ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Stará Říše

Studium theologie, umění a vědy. Studium, svazek. 32. Listopad MCMX.

Uspořádal a s pomocí Boží a přátel Studia vydává Antonín Ludvík Stříž.
Stará Říše, Antonín Ludvík Stříž, 1910. Tiskli Frant. Jos. Trnka a J.F. Kubeš v Třebíči a Frant. Kusák ve Vyškově. 7 obr. příloh a 7 il. v textu, jednotlivé příspěvky stránkovány samostatně. 2x Pius X. 21, 8 s. Orea L. 8 s. 2x Chesterton. 8, 8 s. De Quincey Thomas. 12 s. Claudel Paul. 12 s. 10x Deml Jakub. 5, 13, 13, 2, 6, 4, 10, 6, 22, (7) s. Stříž Ant. 4 s. Pův. brož. 160x120 Dobře zachováno, listy čisté, hřbet nepoškozený,


980 CZK

Stará Říše |


BLOY, LEON. KREV CHUDÉHO. - 1911.

Přeložil Josef Florian. Stará Říše na Moravě Josef Florian, 1911. Vytiskl František Obzina. 253 s., grafická úprava (J.R. Marek), dvouřádkové iniciály, dvoubarevný tisk. Nečísl. exemplář na ruč. pap. s filigránem "Alexandra". Pův. šitá brož. 165x125 /zbr0524/


1.000 CZK

Stará Říše |


SYNGE, J. M.: STUDNICE SVĚTCŮ. (The Well of Saints) - 1921. Stará Říše. Nova et vetera sv. 44.

Nova et vetera sv. 44. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1921. Z "angloirštiny" přeložil Karel Mušek. Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 82 s. Pův. brož. 160x125 Velmi dobře zachováno. /Ate24/


100 CZK

Stará Říše |


SYNGE, JOHN M.: VE STÍNU DOLINY. - 1921. Stará Říše. Nova et vetera sv. 47.

Nova et vetera sv. 47. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1921. Přeložil Karel Mušek. Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 40 s. Pův. brož. 160x125 Velmi dobře zachováno. /Ate24/


200 CZK

Stará Říše |


Balbín, Bohuslav. Život svatého Jana Nepomuckého. - Dobré dílo sv. 16. 1914.

Život svatého Jana Nepomuckého, pražského chrámu metropolitního u sv. Víta kanovníka, kněze a mučedníka.
Z latiny přeložil P. Alfons Sauer, překlad této knížky dokončil Antonín Ludvík Stříž, vyzdobil ji Karel Schwetz.
V Staré Říši na Moravě, Antonín Ludvík Stříž, v srpnu 1914. Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně na Moravě. 79 s. Dvoubarevný tisk, zdobené iniciály, zlaté rámce textu, ruční pap.
Pův. brož. 158x98 Povrch obálky a ořízky mírně od prachu (knihovního), jinak velmi dobře zachováno, nerozřezáno.  
/vystaveno v obchodě, koupíte bez objednání/
2.000 CZK

Stará Říše |


Váchal - NOVA ET VETERA sv. 34. / 1919.

Původní grafická výzdoba: JOSEF VÁCHAL, orig. dřevoryt - exlibris Z. Volmana; 4 dřevoryty ANTONÍN SLAVÍČEK; dřevoryt na obálce JAROSLAV BENDA. (Žebračka od Josefa Čapka chybí).
Z obsahu mj.: Poslední básně Jiřího Trakla. Překlad Bohuslav Reynek, (jedna báseň v próze a sedm básní, 12 s.), 1. české vyd.); Albert Ehrenstein: In Memoriam Jiřího Trakla.(6 s., nekrolog); Georges_Batault: Válka absolutní, (16 s.); Život sv. Bathildy královny Frankův, (22 s.), Aurevilly: Arnošt Hello (28 s.); Justino de Montalvao: Pohádka tříkrálová (10 s.); V. Hadwiger: Kynegetikos (8 s.); Marcel Schwob: Flétna (8 s.). Franz Jung: Telepatové. Překlad Bohuslav Reynek. (12 s.); 

Stará Říše na Moravě, Otto A. Tichý, 1919. Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně, Fr. J. Trnka V Třebíči, Fr. Obzina Ve Vyškově. Pův. brož. 155x125 Nepoškozený, dobře zachovaný exemplář, hnědé flíčky na obálce a na prvním listu (front.). 


