ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Catalog

ZAHÁLKA; FRANTIŠEK: TRAKTÁT O PÍSMU. - 1937. Kresby VLADIMÍR JÁNSKÝ.

170 CZK = cca. 6 EUR

Praha; knihtiskárna 'Politika'; 1937. 11 s.; kresby VLADIMÍR JÁNSKÝ. Pův. brož. 205x150 /antikvariát 0624/

Knihy o knihách |


MORAVEC; FRANTIŠEK: KNIHTISK; OBRAZ DUCHA PĚTI STOLETÍ. - 1940. (Copy)

350 CZK = cca. 12 EUR

2x exlibris Františka Dvořáka z nich 1 bar. litografie V. Fialy, sign.
Úvodní stať napsal Jaroslav Durych. Uspořádal a upravil Antonín Hubert Hořánek. Vydaly Č.A.T.; jako soukromý tisk k třicátému roku své působnosti v jubilejním roce pěti set let vynálezu knihtisku.
V Praze; Č.A.T. Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky; 1940. 42 s.; celostr. ilustrace; viněty a iniciály ANTONÍN MACOUREK. Dvoubarevný tisk. Ručně čísl. výtisk 449/500 na ručním papíru Pannekoek-Holland. Pův. brož. 200x145 /antikvariát 0624/

Knihy o knihách |


MOSER, BEDŘICH: MYTHUS KOLEM PÍSMA. - Státní grafická škola, 1946.

380 CZK = cca. 14 EUR

Praha, Státní grafická škola, 1946. 33 s., ilustrace A. LANDA, úprava J. SOLAR, dvoubarevný tisk. Volné složky v pův. pap. ob. 210x150 /antikvariát 0624/

Knihy o knihách |


Lander - STÁTNÍ GRAFICKÁ ŠKOLA. PF 1946. - 1945. 6 celostr. ilustrací RICHARD LANDER. Školní tisk.

900 CZK = cca. 33 EUR

Profesoři; učitelé a žáci oddělení typografického; reprodukčních technik; knihařského; fotografického; ozdobnického a kreslířského.
Praha; Státní grafická škola; 1945. 16 s. z nich 6 celostr. jednostranně tištěných ilustrací s litografickým podtiskem RICHARD LANDER; úprava JOSEF SOLAR. Tisk ve školních dílnách; Jar. Bielowski (repro); Václav Vojtík (litografie); J. Tománek a Ot. Hekerle (tisk). Pův. šitá brož. 210x155 /antikvariát 0624/

Knihy o knihách | Knižní a volná grafika |


TSCHICHOLD JAN: VÝZNAM TRADICE PRO TYPOGRAFII. - 1965.

3.500 CZK = cca. 129 EUR

Praha, Střední průmyslová škola grafická ve spolupráci s Památníkem národního písemnictví, 1965.
Z němčiny přeložil dr. Alfons Hubala. Úvod "Navštívil nás v Památníku národního písemnictví Jan Tschichold ..." Jaroslava Václavková.
19 s. Typograficky upravil Vladimír Ringes. Vytištěno ve školních dílnách 1965. Pův. šitá brož. 255x170  /0522 antikvariát/
Jan Tschichold na své pražské přednášce zdůrazňuje význam tradičních hodnot, které byly "po staletí užitečné a správné" a z kterých  dobrá typografické práce, jež je "uměním a vědou současně" musí stále vycházet.  

Knihy o knihách |


MALLARMÉ; STÉPHANE: ODPOLEDNE FAUNOVO. Ekloga. - Moderní revue, 1922.

1.100 CZK = cca. 40 EUR

Knihovna moderní revue sv. 72. Praha; Moderní revue; 1922. Přeložil a bibliografickou poznámku napsal Arnošt Procházka. 24 listů s jednostranným tiskem paginováno A-I. Dvě reprodukce dřevorytů E. MANETA. Ex. č. 145 z celkem vydaných 250 výtisků Arnoštem Procházkou číslovaných a parafovaných. Pův. polokožená vazba se zlatou ražbou na hřbetě; zlatá horní ořízka. 170x130 Povrch hřbetu při horním okraji slabě odřený. Na titulním listě podpis majitele. /ant0624/Ady, Endre: Básně. - Mladá edice sv. 2. 1932.

900 CZK = cca. 33 EUR

Překlad do češtiny B. Müller. Bratislava, E. Vystrčil, 1932. Mladá edice sv. 2. 27 stran, kresba ve front. a úprava O. ONDRÁČEK. Přednostní exemplář č. 36 z 200 na domácím japanu podepsaný grafikem a překladatelem v tiráži. Na patitulu tužkou vlastnický podpis Frant. Dvořáka. Pův. brož. 220x145 Dvě drobné perforace na přední obálce s dosahem do čtyř dalších listů, povrch obálky mírně zašlý.
maďarská literatura  Rilke, Rainer Maria. Kniha o chudobě a smrti. - 1927.

900 CZK = cca. 33 EUR

Přeložil Jozef Tkadlec. Na Veselí, p. Čepí, Edice Izmaël, 1927. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 30, [6] s., doslov. dvoubarevný titulní list, barevné iniciály. Ručně čísl. exemplář 38 z 200 vydaných výtisků. Pův. brož.  210x145 V horním okraji hřbetu 1cm ztráta, okraje ob. mírně otřepené. /ant0624/
/pražská německá literatura/Chaloupecký, Václav: O Řipu. - 1919.

