční sbor, jehož předsedou byl P. Vepřek.
Díl I. Obraz přírodní. Chrudim, Výbor ku popisu okresu Chrudimského a Nasavrckého, 1906. 324 stran, mapy, il., fotografie.
Díl II. Poměry zemědělské a národohospodářské. 1909. 546 s.
Díl III. Obraz kulturní. 1912. 644 s., front.
Díl IV. Historie. 1926. 400 s.
Pův. celopl. bohatě zdobené vazby. 290x205 - Čisté, nepoškozené, vyjímečně zachovalé exempláře!

      


12.000 CZK

místopis |


Ročenka československých knihtiskařů. - 1925. VIII. roč.

Upravil Vojtěch Preissig - Praha, Spolek faktorů knihtiskáren v Čs. republice, 1925. Pův. celopl. vazba. 1195x155 Přední list předsádky natržený (bez ztráty), jinak obvyklé stopy po běžném používání.
900 CZKMeditace. 1908-1909. Čtvrtletník pro umění a filosofii. Ročník I.

459 s. V příloze mj. jednostranně tištěné litografie (kaligrafie a kresby) Fr. Bílek, 19 listů.
Polopl. vazba.
Kniha  v obchodě ve volném výběru.
1.500 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


PRAŽSKÝ ADRESÁŘ. - 1945. Sestavil Jan Sucharda.

Sestavil Jan Sucharda. Praha; Obchodní a živnostenská komora; 1945. 78 s.; obálka PETR TUČNÝ. Pův. brož. 210x150


290 CZKDva tituly - Španělská občanská válka v české literatuře. 1937, 1938.

Španělské romance. Hrdinská poesie občanské války. - 1938.
Sestavili František Nechvátal a Lumír Čivrný. Přeložili Lumír Čivrný, František Nechvátal, Jiří Taufer. Úvod napsal Luis Jiménez de Asúa, doslov Lumír Čivrný.
Lidová knihovna, sv. 30. - Praha, Lidová kultura, 1938. 132 s., 8 celostr. ilustr., obálka J. Friml. Pův. brož. 170x110

Kratochvíl, Jaroslav: Barcelona - Valencie - Madrid. - 1937.
Kniha reportáží J. Kratochvíla, člena Výboru pro pomoc demokratickému Španělsku a delegáta II. mezinárodního kongresu spisovatelů v Barceloně v r. 1937.
Lidová knihovna, sv. 20. Praha, Lidová kultura, 1937. 139, [II] s. Pův. brož. 170x110
Na záložce obálky upoutávka na časopis Španělsko (... informuje pravdivě o událostech ve Španělsku.)


480 CZKJIROUT, FRANTIŠEK: DŘEVO V PŘÍRODĚ A ŘEMESLECH V ŽIVNOSTI A PRŮMYSLU VŮBEC. - 1928.

Technologie dřeva pro průmyslové školy mistrovské a odborné, pro školy lesnické, zahradnické a hospodářské, pro učitele, truhláře, řezbáře, soustružníky, tesaře, koláře, bednáře, pilaře, stavitele, obchodníky s dřívím, rolníky, lesníky, zahradníky, přátele přírody a jiné. Díl 2.
Popis a vlastnosti dřev domácích i cizokrajných a upotřebení jich v řemeslech, v hospodářství a v průmyslu, Rozšíření stromů a dřev v jednotlivých státech a dílech světa, Klíč k určování dřev. V Praze, A. Neubert, 1928. Vytiskla Obchodní tiskárna Merkur. 669 s., 68 l. obr. příloh, 460 obr. v textu, 127 fot. dřev a 4 fot. intarsií na 68 tab. Obsahuje bibliografii a rejstřík. Pův. brož. 240x160

  


1.500 CZKMatula, Vlastimil: Einsteinova theorie relativity. - 1924

Lidová osvětová knihovna, č. 32. Praha: F. Svoboda, 1924. 124 s. Pův. brož. 150x125 Erontispis (křídový pap.) s hnědými flíčky stárnutí pap.