/ prodáno /

Bohuslav Reynek | Josef Čapek | Knižní a volná grafika | Stará Říše |


Miłosz, O. W.: Mifiboseth. - Dobré Dílo svazek 58. 1919.

Z frančiny přeložil Bohuslav Reynek.
Praha, Stanislava Jílovská, 1919. Dobré Dílo (Marta Florianová). Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 56 s. dřevoryt na titulním listu a obálka (Jaroslav Benda), dvoubarevný tisk.
Pův. brož. 200x125 Krásný stav! /zbr/
450 CZK

Bohuslav Reynek | Stará Říše |


Bernanos, Georges. Pod sluncem satanovým. - 1928.

Přeložil Bohuslav Reynek. Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1928. Dobré dílo, sv. 95. 344 s. ve front. světlotisk. portrét autora s faksimile jeho podpisu. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí, ručně čísl. ex. 138c/300 na dobrém rýh. pap., celkový náklad 1380 výt.
Pův. brož. 175x115 Velmi dobře zachováno. /zbr 1122/
2.000 CZK

Bohuslav Reynek | Stará Říše |


Francia, Annibale Maria di. Pohřební řeč nad sestrou Marií z Kříže, rozenou Melanií Kalvatovou, pasačkou La Salettskou, zesnulou v Altamuře v noci 14. prosince 1904.

Pronesl v Messině a ve výroční den v kathedrále altamurské kanovník Annibale Maria di Francia.
Překlad Antonín Ludvík Stříž. Stará Říše na Moravě: A.L. Stříž, 1916. (2 vyd.). 47 s., upravil Jaroslav Benda. Dobré dílo sv. 35.
Pův. brož. 160x105 Velmi dobře zachováno. /zbr 1122/
750 CZK

Stará Říše |


Hoornaert, Georges. Breviář. - 1936.

Podpis Josefa Floriana proti titulu.
Překlad Josef Florian. Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1936. Vytiskly Lidové závody tiskařské v Olomouci. 103 s. Kurs sv. 38.
Pův. brož. Velmi dobře zachováno. /zbr 1122/
380 CZK

podpisy a dedikace | Stará Říše |


Marcel, Gabriel. Stav ontologického tajemství a konkrétní se k němu přiblížení. - 1940.

Podpis Josefa Floriana proti titulu.
Překlad Josef Florian. Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1940. Vytiskla knihtiskárna Frant. Bartoše v Přerově. 63 s. Kurs sv. 50.
Pův. brož., nerozřezáno. Obálka s mírnou patinou stáří. /zbr 1122/

/ prodáno /

podpisy a dedikace | Stará Říše |


Hoornaert, Georges. Boj čistoty. - 1939.

Překlad Josef Florian. Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1939. Vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích. 90 s. Kurs sv. 48.
Pův. brož. Velmi dobře zachováno, nerozřezáno. /zbr 1122/

250 CZK

Stará Říše |


Tanner, Matěj. Život P. Antonína Possevina a jeho komentář o věcech moskevských. - 1941.

Přeložil Karel Doskočil.  Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1941. Vytiskla knihtiskárna Frant. Bartoše v Přerově. 107 s. Kurs sv. 52.
Pův. brož. Velmi dobře zachováno. /zbr 1122/
250 CZK

Stará Říše |


Dwelshauvers, Georges. Synthesa lidského myšlení. - 1941.

Část první. Překlad Josef Florian. Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1941. 77 s. Kurs, sv. 51.
Pův. brož. Velmi dobře zachováno, nerozřezáno. /zbr 1122/
150 CZK

Stará Říše |


Anderson, Sherwood. Smutní trubači a jiné povídky. - 1927.

Z angličtiny přeložil Jan Čep.
Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1927. Typy Janson vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 272 s. Čísl. ex. 414,D/1000 na bezdřevém papíře. Dobré dílo, sv. 90.
Pův. brož. 170x110 Hřbet vlivem světla vybledlý, jinak dobře zachováno. /zbr 1122/

250 CZK

Stará Říše |


Štítný ze Štítného, Tomáš. Knížky šestery o obecných věcech křesťanských. - 1937.

