ANTIKVARIÁT PRAŽSKÝ ALMANACH

Košík 0

Stará Říše Váchal Reynek Deml ...

JOSEF FLORIAN - STAŠA JÍLOVSKÁ: VZÁJEMNÁ KORESPONDENCE 1919 - 1922.

Praha, Documenta, 1993. 216 s., úprava VLADIMÍR CHYTIL. Celopl. vazba s obálku. 210x145
200 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


Váchal - JOSEFA VÁCHALA MYSTIKA ČICHU. - 1999.

Knihy Josefa Váchala, sv. 8.
Doslov Jiří Olič. Praha, Litomyšl, Paseka, 1999. 2. vyd. Reprint původního tisku z r. 1920.  243 s., barev. il. Pův. pap. vazba s přebalem. 110x95 Velmi dobrý stav!
/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


FRÉMEAUX, PAUL: POSLEDNÍ DNOVÉ CÍSAŘOVI NA OSTROVĚ SVATÉ HELENY. - 1923. Stará Říše. Kurs sv. 6.

Kurs sv. 6. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1923. Přeložil Josef Florian a Jaroslav Skalický. 268 s., 13 celostr. dřevorytů, vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Pův. brož. 150x120 Dobře zachováno, nerozřezáno.
400 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


VENTURA, GIOACCHINO DE RAULICA: KRÁLOVSTVÍ JEŽÍŠE KRISTA. - 1937. Stará Říše. Kurs sv. 42.

Kurs sv. 42. - Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1937. Přeložil František Odvalil. 84 s., ve front. dřevoryt Michael Florian. Vytiskl V. Horák v Prostějově. Pův. brož. 165x125 Velmi dobře zachováno.
250 CZK

Knižní a volná grafika | Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


VENTURA, GIOACCHINO DE RAULICA: CÍRKEV A STÁT ČILI THEOKRACIE A CÉSARISMUS. - 1937. Stará Říše. Kurs sv. 43.

Kurs sv. 43. - Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1937. Přeložil František Odvalil. 101 s., vytiskl V. Horák v Prostějově. Pův. brož. 165x125 Velmi dobře zachováno.
290 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


CLERISSAC, HUMBERT: POSELKYNĚ BOŽSKÉ POLITIKY. - 1931. Stará Říše. Kurs sv. 22

Kurs sv. 22. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1931. Z franc. přeložil Josef Florian. 39 s. Vytiskl Jan Sýkora v Třebíči. Pův. brož. 165x125 Velmi dobře zachováno.
350 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


Z PERNŠTÝNA, LUDVÍK: NAUČENÍ RODIČŮM. - 1928. Stará Říše. Kurs sv. 20.

Kurs sv. 20. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1927.  Opsal, přehlížel, doslov a poznámky napsal Josef Vašica. 61 s., dřevoryty vyzdobila MARTA FLORIANOVÁ, ex. č. 214 A/300 na ručním  pap. Fabriana (celkem 500 výt,), vytiskl Fr. J. Trnka v Třebíči. Pův. brož. 165x125 Velmi dobře zachováno.


390 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


DURYCH, JAROSLAV: SVATÝ VOJTĚCH. - 1921. Stará Říše.

Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1921. Dobré dílo. 123 s., upravil a dřevoryty (ob. a titl.) vyzdobil JAROSLAV BENDA. Vytiskli Kryl a Scotti v Novém Jičíně. Pův. brož. 190x150 Na okraji hřbetu (1 cm) ztráta papíru, jinak dobře zachováno.
400 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


GUARDINI, ROMANO: TĚŽKOMYSLNOST A JEJÍ SMYSL. - 1932. Stará Říše. Kurs sv. 25.

Kurs sv. 25. - Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1932. Vytiskl Josef Sýkora v Třebíči. Přeložil František Pastor. 53 s. Pův. brož. 165x125 Nerozřezáno.

Romano Guardini
250 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


PICARD, MAX: ÚTĚK PŘED BOHEM. - 1938. Stará Říše, Kurs sv. 45.

