ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Aktuální nabídka


WOLS. Aquarelles. - Paris, Galerie Europe, Juin 1964.

La Fenice (Sale Apollinee).
Dvoulist s mont. bar. reprodukcí. 195x150.


700 CZKWOLS. "un Hommage à Wols". - Paris, Galerie Jolas, 1965.

New York-Paris-Genève, Galerie Alexandre Jolas, 1965. Nestr., 34 listů, 11 celostr. vyobr., s text Jean Paul Sartre.
Pův. brož. 215x170

     https://de.wikipedia.org/wiki/Wols


850 CZKPLÁČ BÁBÁ TÁHIRŮV. - 1938. Atlantis, sv. 40.

Pláč Bábá Táhirův, čili, Rubá'iját Bábá Táhira Hamadáni ('Urján). Z perského textu vydaného s poznámkami a anglickým překladem od Edwarda Heron-Allena přeložil Josef Štýbr.
Brno, Jan V. Pojer, 1938. IX, (38) s., úprava, frontispic a nakladatelská značka OLDŘICH MENHART, dvoubarevný titulní list, ručně čísl. výt. 212/400 na offsetu. Menhartovou antikvou vytiskl Karla Kryla v Novém Jičíně. Polopergamenová vazba, na hřbetě zlacený titul a iniciála "Š.E.", podél hřbetu, na obou deskách, zlacená linka, zlatá vrchní ořízka, původní obálka vzadu vevázána. 175x105 Velmi dobře zachováno. /ANT-0723/

 


700 CZK

Atlantis | Krásné knižní vazby |


KOTEK, LUBOMÍR: TADY BYLO HUSÁKOVO. (Czechoslovakia 1982-1989). - Gema Art, 2009.

Praha, Gema Art, 2009. 165 s., životopisná data a přehled výstav, souběžný anglický text. 280x240 Krásný stav! /ant/
Vyšlo u příležitosti 20. výročí Sametové revoluce.
850 CZKSHAKESPEAROVY SONETY. - Přeložil JAROSLAV VRCHLICKÝ. 1954.

Praha, Spolek českých bibliofilů, Československý spisovatel, 1954. 166 s. Knihu připravil k vydání a opatřil ji vydavatelskými poznámkami Karla Janského. Předmluvu, poznámky k textu a bibliografické poznámky napsal Otakar Vočadlo. Dřevorytem a kresbou na obálce vyzdobil Jiří Šindler. Typografickou úpravou navrhl Jaroslav Picka. 350 výt. na ručním papíře. Volné složky v pův. pap. obálce. 170x110 /ant0723/

800 CZK

Knižní a volná grafika |


První československá automobilní škola. - kol. 1930.

Propagační brožura pražské autoškoly založené I.F. Kovaříkem již r. 1912.
Zakladatel školy byl konstruktérem "zdejších i cizozemských továren na automobily, automobilovým závodníkem a držitelem mnoha rekordů a čestných cen za vítězství".
Na 16 stranách je 12 čb. fotografií s vyobr. vozového parku, interiérů školy a vybavením dílen pro výcvik budoucích řidičů. Text obsahuje podrobný popis vyučování, formální podmínky přijetí do kursů a ceny pro jednotlivé typy odborného výcviku.
Přiloženy tři firemní stvrzenky o přijetí platby v hotovosti za zápisné a školné z r. 1932.
Pův. šitá brož. 205x135 Dobře zachováno. /ant0723/

900 CZK

Pragensie | Věda a technika |


Miłosz, O. W.: Mifiboseth. - Dobré Dílo svazek 58. 1919.

Z frančiny přeložil Bohuslav Reynek.
Praha, Stanislava Jílovská, 1919. Dobré Dílo (Marta Florianová). Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 56 s. dřevoryt na titulním listu a obálka (Jaroslav Benda), dvoubarevný tisk.
Pův. brož. 200x125 Krásný stav! /zbr/
450 CZK

Bohuslav Reynek | Stará Říše |


Babler - BŘEZEN a jiné verše ruských básnířek. Anna Achmatova, M. I. Cvetajeva ad. - 1981.