Předmluvy a knížky prvé: O víře, naději a lásce a výklad páteře.
Ve Staré Říši, Josef Florian, 1937. 133 s. Kurs sv. 41.
Pův. brož. 160x120 Velmi dobře zachováno. /zbr 1122/

250 CZK

Stará Říše |


Stará Říše. Josef Florian - nové přírustky.

Tomáše ze Štítného Knížky šestery o obecných věcech křesťanských. Předmluvy a knížky prvé: O víře, naději a lásce a výklad páteře.
Ve Staré Říši, Josef Florian, 1937. 133 s. Kurs sv. 41.
Pův. brož. Velmi dobře zachováno. /zbr 1122/
CENA: 250,-

Dwelshauvers, Georges. Synthesa lidského myšlení.
Část první. Překlad Josef Florian. Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1941. 77 s. Kurs, sv. 51.
Pův. brož. Velmi dobře zachováno, nerozřezáno. /zbr 1122/
CENA: 150,-

Tanner, Matěj. Život P. Antonína Possevina a jeho komentář o věcech moskevských.
Ve Staré Říši na Moravě, Josef Florian, 1941. 107 s. Kurs sv. 52.
Pův. brož. Velmi dobře zachováno. /zbr 1122/
CENA: 250,-

Marcel, Gabriel. Stav ontologického tajemství a konkrétní se k němu přiblížení.
Překlad Josef Florian. Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1940. 63 s. Kurs sv. 50. Podpis Josefa Floriana proti titulu.
Pův. brož., nerozřezáno. Obálka s mírnou patinou stáří. /zbr 1122/
CENA: 500,-

Hoornaert, Georges. Breviář.
Překlad Josef Florian. Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1936. 103 s. Kurs sv. 38. Podpis Josefa Floriana proti titulu.
Pův. brož. Velmi dobře zachováno. /zbr 1122/
CENA: 350,-

Hoornaert, Georges. Boj čistoty.
Překlad Josef Florian. Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1939. 90 s. Kurs sv. 48.
Pův. brož. Velmi dobře zachováno, nerozřezáno. /zbr 1122/
CENA: 200,-

Francia, Annibale Maria di. Pohřební řeč nad sestrou Marií z Kříže, rozenou Melanií Kalvatovou, pasačkou La Salettskou, zesnulou v Altamuře v noci 14. prosince 1904.
Pronesl v Messině a ve výroční den v kathedrále altamurské kanovník Annibale Maria di Francia.
Překlad Antonín Ludvík Stříž. Stará Říše na Moravě: A.L. Stříž, 1916. (2 vyd.). 47 s., upravil Jaroslav Benda. Dobré dílo sv. 35.
Pův. brož. 160x105 Velmi dobře zachováno. /zbr 1122/
CENA: 1200,-

Anderson, Sherwood. Smutní trubači a jiné povídky.
Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1927. 272 s. Čísl. ex. 414,D/1000 na bezdřevém papíře. Dobré dílo, sv. 90.
Pův. brož. 170x110 Hřbet vlivem světla vybledlý, jinak dobře zachováno. /zbr 1122/
CENA: 250,-

Bernanos, Georges. Pod sluncem satanovým.
Překlad Bohuslav Reynek. Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1928. Dobré dílo, sv. 95. 344 s. ve front. světlotisk. portrét autora s faksimile jeho podpisu, ex. 138c/300 na dobrém rýh. pap., celkem 1380 výt.
Pův. brož. 175x115 Velmi dobře zachováno. /zbr 1122/
CENA: 2500,-


/ prodáno /

Stará Říše |


BLOY, LEON: JOHANNA D´ARC. - 1925. Podpis Josefa Floriana.

Stará Říše, Marta Florianová, 1925. Dobré dílo sv. 84. Přeložil Josef Florian.
191 s., obálka (dřevoryt) Albert Vyskočil, podpis Josefa Floriana proti titl., ex. 212/387 na velínu. Na titl. drobným písmem, podpis původního majitele s dat. 1925.
Pův. brož. 170x120 Dobře zachováno.
/ prodáno /

podpisy a dedikace | Stará Říše |


KAFKA; FRANTIŠEK (=Franz): PROMĚNA. - 1929. 1. české vyd. Ilustrace OTTO COESTER.