Kurs sv. 45.- Stará Říše na Moravě, Josef Florian, 1938. Vytiskl Viktor Dvořák v Mor. Budějovicích. Přeložil Zdeněk Řezníček. 144 s. Pův. brož. 160x125 Nerozřezáno, velmi dobře zachováno.
180 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


RENAUD, SUZANNE: CHVÁLA OBĚTI. - 1948.

Podepsaný exemplář Bohuslavem Reynkem a Suzanne Renaudovou.
Přeložil Bohuslav Reynek. Brno, Jan V. Pojer, 1948. Atlantis sv. 76. 45 s., podpisy autorky a překladatele na pat., na frontispisu signovaný lept František Foltýn, dat. 1948, typograficky upravil Josef Červenka. Vytiskli Tiskové podniky Rovnost v Brně, vysázel Antonín Šebesta, tiskli St. Klimeš a Eduard Nathaniel, dvoubarevný tisk. Ručně čísl. ex. 411 z 500 podepsaných výtisků na antiku. Volné dvoulisty v pův. pap. obálce. 175x105 Velmi dobrý stav!


/ prodáno /

Atlantis | Knižní a volná grafika | podpisy a dedikace | Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


BÍLOVSKÝ, BOHUMÍR HYNEK: VÍNO ZE SVADBY V KÁNI A POTŘEBNOST ROUCHA SVADEBNÍHO. - 1933. Dobré Dílo.

Dobré Dílo sv. 114.
Tři starší česká přikázání. Opsal a přehlížel prof. Dr. Josef Vašica. Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1933. 93 s. Podle osnovy Ant. Lískovce vytiskl Josef Sýkora v Třebíči. A 50 ex. na Van Gelderu, B 100 ex. na anglickém, C 300 ex. na velínu a D 550 ex. na dřevaprostém, tento exemplář na velínu, neoznačený. Pův. brož. 175x110 Velmi dobrý stav. 

Bilovský, Bohumír Hynek Josef, 1659-1725
Josef VAŠICA. Literární historik, překladatel.
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=589


350 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


FRANZ M. MELCHERS. - 1913.

Osvětimany, Antonín Lud. Stříž, 1913. Dobré dílo sv. 8. Přeložil Josef Florian. 37 s., 2 celostr., bar. reprodukce,   vytiskl Fr. J. Trnka v Třebíči. Pův. brož. 160x125 Utržený malý kousek spodního rohu přední obálky.
175 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


Kurs sv. 7 - Sborník. - 1923. Kolorovaný dřevoryt METHODĚJ FLORIAN. Stará Říše.

Julien Benda; G. Papini; Th. de Quincey; Iwaszkiewicz; Labadié; Pirandelo; Maurevert; Voivenel; Uexküll; Hirschfeld.

Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1923. Stránkováno po oddílech: 3; 39; 7; 11; 10; 15; 7; 3; 16; 11 s.; kolorovaný celostr. dřevoryt METHODĚJ FLORIAN; čb. celostr. dřevoryt K. VOTLUČKA a celostr. fotogr. portrét. Pův. brož. 155x120 Nerozřezáno, dobře zachováno. /sr/d/


/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


KURS NAPOLEONSKÝ. - 1926. Stará Říše. Kurs sv. 17.

Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1926. Z různých knih vybral Josef Florian. Stránkováno po oddílech: VI. s., III. s, 6. s., 10 s., 12 s., 29 s., 46 s., 18 s., 10 s., 6 s., ručně kolorována obálka a titulní list. 160x130 Dobře zachováno. /d/sr/
380 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


KUČERA; EDUARD: CHVÁLA FANATIKŮ. - 1925. Stará Říše. Kurs sv. 16.

Kurs sv. 16. - Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1925. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 22 s.; obálka (kolorovaný dřevoryt) a nakladatelská značka WILLI WESSEL; dvoubarevný tisk. Pův. brož. 160x120 Nerozřezáno; velmi dobrý stav! /sr/d/
380 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


MASSOUL; HENRY: DVA POUTNÍCI MILOSTIVÉHO LÉTA. - 1925. Stará Říše. Kurs sv. 15.

Kolorovaný dřevoryt ve front. a obálka M. FLORIAN.