250 CZKBRADÁČ; L.: KNIHVAZAČSTVÍ. - 1912. UMĚNÍ A ŘEMESLA.

Praha; Laichter;1912. Edice Umění a řemesla. 288 s.; 176 il. a 27 příloh. Rejstřík; Struč. terminologie čes.-něm.-franc. Dobová. polopl. vazba, obálka vzadu vev. 180x140 Drobné stopy po běžném používání, růžek zadní desky bez pap. pokryvu, jedna příloha uvolněná, titulní list s podpisem majitele v r. 1932.
/knihy o knihách/umělecká řemesla/
850 CZKMao Tse-Tung on Art and Literature. - 1960.

Peking, Foreign Language Press, 1960. 144 s. Anglické překlady článků a projevů z let 1927-1957.
Polopl., pův. vazba. 190x135 Povrch desek znečištěný od prachu.
Čína/kulturní revoluce/Mao Ce-tung/
850 CZKJEZDEC A CHOVATEL. - Roč. VII., č. 120, 1939.

Měsíčník pro jezdeckou výchovu, jezdecký sport a chov koní.
Roč. VII., č. 120. Praha, Československý jezdecký svaz, 1939. Zodpovědný redaktor Karel Horejc.12 s., mj. obsahuje: Olympijské hry 1940 nebudou. Přehled dostihové provozu 1939. Sešit. 300x210 Dobře zachováno.
/ prodáno /JEZDEC A CHOVATEL. - Roč. VII., č. 119, 1939.

Měsíčník pro jezdeckou výchovu, jezdecký sport a chov koní.
Roč. VII., č. 119. Praha, Československý jezdecký svaz, 1939. Zodpovědný redaktor Karel Horejc.12 s., mj. obsahuje: Olympijské hry 1940. Velká Chuchle. Sešit. 300x210 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /JEZDEC A CHOVATEL. - Roč. VII., č. 118, 1939.

Měsíčník pro jezdeckou výchovu, jezdecký sport a chov koní.
Roč. VII., č. 118. Praha, Československý jezdecký svaz, 1939. Zodpovědný redaktor Karel Horejc.12 s., mj. obsahuje: Cáchy 1939. Velká Chuchle. Sešit. 300x210 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /JEZDEC A CHOVATEL. - Roč. VII., č. 117, 1939.

Měsíčník pro jezdeckou výchovu, jezdecký sport a chov koní v rámci brannosti.
Roč. VII., č. 117. Praha, Československý jezdecký svaz, 1939. Zodpovědný redaktor Karel Horejc.12 s., mj. obsahuje: Olympijské hry 1940. Zázrační koně. . Sešit. 300x210 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /JEZDEC A CHOVATEL. - Roč. VII., č. 116, 1939.

Měsíčník pro jezdeckou výchovu, jezdecký sport a chov koní v rámci brannosti.
Roč. VII., č. 116. Praha, Československý jezdecký svaz, 1939. Zodpovědný redaktor Karel Horejc.16 s., mj. obsahuje:Vyjížďka anglického diplomata v Moskvě. Otevření koupaliště v Hořovicích. Sešit. 300x210 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /JEZDEC A CHOVATEL. - Roč. VII., č. 114, 1939.

Měsíčník pro jezdeckou výchovu, jezdecký sport a chov koní v rámci brannosti.
Roč. VII., č. 114. Praha, Československý jezdecký svaz, 1939. Zodpovědný redaktor Karel Horejc.16 s., mj. obsahuje: Donský kůň. Velká Chuchle. Sešit. 300x210 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /JEZDEC A CHOVATEL. - Roč. VII., č. 113, 1939.

Měsíčník pro jezdeckou výchovu, jezdecký sport a chov koní v rámci brannosti.
Roč. VII., č. 113. Praha, Československý jezdecký svaz, 1939. Zodpovědný redaktor Karel Horejc. Obálka E. Kotrba. 16 s., mj. obsahuje: Počátky koňských dostihů v Anglii. Dostihy ve Velé Chuchli. Sešit. 300x210 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /JEZDEC A CHOVATEL. - Roč. VII., č. 110, 1939.