Vybral a přeložil Otto František Babler.
Blansko, Závodní klub ROH ČKD, 1981. Ilustroval JAN HALLA. 31 s.
Dedikace O.F. Bablera "Příteli prof. dr. Františku Dvořákovi tento jarní pozdrav z vděčnosti", podpis, dat. 1981.
Přiložená přední strana poštovní obálky odeslané s "jarním pozdravem" v březnu 1981 z olomouckého Kopečku do pražského Podolí.

 


400 CZK

podpisy a dedikace |


KARÁSEK ZE LVOVIC, JIŘÍ: ZASTŘENÝ OBRAZ. - 1923

Praha, Aventinum, 1923. Spisy Jiřího Karáska ze Lvovic sv. VIII. 75 s., obálka V. H. Brunner.
Pův. brož. Velmi dobrý stav! /antikvariát/
350 CZKORNAMENT. / JULIUS SKUHRAVÝ. 100 barevných chromolitografií, - 1906.

Sborník ornamentu od nejstarších uměleckých slohů až po 19. století. Praha, Kober, 1906.
Na 100 tabulích je vyobrazeno 1400 ornamentů v dokonalém podání barevné chromolitografie. 
V textové části popis historických slohů a vyobrazených ornamentů, svázáno do původní celoplátěné vazby. 36x26 cm Nepoškozený, dobře zachovalý exemplář. Několik uvolněných listů je běžným projevem mohutného foliantu, provedená vazba je záměrně provedena "volně", tak, aby se kniha dala v jakémkoliv místě bez potíží otevřít.
Monumentální dílo; vesměs barevné chromolitografické reprodukce ; nevyčerpatelný zdroj inspirace pro každého profesionála!


11.000 CZKReynek - HALASOVÁ; DAGMAR: BOHUSLAV REYNEK. - 1992.

Brno; Petrov; 1992. 128 s.; úprava DANIEL KLEPÁČEK. Celopl. vazba s obálkou. 250x175 Dobře zachováno. /H/


300 CZK

Bohuslav Reynek |


UMĚNÍ. Ročník XXX., č. 1 - 6 komplet. / 1982.

Časopis Ústavu teorie a dějiny umění Československé akademie věd.  Ročník XXX., č. 1 - 6 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1982. Vedoucí redaktor Josef Krása. 568 s., úprava Vladimír Bouzek, články, materIálie, zprávy, recenze. 6 pův. sešitů. 300x210 Velmi dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: A. Horová: Teoretický odkaz Otakara Mrkvičky; R. Švácha: Pavel Janák a český funkcionalismus; V. Lahoda: Figura v díle Emila Filly; Fr. Šmejkal: Český konstruktivismus; J. Slavík: Skupina Tvrdošíjní; J. Vacková: Dynastie Bruegelů - addenda bohemica ...

700 CZKUMĚNÍ. Ročník XXIX., č. 1 - 6 komplet. / 1981.

Časopis Ústavu teorie a dějiny umění Československé akademie věd.  Ročník XXIX., č. 1 - 6 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1981. Vedoucí redaktor Josef Krása. 568 s., úprava Vladimír Bouzek, články, materálie, zprávy, recenze. 6 pův. sešitů. 300x210 Velmi dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: R. Švácha: Neokonstruktivismus; V. Lahoda: Dílo Karla Černého; J. Neumann: Brandlovy obrazy a ikonografie chrámu sv. Markéty v Břevnově; L. Hlaváček: Vývojový profil díla Oty Janečka ...

700 CZKUMĚNÍ. Ročník XXVIII., č. 1 - 6 komplet. / 1980.

Časopis Ústavu teorie a dějiny umění Československé akademie věd. Ročník XXVIII., č. 1 - 6 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1980. Vedoucí redaktor Josef Krása. 568 s., úprava Vladimír Bouzek, články, materálie, zprávy, recenze. 6 pův. sešitů. 300x210 Velmi dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: J. Urban: Osamělý běžec Zdeněk Rykr; O. Pelikán: Římské umění a středověk; Fr. Šmejkal: Secesně - symbolistní tvorba Ladislava Šalouna; B. Nuska: Strukturální analýza ornamentu; P. Wittlich: Preislerovo jaro; Soupis prací Jiřího Kotalíka; J. Hlaváček: Miloš Marten a výtvarné umění  ...

700 CZKUMĚNÍ. Ročník XXVII., č. 1 - 6 komplet. / 1979.

Časopis Ústavu teorie a dějiny umění Československé akademie věd. Ročník XXVII., č. 1 - 6 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1979. Vedoucí redaktor Josef Krása. 560 s., úprava Vladimír Bouzek, články, materálie, zprávy, recenze. 6 pův. sešitů. 300x210 Velmi dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: R. Švácha: K vývoji díla Jana Santiniho; L. Hlaváček: Metodoligický přínos Antonína Matějčka; O. Pujmanová: Malířství doby Karlovy a Neapol ...

700 CZKUMĚNÍ. Ročník XXIII., č. 1 - 6 komplet. / 1975.

Časopis Ústavu teorie a dějiny umění Československé akademie věd.  Ročník XXIII., č. 1 - 6 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1975. Řídil Emanuel Poche. 568 s., úprava Bohumil Vančura, články, materálie, zprávy, recenze. 6 pův. sešitů. 300x210 Velmi dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: V. Mencl: O původu byzantské architektury; M. Nešlehová: K vrcholnému dílu Bohumila Kubišty; J. Hlušička: Slovenská léta Františka Foltýna ...

700 CZKUMĚNÍ. Ročník XXII., č. 1 - 6 komplet. / 1974.

Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění Československé akademie věd.  Ročník XXII., č. 1 - 6 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1974. Řídil Emanuel Poche. 568 s., úprava Bohumil Vančura, články, materálie, zprávy, recenze. 6 pův. sešitů. 300x210 Dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: V. Dvořáková: Dvorské malířství za Karla IV. z hlediska dobové teorie umění; A. Kutal: Z nejnovější literatury o parléřovském sochařství; Fr. Šmejkal: K rané tvorbě Františka Koblihy; J. Sedlák: Vídeňská secese v Brně ...

700 CZKHOLAN, VLADIMÍR: NOC S OFÉLIÍ. /membra disiecta/ - 1985.

Neprodejný tisk pro spolupracovníky a přátele Violy [...] k nedožitým osmdesátinám Vladimíra Holana ak slavnostnímu představení Noci s Hamletem a Noci s Ofélií ve Viole.
Z básníkovy pozůstalosti k vydání připravil a poznámku napsal Vladimír Justl.
V Praze, Restaurace a jídelny, 1985. Vytiskl Merkur v Praze. 14. s., v textu faksimile rukopisu Vl. Holana, typografie Hana Blažejová. Náklad 500 výtisků. Volné dvojlisty v pův. pap. ob. 170x145 /ant0823/
350 CZK

Vladimír Holan |


HRABAL, BOHUMIL: KOUZELNÁ FLÉTNA. - Edice Slza. 2014. 2 orig. grafiky Alena Bílková.

Praha, Martin Dyrynk, 2014. Edice Slza sv. 30, 21 s , 2 bary. podepsat. grafiky Alena Bílková, typografická úprava Martin Dyrynk, jeho podpis v tiráži. Ručně čísl. např. 42 ze 113 výtisků, velkolosinský ruč. kamzík pap.
Volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 200x300 /ant0823/

    


2.500 CZK

Knižní a volná grafika |


Karásek ze Lvovic, Jiří: J. S. Machar. - 1934. Přednáška k sedmdesátinám básníkovým.

Podpis autora J. Karáska ze Lvovic proti titulu.
Přednáška k sedmdesátinám básníkovým v sále Slovanského ostrova 8. března 1934.
Kroměříž, Vydali jako soukromý neprodejný tisk kroměřížští ctitelé práce a osobnosti básníkovy Valentin Čech, Oldřich Grégr, Leoš Hejný, Josef Hilgartner, Jaroslav M. Hluštík, Karel Šerý, Dr. Antonín Novotný z Brna, Jan Prokeš z M. Ostravy, 1934. Vytiskl Eduard Dobrovolný. 17 s. Text tištěn písmem Bodoni na ruční papír z Velkých Losin. 160 výtisků bylo očíslováno a věnováno účastníkům šesté schůzky moravských bibliofilů a exlibristů v Přerově dne 20. května 1934. Jméno vlastníka exempláře, zeleným ink. pod tiráží. Exemplář nečíslovaný.
Volné dvoulisty v cihlové ob. z ruč. pap. s mont. štítkem na přední straně. Na záložce přední obálky typogr. exlibris prof. Františka Dvořáka, historika umění a dlouholetého předsedy SČB (1977-1996). 250x165 - Hřbet ob. od horního okraje 5 cm naprasklý.
800 CZK

podpisy a dedikace |


ANTONÍN SKŘIVAN. (7. dubna 1818 Krucemburk – 9. května 1887 Praha), pedagog a odborný spisovatel. Vizitka /kabinetka/.

Antonín Skřivan byl pedagog a odborný spisovatel v oboru obchodu a účetnictví, autor českého názvosloví a zakladatel obchodní školy v Praze.
Vizitka; fotografie na kartonu. Atelier H. Fiedler, 105x65 - Originální dobová fotografie 19 st.

https://cs.wikipedia.org
1.200 CZK

Fotografie-film-divadlo-hudba-osobnosti. |


EDVARD JELÍNEK. (6. června 1855 Praha – 15. března 1897 Praha) spisovatel. Vizitka /kabinetka/.

Edvard Jelínek byl český publicista a prozaik, organizátor všeslovanských, hlavně česko-polských vztahů.
Vizitka; fotografie na kartonu. Atelier J. Mulač, 110x65 - Originální dobová fotografie 19 st.

https://cs.wikipedia.org
1.200 CZKBOHUMIL HAVLASA. (1. října 1852 Bavorov – 25. listopadu 1877 Alexandrupoli), novinář, spisovatel a dobrodruh. Vizitka /kabinetka/.

Bohumil Havlasa byl český novinář, spisovatel a dobrodruh, účastník a oběť rusko-turecké války.
Vizitka; fotografie na kartonu. Atelier J. Mulač, 110x65 - Originální dobová fotografie 19 st.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bohumil_Havlasa
1.400 CZKSLADKOVSKÝ; KAREL. - 19. st. Karel Sladkovský; politik; novinář. Vizitka /kabinetka/

Karel Sladkovský; novinář; politik (1823 - 1880). Vizitka; fotografie na kartonu. 104x62 - Originální dobová fotografie 19 st.


1.200 CZK

Fotografie-film-divadlo-hudba-osobnosti. |


Filmová Praha. 1923. + Český Filmový Svět. 1927.

Filmová Praha.  Československý týdeník kinového obecenstva.
Ročník IV. 21 čísel. Praha, Eduard Vojta, 1923. Rozsah čísla osm stran, včetně obálky. Stránkováno průběžně,

Český Filmový Svět. Ročník V. 1927. 8 čísel.
Praha, Rešová, Reš., 1927. Rozsah čísla 15 s.

Celkem 29 sešitů (včetně obálek) svázaných do bloku. 260x180
Vzácné!
12.000 CZK

Filmová literatura |


Art & Industry. 1948-1949. 24 issues.

London, New York, The Studio Publications. 1948 - 1949.

Volume 44, January-June 1948. 6 issues, 240 pp.
Volume 45, July-December 1948. 6 issues, 240 pp.
Volume 46, January-June 1949. 6 issues, 240 pp.
Volume 47, July-December 1949. 6 issues, 248 pp.

4 volumes bound in half cloth, original printed front and back wrappers bound in at end of each volume. 205x150

 


10.000 CZKŠvabinský, 5x sign. litografie - MAX ŠVABINSKÝ. POPISNÝ SEZNAM GRAFICKÉHO DÍLA 1933 - 1942.

Na patit. věnování M. Švabinského, dat. 25.8.1945.
Praha, Hollar, 1944. Zpracoval A. Matějček. 53 s., 5 orig. litografií na přílohách (Opalující se žena, Z koupání, Žně u Chodova, Dvě Zuzanky a Vila v sadě - vše sign.) obr. přílohy. Volné archy v pův. obálce. 275x195  /vystaveno v obchodě, koupíte bez objednání/
9.000 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


KVĚT, JAN: MAX ŠVABINSKÝ KRAJINÁŘ. - 1948, s orig. sign. litografií a s věnováním M. Švabinského.

Praha, Vilímek, 1948. 38 (2) (4) s. textu, 80 vyobrazení na křídě, na frontispice původní dvoubarevná litografie, sign. tužkou, na patitulu podpis a dedikace "k Ježíšku 1948" M. Švabinského dat. 19.12.1948. Čísl. exemplář 14/500.
Původní celopl. vazba s obálkou. 305x210 Obálka v rozích mírně otřepená, jinak velmi dobře zachováno. /ant0623/

 

 


2.000 CZK

Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace |


UMĚNÍ. Ročník XVIII., č. 1 - 6 komplet. / 1970.

Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění Československé akademie věd.  Ročník XVIII., č. 1 - 6 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1970. Řídil Jaroslav Pešina. 640 s., úprava Bohumil Vančura, články, materálie, zprávy, recenze, 2. č a 3. č. psané v němčině. 6 pův. sešitů. 300x210 Velmi dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: J. Krčálová: Italští mistři Malé Strany na poč. 17. st.; J. Myslivec: Česká gotika a Byzanc; H. Seifertová-Korecká: Barokní zátiší ...

700 CZKUMĚNÍ. Ročník XVI., č. 1 - 6 komplet. / 1968.

Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění Československé akademie věd. Ročník XVI., č. 1 - 6 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1968. Řídil Jaroslav Pešina. 636 s., úprava Bohumil Vančura, články, materálie, zprávy, recenze. 6 pův. sešitů. 300x210 Velmi dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: Vl. Píša: Předrománský Břevnov; V. Kotrba: Původ a život architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichla; P. Wittlich:Secesní Orfeus; Fr. Šmejkal: Česká symbolitní grafika ...

700 CZKUMĚNÍ. Ročník XV., č. 1 - 6 komplet. / 1967.

Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění Československé akademie věd.  Ročník XV., č. 1 - 6 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1967. Řídil Jaroslav Pešina. 636 s., úprava Bohumil Vančura, články, materálie, zprávy, recenze. 6 pův. sešitů. 300x210 Velmi dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: L. Hlaváček: Kosmografie Václava Hollara; J. Neumann: Václav Vavřinec Reiner a Petr Brandl; J. Neumann: Jan Kryštof Liška; K. Stejskal: O malířích nástěnných maleb kláštera Na Slovanech ...

700 CZKUMĚNÍ. Ročník X., č. 1 - 6 komplet. / 1962.

Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění Československé akademie věd.  Ročník X., č. 1 - 6 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1962. Řídil Jaroslav Pešina. 640 s., úprava Bohumil Vančura, články, zprávy, recenze. 6 pův. sešitů. 300x210 Velmi dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: J. Rataj: Bohumil Kafka; E. Petrová: Vývojové etapy Františka Kupky; B. Nuska: Počátky české renesanční knižní vazby; O. J. Blažíček: Dílo komských štukatérů 18. st. u nás; V. Mencl: Středověká architektura na střední Vltavě; M. Lamač: Úsilí o syntézu v díle Bohumila Kubišty ...

700 CZKUMĚNÍ. Ročník IX., č. 1 - 6 komplet. / 1961.

Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění Československé akademie věd. Ročník IX., č. 1 - 6 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1961. Řídil Jaroslav Pešina. 640 s., úprava Jaroslav Krouz, články, zprávy, recenze, bibliografie. 6 pův. sešitů. 300x210 Velmi dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: J. Neumann: Dílo Maxe Dvořáka; D. Menclová: Vliv husitskýchválek na pozdně gotickou fortifikační architekuru; J. Neumann: Tizianův Apollo a Marsyas v Kroměříži; V. V. Štech: F. X. Procházka ...

700 CZKKatalog der siebenten Kunstausstellung der Berliner Secession. 1903.

1. vyd. - Berlin, Paul Cassirer, 1903. 52 s. textu, 45 vyobr. na 23 přílohách, il. v textu.
Pův. polopl. vazba. 155x120

  


890 CZKEgon Hostovský, vzpomínky, studie a dokumenty o jeho díle a osudu. - 1974. Exil. 1. vyd.

Ed. R. Šturm. Toronto, Nakladatelství 68, 1974. 211 stran. Pův. brož. /ant0623/
1.500 CZK

Egon Hostovský | Exil a samizdat |


HOSTOVSKÝ, EGON. Osamělí buřiči. - 1948. 1. vyd.

[Brno]: Lidové noviny, 1948. 174 stran. Knihovna Lidových novin; 2. svazek XII. ročníku.
Sešitové vyd. 3 pův. sešity volně uložené v pův. polopl. deskách. 180x120


380 CZK

Egon Hostovský |


HOSTOVSKÝ; EGON: KRUH SPRAVEDLIVÝCH. - 1938. Edice Vigilie sv. 18.

Praha; Štěpán Jež; 1938. Bibliofilská edice Vigilie sv. 18. 77 s.; frontispis a 1 celostr. il. ANTONÍN PROCHÁZKA. Pův. brož. 180x125 /ant0623/
500 CZK

Egon Hostovský |


HOSTOVSKÝ, Egon. Tři starci. - 1938. 1. vyd.

V Praze: Melantrich, 1938. 167 - [III] s. Pův. brož. /ant0623/
680 CZK

Egon Hostovský |


UMĚNÍ. Ročník VIII., č. 1 - 6 komplet. / 1960.

Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění Československé akademie věd.  Ročník VIII., č. 1 - 6 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1960. Řídil Vladimír Novotný a František Matouš. 644 s., úprava Jaroslav Krouz, články, drobné příspěvky, zprávy a bibliografie. 6 pův. sešitů. 300x210 Velmi dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: L. Hlaváček: Kresby Antonína Slavíčka; M. a O. Radovi: Sklípková klenba a prostor; V. Richter: K obnově Oslavan; Ant. Hejna: Bazilika v Teplicíc ...

700 CZKUMĚNÍ. Ročník VII., č. 1 - 4 komplet. . / 1959.

Časopis Ústavu pro teorii a dějiny umění Československé akademie věd. Ročník VII., č. 1 - 4 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1959. Řídil Vladimír Novotný. 436 s., úprava Jaroslav Krouz, články, materiálie, zprávy, recenze a bibliografie. 4 pův. sešity. 300x210 Velmi dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: V. Mencl: Architektura předrománských Čech; J. Pešina: Studie k malířství poděbradské doby; V. V. Štech: Plastické problémy ve staré české skulptuře; M. Pavlík: Soubor podstavců barokních soch na Karlově mostě ...

700 CZKUMĚNÍ. Časopis Kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd. - 1958.

Ročník VI., č. 1 - 4 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1958. Řídil Vladimír Novotný. 424 s., úprava Jaroslav Krouz, články, materiálie, zprávy, recenze a bibliografie. 4 pův. sešity. 300x210 Krásný stav. /Ate/
Mj. obsahuje: Ot. Kuča: Zámecké zahrady v Kroměříži; Alois Kubíček: Architekt českých lázní; J. Pešina: K činnosti dílny mistra svatojiřského oltáře ...

700 CZKUMĚNÍ. Časopis Kabinetu pro theorii a dějiny umění Československé akademie věd. - 1956.

Ročník IV., č. 1 - 4 komplet. Praha, Československá akademie věd, 1956. Řídil Vladimír Novotný. 364 s., úprava Jaroslav Krouz. 4 pův. sešity. 300x210 Velmi dobře zachováno. /Ate/
Mj. obsahuje: J. Krčálová: Svatojiřská legenda v Jindřichově Hradci; J. Neumann: Giorgione ve světle benátské výstavy; T. Kubátová: Architekt D. Martinelli; J. Krčálová: Příspěvek k poznání díla Hanuše z Olomouce ...

700 CZKVITRINKA NA KRÁSNÉ KNIHY, VAZBY A JINÉ HEZKÉ VĚCI. - 1930-31. Ročník VIII.

Časopis Spolku českých bibliofilů.
Ročník VIII., č. 1. - 6. Praha, Arthur Novák, 1930-31. 296 s., referáty, výstavy, pestrosti z antikvariátu, co se chystá ..., typo M. Kaláb. 6 sešitů ve standardní obálce s il. H. Boettingra. 245x180 Velmi dobře zachováno. /Ate/
-
 

680 CZK

Knihy o knihách |


VITRINKA NA KRÁSNÉ KNIHY, VAZBY A JINÉ HEZKÉ VĚCI. - 1929-30. Ročník VII.

Časopis Spolku českých bibliofilů.
Ročník VII., č. 1. - 6. Praha, Arthur Novák, 1929-30. 264 s., 2 pův. dřevoryty k Erbenově Kytici: Ant. Majer, referáty, výstavy, pestrosti z antikvariátu, co se chystá .., typo M. Kaláb. 6 sešitů ve standardní obálce s il. H. Boettingra. 245x180 Velmi dobře zachováno. /Ate0623/
-
  

680 CZK

Knihy o knihách | Knižní a volná grafika |


SLUNÍČKO - Měsíčník pro nejmenší. - 1976. Ročník 9., č. 10.

Ročník 9., č. 10. Praha, Mladá fronta, 1976. Vedoucí redaktor Vl. Gebhartová. 32 s., ilustrace Adolf Born, Miloš Noll, Josef Kábrt ... Pův. sešit. 245x190 Jeden list uvolněný, jinak dobře zachováno, nepopsané. /Ate/
150 CZKSLUNÍČKO - Měsíčník pro nejmenší. - 1977. Ročník 10., č. 10.

Ročník 10., č. 10. Praha, Mladá fronta, 1976. Vedoucí redaktor Vl. Gebhartová. 32 s., ilustrace Adolf Born, Květa Pacovská, Olga Čechová, Radek Pilař ... Pův. sešit. 245x190 Velmi dobře zachováno, nepopsané. /Ate/
150 CZKSLUNÍČKO - Měsíčník pro nejmenší. - 1977. Ročník 10., č. 11.

Ročník 10., č. 11. Praha, Mladá fronta, 1976. Vedoucí redaktor Vl. Gebhartová. 32 s., ilustrace Adolf Born, Květa Pacovská, Věra Jandourková, Radek Pilař ... Pův. sešit. 245x190 Velmi dobře zachováno, nepopsané. /Ate/
150 CZKSLUNÍČKO - Měsíčník pro nejmenší. - 1978. Ročník 11., č. 9.

Ročník 11., č. 9. Praha, Mladá fronta, 1978. Vedoucí redaktor Vl. Gebhartová. 32 s., ilustrace Adolf Born, Květa Pacovská, Miloš Nesvadba ... Pův. sešit. 245x190 Krásný stav, nepopsané. /Ate/
150 CZKSLUNÍČKO - Měsíčník pro nejmenší. - 1978. Ročník 11., č. 10.

Ročník 11., č. 10. Praha, Mladá fronta, 1978. Vedoucí redaktor Vl. Gebhartová. 32 s., ilustrace Adolf Born, Květa Pacovská, Miloš Nesvadba ... Pův. sešit. 245x190 Velmi dobře zachováno, nepopsané. /Ate/
150 CZKSLUNÍČKO - Měsíčník pro nejmenší. - 1978. Ročník 11., č. 11.

Ročník 11., č. 11. Praha, Mladá fronta, 1978. Vedoucí redaktor Vl. Gebhartová. 32 s., ilustrace Adolf Born, Květa Pacovská ... Pův. sešit. 245x190 Velmi dobře zachováno, nepopsané. /Ate/
150 CZK