Kurs sv. 15.- Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1925. Vytiskl Viktor Dvořák v Mor. Budějovicích. Přeložil František Odvalil. 55 s. Pův. brož. 160x130 Nerozřezáno; velmi dobrý stav! /sr/d/


380 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


MASSON; GEORGES-ARMAND: SOLIVEAU ČILI DOKONALÝ POSLANEC. - 1925. Stará Říše; Kurs sv. 14.

Kurs sv. 14. Kurs voličský. - Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1925. Vytiskl Viktor Dvořák v Mor. Budějovicích. Přeložil Josef Florian. 35 s.; obálka (ručně kolorovaná) WILLI WESSEL. Pův. brož. 160x125 Nerozřezáno. Velmi dobrý stav! /sr/d/


380 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


LAFFITTA; PAVEL: JEROBOAM ČILI FINANCE BEZ ZÁNĚTU BLAN MOZKOVÝCH. - 1925. Stará Říše. Kurs sv. 11.

Kurs sv. 11 - Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1925. Vytiskl Viktor Dvořák v Mor. Budějovicích. Přeložil Josef Florian. 95 s.; celostr. il. ve frontispise; obálka (ručně kolorovaná) WILLI WESSEL; dvoubarevný tisk titulního listu. Pův. brož. 160x125 Nerozřezáno, obálka je oproti obr. mírně zašlá. /d/sr/


300 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


LEV ŠESTOV ČILI FILOSOFIE TRAGEDIE. - 1923. Stará Říše. Kurs sv. 3.

Kurs sv. 3. - Vybral; z francouzského tisku; Jaroslav Zaorálek. Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1923. Vytiskl František Trnka v Třebíči. 69 s.; dvoubarevný tisk; viněta na titulním listě. Pův. brož. 155x120 Velmi dobrý stav. /sr/d/


450 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


KURS NAPOLEONSKÝ. - 1926. Stará Říše. Kurs sv. 17.

Stará Říše na Moravě, Marta Florianová, 1926. Z různých knih vybral Josef Florian. Stránkováno po oddílech: VI. s., III. s, 6. s., 10 s., 12 s., 29 s., 46 s., 18 s., 10 s., 6 s., ručně kolorována obálka a titulní list. 160x130 Dobře zachováno. /sr/
380 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


JOUHANDEAU; MARCEL: ASTAROTH ANEB NOČNÍ NÁVŠTĚVNÍK. - 1930. Přeložil Bohuslav Reynek. Edice Atlantis sv. 7. /sr/

Edice Atlantis sv. 7.
Přeložil Bohuslav Reynek. Brno; Pojer. 1930. Edice Atlantis sv. 7. 67 s.; 4 celostr. litografie FRANTIŠEK VIK; ručně čísl. ex. 209/350 na antiku. Pův. šitá brož. 205x135 Nerozřezáno; velmi dobrý stav!
990 CZK

Atlantis | Knižní a volná grafika | Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


ILJA MUROMEC A KÁLIN CAR. - 1939. Stará Říše. Kolorované linoryty MICHAEL FLORIAN. /sr/


Kolorované linoryty MICHAEL FLORIANK velikonocům Léta Páně 1939 ve Staré Říši na Moravě. Obrázky do linolea vyryl a na ručním lisu vytiskl Michael Florian.21 s.; ručně kolorované linoryty (viněta; titulní list; 8 v textu; iniciála) a čb. na obálce MICHAEL FLORIAN. Čísl. exemplář 19 D na holandu Banzay; celkový náklad 103 výtisků. Šitá brož. s pův. pap. obálkou. 195x130 Velmi dobrý stav!
REZERVACE (jm)
/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


ŘEZNÍČEK; ZDENĚK: VYSOČINA. - 1939. 1. svazek edice Magnificat. Vytiskl Karel Kryl. Podpis autora. Il. JIŘÍ REYNEK. /sr/ REZERVACE

1. svazek edice Magnificat. Poesie. Kroměříž; Zdeněk Řezníček; 1939. Vytiskl Karel Kryl v Kroměříži. 53 s.; frontispic a závěrečná viněta JIŘÍ REYNEK; dvoubarevný tisk. Náklad 300 výtisků. Na prvním listu (vakát) exlibris M.Keclíka. Pův. brož. 195x130 Přiloženy dva tiskopisy edice Magnificat; jeden s tištěným textem a podpisem Z. Řezníčka; druhý s ručně psaným textem a podpisem Z. Řezníčka. Pozoruhodný obsah obou dávám k potěšení na našem blogu.

BLOG artbook.cz - další fotografie zde >>

REZERVOVÁNO
/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


REYNEK; BOHUSLAV: ŽÍZNĚ. - 1921. Podpis autora. Studium; sv. 2. upravil FRANTIŠEK VIK. /sr/

Knižní prvotina Bohuslava Reynka s jeho vlastnoruční dedikací a podpisem!! 1912-1916. Praha; Ladislav Kuncíř; 1921. Studium sv. 2. 500 exemplářů vytiskl František Obzina ve Vyškově. 106 s.; kresba na obálce; titulním listě a typografická úprava FRANTIŠEK VIK; na patitulu dedikace s podpisem autora. Dvoubarevná obálka a titulní list. Pův. brož.; ochranný přebal z transparentní folie. 155x125 Subor veršů a několika básní v próze z let 1912-1916. Vedle většiny dosud nepublikovaných veršů jsou do knihy zařazeny i básně; které B. Reynek uveřejnil již dříve v Moderní Revui a ve sborníku Nova et Vetera (1914).
REZERVACE 28.2.2016 15:17:28


/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


DEML; JAKUB: JUGO. - 1936. Ilustrace MARKO RAŠICA. Tiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. /sr/

Tasov; Jakub Deml; 1936. 91 s.; obálka; ručně kolor. titl. a 4 celostr. ilustrace MARKO RAŠICA; tiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí; podpis Jakuba Demla proti titulu. Pův. vazba s obálkou. 180x120


900 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


YEATS; W. B: TAJEMNÁ RŮŽE. - 1915. Stará Říše na Moravě; A. L. Stříž. Dobré dílo. Vytiskl Fr. J. Trnka v Třebíči. /sr/

Stará Říše na Moravě; A. L. Stříž; 1915. Dobré dílo sv. 22. Přeložil A. L. Stříž. 94 s.; vytiskl Fr. J. Trnka v Třebíči. Dobová polokožená vazba. 160x100
1. objednávka 30.1.2016 16:29:422. objednávka 30.1.2016 19:53:27
/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


LOBSTEIN; RENÉ: MERKUR ČILI DVANÁCTERO TUCTŮV ARKÁN OBCHODU. - 1924.

Podpis Josefa Floriana.Kurs sv. 8. - Z francouzštiny přeložili Bohuslav Reynek a Josef Florian. Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1924. Vytiskl Viktor Dvořák v Moravských Budějovicích. 52 s.; barevný titulní list; ručně kolorovaná viněta (dřevoryt METHODĚJ FLORIAN); obálku navrhl WILLI WESSEL; podpis Josefa Floriana. Polokožená vazba s obálkou vzadu vevázanou. 160x125 Velmi dobrý stav
/ prodáno /

podpisy a dedikace | Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


DEML; JAKUB: ŠLÉPĚJE. Sv. 26. - 1941. Dřevoryty M. R. JUNOVÁ a JIŘÍ MAREK (2x sign.). Podpis Jakuba Demla. /sr/

Tasov; Marie Rosa Junová; 1941. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. 61 s.; dřevoryt na obálce; jeden celostr. a jeden půlstr. M.R. JUNOVÁ; dva celostr.; sign. dřevoryty a viněta na tituli JIŘÍ MAREK; 4 celostr. repr. plastik Jiřího Marka na přílohách. Podpis Jakuba Demla na vakátě. Pův. šitá brož. nerozřezáno. 210x150 Velmi dobrý stav.


/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


UMĚLECKÉ SDRUŽENÍ SURSUM 1910-1912. - 1996. Váchal; Kobliha; Konůpek /sr/

Praha; Galerie hlavního města Prahy a Památník národního písemnictví v Praze; 1996. Výstava 25. dubna - 25. srpna 1996; Dům U kamenného zvonu. Autoři: Hana Larvová; Lenka Bydžovská; Kateřina Hilská; Jan Diviš (fotografie); Karel Srp; Olga Malá; Rumjana Dačeva; Jiřina Dejmková ad. 299 s.; 111 barevných a 126 čb. vyobrazení. Pův. měkká vazba. 300x230 Drobné stopy užívání.
Osobnosti v katalogu: Adámek Rudolf; Bitnar Vilém; Borecký Jaromír; Dolenský Antonín; Frynta Emanuel; Gärtner Adolf; Hauner Emanuel; Horejc Jaroslav; Knoesl Bohuslav; Kobliha František; Konůpek Jan; Kubišta Bohumil; Maixner Miloš; Medek Rudolf; Novotný Oldřich; Pacovský Emil; Pasovský Jaroslav; Radoňová-Šárecká Maryša; Reichman Jan; Šelepa Karel; Šimánek Josef; Soukup Josef; Sylla Miroslav; Váchal Josef; Veselý Jindřich; Zrzavý Jan.

REZERVOVÁNO

/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


OLIČ; JIŘÍ: NEZNÁMÝ VÁCHAL. ŽIVOT UMĚLCE. - 2000. /sr/

Praha a Litomyšl; Horáček - Paseka; 2000. 254 s.; obálka; vazba a úprava PAVEL ŠTEFAN. Celopl. vazba s obálkou. 240x170


/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


Čapek - JAMMES; FRANCIS: ROMÁN ZAJÍCŮV. - 1920. Dvoubarevné lino na obálce a 39 čb. linorytů JOSEF ČAPEK. /jc/sr/q/

39 čb. linorytů - Přeložil Bohuslav Reynek. Stará Říše; Florianová; 1920. 64 s.; ob. (dvoubar. linoryt) a 39 čb. linorytů (2 celostránkové) JOSEF ČAPEK. Pův. brož. 200x150 - Velmi dobrý stav!


4.750 CZK

Josef Čapek | Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


REYNEK; BOHUSLAV: RTY A ZUBY. - 1970. Obálka a frontispis JAROSLAV ŠERÝCH. /sr/ REZERVOVÁNO

České Budějovice; Růže; 1970. 50 s.; obálka a frontispis JAROSLAV ŠERÝCH. Volné dvoulisty v pap. složce. 165x125
REZERVOVÁNO
/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


REYNEK; BOHUSLAV: RYBÍ ŠUPINY. RTY A ZUBY. HAD NA SNĚHU. - 1990. Obálka a úprava ZBYNĚK KOČVAR. /sr/ REZERVOVÁNO

Praha; Vyšehrad; 1990. 166 s.; obálka a úprava ZBYNĚK KOČVAR. Brož. 200x120
REZERVOVÁNO
/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


ZEYER; JULIUS: ZPĚV O POMSTĚ ZA IGORA. - 1928. Dobré Dílo sv. 96. 13 kolorovaných linorytů MICHAEL FLORIAN. /sr/

Stará Říše; Marta Florianová; 1928. Dobré Dílo sv. 96. 68 s.; 13 ručně kolorovaných linorytů MICHAEL FLORIAN; vysazela Eva Florianová; vytiskl Methoděj Florian; ručně čísl. exemplář 47B z 50 exemplářů na ruč. pap. Ingres. celkem tištěno 380 výt. (30 na Van Gelder Zonen; 50 na Ingres; 100 na Medianu; 200 na Hollandu). V tiráži podpisy všech tří sourozenců. Pův. šitá brož. 245x165
Další fotografie zde:
http://antikvariat-artbook.blogspot.cz/2015/06/zeyer-julius-zpev-o-pomste-za-igora.html


/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


Váchal - ZACHAR; OTAKAR: Z DĚJIN SPIRITISMU V MINULOSTI. - 1914. 20 dřevorytů JOSEF VÁCHAL. /q/sr/

Praha; Ot. Zachar; 1914. 101 s.; 20 dřevorytů JOSEF VÁCHAL (titulní list; 2 k oddílům; 16 v záhlaví kapitol a 1 v obsahu). Pův. brož. 195x130 Dobře zachováno.


/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


STUDIUM. 4. sborník; duben 1907. - 1907. Stará Říše na Moravě. Leon Bloy; Jakub Deml; Pius X. /sr/ REZERVACE

Stará Říše na Moravě; Josef Florian; 1907. Tiskl Fr. Trnka v Třebíči. Str. průběžně (ca 70s.); il. v textu a na dvou přílohách (ukázka dvou dřevorytů 'Staroněmeckého prvotisku') v textu mj. Leon Bloy: Lev XIII a spiknutí pitomců; Jakub Deml: Prohlášení (J.D. se ohrazuje; že je řazen do 'Katolické moderny). Pův. brož. 170x110 Velmi dobrý stav!
REZERVACE

/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


REYNEK; BOHUSLAV: RYBÍ ŠUPINY. - 1922. orig. linoryty JOSEF ČAPEK (obálka; na titulu; 3 celostr. a 39 v textu. Podpis. /q/jc/sr/

Sešity poesie; sešit 2. Petrkov u Německého Brodu; Bohuslav Reynek; 1922. Vytiskl Kryl a Scotti v Novém Jičíně. 50 s.; orig. linoryty JOSEF ČAPEK (obálka; jeden na titulu; tři celostr. a 39 v textu. Podpis autora na patitulu. Pův. brož. 200x150

Další fotografie zde >>

No.1 REZERVACE 24.11.2014 21:36:45
No.2 OBJEDNÁVKA 24.11.2014 22:51:21

.


/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


Vokolek - ABRAHAM A SANCTA CLARA: ĎÁBLOVA RADOST. - 1931. 3 celostr. dřevoryty VOJMÍR VOKOLEK. /sr/

Pardubice; Vokolek; 1931. Nestr. (32)s.; 3 celostr. dřevoryty VOJMÍR VOKOLEK. Volné archy v pův. pap. obálce. 150x115
Abraham a Sancta Clara; 1644-1709.
Z knihy 'Spasitelná všehochuť' (Heilsames Gemisch Gemach) z würzburgského vydání z r. 1724 z němčiny přeložil Jiří Viktora. Vytiskl a vydal Vlastimil Vokolek s dřevoryty svého bratra Vojmíra pro účastníky sedmé večeře Spolku českých bibliofilů v Praze dne 31. října 1931.


/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


QUINCEY; THOMAS: VRAŽDA JAKO KRÁSNÉ UMĚNÍ. - 1925. Stará Říše. Dobré Dílo sv. 83. /sr/

Dobré Dílo sv. 83 - Stará Říše; Florianová; 1925. Vytiskl Jan Mucha ve Velkém Meziříčí. 169 s.; portrét autora ve front.; celkem 380 výt.; ručně čísl. ex. c7/300. Pův. brož. 175x115 Velmi dobrý stav.


680 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


CARDONNEL; LOUIS LE: SVATÉ TEREZII JEŽÍŠOVĚ. - 1940. Dobré dílo; Stará Říše na Moravě. Přel. Bohuslav Reynek. Vytiskli V. Vokolek a syn. /sr/

Dobré dílo sv. 137. - Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1940. Typy Weiss antikva Vytiskli V. Vokolek a syn v Pardubicích. Přeložil z francouzštiny (A sainte térese de jésus. Poeme. 1921) Bohuslav Reynek. 18 s.; anonymní (VOJMÍR VOKOLEK) linoryty na titul. listu; front; viněty v textu a na obálce. Celkem tištěno 50 exempl. na ruč. papíře; 100 exempl. na simili japanu a 500 exempl. na ofsetu; tento ex. č. 402/650. Volné složky v pův. pap. obálce. 200x150

STARÁ ŘÍŠE na Moravě;Josef Váchal; Bohuslav Reynek; Jakub Deml .../ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


GUARDINI; ROMANO: O POSVÁTNÝCH ZNAMENÍCH. - 1925. Kurs č. 12. Stará Říše; Florianová. Obálka WILLI WESSEL; front. MAX ELSKAMP /sr/

Kurs č. 12 - Stará Říše; Florianová; 1925. 90 s.; ručně kolorovaná il. ve front. (MAX ELSKAMP); obálka (dřevoryt; WILLI WESSEL) Pův. brož. 160x120 Přední ob. ze třetiny volně od hřbetu.380 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


Coester - PÍSEŇ VESELÉ CHUDINY. - 1932. Stará Říše; Dobré Dílo; lept OTTO COESTER. /sr/

Lept Otto Coester - Staročeská báseň. Stará Říše na Moravě; Josef Vašica; 1932. Dobré Dílo sv. 111. 18 s.; lept ve frontispise OTTO COESTER; značeno v desce; ex. 37 A/100 na ručním Dasselu chamois; vytiskl Josef Sýkora v Třebíči. Celokožená vazba s obálkou vzadu vevázanou; ochranné pap. pouzdro. 165x110


2.000 CZK

Knižní a volná grafika | Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


PÍSEŇ O NĚMÉ TVÁŘI. - 1939. Edice Hlasy. Dřevoryt JOSEF VÁCHAL. Sebral O. F. BABLER; v úvodu jeho podpis. /sr/

JOSEF VÁCHAL barevný dřevoryt - Anatologie básní o zvířatech. Sebral O. F. BABLER. Svatý Kopeček u Olomouce; O. F. Babler; 1939. Vytiskl Vokolek a syn v Pardubicích. Edice Hlasy sv. 42. 62 s.; frontispis do dřeva vyryl JOSEF VÁCHAL; ex. č. 101/350; podpis O. F. Bablera. Pův. brož. 195x140

STARÁ ŘÍŠE na Moravě;Josef Váchal; Bohuslav Reynek; Jakub Deml ...


REZERVACE
.
/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |
DEML; JAKUB: PRVNÍ SVĚTLA. - 1931. Dedikace s podpisem Jakuba Demla. /sr/

Tasov na Moravě; Pavla Kytlicová; 1931. 103 s.; na titulní s. reprodukce dřevorytu HANSE HOLBEINA; dedikace s podpisem Jakuba Demla dat. v Tasově 10. III. 1931. Pův. brož. 200x125

Stará Říše na Moravě;Josef Váchal; Bohuslav Reynek; Jakub Deml >>


/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


DEML; JAKUB: DOMŮ. - 1928. Jeden z 200 ex. na ručním pap.; podpis autora. /sr/

Tasov na Moravě; Pavla Kytlicová; 1928. 91 s.; proti titulu podpis J. Demla. Jeden z 200 ex. na ručním pap.; celkem vyd. 500 ex. Pův. brož. 185x115


/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


DEML; JAKUB: MOJI PŘÁTELÉ. - 1940.

4 suché jehly KAREL SVOLINSKÝ - Praha; Melantrich; 1940. Krásné tisky Melantricha; sv. 3. 41 s.; grafická úprava; obálka a 4 celostr. suché jehly KAREL SVOLINSKÝ; ex. 132/200 na ručním papíře Old Holland; podpis výtvarníka a podpis autora v tiráži. Pův. brož. 220x190.
/ prodáno /

podpisy a dedikace | Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


ROSSETTI; DANTE - GABRIEL čili MANUS ANIMAM PINXIT. - 1923. Stará Říše, Kurs 5.

BÁSNÍK. ZNĚLKY K OBRAZŮM. POSLEDNÍ ZPOVĚĎ. BLAŽENÁ PANNA. Stará Říše na Moravě; Marta Florianová; 1923. Kurs 5. Ilustrace na titulním listě, celostr. dřevoryt a celostr. sign. mědiryt K. VOTLUČKA. Pův. brož. 155x125 /sr/d/


350 CZK

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |


REYNEK; BOHUSLAV: POKÁNÍ V NINIVE. - Suchá jehla; 159x249. Pozdější otisk z původní desky; tiskl Daniel Reynek; jeho podpis tužkou. /sr/

Suchá jehla. 159x249. Pozdější otisk z původní desky; tiskl Daniel Reynek; jeho podpis tužkou; vpravo dole. Pasparta; rám 295x395


/ prodáno /

Stará Říše Váchal Reynek Deml ... |