Měsíčník pro jezdeckou výchovu, jezdecký sport a chov koní v rámci brannosti.
Roč. VII., č. 110. Praha, Československý jezdecký svaz, 1939. Zodpovědný redaktor Karel Horejc. 16 s., mj. obsahuje: Berlínské jezdecké soutěže 1939. Pardubice - Londýn. Sešit. 300x210 Dobře zachováno.
/ prodáno /Bleuler, Eugen: Lehrbuch der Psychiatrie.

Berlin, Springer Verlag, 1943. 513 s., 61 vyobr. Pův. polopl. vazba. 255x180 Dobře zachováno.
/medicina/psychologie/psychiatrie/
400 CZKRorschach, Hermann, Dr.: Psychodiagnostik Methodik und Ergebnisse eines Wahrnehmungsdiagnostischen Experiments. - 1946.

Huber, Bern, 1946. 277 s. Pův. celopl. vazba. 250x180 Dobře zachováno.
/medicina/psychologie/psychiatrie/
/ prodáno /Kretschmer, Ernst: Körperbau und Charakter. - 1925.

Untersuchungen zum Konstitutionsproblem und zur Lehre von den Temperamenten.
Berlin,Verlag von Julius Springer, 1925. 214 s., 41 vyobr. Pův. celopl. vazba. 250x175 Dobře zachováno. /medicina/psychologie/psychiatrie/
490 CZKKrafft-Ebing: Lehrbuch der Psychiatrie auf klinischer Grundlage für praktische Ärzte und Studirende. - 1883.

2. vyd. 2 svazky.
Stuttgart Enke, 1883. 330, 397 s. Dobové, polokožené vazby. 245x170 Vazba pevná, nerozvolněná, listy nepotrhané, čisté. Na deskách vazby povrchové oděrky, kožené nárožnice odřené.

/medicina/psychologie/psychiatrie/


900 CZKJakob, Christfried: Atlas des gesunden und kranken Nervensystems nebst Grundriss der Anatomie, Pathologie und Therapie desselben. - 1899.

Lehmann`s medicinische Hand-Atlanten. Bd. XV.
84 bar. a čb. příloh (litografie) na kartonech. Pův. celopl. vazba. 190x130
V bloku lepené složky z větší části zcela uvolněné, listy a obrazové tabule nepoškozené, čisté, desky vazby nepoškozené, běžně opotřebené. 

Christfried Jakob (1866-1956), významný rakouský neurolog.


980 CZKSTOPPARD; TOM: HRY. - 2002. Divadelní hry.

Praha; Divadelní ústav; 2002. Edice Divadelní hry sv. 4. 477 s. Pap. vazba s obálkou. 240x150 Velmi dobře zachováno.

Obsah:
Rosenkrantz a Guildenstern jsou mrtvi (1968, př. Jaroslav Kořán).
Travestie (1974, př. Michael Žantovský).
To pravé (1982, př. Jitka Sloupová).
Arkádie (1994, př. Jaroslav Kořán).
Pravý inspektor Hound (1968, př. Dana Hábová).
Doggův Hamlet, Krhútův Makbeth (1979, př. Jaroslav Kořán).
Dprovodná studie Tom Stoppard (r. 2000 Jim Hunter).


/ prodáno /JAZZ. List věnovaný jazzu a moderní hudbě. ved. red. E. Uggé. Odp. red.P. L. Dorůžka. - 1947/48.

JAZZ. List věnovaný jazzu a moderní hudbě. ved. red. E. Uggé. Odp. red.P. L. Dorůžka.
Praha, Gramoklub Praha, 1947-1948.
I. ročník,  čísla 1-5, pět volných sešitů, á 15 s, kompletní ročník. U čísla 5 obálka ve hřbetu oddělená.
II. ročník čísla 1-4, čtyři volné sešity, nekompletní ročník. U čísla 4 zadní list obálky chybí.
Celkem 9 sešitů z 13. Rozměry 300x215
Stav odpovídá uživatelskému způsobu zacházení, avšak stylem celkem ohleduplným, stránky celé, nepotrhané, listy zahnědlé.