900 CZK = cca. 33 EUR

Praha, Černý, 1919. 120 s. + 3 listy rejstřík jmenný i věcný + 16 obrazových příloh. Rukopisné exlibris – podpis Antonína Matějčka na titl. Celopl. vazba, zlacená ražba titulu na hřbetě. 225x160 /ant0624/

podpisy a dedikace |


LANGER, GEORG: DIE EROTIK DER KABBALA. - 1. vyd. 1923.

850 CZK = cca. 31 EUR

Prag, Flesch, 1923. 167 s. Pův. celopl. vazba. 205x145 Dobře zachováno. /ant0624/

Jiří Langer - wikipediaChládek, Jiljí: Naučenj kratičké, kterakby se mělo dobře mluwiti Cesky, a psáti. - 1795.

2.500 CZK = cca. 92 EUR

Naučenj kratičké, kterakby se mělo dobře mluwiti Cesky, a psáti. Sepsané neywjce pro ty, kteřjž slyssj Pastorálnj Teologii w gazyku Českém, aneb giž y skutečně týmž gazykem auřad pastýřský konagj,
od Gilgjho Chládka, K. P. na Strahowě, Pastorál. Teol. na Wysoké sskole Pražské w gaz. Cžesk. Cýs. Král. Prof., též y dotčené sskoly býwalého Rektora.
Wytisstěno w Praze : w Impressý Cýs. Král. Normalnj sskoly, 1795. 136 (4) s.
Dobová šitá brož, šedá pap. obálka na povrchu znečištěná, na hřbetě poškozená, listy zahnědlé, zohýbané rohy, ořízky znečištěné. 175x105

staré tisky |


KOLÁŘ, JIŘÍ: DNY V ROCE. - 1948. 1. vyd. s podpisem autora.

1.500 CZK = cca. 55 EUR

Básně 1946 - 1947.Na patit. podpis Jiřího Koláře. 1. vyd. Praha, Borový, 1948. 110 s., obálka a grafická úprava Zd. SKLENÁŘ. Pův. pap. vazba s obálkou. 205x135 /ant24/

Jiří Kolář | podpisy a dedikace |


COCTEAU, JEAN: SVATEBČANÉ NA EIFFELCE. PODÍVANÁ. - 1926. Malá edice Odeon sv. 3.

2.000 CZK = cca. 74 EUR

Praha, Fromek, Malá edice Odeon sv. 3, 1926. Přeložili Miloš Hlávka a J. Frejka. 29 s., obálka KAREL TEIGE (anonymně). Pův. brož. 195x135 Na obálce stopa po ohnutí, ve spodním rohu drobná skvrna (viz. foto). /Ate24/

Karel Teige |


Šíma - DELTEIL, JOSEF: CHOLERA. - 1926. Obálka JOSEF ŠÍMA.

700 CZK = cca. 25 EUR

Praha, Fromek, 1926. Odeon sv 17. 101 s., obálka JOSEF ŠÍMA, titulní list KAREL TEIGE. Pův. brož. 200x140 V dolním rohu obálky stopa po ohnutí, na spodním okraji drobná ztráta pap. (viz foto), jinak dobře zachováno. /Ate24/

Josef Šíma |


Frank, Bruno. Ein Abenteuer in Venedig. - 1. vyd. 1919.

850 CZK = cca. 31 EUR

München, Musarion, 1919. 1.- 10. Tausend. 99 s., obálka Rolf von Hoerschelmann. 
Pův. brož. 160x105 Alt-Prager Almanach 1927.

650 CZK = cca. 24 EUR

Ed. Paul Nettl. Prag, Die Bücherstube, 1926. 146 s., autoři almanachu: Schürer, Felber, Urzidil, Leppin, Perutz, Strobl, Pick, Kornfeld, Baum, Werfel, Winder ad., 3 čb. obr. přílohy. Pův. celoplátěná vazba. 200x145 Velmi dobře zachováno. 

Pragensie |


HIRŠAL, JOSEF: STUDENÉ NEBE. - 1944.

800 CZK = cca. 29 EUR

Podpis autora - Praha, Václav Petr, 1944. 1. vyd. Lyrika sv. 9. 80 s., úprava Jaroslav Šváb, kresby Arnošt Paderlík, dedikace s podpisem autora, dat. 2. 8. 1945. Polopl. vazba. 205x150 /Ant24/

podpisy a dedikace |


OBRTEL, VÍT: O ZLATOVLÁSCE. - 1940.

3.500 CZK = cca. 129 EUR

Praha, nákladem vlastním (Obrtel), 1940. (20) s., kresba VÁCLAV BLAŽEK, upravil Frant. Svoboda, výt. č. 68/110. Volné dvoulisty v pap. obálce. 210x150 /Ant24/

Soukromý tisk pro své přátele k vánocům 1940.WEIL, JIŘÍ: VZPOMÍNKY NA JULIA FUČÍKA. - 1947.

1.200 CZK = cca. 44 EUR

Praha, družstvo Dílo, 1947. 1. vyd. Malá řada Živých dokumentů sv. 6. 45 s., obálka a úprava FRANTIŠEK GROSS, portrét Julia Fučíka FRANTIŠEK HUDEČEK. Pův. brož. 170x125 /Ant24/VERLAINE. Prokletí básníci sv. 13. - 1947.

250 CZK = cca. 9 EUR

Překlady FRANTIŠKA HRUBÍNA. Kritická studie Václava Černého.
Praha, Symposion, 1947. Prokletí básníci sv. 13. 90 s., úprava, značka a obálka FRANTIŠEK MUZIKA, portrét Verlainův nakreslil FRANTIŠEK TICHÝ. Pův. brož. 200x130 /Ate24/

Prokletí básníci |