Dobré Dílo sv. 99.- Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1929. 1. české vyd. Z němčiny Přeložili P.L.V. (Ludvík Vrána) a František Pastor. 82 s.; ilustrace OTTO COESTER (nakl. zn., 3 inic. a 7 il.). Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně; ex. č. 110/400 na bílém velínu, dvoubarevný tisk.
Pův. brož. 180x120 - Na přední a zadní obálce stopa od tekutiny, hřbet od přední obálky 6 cm podélně oddělený, okraje, zejména přední obálky otřepené, blok bezvadný.
/ prodáno /

Stará Říše |


Schamoni - JOSEF A ASENECH. Dobré dílo sv. 86. / 1925.

Stará Říše, Florianová, 1925. 25 s., 5 ručně kolorovaných ilustrací ALBERT SCHAMONI, ex. D108/380 na velínu, na záložce přední obálky mont. typografické exlibris Dr. Františka Dvořáka. Pův. brož., uloženo v uzavřené pap. kazetě. 205x165 Část přední obálky, podélně od hřbetu oddělena s krátkým natržením do plochy obálky (bez ztráty). Až na tuto "nehodu" vinou jednoho okamžiku při neopatrné manipulaci, jde o čistý, velmi dobře zachovalý exemplář, zjevně po celou dobu před prachem a světlem ukrytý v papírové kazetě.

 


/ prodáno /

Knižní a volná grafika | Stará Říše |


BLOY, LEON: CHUDÁ ŽENA. - 1917 (1920).

Přeložil Josef Florian. Stará Říše, Marta Florianová, dvojí vročení - na titl. 1917, v tiráži 1920. 358 s., dřev. na titulním listu JAROSLAV BENDA. V tiráži ručně, tužkou, číslo svazku - 605, vyskladnění - v lednu 1923, cena za výtisk - 30 Kč.
Dobová celokožená vazba, zlacená ražba obou desek, zlatá horní ořízka, zlacený titul na hřbetě, škrobový předsádkový pap. 200x130 Stopy stáří, v minulosti proběhlo viditelné vyspravení prasklé přední a zadní vnitřní drážky, bez nejmenšího vlivu na pevnost vazby. /0122 antikvariát/
/ prodáno /

Knižní a volná grafika | Krásné knižní vazby | Stará Říše |


Benda - DYMOV, OSIP: VLAS. / 1918.

Dobré Dílo sv. 52.
Přeložil Fr. Odvalil. (Stará Říše na Moravě), Zd. Černý, (1918). Dobré Dílo sv. 52, 193 s., dřevoryty na obálce a titulním listu JAROSLAV BENDA.
Pův. brož. 150x100 Dobře zachováno! /zbr 1121/
280 CZK

Stará Říše |


BLOY; LEON: OBVIŇUJU SE... - Studium sv. 26. 1910.

Přeložil Josef Florian. Stará Říše; Josef Florian; 1910. Studium sv. 26. Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 150 s. Pův. brož. 160x125

 


950 CZK

Stará Říše |


BLOY, LEON: RYTÍŘKA SMRTI. - 1917.

Dobré Dílo, sv. 36. Stará Říše, Stříž, 1917. 112 s. Celokožená vazba, zlatá vrchní ořízka. 160x110 Na přední desce odloupnutá středová aplikace se zlacením. 
Na přídeští ex libris Dr. Františka Dvořáka.
Kniha v obchodě.


/ prodáno /

Krásné knižní vazby | Stará Říše |


Florian, Jan: Umělecká sbírka Josefa Floriana a okruh jeho přátel. - 2014.

Švýcarsko, Ženeva, Krajanské sdružení na podporu české kultury, 2014. 187 s. Pův. brož. 230x240 Stav nové knihy. /Stará Říše/

Kniha v obchodě.

 


/ prodáno /

Stará Říše |


GUARDINI, ROMANO: O POSVÁTNÝCH ZNAMENÍCH. - 1925.

Stará Říše, Marta Florianová, 1925. Kurs č, 12. Vytiskl Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích. 90 s., ručně kolorovaný dřev. ve front. (Max Elskamp), obálka bar. dřevoryt (Willi Wessel). Červeně, ručně čísl. ex. 50/1000. Pův. brož. 160x120

 


/ prodáno /

Knižní a volná grafika | Stará Říše |


KAZATELSKÁ PRAVIDLA P. JIŘÍHO SCHERERA T. J. - 1937.