Ojedinělý časopis, který vycházel od května 1947. Po bolševickém převratu nastal radikální obrat a centrálně řízená kulturní politika s jazzem nepočítala, poslední číslo vyšlo na konci roku 1948.

 


/ prodáno /Dobrovský, Josef: Dějiny české řeči a literatury v redakcích z roku 1791, 1792 a 1818. / Spisy a projevy Josefa Dobrovského, sv. 7. - 1936.

V Praze, Komise pro vydávání spisů Josefa Dobrovského při Královské české společnosti nauk, Melantrich, 1936. Vytiskla Státní tiskárna v Praze. VIII, 508, [III] s., [16] obr. příloh.
Obsah:
Geschichte der böhmischen Sprache (1791).
Geschichte der böhmischen Sprache und Litteratur (1792).
Geschichte der böhmischen Sprache und ältern Literatur (1818)
Historie českého jazyka a literatury. (Překlad Bohumíra Jana Dlabače)
Doslov, rejstřík, slovník, přehled rukopisů, zkratky, doplňky, průvodce k přílohám.
Dobová polopl. vazba. Plátno na hřbetě drobně perforováno, desky a rohy bez závad, blok bez známek stáří, na předním a zadním přídeští zbytky lepící pásky. Pevná, nepovolená vazba. 245x185

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovský


800 CZKJEZDEC A CHOVATEL. - Roč. VI., č. 106 - 107, 1938.

Měsíčník pro jezdeckou výchovu, jezdecký sport a chov koní v rámci brannosti.
Roč. VI., č. 106 - 107. Praha, Československý jezdecký svaz, 1938. Zodpovědný redaktor Jan Hahnenkam. 24 s., mj. obsahuje: Z jezdecké kuchyně. Na rozloučenou s dostihovou sezonou. Sešit. 300x210 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /JEZDEC A CHOVATEL. - Roč. VI., č. 105, 1938.

Měsíčník pro jezdeckou výchovu, jezdecký sport a chov koní v rámci brannosti.
Roč. VI., č. 105. Praha, Československý jezdecký svaz, 1938. Zodpovědný redaktor Jan Hahnenkam. 20 s., mj. obsahuje: Mezinárodní jezdecký turnaj v Cáchách 1938. Skokové soutěže v Londýně. Sešit. 300x210 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /JEZDEC A CHOVATEL. - Roč. VI., č. 104, 1938.

Měsíčník pro jezdeckou výchovu, jezdecký sport a chov koní v rámci brannosti.
Roč. VI., č. 104. Praha, Československý jezdecký svaz, 1938. Zodpovědný redaktor Jan Hahnenkam. 20 s., mj. obsahuje: Švédští jezdečtí důstojníci v Klatovech. Mezinárodní jezdecké závody v Luzern. + 4 s. Proposice. Sešit. 300x210 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /JEZDEC A CHOVATEL. - Roč. VI., č. 102, 1938.

Měsíčník pro jezdeckou výchovu, jezdecký sport a chov koní v rámci brannosti.
Roč. VI., č. 102. Praha, Československý jezdecký svaz, 1938. Zodpovědný redaktor Jan Hahnenkam. 20 s., mj. obsahuje: Celostátní jezdecké závody. Chov koní s hlediska potřeby armády. Sešit. 300x210 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /JEZDEC A CHOVATEL. - Roč. VI., č. 101, 1938.

Měsíčník pro pěstování jezdeckého sportu a chovu koní v rámci brannosti.
Roč. VI., č. 101. Praha, Československý jezdecký svaz, 1938. Zodpovědný redaktor Jan Hahnenkam. 20 s., mj. obsahuje: Dostihy v plném proudu... Sešit. 300x210 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /