ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Stará Říše

FRÉMEAUX, PAUL: POSLEDNÍ DNOVÉ CÍSAŘOVI NA OSTROVĚ SVATÉ HELENY. - 1923. Stará Říše. Kurs sv. 6.

Kurs sv. 6. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1923. Přeložil Josef Florian a Jaroslav Skalický. 268 s., 13 celostr. dřevorytů, vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Pův. brož. 150x120 Dobře zachováno, nerozřezáno.
400 CZK

Stará Říše |


VENTURA, GIOACCHINO DE RAULICA: KRÁLOVSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA. - 1937. Stará Říše. Kurs sv. 42.

Kurs sv. 42. - Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1937. Přeložil František Odvalil. 84 s., ve front. dřevoryt Michael Florian. Vytiskl V. Horák v Prostějově. Pův. brož. 165x125 Přední obálka, podélně, čistě, oddělena od hřbetu,  na listech místy mírné hnědnutí pap., první a poslední list  znatelné. /inv080420/
200 CZK

Knižní a volná grafika | Stará Říše |


VENTURA, GIOACCHINO DE RAULICA: CÍRKEV A STÁT ČILI THEOKRACIE A CÉSARISMUS. - 1937. Stará Říše. Kurs sv. 43.

Kurs sv. 43. - Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1937. Přeložil František Odvalil. 101 s., vytiskl V. Horák v Prostějově. Pův. brož. 165x125 Velmi dobře zachováno.
290 CZK

Stará Říše |


CLERISSAC, HUMBERT: POSELKYNĚ BOŽSKÉ POLITIKY. - 1931. Stará Říše. Kurs sv. 22

Kurs sv. 22. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1931. Z franc. přeložil Josef Florian. 39 s. Vytiskl Jan Sýkora v Třebíči. Pův. brož. 165x125 Velmi dobře zachováno. /inv0320/
250 CZK

Stará Říše |


Z PERNŠTÝNA, LUDVÍK: NAUČENÍ RODIČŮM. - 1928. Stará Říše. Kurs sv. 20.

Kurs sv. 20. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1927.  Opsal, přehlížel, doslov a poznámky napsal Josef Vašica. 61 s., dřevoryty vyzdobila MARTA FLORIANOVÁ, ex. č. 214 A/300 na ručním  pap. Fabriana (celkem 500 výt,), vytiskl Fr. J. Trnka v Třebíči. Pův. brož. 165x125 Velmi dobře zachováno.


/ prodáno /

Stará Říše |


DURYCH, JAROSLAV: SVATÝ VOJTĚCH. - 1921. Stará Říše.

Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1921. Dobré dílo. 123 s., upravil a dřevoryty (ob. a titl.) vyzdobil JAROSLAV BENDA. Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Pův. brož. 190x150 Na okraji hřbetu (1 cm) ztráta papíru, jinak dobře zachováno.
400 CZK

Stará Říše |


GUARDINI, ROMANO: TĚŽKOMYSLNOST A JEJÍ SMYSL. - 1932. Stará Říše. Kurs sv. 25.

Kurs sv. 25. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1932. Vytiskl Josef Sýkora v Třebíči. Přeložil František Pastor. 53 s. Pův. brož. 165x125 Nerozřezáno. /inv0320/

Romano Guardini
/ prodáno /

Stará Říše |


PICARD, MAX: ÚTĚK PŘED BOHEM. - 1938. Stará Říše, Kurs sv. 45.

Kurs sv. 45.- Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1938. Vytiskl Viktor Dvořák v Mor. Budějovicích. Přeložil Zdeněk Řezníček. 144 s. Pův. brož. 160x125 Nerozřezáno, velmi dobře zachováno.
/ prodáno /

Stará Říše |


BÍLOVSKÝ, BOHUMÍR HYNEK: VÍNO ZE SVADBY V KÁNI A POTŘEBNOST ROUCHA SVADEBNÍHO. - 1933. Dobré Dílo.

Dobré Dílo sv. 114.
Tři starší česká přikázání. Opsal a přehlížel prof. Dr. Josef Vašica. Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1933. 93 s. Podle osnovy Ant. Lískovce vytiskl Josef Sýkora v Třebíči. A 50 ex. na Van Gelderu, B 100 ex. na anglickém, C 300 ex. na velínu a D 550 ex. na dřevaprostém, tento exemplář č. 419. Pův. brož. 175x110 Velmi dobrý stav. /inv0320/

Bilovský, Bohumír Hynek Josef, 1659-1725
Josef VAŠICA. Literární historik, překladatel.
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=589


250 CZK

Stará Říše |


Kurs sv. 7 - Sborník. - 1923. Kolorovaný dřevoryt METHODĚJ FLORIAN. Stará Říše.

Julien Benda; G. Papini; Th. de Quincey; Iwaszkiewicz; Labadié; Pirandelo; Maurevert; Voivenel; Uexküll; Hirschfeld.

Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1923. Stránkováno po oddílech: 3; 39; 7; 11; 10; 15; 7; 3; 16; 11 s.; kolorovaný celostr. dřevoryt METHODĚJ FLORIAN; čb. celostr. dřevoryt K. VOTLUČKA a celostr. fotogr. portrét. Pův. brož. 155x120 Nerozřezáno, dobře zachováno. /sr/d/


/ prodáno /

Stará Říše |


KURS NAPOLEONSKÝ. - 1926. Stará Říše. Kurs sv. 17.

Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1926. Z různých knih vybral Josef Florian. Stránkováno po oddílech: VI. s., III. s, 6. s., 10 s., 12 s., 29 s., 46 s., 18 s., 10 s., 6 s., ručně kolorována obálka a titulní list. 160x130 Dobře zachováno. /d/sr/
380 CZK

Stará Říše |


KUČERA; EDUARD: CHVÁLA FANATIKŮ. - 1925. Stará Říše. Kurs sv. 16.

Kurs sv. 16. - Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1925. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 22 s.; obálka (kolorovaný dřevoryt) a nakladatelská značka WILLI WESSEL; dvoubarevný tisk. Pův. brož. 160x120 Nerozřezáno; velmi dobrý stav! /sr/d/
/ prodáno /

Stará Říše |


MASSOUL; HENRY: DVA POUTNÍCI MILOSTIVÉHO LÉTA. - 1925. Stará Říše. Kurs sv. 15.

Kolorovaný dřevoryt ve front. a obálka M. FLORIAN.

Kurs sv. 15.- Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1925. Vytiskl Viktor Dvořák v Mor. Budějovicích. Přeložil František Odvalil. 55 s. Pův. brož. 160x130 Nerozřezáno; velmi dobrý stav! /inv0320/


350 CZK

Stará Říše |


MASSON; GEORGES-ARMAND: SOLIVEAU ČILI DOKONALÝ POSLANEC. - 1925. Stará Říše; Kurs sv. 14.

Kurs sv. 14. Kurs voličský.
Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1925. Vytiskl Viktor Dvořák v Mor. Budějovicích. Přeložil Josef Florian. 35 s.; obálka (ručně kolorovaná) WILLI WESSEL. Pův. brož. 160x125 Drobný kousek dolního růžku přední ob. ulomený, jinak dobře zachováno.  /inv0320/


350 CZK

Stará Říše |


LAFFITTA; PAVEL: JEROBOAM ČILI FINANCE BEZ ZÁNĚTU BLAN MOZKOVÝCH. - 1925. Stará Říše. Kurs sv. 11.

Kurs sv. 11 - Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1925. Vytiskl Viktor Dvořák v Mor. Budějovicích. Přeložil Josef Florian. 95 s.; celostr. il. ve frontispise; obálka (ručně kolorovaná) WILLI WESSEL; dvoubarevný tisk titulního listu. Pův. brož. 160x125 Nerozřezáno, obálka je oproti obr. mírně zašlá. /d/sr/


/ prodáno /

Stará Říše |


LEV ŠESTOV ČILI FILOSOFIE TRAGEDIE. - 1923. Stará Říše. Kurs sv. 3.

Kurs sv. 3. - Vybral; z francouzského tisku; Jaroslav Zaorálek. Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1923. Vytiskl František Trnka v Třebíči. 69 s.; dvoubarevný tisk; viněta na titulním listě. Pův. brož. 155x120 Velmi dobrý stav. 
Shakespeare, Dostojevski, Tolstoj, Nietzsche.


/ prodáno /

Stará Říše |


KURS NAPOLEONSKÝ. - 1926. Stará Říše. Kurs sv. 17.

K pátému květnu. / Korsika. Země bez umění plastického. / Fysiognomie Napoleonova. / Napoleon předobraz toho, jenž co nevidět přijde. / Expectans illum qui venturus est.
Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1926.  Tiskl v Mor. Budějovicích Viktor Dvořák. Z různých knih vybral Josef Florian. Stránkováno po oddílech: VI. s., III. s, 6. s., 10 s., 12 s., 29 s., 46 s., 18 s., 10 s., 6 s., ručně kolorována obálka a titulní list. 160x130 Velmi dobře zachováno. /inv0320/

350 CZK

Stará Říše |


ILJA MUROMEC A KÁLIN CAR. - 1939. Stará Říše. Kolorované linoryty MICHAEL FLORIAN. /sr/


Kolorované linoryty MICHAEL FLORIANK velikonocům Léta Páně 1939 ve Staré Říši na Moravě. Obrázky do linolea vyryl a na ručním lisu vytiskl Michael Florian.21 s.; ručně kolorované linoryty (viněta; titulní list; 8 v textu; iniciála) a čb. na obálce MICHAEL FLORIAN. Čísl. exemplář 19 D na holandu Banzay; celkový náklad 103 výtisků. Šitá brož. s pův. pap. obálkou. 195x130 Velmi dobrý stav!
REZERVACE (jm)
/ prodáno /

Stará Říše |


YEATS; W. B: TAJEMNÁ RŮŽE. - 1915. Stará Říše na Moravě; A. L. Stříž. Dobré dílo. Vytiskl Fr. J. Trnka v Třebíči. /sr/

Stará Říše na Moravě; A. L. Stříž; 1915. Dobré dílo sv. 22. Přeložil A. L. Stříž. 94 s.; vytiskl Fr. J. Trnka v Třebíči. Dobová polokožená vazba. 160x100
1. objednávka 30.1.2016 16:29:422. objednávka 30.1.2016 19:53:27
/ prodáno /

Stará Říše |


Čapek - JAMMES; FRANCIS: ROMÁN ZAJÍCŮV. - 1920. Dvoubarevné lino na obálce a 39 čb. linorytů JOSEF ČAPEK.

39 čb. linorytů - Přeložil Bohuslav Reynek. Stará Říše; Florianová; 1920. 64 s.; ob. (dvoubar. linoryt) a 39 čb. linorytů (2 celostránkové) JOSEF ČAPEK. Pův. brož. 200x150 - Velmi dobrý stav! REZERVACE


/ prodáno /

Bohuslav Reynek | Josef Čapek | Stará Říše |


BAJEROVÁ; MARIE: O JOSEFU VÁCHALOVI. - 1990. Obálka SIMONA BOČKOVÁ.

Pražská imaginace sv. 118; 1990. 192 s. + 4 s. obr. příloha; obálka SIMONA BOČKOVÁ. Pův. brož. 210x150 Dobře zachováno.


/ prodáno /

Bohuslav Reynek | Stará Říše |


ZEYER; JULIUS: ZPĚV O POMSTĚ ZA IGORA. - 1928. Dobré Dílo sv. 96. 13 kolorovaných linorytů MICHAEL FLORIAN. /sr/

Stará Říše; Marta Florianová; 1928. Dobré Dílo sv. 96. 68 s.; 13 ručně kolorovaných linorytů MICHAEL FLORIAN; vysazela Eva Florianová; vytiskl Methoděj Florian; ručně čísl. exemplář 47B z 50 exemplářů na ruč. pap. Ingres. celkem tištěno 380 výt. (30 na Van Gelder Zonen; 50 na Ingres; 100 na Medianu; 200 na Hollandu). V tiráži podpisy všech tří sourozenců. Pův. šitá brož. 245x165
Další fotografie zde:
http://antikvariat-artbook.blogspot.cz/2015/06/zeyer-julius-zpev-o-pomste-za-igora.html


/ prodáno /

Stará Říše |


CARLYLE; THOMAS: SARTOR RESARTUS. - 1920. Stará říše. Přeložil a upravil Albert Vyskočil.

Život a myšlenky pana Teufelsdröckha ve třech dílech. Stará Říše; Josef V. Florian; 1920. Dobré dílo. 352 s.; přeložil; upravil a dřevorytem vyzdobil ALBERT VYSKOČIL. Pův. brož. 170x120


/ prodáno /

Stará Říše |


ERBEN; K. J.: ŠTĚDRÝ DEN. - 1927. 4 lepty MICHAEL FLORIAN; každý sign.!

4 lepty MICHAEL FLORIAN; každý signovaný!
Stará Říše; Dobré Dílo; 1927. 'Soukromý tisk k Vánocům 1927 a k Novému Roku 1928.' Nestr.; text na 10 listech + dva vakáty; vše ruční papír s neořezanými okraji; lepty na 4 listech grafického kartonu; ručně čísl. ex. 70/120; na ručním lisu vytiskl Methoděj Florian; sazba Eva Florianová. Listy se zelenou obálkou spojené hedvábnou šňůrkou na tři díry. 230x180 Spodní okraj obálky v jednom místě (5cm) popraskaný a na rubu vyspravený bankovní páskou.
Další fotografie zde:
http://antikvariat-artbook.blogspot.cz/2015/06/erben-k-j-stedry-den.html

REZERVACE

/ prodáno /

Stará Říše |


STUDIUM. 4. sborník; duben 1907. - 1907. Stará Říše na Moravě. Leon Bloy; Jakub Deml; Pius X. /sr/ REZERVACE

Stará Říše na Moravě; Josef Florian; 1907. Tiskl Fr. Trnka v Třebíči. Str. průběžně (ca 70s.); il. v textu a na dvou přílohách (ukázka dvou dřevorytů 'Staroněmeckého prvotisku') v textu mj. Leon Bloy: Lev XIII a spiknutí pitomců; Jakub Deml: Prohlášení (J.D. se ohrazuje; že je řazen do 'Katolické moderny). Pův. brož. 170x110 Velmi dobrý stav!
REZERVACE

/ prodáno /

Stará Říše |


QUINCEY; THOMAS: VRAŽDA JAKO KRÁSNÉ UMĚNÍ. - 1925. Stará Říše. Dobré Dílo sv. 83. /sr/

Dobré Dílo sv. 83 - Stará Říše; Florianová; 1925. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. 169 s.; portrét autora ve front.; celkem 380 výt.; ručně čísl. ex. c7/300. Pův. brož. 175x115 Velmi dobrý stav.


/ prodáno /

Stará Říše |


CARDONNEL; LOUIS LE: SVATÉ TEREZII JEŽÍŠOVĚ. - 1940. Dobré dílo; Stará Říše na Moravě. Přel. Bohuslav Reynek. Vytiskli V. Vokolek a syn.

Dobré dílo sv. 137. - Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1940. Typy Weiss antikva Vytiskli V. Vokolek a syn v Pardubicích. Přeložil z francouzštiny (A sainte térese de jésus. Poeme. 1921) Bohuslav Reynek. 18 s.; anonymní (VOJMÍR VOKOLEK) linoryty na titul. listu; front; viněty v textu a na obálce. Celkem tištěno 50 exempl. na ruč. papíře; 100 exempl. na simili japanu a 500 exempl. na ofsetu; tento ex. č. 402/650. Volné složky v pův. pap. obálce. 200x150 

 


/ prodáno /

Bohuslav Reynek | Stará Říše |


SCHMIED; R. J.: CARLOS A NICOLÁS. - 1927. Dobré dílo sv. 92. Překlad Bohuslav Reynek; kolor. dřevoryty MICHAEL FLORIAN. /sr/ REZERVACE

Stará Říše; Florianová; 1927. Dobré dílo sv. 92. Přeložil Bohuslav Reynek. Ručně kolorované dřevoryty MICHAEL FLORIAN. 202 s. Ex. 53C/300 na velinu. Um. polokožená vazba; zlatá vrchní ořízka.

STARÁ ŘÍŠE - JOSEF VÁCHAL - BOHUSLAV REYNEK - JAKUB DEML >>
REZERVACE

/ prodáno /

Bohuslav Reynek | Stará Říše |


Coester - PÍSEŇ VESELÉ CHUDINY. - 1932. Stará Říše; Dobré Dílo; lept OTTO COESTER. /sr/

Lept Otto Coester - Staročeská báseň. Stará Říše na Moravě; Josef Vašica; 1932. Dobré Dílo sv. 111. 18 s.; lept ve frontispise OTTO COESTER; značeno v desce; ex. 37 A/100 na ručním Dasselu chamois; vytiskl Josef Sýkora v Třebíči. Celokožená vazba s obálkou vzadu vevázanou; ochranné pap. pouzdro. 165x110


/ prodáno /

Knižní a volná grafika | Stará Říše |


PÍSEŇ O NĚMÉ TVÁŘI. - 1939. Edice Hlasy. Dřevoryt JOSEF VÁCHAL. Sebral O. F. BABLER; v úvodu jeho podpis. /sr/

JOSEF VÁCHAL barevný dřevoryt - Anatologie básní o zvířatech. Sebral O. F. BABLER. Svatý Kopeček u Olomouce; O. F. Babler; 1939. Vytiskl Vokolek a syn v Pardubicích. Edice Hlasy sv. 42. 62 s.; frontispis do dřeva vyryl JOSEF VÁCHAL; ex. č. 101/350; podpis O. F. Bablera. Pův. brož. 195x140

STARÁ ŘÍŠE na Moravě;Josef Váchal; Bohuslav Reynek; Jakub Deml ...


REZERVACE
.
/ prodáno /

Bohuslav Reynek | Stará Říše |


DEML; JAKUB: PRVNÍ SVĚTLA. - 1931. Dedikace s podpisem Jakuba Demla. /sr/

Tasov na Moravě; Pavla Kytlicová; 1931. 103 s.; na titulní s. reprodukce dřevorytu HANSE HOLBEINA; dedikace s podpisem Jakuba Demla dat. v Tasově 10. III. 1931. Pův. brož. 200x125

Stará Říše na Moravě;Josef Váchal; Bohuslav Reynek; Jakub Deml >>


/ prodáno /

Bohuslav Reynek | Stará Říše |


DANTE GABRIEL ROSSETI ČILI MANUS ANIMAM PINXIT. - 1923. Kurs 5. Stará Říše na Moravě. KAREL VOTLUČKA.

Kurs 5 - Básník. Znělky k obrazům. Poslední zpověď. Blažená panna. Vybral sestavil a přeložil Josef Florian a František Skalický. Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1923. 2 portréty D.G. Rossetiho linoryt a lept (sign.) a viněta na titulním listu KAREL VOTLUČKA Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. Pův brož. 160x120 Velmi dobrý stav! /inv0320/


350 CZK

Stará Říše |


NOVA ET VETERA. - 1916. Číslo 21. W. B. Yeats a básnické obrození v Irsku. Stará Říše. /sr/

Číslo 21. Stará Říše na Moravě v srpnu 1916. Boga-Rodzica (44 s.) W. B. Yeats a básnické obrození v Irsku (31 s.) E. Koeberlé: Krajiny (4 s.) Orliac: Simmen (12 s.) N. F. Fedorov: Astronomie a architektura (4 s.) M. Mell: Zrcadlo hříšníkovo (19 s.) Pův. brož. 150x120 Nerozřezáno.


/ prodáno /

Stará Říše |


SYNGE; J. M.: JEZDCI K MOŘI. - 1922. Stará Říše. Dřevoryty ANTONÍN SLAVÍČEK.

Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1922. 45 s.; upravil a obrázky do dřeva vyryl ANTONÍN SLAVÍČEK; vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Pův. brož. 150x95 Velmi dobrý stav. /inv0320/


400 CZK

Stará Říše |


USTANOVENÍ; KTERÁ VYŠLA OD APOŠTOL. SVATÉHO STOLCE PETROVA KRISTOVU STÁDCI K POVZBUZENÍ; - (1910). Přeložil JAKUB DEML; ANTONÍN STŘÍŽ. Stará Říše. /Papež Piu X./

by často a denně přijímalo nejsvětější svátost oltářní. Papež Pius X. [Aera]. Přeložili a s pomocí přátel vydali vlastním nákladem JAKUB DEML a ANTONÍN STŘÍŽ. Stará Říše (1910). 43 s.; vytiskl Fr. Trnka v Třebíči na Moravě. 150x100


/ prodáno /

Stará Říše |


REMIZOV; ALEXĚJ: APOKRYFY A JINÉ ZKAZKY. - 1920. Dřevoryty ANTONÍN SLAVÍČEK Stará Říše na Moravě. dotiskli knihtiskaři Kryl a Scotti. /sr/

Praha; Stanislava Jilovská; sklad Marty Florianové ve Staré Říši na Moravě; 1920. Přeložil Ladislav Ryšavý. 227 s.; dřevoryty ANTONÍN SLAVÍČEK; dotiskli knihtiskaři Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Brož. 160x100 Nerozřezáno; na přední straně obálky stopy po ohnutí; dole 1.5 cm natrženo; zadní část obálky oddělena od hřbetu; blok nerozřezaný; bez vady.


/ prodáno /

Stará Říše |


DANTE GABRIEL ROSSETI ČILI MANUS ANIMAM PINXIT. - 1923. Kurs 5. Stará Říše na Moravě. KAREL VOTLUČKA. /sr/

Kurs 5 - Básník. Znělky k obrazům. Poslední zpověď. Blažená panna. Vybral sestavil a přeložil Josef Florian a František Skalický. Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1923. Linoryt (podobizna) a viněta na titulním listu KAREL VOTLUČKA Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. Pův brož. 160x120 Nerozřezáno; velmi dobrý stav!


/ prodáno /

Stará Říše |


PRÁCE A UTRPENÍ CT. ANNY KATEŘINY EMMERICHOVÉ - 1926. Dobré Dílo sv. 85. Stará Říše na Moravě. /sr/

ZA CÍRKEV; ZA OBRÁCENÍ HŘÍŠNÍKŮ A ZA UMÍRAJÍCÍ S OBRAZY SVÁTKŮ. Uspořádal P. K. E. Schmöger. Dobré Dílo sv. 85.- Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1926. Přeložil Matěj Fencl. 156 s.; tiskem Pokorného a spol.; ex. č. 643/1000 na bezdřevém pap. Pův. brož. 175x110 - Nerozřezáno; velmi dobrý stav!


/ prodáno /

Stará Říše |


KTERAK POZNÁVALA CT. ANNA KATEŘINA EMMERICHOVÁ OSTATKY SVATÝCH - 1926. Dobré Dílo sv. 88. Stará Říše na Moravě. /sr/

A JAKÁ MĚLA PODIVUHODNÁ VIDĚNÍ JEJICH ŽIVOTŮ. Dobré Dílo sv. 88.- Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1926. 228 s. Tiskem Pokorného a spol v Brně; ex. č. 593/1000 na bezdřevém pap. Pův. brož. 175x110 Nerozřezáno; velmi dobrý stav!


/ prodáno /

Stará Říše |


ZDALI NÁBOŽENSTVÍ TOLIKO JEST PROSTŘEDEK K BLAŽENOSTI. Sepsal Aloys Klár. - 1939. Dobré Dílo sv. 131. Stará Říše na Moravě.

ČI SÁM OUČEL A POVOLÁNÍ ČLOVĚKA; ANEBO SPÍŠE JEDNO I DRUHÉ SPOLU? Sepsal Aloys Klár. Dobré Dílo sv. 131.- Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1939. Přeložil Frant. Lad. Čelakovský. 74 s.; vytiskla knihtiskárna Frant. Bartoše v Přerově; ex. č. 423/700 na slabším ofsetu. Pův. brož. 175x110 - Nerozřezáno; velmi dobrý stav! /inv0320/


250 CZK

Stará Říše |


SYNGE; JOHN M.: ARANSKÉ OSTROVY. - 1929. Dobré Dílo sv. 98; Stará Říše na Moravě. /sr/

Dobré Dílo sv. 98.- Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1929. Přeložil Karel Mušek. 241 s.; ve front. světlotiskový portrét autora s podpisem (tisk Graf. Unie v Praze). Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí; ex. č. 65 c/300 na silném velinu. Pův. brož. 175x110


/ prodáno /

podpisy a dedikace | Stará Říše |


KAZATELSKÁ PRAVIDLA P. JIŘÍHO SCHERERA T. J. - 1937. Dobré Dílo sv. 124. Stará Říše na Moravě.

Dobré Dílo sv. 124.- Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1937. Přeložil Ignác Bečák. 27 s. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí; ex. č. 519/700 na bezdřevém pap. Pův. brož. 175x110 - Nerozřezáno; velmi dobrý stav! /inv080420/


/ prodáno /

Stará Říše |


SYNGE; JOHN M.: ARANSKÉ OSTROVY. - 1929. Dobré Dílo sv. 98.; Stará Říše na Moravě.

Dobré Dílo sv. 98.- Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1929. Přeložil Karel Mušek. 241 s.; nakl. zn. na ttl. OTTO COESTER. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí; ex. č. 633/1000 na bezdřevém pap. Pův. brož. 175x110 Dobře zachováno. /inv0320/


/ prodáno /

Stará Říše |


PÍSEŇ VESELÉ CHUDINY. - 1932. Stará Říše na Moravě. Staročeská báseň. Dobré dílo. /sr/

Staročeská báseň. Stará Říše na Moravě; Josef Vašica; 1932. Dobré Dílo sv. 111. 18 s. Pův. brož. 170x110 Nerozřezáno. /ZB/


120 CZK

Stará Říše |


JOSEF A ASENECH. - 1925. ALBERT SCHAMONI; Stará Říše na Moravě; /sr/vazba/ REZERVACE

Schamoni; ručně kolorované ilustrace. - Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1925. 85. svazek Dobrého díla; staročeský text Josef a Asenech objevil v pražské knihovně františkánů Josef Dobrovský; text otištěn podle opisu Bořivoje Prusíka. Bylo vydáno 380 čísl. exemplářů; které ilustroval a koloroval ALBERT SCHAMONI. 25(1) s.; 5 il. ABERT SCHAMONI. Tento ex. je jedním z 285 exemplářů řady D tištěných na dobrém velínu. Celkový počet 380 výtisů. Polopergamenová; zlacená vazba; zlatá horní ořízka. 195x160 - Skvostná vazba; velmi dobrý stav. REZERVACE


/ prodáno /

Stará Říše |


GIDE; ANDRÉ: SAUL. - 1918. Stará říše; Dobré dílo.

Přeložil Josef Marek. Stará Říše; 1918. Dobré dílo sv. 47. 119 s. Polokožená vazba. 200x120


/ prodáno /

Stará Říše |


KAFKA; FRANTIŠEK: PROMĚNA. - 1929. 1. české vyd. Stará říše na Moravě. Dobré dílo. Ilustrace OTTO COESTER. /sr/

Dobré Dílo sv. 99.- Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1929. 1. české vyd. Přeložili P. L. V. a František Pastor. 82 s.; obrázky OTTO COESTER. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně; ex. č. 231/400 na bílém velínu. Pův. brož. 180x120 - Mírné poškození hřbetu a rohu obálky odborně opraveno.

STARÁ ŘÍŠE - JOSEF VÁCHAL - BOHUSLAV REYNEK - JAKUB DEML ...


/ prodáno /

Bohuslav Reynek | Stará Říše |


JOSEF A ASENECH. - 1925. ALBERT SCHAMONI; Stará Říše na Moravě; /sr/

Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1925. 85. svazek Dobrého díla; staročeský text Josef a Asenech objevil v pražské knihovně františkánů Josef Dobrovský; text otištěn podle opisu Bořivoje Prusíka. Bylo vydáno 380 čísl. exemplářů; které ilustroval a koloroval ALBERT SCHAMONI. 25(1) s.; 5 il. ABERT SCHAMONI. EX. č. 200/380. Pův. brož. 195x150 - Čistý nerozřezaný exemplář. Z důvodu neopatrné manipulace se bývalému majiteli 'podařilo' utrhnout spodní část obálky u hřbetu.


/ prodáno /

Stará Říše |


BLOY; LEON: RYTÍŘKA SMRTI. - 1917. Stará Říše; Antonín Ludvík Stříž. Dobré dílo sv. 36. REZERVACE

Stará Říše; Antonín Ludvík Stříž; 1917. Dobré dílo sv. 36. Tiskl Frant. Obzina ve Vyškově. Z franc. přel. Otto Albert Tichý. 112 s. Pův. brož. 160x110 - Dobře zachováno. REZERVACE


/ prodáno /

Stará Říše |


CALZINI; RAFFAELO: KRISTUS A VETŘELEC. - 1923. Stará Říše na Moravě. 2 dřevoryty JOSEF VÁCHAL. /sr/

Dřevoryty JOSEF VÁCHAL. - Z vlaštiny přel. Jaroslav Skalický. Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1923. Vytiskl ve Velkém Meziříčí Jan Mucha. 18 s.; 2 dřevoryty (na titl. a celostr.) JOSEF VÁCHAL. Pův. brož. 152x92


/ prodáno /

Stará Říše |