Dobré Dílo sv. 124.- Stará Říše na Moravě, Marta Florianová; 1937. Přeložil Ignác Bečák. 27 s. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí, výtisk č. 32 A na japanu. Na rubu přední obálky exlibris Františka Dvořáka, historika umění a dlouholetého předsedy SČB (1977-96). Pův. brož. 175x110 Velmi dobře zachováno.
390 CZK

Stará Říše |


FÉVAL, PAUL: SVATÝ DIOT. - 1935.

Dobré dílo sv. 120 - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1935. Vytiskl Václav Horák Prostějov. 41 s., frontispis MARIE FLORIANOVÁ; ex. č. 674/1000. Pův. brož. 175x110 Krásný stav.
300 CZK

Stará Říše |


SERNA, RAMÓN GÓMEZ DE LA: ZÁZRAČNÝ LÉKAŘ. - 1926.

Dobré dílo sv. 87. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1926. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 84 s., výtisk č. 480/1000. Pův. brož. 175x110
290 CZK

Stará Říše |


SYNGE; JOHN M.: ARANSKÉ OSTROVY. - 1929.

Dobré Dílo sv. 98.- Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1929. Přeložil Karel Mušek. 241 s., nakl. zn. na ttl. OTTO COESTER, ve front. světlotiskový portrét autora s podpisem (tisk Graf. Unie v Praze). Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí, výtisk č. A 18 z 30 ex. na ruč. Medianu. Na rubu přední obálky exlibris Františka Dvořáka, historika umění a dlouholetého předsedy SČB (1977-96).  Pův. brož. 175x110
/ prodáno /

Stará Říše |


Leon Bloy / Josef Florian. Correspondance 1900-1914. / 1990.

Preface de Jeanne Boussac-Termier. Laussanne, L'Age D'Homme, 1990. 189 s.
Úvodní poznámka Claire Guillamont-Boussac. Předmluva z r. 1967 Jeanne Boussac-Termier. Kniha je ukončena životopisnou poznámkou "Notice biographique Josef Florian (1873-1941)" od O.A. Tichého (1890-1973).
Pův. brož. 225x155 Krásný stav.

LEON BLOY – JOSEF FLORIAN / KORESPONDENCE. Jan M. Tomeš (Leden 1991).

/ prodáno /

Stará Říše |


ZEYER; JULIUS: ZPĚV O POMSTĚ ZA IGORA. - 1928. 13 kolorovaných linorytů MICHAEL FLORIAN.

Stará Říše; Marta Florianová; 1928. Dobré Dílo sv. 96. 68 s.; 13 ručně kolorovaných linorytů MICHAEL FLORIAN; vysazela Eva Florianová; vytiskl Methoděj Florian; ručně čísl. exemplář 93c ze 100 exemplářů na ruč. pap. Median. celkem tištěno 380 výt. (30 na Van Gelder Zonen; 50 na Ingres; 100 na Medianu; 200 na Hollandu). Pův. šitá brož. 245x165 Na papírové obálce "mapa" po dávném kontaktu s vodou, vyjma této vady a zanedbatelného otisku červené barvy do okrajů dvou listů, jde jinak o čistý, nepoškozený exemplář.

 
  

/ prodáno /

Knižní a volná grafika | Stará Říše |


9. KURS Z JARA 1925. Sborník. Obálka WILHELM WESSEL.

Edice Kurs sv, 9. Sborník. Stará Říše, Marta Florianová, 1925. Vytiskli Pokorný v Brně, Dvořák v Moravských Budějovicích, Čapek v Třebíči, Karel Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Pův. brož. Přední obálka s tištěným pořadovým číslem edice. 155x130
Svazek obsahuje:
L. GRANDMAISON, S.J.: JÉŽÍŠ V DĚJINÁCH. Přeložil Jar. Zaorálek. 38 s.
BOSCHOT: KOSTELNÍ HUDBA. Stálá důležitost "Motu propria". 4 s.
DRIEU LA ROCHELLE: ÚRYVEK Z ROZPRAVY O NESNÁZÍCH DOBY. Přeložil Jar. Zaorálek. 16 s.
G. HUET: SVATÝ JULIAN POHOSTINNÝ. 20 s.
(J. Florian): Poznámky (k Huetovi). 4 s.
LUCIEN DUBECH: MUSA V HOSPODĚ. 12 s.
RENÉ JOHANNET: DVA KRÁLOVÉ A DUCH. Přeložil Dr. Fr. Odvalil. 23 s.
ÉMILE BLÉMONT: ZE VZPOMÍNEK NA VILLIERS DE L ISLE-ADAMA. Přeložil Bohuslav Reynek. 4 s.
PIERRE MAC ORLAN: VRAHOVÉ PAŘÍŽŠTÍ. Přeložil Bohuslav Reynek. 7 s.
DR.MOUZY-EON: VITAMÍNY A OTÁZKA SYMBIONTŮ. 7 s.
H. CHARASSON: K JUBILEU ANATOLA FRANCE. Přeložil Dr. Fr. Odvalil. 12 s.
RENÉ SCHICKELE: POLITIK BRIAND. Přeložil Bohuslav Reynek. 28 s. (Dva portréty)
MARCEL JOUHANDEAU: PASAČKA "NÁNA". Přeložil Josef Florian. 12 s.
UVIEDOMIĚNÍ A VÝKLADY. Krátké glosy Josefa Floriana a výběr z jeho přijaté a odeslané korespondence. 23 s.
Linoryty 2x J.V. Florian, 1x Votlučka, 1x Šindler, jedna il. Süsser.
/ prodáno /

Bohuslav Reynek | Stará Říše |


BARBEY D'AUREVILLY; JULES: STRÁNKA Z HISTORIE. - 1920.

Stará Říše na Moravě, skladem Marty Florianové, v červnu1920. 27 s., titulní list a úvodní viněta (dřevoryty) JAROSLAV BENDA,  č. výt. 134., vytiskl Fr. Obzina ve Vyškově. Pap. vazba.150x100 
/ prodáno /

Krásné knižní vazby | Stará Říše |


KUČERA, EDUARD: CHVÁLA FANATIKŮ. - 1925.

Kurs sv. 16. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1925. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 22 s., obálka (kolorovaný dřevoryt). Um. polopergamen. vazba s obálkou vzadu vevázanou, zlatá horní ořízka, zlatá ražba titulu na hřbetě. 155x120
600 CZK

Krásné knižní vazby | Stará Říše |


35. archy v listopadu léta Páně 1936. Stará Říše.

Praha, Marie Štechová, 1936. Sbírka IV (v rámci ročníku). Administrace Stará Říše, Morava. Tiskli Václav Horák v Prostějově, Jan Mucha a V. Dvořák v Mor. Budějovicích. Dva obrázky: linoryt "Stará Říše" a repr. kresby "Katafalk s uhasínajícími svícemi". Obsahuje mj.: Rilke: Básně / Castle: Sebevražda. / Novalis: Umenie. / Chovin: Rozanov před smrtí. / Rozanov: Gogol. / Al. Vyskočil: Několik poznámek .../ Calvin: Kardinál a reformátor. / Pozdrav podzimu. 6 listů orientační. 1 naučný a list s administrací. Volné listy a dvoulisty v pův. pap. obálce. 160x125 /inv0320/

Chybí 4 listy - Balmes: Umění dojíti pravdy (pokračování).


/ prodáno /

Knižní a volná grafika | Stará Říše |


2. Kurs v září 1922. Stará Říše

Stará Říše na Moravě, skladem Marty Florianové, 1922 Tisk v Novém Jičíně Kryl a Scotti, v Třebíči František Trnka. Každý příspěvek se samostatným stránkováním. Obsah: Pius XI, Barbey d Aurevilly: Dante, Henriot, Catel, Ch.L. Goffic: Corbière, Toulet, Balmont, Mille.
Pův. brož. 155 x 120  /inv0320/
/ prodáno /

Stará Říše |


NEJMENŠÍ REVUE. 2. - 1930

Praha, Jan Reimoser, v květnu l. P. 1930. Tiskli V. Vokolek v Pardubicích a Fr.J. Trnka v Třebíči. Každý příspěvek se samostatným stránkovaním, 4 listy s čb. obr. (mj. reprodukována kresba Otto Coestera publikovaná v portfoliu Otto Coester. Proměna, v r. 1929), dva dvoulisty s anoncemi. Volné listy v pův. pap. obálce. 160x120 Velmi dobře zachováno.
Obsah: Poslední léta Hugues Rebella. 28 s. - Otci Achillovi d´Attichy z Tovaryšstva Ježíšova v Amiensu, list Jana Josefa Seurina. 12 s. - Tomáš Mann, 1902: Majitel Nobelovy ceny v zrcadle. 6 s. - Radost z pravdy. 8 s. - Paul Altheer: Občanská nauka. 3 s. - Zdeněk Ř.: Básně. 3 s. - Georges Bohn: F.V. Raspail. 3 s. - Anonce: František Kafka. Proměna, dvoulist / Sv. Kateřina Sienská. Listy; Joseph Conrad. Vítězství, dvoulist.
Nejmenší revue vycházela pouze jeden rok, vyšla čtyři čísla. Úpravou se NR nelišila od staroříšských Archů Josefa Floriana.  /inv0320/

/ prodáno /

Stará Říše |


Úvodem do nového čtvrtstoletí Dobrého díla. - 1926.

Ze starých papírů. Sebral a vydal Albert Vyskočil, aquarelly od Willi Wessela. Vytiskl ve Velkém Meziříčí, Jan Mucha.
Břevnov - Praha, A. Vyskočil, 1926. 64 s., [2] obr. příl. s vlepenými bar. reprodukcemi akvarelů Willi Wessela. Autoři: Miloš Klicman, A. Stříž, F.A. Špringer, Antonín Macek a Jar. Durych.
Pův. brož. s ručně kolorovanou obálkou. 165x120 Velmi dobře zachováno!  /inv0320/


/ prodáno /

Stará Říše |


NOVA ET VETERA. Číslo 19. Stará Říše na Moravě, v srpnu 1916.

Číslo 19. Antonín Ludvík Stříž, Stará Říše na Moravě v srpnu 1916. Vytiskli Frant. Jos. Trnka v Třebíči a František Obzina ve Vyškově. [128] s., každý příspěvek se samostatným stránkováním, 6 listů obr. příloh. Z autorů mj.: Jules Barbey d'Aurevilly, Villiers de l'Isle Adam, Francis Thompson.
Pův. brož. 150x120 Nepoškozený exemplář.  /inv0320/
350 CZK

Stará Říše |


HELLO, ARNOŠT: SLOVA BOŽÍ. - 1915.

Úvahy o některých textech písma svatého. Stará Říše  na Moravě, Ant. L. Stříž, 1915. Dobré dílo sv. 23. 332 s. Polokožená vazba. 200x125 Velmi dobře zachováno.
/ prodáno /

Stará Říše |


KTERAK POZNÁVALA CTIHODNÁ ANNA KATEŘINA EMMERICHOVÁ OSTATKY SVATÝCH A JAKÁ MĚLA PODIVUHODNÁ VIDĚNÍ JEJICH ŽIVOTŮ. - 1926.

Dobré dílo sv. 88 - Stará Říše, Marta Florianová, 1926. 228 s., ex. c80/300 na velínu, cekový náklad 1350 ex. Um. polokožená vazba se zlatou ražbou na hřbetě, zlatá vrchní ořízka, ob. vzadu vev. 170x110 Velmi dobře zachováno.


/ prodáno /

Krásné knižní vazby | Stará Říše |


Baumann, Émile: Tři svatá města. Ars v Dombes, Svatý Jakub v Compostelle, Hora svatého Michaele. - 1920.

Přel. Josef Vašica. Stará říše na Moravě, Marta Florianová, 1920. 148 s.
Dobová, pap. vazva, ob. není vev.
190 CZK

Stará Říše |


2. KURS V ZÁŘÍ 1922.

Kurs sv. 2. - Pius XI., Dante, Lindsay, Valéry, Henriot, Corbière, Toulet, Balmont, Mille. 
Stará Říši na Moravě, Marta Florianová, 1922. Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně, Fr. J. Trnka V Třebíči. Pův. brož. 155x120 Dobře zachováno.

/ prodáno /

Stará Říše |


DICTA NAPOLEONSKÁ. NAPOLEON BONAPARTE. - 13. KURS 1925.

Vybral a přeložil Josef Florian.
Kurs sv. 13. - Stará Říše, Marta Florianová, 1925. Vybral a přeložil Josef Florian. 133 s., obálka Willi Wessel, vytiskl Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích. Pův. brož. 160x120 Velmi dobře zachováno. /inv080420/

/ prodáno /

Stará Říše |


16. ARCHY K VÁNOCŮM. - Stará Říše na Moravě 1929.

Stará Říše na Moravě, Dobré Dílo, 1929. Obrázky: J. Horn, Seewald, Robinson, M. Florian, vytiskl Fr. J. Trnka v Třebíči. Volné dvoulisty v pap. obálce. 160x120 Obálka je poškozená, jinak dobře zachováno.
Esthetická mystika od R. de Souza (48 s.); Básně J. Zahradníček (8 s.); Jejich Efficiencím : Koleda (16 s.); Ruměje (8 s.) ...

/ prodáno /

Stará Říše |


LEFÉVRE, FRÉDÉRIC: FILOSOFICKÝ PRŮVODCE MAURICE BLONDELA. - 47. KURS 1939.

Kurs sv. 47. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1939. Přeložil Josef Florian. 78 s., vytiskl V. Vokolek a syn v Pardubicích. Pův. brož. 160x120 Velmi dobře zachováno, nerozřezáno. /inv0320/
/ prodáno /

Stará Říše |


BALMES, JAIME: UMĚNÍ JAK DOJÍTI PRAVDY. Část prvá, část druhá. - 44. KURS - 1938.

Kurs sv. 44. - Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1938. Část prvá a část druhá, 238 s., celostr. linoryt Michael Florian. Vytiskl V. Horák v Prostějově. Volné dvoulisty v pap. obálce duhé části. 160x120 Obálka nepatrně poškozená jinak dobře zachováno. /inv0320/
/ prodáno /

Stará Říše |


Kafka - 13. ARCHY O LETNICÍCH. Stará Říše na Moravě. 1929.

Stará Říše na Moravě, Dobré Dílo, 1929. Vytiskli Fr. J. Trnka v Třebíči, Humana v Letovicích, V. Dvořák v Mor. Budějovicích. 4 obr. přílohy na volných listech: 2 poutní obr. od Fr. Vika; Olšany od Horna; Koníčci od Alberta Schamoniho, . Volné dvoulisty v pap. obálce. 160x120 Obálka ve skladech poškozená, jinak velmi dobře zachováno.
Soubor mj. obsahuje povídky Franze Kafky: Nový advokát (Der neue Advokat), Venkovský lékař (Ein Landarzt), Před zákonem (Vor dem Gesetz), Nejbližší vesnice (Das nächste Dorf), z němčiny přeložil (Fr. Pastor) a (Ludvík Vrána), (12 s.).
/ prodáno /

Knižní a volná grafika | Stará Říše |


Kafka - 15. ARCHY K POSVÍCENÍ LÉTA. Stará Říše na Moravě. 1929.

Stará Říše na Moravě, Dobré Dílo, 1929. Vytiskli Fr. J. Trnka v Třebíči a V. Dvořák v Mor. Budějovicích. 5 obr. příloh na volných listech: Fokko Mees, Muž u kavárenského stolku, dřevoryt; A. Patocchi, Qui é paradiso, dřevoryt; K. Votlučka, Jezdec v trysku;  O. Stritzko (portrét Franze Kafky), dřevoryt; M. Florian, Liška, linoryt. Volné dvoulisty v pap. obálce. 160x120 Dobře zachováno.
Soubor mj. obsahuje povídky Franze Kafky: Zpráva pro akademii (Ein Bericht für eine Akademie), Výlet do hor (Der Ausflug ins Gebirge), Stromy (Die Bäume), Návštěva na důle (Ein Besuch im Bergwerk), Císařské poselství (Eine kaiserliche Botschaft), Mimoběžící (DieVorüberlaufenden), Starost hospodářova (Die Sorge des Hausvaters), Náhlá procházka (Der plötzliche Spa‑ziergang), Šaty (Kleider), Přání státi se Indiánem (Wunsch, Indianer zu werden), (24 s.).
/ prodáno /

Knižní a volná grafika | Stará Říše |